PSSS Poljoservis

1. Remont stada u kozarstvu – Neđeljko Pipović
2. Poljska voluharica (Microtus arvalis) – Živorad Jovanović
3. Prvo isplanirajmo prinos pa onda na zrelu rezidbu u vinogradu – Sanja Čokojević
4. Đubrenje koštičavog voća nakon berbe – Valentina Aleksić
5. Kako do dobrog prinosa ozimih strnina – Srđan Cvetković dipl. inž. ratarstva
6. Izmene u IPARD III programu – Dragan Kolčić

1. Uredba o utvrđivanju programa finansijske podrške proizvođačima suncokreta – Dragan Kolčić
2. Višegodišnji sejani travnjaci – Srđan Cvetković
3. Silaža – tehnologija pripreme i ocena kvaliteta – Neđeljko Pipović
4. Sistemi za automatsko i daljinsko navodnjavanje voćnjaka i vinograda – Valentina Aleksić
5. Jabukov smotavac (Cydia pomonella) – Živorad Jovanović
6. Visoke temperature, suša i adaptacija na klimatske promene u vinogradu – Sanja Čokojević

Date 2022-09-15 File Size 9.88 MB Download 10Download