PSSS

Poljoprivredna savetodavna i stručna služba


Na karti se nalaze sve Poljoprivredne savetdavne i stručne na našoj teritorji. Klikom na crvene tačke dobijate informacije za izabranu službu.

Savetodavni poslovi u poljoprivredi obavljaju se radi podizanja opšteg nivoa znanja poljoprivrednih proizvođača i njihove informisanosti, povećanja konkurentnosti i modernizacije poljoprivredne proizvodnje, povećanja profitabilnosti proizvodnje i kvaliteta proizvoda, uvođenja proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane, podsticanja interesnog udruživanja poljoprivrednih proizvođača, očuvanja prirodnih resursa, zaštite životne sredine i poboljšanja uslova života i kulture življenja na selu, a samim tim i ruralnog razvoja.

Po osnovu zakona o obavljanju savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede Službe su dužne da:

 1. pružanje stručne pomoći u primeni naučnih dostignuća i novih tehnologija;
 2. pružanje stručnih saveta i usluga, prenos praktičnih znanja i veština radi tehnološko-tehničkog unapređenja proizvodnje;
 3. upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa dobrom poljoprivrednom praksom;
 4. izvođenje demonstracionih ogleda u različitim oblastima poljoprivrede;
 5. osposobljavanje poljoprivrednih proizvođača za upravljanje poljoprivrednim gazdinstvima i vođenje knjigovodstvene evidencije gazdinstva;
 6. pomoć u afirmaciji ruralnog razvoja;
 7. pružanje saveta o zaštiti bilja na osnovu podataka prognozno-izveštajne službe;
 8. podsticanje interesnog udruživanja i preduzetništva u poljoprivredi;
 9. pružanje saveta i davanje predloga za proširenje privrednih aktivnosti kao dopunskih delatnosti na gazdinstvu;
 10. davanje preporuka u oblasti stočarstva;
 11. davanje saveta i preporuka o racionalnom korišćenju zemljišta;
 12. pružanje savetodavne pomoći u drugim oblastima za koje poljoprivredni proizvođači iskažu interes.