Savetodavni modul

Rad sa poljoprivrednim gazdinstvom koje učestvuje u savetodavnom modulu predstavlja individulani metod rada savetodavca. Na gazdinstvu koje učestvuje u savetodavnom modulu se kroz intenzivan rad, i odgovarajuće aktivnosti savetodavaca rešavaju tačno definisani problemi u pojedinim oblastima poljoprivredne proizvodnje. Svake godine ministarstvo definiše prioritetne oblasti u okviru kojih se realizuju savetodavni moduli. U 2022. godine se realizuju tri savetodavna modula:

1) „Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i savetodavnog rada kroz prikupljanje tehničko-tehnoloških i ekonomskih podataka na gazdinstvimaˮ;

2) „Jačanje konkurentnosti povrtarske i voćarske proizvodnje kroz postizanje standarda u primarnoj proizvodnji kao i mogućnost unapređenja plasmana proizvoda kroz preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta, kao i kroz različite oblike interesnog udruživanja u cilju zajedničkog nastupa na tržištuˮ;

3) „Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda na poljoprivrednim gazdinstvimaˮ.