Demo ogledi

U cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje Poljoprivredna savetodavna i stručna služba realizuje demonstracioni ogled:

1) u stočarskoj proizvodnji. Savetodavac pruža savete polj. proizvođaču, potencijalnom izlagaču stoke u odabiru grla, kao i savete za postizanje izložbene kondicije grla. Savetodavac prikuplja podatke za katalog izloženih grla, vrši medijsku promociju izložbe, učestvuje u organizaciji transporta i pripremi izložbenog prostora za grla i učestvuje u održavanju izložbe.

2) biljnoj proizvodnji (u saradnji sa proizvođačima semena i sredstava za zaštitu bilja ili samostalno). Rezultati ogleda u biljnoj proizvodnji se prikazuju na manifstacijama „Dani polja“.