PSSS Kruševac

1. Stenica paradajza Nezera viridula (Linneatus) – Sandra Miletaković
2. Badem ( Amugdalus sp)– Radomir Bušatović
3. Mineralna ishrana voćaka – Momir Nedić
4. Plodored u povrtarskoj proizvodnji – Snježana Vujinović
5. Pegavost lišća trešnje i višnje – Slađana Rilak
6. Najčešće mane vina – Slađana Cvetković
7. Popravka kiselih zemljišta – Radojka Nikolić
8. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje,PDV – Zoran Starinac
9. Proizvodnja džema – Dragana Andrejić
10. Krečenje stabala voća – Milan Petrović
11. Organska proizvodnja povrća u zaštićenom prostoru – Nemanja Konstantinović

1. Priprema skladišta za čuvanje kukuruza i preporuke o preventivnim merama od pojave mikotoksina – Sandra Miletaković
2. Upis u vinogradarski registar– Radomir Bušatović
3. Nega mladog jagodnjaka – Momir Nedić
4. Navodnjavanje soje– Snježana Vujinović
5. Sušica vinove loze- Slađana Rilak
6. Zrenje voća– Slađana Cvetković
7. Crvena detelina– Radojka Nikolić
8. Upravljanje farmom (gazdinstvom) – Zoran Starinac
9. Proizvodnja kompota– Dragana Andrejić
10. Uklanjanje ili defolijacija listova vinove loze – Milan Petrović
11. Problemi nedostatka vode u organskoj proizvodnji – Nemanja Konstantinović