PSSS Jagodina

Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Jagodina, d.o.o.

Adresa: Kapetana Koče 21 35 000 Jagodina;
Email: jagodinapss@open.telekom.rs
Telefon: +381 35 8221-931
Fax: +381 8221-181