PSSS Kragujevac

1. Uticaj ishrane i gajenja na telenje steonih junica – Goran Joksić
2. Sprečavanje primarne zaraze je najefikasnija zaštita – Lidija Vulović
3. Respiratorna izloženost pesticidima – Goran Varjačić
4. Subvencije za zaštitne ramove za traktore – Miloš Jelić
5. Pepelnica leske – Marija Ivanović
6. Rana proizvodnja kupusa – Ljiljana Vuksanović
7. Kako izvršiti registraciju prostorija u domaćinstvu za pakovanje i punjenje meda – Stefanija Anđelković
8. Peripartalni (tranzicioni) period kod krava – Violeta Petrović-Luković
9. Zasušenje koza – Violeta Petrović-Luković
10. Humus u tlu je imperativ za dobre rezultate u žetvi – Suzana Nešković
11. Sušenje plodova šljive – Biljana Milosavljević
12. Vreme sadnje voća i priprema sadnica – Danko Petrović