Objava: TRIBINA-PSSS Novi Pazar

On Maj 10, 2021
Posted by PSSS Novi Pazar
Hits: 25

Dana 10.05.2021. godine, sa početkom u 12:00 održana je tribina, mesto Vapa , opština Sjenica, Lokalni klub poljoprivrednika sa temom:
1. 12:00 do 12:45 Javni poziv po programu 10:40:50 , savetodavac Silvija Hodžić

Cilj održane tribine je bio da upozna poljoprivredne proizvođače ovoga kraja sa Prvim Javnim pozivom za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu u 2021. godini odnosno sa vrstom prihvatljivih investicija i troškova, neprihvatljivim troškovima, uslovima u pogledu lica, islovima za utvrđivanje prava za korišćenje bespovratnih sredstava, prijavom, rokom za podnošenje prijave, dokumjentacijom za prijavu i njihovom formom, elementima za rangiranje podnosioca prijave, poslovnim planom, obavezama korisnika bespovratnih sredstava u vezi namenskog korišćenja predmeta investicije u okviru projekta kao i u vezi čuvanja dokumentacije vezane za sprovođenje projekta.
Koordinator: Silvija Hodžić


Izvor: PSSS Novi Pazar