PSSS Kruševac – Bilten br. 1 – 2024

 • SADRŽAJ:
 1. Plavo prskanje voćaka Sandra Miletaković, dipl.inž
 2. Jesenje đubrenje voćnih zasada Radomir Bušatović, dipl.inž
 3. Određivanje intenziteta rezidbe voćnih stabala Momir Nedić, dipl.inž
 4. Priprema zemljišta za gajenje povrća Snježana Vujinović, dipl.inž
 5. Krvava vaš sve češće prisutna u jabučnjacimaSlađana Rilak, dipl.inž
 6. Testiranje stabilnosti vina Slađana Cvetković, spec.struk.inž
 7. Jare leguminoze Radojka Nikolić, dipl.inž
 8. IPARD-Mera7(diverzifikacija polj. gazdinstava)-ZoranStarinac, dipl.inž.AE
 9. Miris vina na plesan Dragana Andrejić, spec.struk.inž
 10. Način i raspored sadnje leskeMilan Petrović, dipl.inž
 11. Agrobiznis u organskoj proizvodnji – NemanjaKonstantinović, dipl.inž
 12. Dominantne cene voća i povrća (kvantaške pijace)
 13. Dominantne cene žive stoke (stočne pijace)

 

 1. Bolesti i štetočine kupusa Sandra Miletaković, dipl.inž
 2. Berba i čuvanje plodova breskve Radomir Bušatović, dipl.inž.
 3. Jesenja primena uree u zasadima voća Momir Nedić, dipl.inž.
 4. Povrće kao postrni usevSnježana Vujinović, dipl.inž.
 5. Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys) Slađana Rilak, dipl.inž.
 6. Ribizla matični sok Slađana Cvetković, spec.struk.inž.
 7. Setva višegodišnjih leguminoza Radojka Nikolić, dipl.inž.
 8. Zahtev za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje– Zoran Starinac, dipl.inž.AE.
 9. Začini u prehrambenoj tehnologiji Dragana Andrejić, spec.struk.inž.
 10. Smokva, sorte i njene karakteristike- Milan Petrović, dipl.inž.
 11. Organska proizvodnja bosiljka – NemanjaKonstantinović, dipl.inž.

Sadržaj:

1. Bakterioze na voćkama – Sandra Miletaković, dipl.inž
2. Upis u vinogradarski registar – Radomir Bušatović, dipl.inž.
3. Određivanje optimalnog vremena berbe kruške upotrebom ručnog penetrometra – Momir Nedić, dipl.inž.
4. Rasađivanje paprike – Snježana Vujinović, dipl.inž.
5. Preventivna zaštita sprečava rđu kupine – Slađana Rilak, dipl.inž.
6. Proizvodnja kajsijevače – Slađana Cvetković, spec.struk.inž
7. Fiziološki poremećaji plodova paradajza – Radojka Nikolić, dipl.inž.
8. Izvori finansiranja na poljoprivrednom gazdinstvu– Zoran Starinac, dipl.inž.AE
9. Sokovi od voća– Dragana Andrejić, spec.struk.inž
10. Zelena rezidba vinove loze- Milan Petrović, dipl.inž
11. Prelazak sa konvencionalne na organsku proizvodnju – Nemanja Konstantinović, dipl.inž
12. Dominantne cene voća i povrća (kvantaške pijace)
13. Dominantne cene žive stoke (stočne pijace)

SADRŽAJ

 1. Zaštita povrća u fazi rasada Sandra Miletaković, dipl.inž .
 2. Zadrugarstvo Radomir Bušatović, dipl.inž
 3. Azotna prihrana voćnih stabala Momir Nedić, dipl.inž
 4. Priprema zemljišta za setvu kukuruza – Snježana Vujinović, dipl.inž
 5. Trips redovna štetočina u povrtarskim kulturamaSlađana Rilak, dipl.inž
 6. Šećer, med, so i sirće u ulozi konzervanasa Slađana Cvetković, spec.struk.inž
 7. Prihranjivanje ozimih žita– Radojka Nikolić, dipl.inž
 8. E-agrar Zoran Starinac, dipl.inž.AE
 9. Primena limunske kiseline u proizvodnji hrane i pića Dragana Andrejić, spec.struk.inž
 10. Izbor i raspored sorti oraha u zasadu Milan Petrović, dipl.inž
 11. Organsko ratarstvo Nemanja Konstantinović, dipl.inž
 12. Dominantne cene voća i povrća (kvantaške pijace)
 13. Dominantne cene žive stoke (stočne pijace)

 

 

 

 

1. Stenica paradajza Nezera viridula (Linneatus) – Sandra Miletaković
2. Badem ( Amugdalus sp)– Radomir Bušatović
3. Mineralna ishrana voćaka – Momir Nedić
4. Plodored u povrtarskoj proizvodnji – Snježana Vujinović
5. Pegavost lišća trešnje i višnje – Slađana Rilak
6. Najčešće mane vina – Slađana Cvetković
7. Popravka kiselih zemljišta – Radojka Nikolić
8. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje,PDV – Zoran Starinac
9. Proizvodnja džema – Dragana Andrejić
10. Krečenje stabala voća – Milan Petrović
11. Organska proizvodnja povrća u zaštićenom prostoru – Nemanja Konstantinović

1. Priprema skladišta za čuvanje kukuruza i preporuke o preventivnim merama od pojave mikotoksina – Sandra Miletaković
2. Upis u vinogradarski registar– Radomir Bušatović
3. Nega mladog jagodnjaka – Momir Nedić
4. Navodnjavanje soje– Snježana Vujinović
5. Sušica vinove loze- Slađana Rilak
6. Zrenje voća– Slađana Cvetković
7. Crvena detelina– Radojka Nikolić
8. Upravljanje farmom (gazdinstvom) – Zoran Starinac
9. Proizvodnja kompota– Dragana Andrejić
10. Uklanjanje ili defolijacija listova vinove loze – Milan Petrović
11. Problemi nedostatka vode u organskoj proizvodnji – Nemanja Konstantinović