Savetodavci

Oblast Rada
PSSS

Ime i prezime Oblast rada PSSS Telefon Email Licenca Biografija
Danica Živanović psssabac.danica@gmail.com
Ime i prezime: Danica Živanović
Oblast rada:
Telefon Fiksni:
Telefon Mobilni:
e-mail: psssabac.danica@gmail.com
Licenca:
Biografija: Prikaži
Ivana Majdak Agroekonomija N. Pazar ivana.psssnp@gmail.com
Ime i prezime: Ivana Majdak
Oblast rada: Agroekonomija
Telefon Fiksni:
Telefon Mobilni:
e-mail: ivana.psssnp@gmail.com
Licenca:
Biografija: Prikaži
Zoran lazarov z.lazarov1973@yahoo.com
Ime i prezime: Zoran lazarov
Oblast rada:
Telefon Fiksni:
Telefon Mobilni:
e-mail: z.lazarov1973@yahoo.com
Licenca:
Biografija: Prikaži
Vesna Jevtić jevticvesna035@gmail.com
Ime i prezime: Vesna Jevtić
Oblast rada:
Telefon Fiksni:
Telefon Mobilni:
e-mail: jevticvesna035@gmail.com
Licenca:
Biografija: Prikaži
Stefan Pajović Pajović stefan.psssnp@gmail.com
Ime i prezime: Stefan Pajović Pajović
Oblast rada:
Telefon Fiksni:
Telefon Mobilni:
e-mail: stefan.psssnp@gmail.com
Licenca:
Biografija: Prikaži
Gordana Radojičić gordana.radojicic71@gmail.com
Ime i prezime: Gordana Radojičić
Oblast rada:
Telefon Fiksni:
Telefon Mobilni:
e-mail: gordana.radojicic71@gmail.com
Licenca:
Biografija: Prikaži
Velimir Stanojević velimir.o.stanojevic@gmail.com
Ime i prezime: Velimir Stanojević
Oblast rada:
Telefon Fiksni:
Telefon Mobilni:
e-mail: velimir.o.stanojevic@gmail.com
Licenca:
Biografija: Prikaži
Anđela Protić andjelabioca@gmail.com
Ime i prezime: Anđela Protić
Oblast rada:
Telefon Fiksni:
Telefon Mobilni:
e-mail: andjelabioca@gmail.com
Licenca:
Biografija: Prikaži
Nikola Trikić nikolatrikic93@gmail.com
Ime i prezime: Nikola Trikić
Oblast rada:
Telefon Fiksni:
Telefon Mobilni:
e-mail: nikolatrikic93@gmail.com
Licenca:
Biografija: Prikaži
Dejan Obadović Stočarstvo Loznica 065/8765688 dejan.obadovic4@gmail.com
Ime i prezime: Dejan Obadović
Oblast rada: Stočarstvo
Telefon Fiksni:
Telefon Mobilni: 065/8765688
e-mail: dejan.obadovic4@gmail.com
Licenca:
Biografija: Prikaži
Veljko Joksimović veljkojoksimovic78@gmail.com
Ime i prezime: Veljko Joksimović
Oblast rada:
Telefon Fiksni:
Telefon Mobilni:
e-mail: veljkojoksimovic78@gmail.com
Licenca:
Biografija: Prikaži
Snežana Radovanović radovanovics032@gmail.com
Ime i prezime: Snežana Radovanović
Oblast rada:
Telefon Fiksni:
Telefon Mobilni:
e-mail: radovanovics032@gmail.com
Licenca:
Biografija: Prikaži
Stević Bojan Požarevac b.stevic@psss.rs
Ime i prezime: Stević Bojan
Oblast rada:
Telefon Fiksni:
Telefon Mobilni:
e-mail: b.stevic@psss.rs
Licenca:
Biografija: Prikaži
Zdravković Aleksandar “Beograd” aleksandar.crls@gmail.com
Ime i prezime: Zdravković Aleksandar
Oblast rada:
Telefon Fiksni:
Telefon Mobilni:
e-mail: aleksandar.crls@gmail.com
Licenca:
Biografija: Prikaži
Dobrić Zdravko “Beograd” zdravkodobric991@gmail.com
Ime i prezime: Dobrić Zdravko
Oblast rada:
Telefon Fiksni:
Telefon Mobilni:
e-mail: zdravkodobric991@gmail.com
Licenca:
Biografija: Prikaži
Vasić Vesna “Prokuplje” v.vasic@psss.rs
Ime i prezime: Vasić Vesna
Oblast rada:
Telefon Fiksni:
Telefon Mobilni:
e-mail: v.vasic@psss.rs
Licenca:
Biografija: Prikaži
Tomić Ivica “Prokuplje” itomic@psss.rs
Ime i prezime: Tomić Ivica
Oblast rada:
Telefon Fiksni:
Telefon Mobilni:
e-mail: itomic@psss.rs
Licenca:
Biografija: Prikaži
Timotić Milivoj “Beograd” m.timotic@psss.rs
Ime i prezime: Timotić Milivoj
Oblast rada:
Telefon Fiksni:
Telefon Mobilni:
e-mail: m.timotic@psss.rs
Licenca:
Biografija: Prikaži
Dušan Mladenović “Beograd” d.mladenovic@psss.rs
Ime i prezime: Dušan Mladenović
Oblast rada:
Telefon Fiksni:
Telefon Mobilni:
e-mail: d.mladenovic@psss.rs
Licenca:
Biografija: Prikaži
Popović Sanja “u0160abac” zastitabiljasabac@gmail.com
Ime i prezime: Popović Sanja
Oblast rada:
Telefon Fiksni:
Telefon Mobilni:
e-mail: zastitabiljasabac@gmail.com
Licenca:
Biografija: Prikaži