Edukacije IPARD 50h

OBUKE ZA KORISNIKE IPARD PODSTICAJA

KOME JE NAMENJENA OBUKA

Svi korisnici IPARD podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, u okviru IPARD programa za Republiku Srbiju, za period 2014-2020. godina, uz zahtev za odobravanje projekata prilagaće dokumentaciju kojom potvrđuju posedovanje iskustva, odnosno znanje u oblasti poljoprivrede.

Za lica koja kao uslov imaju stručnu obuku u minimalnom trajanju predavanja od 50 časova, u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za isplatu IPARD II podsticaja, biće organizovane obuke.

Obuka je namenjena isključivo licima koja poseduju Rešenje o odobrenju projekta.

 

KO REALIZUJE OBUKE 50 ČASOVA

Obuku korisnika IPARD podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, u okviru IPARD programa za Republiku Srbiju za period 2014 – 2020. godine realizuju savetodavci Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Republike Srbije.

Koordinaciju obuka koju realizuju 23 PSSS na području centralne Srbije obavlja Institut za primenu nauke u poljoprivredi kao Ovlašćena organizacija.

 

PROGRAM OBUKA 50 ČASOVA

Predviđena je nastava je u trajanju od  50 časova, za svaki od 5 sektora:

 1. sektor za proizvodnju i preradu mleka,
 2. sektor za proizvodnju i preradu mesa,
 3. sektor za proizvodnju i preradu voća,
 4. sektor za proizvodnju i preradu povrća i
 5. sektor proizvodnju i preradu ostalih useva i žitarica.

Uzimajući u obzir specifičnosti pojedinih sektora izrađeni su kurikulumi za svaku od 10 sektorskih grupa, u kojima će polaznici obuke sticati znanje i iskustvo kroz nastavne planove za svaki od kurikuluma:

 1. proizvodnja i prerada kravljeg mleka, (sektor 1)
 2. proizvodnja i prerada junećeg i ovčijeg mesa (sektor 2)
 3. proizvodnja i prerada svinjskog mesa, (sektor 2)
 4. proizvodnja i prerada živinskog mesa, (sektor 2)
 5. proizvodnja i prerada voća, (sektor 3)
 6. hladnjače za voće i povrće, (sektor 4)
 7. proizvodnja i prerada povrća na otvorenim parcelama, (sektor 4)
 8. proizvodnja povrća u zaštićenom prostoru, (sektor 4)
 9. proizvodnja i prerada ostalih useva i žitarica (sektor 5) i
 10. skladištenje i sušenje poljoprivrednih proizvoda. (sektor 5).

 

PRIJAVA ZA OBUKE

 

Korisnici IPARD podsticaja koji kao uslov imaju obuku „IPARD 50 časova“ prijavu za pohađanje obuke podnose nakon što im se izda Rešenje o odobrenju projekta;

Polaznici se prilikom prijave opredeljuju za koji sektor naveden u obrascu Zahteva i za sektorsku grupu koja je po tematici najbliža oblasti njihovog investiranja.

Prilikom prijave polaznik navodi u kojoj PSSS će pohađati obuku „IPARD 50 časova“;

Polaznik prijavu obavlja lično, preko linka na portalu PSSS -> PRIJAVA <-;

Pri dolasku na prvi čas obuke polaznik je u obavezi da PSSS podnese na uvid Rešenje o odobrenju projekta;

 

REALIZACIJA OBUKA

 

PSSS sprovodi obuku kroz grupne metode rada – predavanja i radionice, vodi evidenciju o učesnicima obuka i  izdaje Potvrdu u kojoj se navode časovi stručne obuke za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, u okviru IPARD programa za Republiku Srbiju za period 2014 – 2020. godine.

PSSS za koju se prijavi polaznik obuke ima obavezu da u ulozi koordinatora programa „IPARD 50 časova“ organizuje kompletnu obuku, samostalno ili u saradnji sa još 3 do 4 prostorno najbliže PSSS, koje su u obavezi da uzmu učešće, prema sledećem rasporedu u dole navedenim grupama:

 1. P. Skela, Šabac, Loznica, Valjevo, Smederevo
 2. Mladenovac, Jagodina, Kragujevac, , Kruševac
 3. Vranje, Niš, Leskovac, Pirot, Prokuplje,
 4. Knjaževac, Negotin, Zaječar, Požarevac
 5. Kraljevo, K.Mitrovica, Novi Pazar, Užice, Čačak.

Učesnik obuka dnevno pohađa maksimalno 7 časova, pri čemu je trajanje jednog časa minimum 45 minuta;

Za svakog polaznika obuka,  PSSS koja je koordinator vodi evidenciju realizacije svih 50 časova obuke.

Rok za realizaciju obuke  „IPARD 50 časova“ u celosti je 3 meseca od dana prijave korisnika IPARD podsticaja;

IZDAVANJE POTVRDA

Potvrde o održanim obukama – nastavnim jedinicama izdaje PSSS čiji savetodavac je održao obuku/obuke.

U Potvrdi se navode sve obuke koje je korisnik pohađao u toku jednog dana  ( u jednoj potvrdi navode se od jedne do 7 nastavnih jedinica koliko je maksimalno predviđeno na dnevnom nivou).   Takođe, navode se i lični podaci polaznika, naziv nastavne jedinice, sektor i sektorska grupa za koju pohađa obuke i broj časova obuke (teorijske/praktične) i ista je potpisana od strane savetodavca koji je održao obuku i odgovornog lica (direktor), overena pečatom;

PSSS polazniku obuka Potvrdu za sve nastavne jedinice koje je pohađao u jednom danu izdaje istog tog dana, odmah po realizaciji obuka;

PSSS izdaje tri originalna primerka Potvrde, od koji 2 predaje polazniku obuka, a jednu zadržava za arhivu obuka „IPARD 50 časova“;

Nakon zavšetka obuke  „IPARD 50 časova“ u celosti korisnik podsticaja podnosi Institutu za primenu nauke u poljoprivredi, odnosno Ovlašćenoj organizaciji po jedan primerak originalne Potvrde za pohađane nastavne jedinice, uz Zahtev za izdavanje Završne potvrde „IPARD 50 časova“;

Ovlašćena organizacija na Zahtev korisnika podsticaja izdaje Završnu   potvrdu o uspešno završenih 50 sati obuke za učešće u IPARD II programu.  U potvrdi se navode svi časovi stručne obuke koji su pohađani, a ista je potpisana od strane ovlašćenog lica i overena pečatom.