PSSS Kraagujevac – Bilten br. 4 – 2023

Sadržaj:

 

 1. Biljana Milosavljević – Upis u vinogradarski registar
 2. Goran Joksić – Simptomi bliskog porođaja (partusa) krava
 3. Goran Varjačić – Pravilno rukovanje pesticidima
 4. Ljiljana Vuksanović – Kamilica-gajenje
 5. Valentina Kovačević – Upotreba i gajenje boba
 6. Miloš Jelić – Subvencije za proizvodnju sadnog materijala za proizvedene sadnice voćaka, vinove loze, hmelja i ruža
 7. Danko Petrović – Oštećenja od snega na voću
 8. Stefanija Anđelković – Podsticaji za proizvodnju sadnog materijala
 9. Lidija Vulović – Učestala pojava u zapuštenim zasadima
 10. Marija Ivanović – Mere borbe u suzbijanju kukuruznog plamenca
 11. Suzana Nešković – Mere nege ozimih useva
 12. Violeta Petrović-Luković – Ishrana zalučene jagnjadi
 1. Goran Varjačić – Suzbijanje korova integralnim merama zaštite
 2. Ljiljana Vuksanović – Navodnjavanje krastavca
 3. Valentina Kovačević – Proizvodnja graška
 4. Biljana Milosavljević – Određivanje vremena za sadnju jagode
 5. Goran Joksić – Afrička kuga svinja
 6. Lidija Vulović – Plodo i poljo smena u funkciji zaštite bilja
 7. Marija Ivanović – Vilina kosica
 8. Miloš Jelić – Bespovratna podsticajna sredstva za opremu u pčelarstvu Ministarstva poljoprivrede
 9. Suzana Nešković – Potreba za proizvodnjom zdravstveno bezbednih poljoprivrednih proizvoda
 10. Stefanija Anđelković – Upis u registar objekata za držanje, uzgoj i promet životinja
 11. Violeta Petrović-Luković – Zelena krma
 1. Miloš Jelić – Pokretanje biznisa u ruralnom turizmu
 2. Goran Joksić – Rasa ovaca-cigaja
 3. Lidija Vulović – Alternaria solani
 4. Stefanija Anđelković – ERPG
 5. Valentina Kovačević – Proizvodnja kasnog kupusa
 6. Goran Varjačić – Lema u strnim žitima
 7. Ljiljana Vuksanović – Đubrenje lucerke tokom korišćenja
 8. Violeta Petrović-Luković – Faktori od kojih zavisi kvalitet kiselog mleka
 9. Biljana Milosavljević – Agroekološki uticaj na proizvodnju voća
 10. Danko Petrović – Zelena rezidba-lečenje u vinogradima
 11. Marija Ivanović – Lucerkina buba
 12. Suzana Nešković – Suficit vode u zemljištu

Sadržaj:

 1. Staje za krave- Goran Joksić
 2. Panonychus ulmi- Crvena voćna grinja- Goran Varjačić
 3. Krečenje stabla- Lidija Vulović
 4. Kontrolisanje kvaliteta kukuruza na mestima prijema- Ljiljana Vuksanović
 5. Nega citrusa u zimskom periodu- Marija Ivanović
 6. Edemska bolest prasadi- Violeta Petrović Luković
 7. Kupina kao veoma hranljiva voćna vrsta- Biljana Milosavljević
 8. Planiranje rezidbe prema željenom prinosu grožđa- Danko Petrović
 9. eAgrar- Stefanija Anđelković
 10. Značaj mikroelemenata u poljoprivrednoj proizvodnji- Suzana Nešković
 11. Subvencije za podizanje višegodišnjih zasada voća i hmelja- Miloš Jelić

1. Uticaj ishrane i gajenja na telenje steonih junica – Goran Joksić
2. Sprečavanje primarne zaraze je najefikasnija zaštita – Lidija Vulović
3. Respiratorna izloženost pesticidima – Goran Varjačić
4. Subvencije za zaštitne ramove za traktore – Miloš Jelić
5. Pepelnica leske – Marija Ivanović
6. Rana proizvodnja kupusa – Ljiljana Vuksanović
7. Kako izvršiti registraciju prostorija u domaćinstvu za pakovanje i punjenje meda – Stefanija Anđelković
8. Peripartalni (tranzicioni) period kod krava – Violeta Petrović-Luković
9. Zasušenje koza – Violeta Petrović-Luković
10. Humus u tlu je imperativ za dobre rezultate u žetvi – Suzana Nešković
11. Sušenje plodova šljive – Biljana Milosavljević
12. Vreme sadnje voća i priprema sadnica – Danko Petrović