PSSS Niš – Bilten br. 1 – 2024

Sadržaj:

 1. Gajenje šipurka –  Srećko Vukašinović
 2. Rezidba maline i uklanjanje izdanaka po završenoj berbi – Srećko Vukašinović
 3. Štete i zaštita voćnjaka od divljači i glodara – Tanja Živković
 4. Kupusna muva (Delia radicum) –  Dušan Mladenović
 5. Podrška sprovođenju IPARD programa IPARD MERA 7 – Suzana Rašić
 6. Durum pšenica-glavna sirovina za proizvodnju visoko kvalitetnih testeničarskih proizvoda – dr Saša Stanković
 7. Varijante tova – Predrag  Janković
 8. Solarizacija kao mera biološkog suzbijanja bolesti i štetočina u biljnoj proizvodnji – Dušan Stojanović
 9. Ishrana konja u tovu – Miloš Marković
 10. Faktori koji utiču na diverzifikaciju aktivnosti gazdinstva – Branka Miljković
 11. Suzbijanje korova u organskoj proizvodnji povrća – Tanja Petrović

Sadržaj:

1. Sorte višnje- Srećko Vukašinović
2. Održavanje zemljišta u zasadu šljive – Tanja Živković
3. Trešnjina muva (Rhagoletis Cerasi) – Dušan Mladenović
4. Šljivin smotavac i trulež plodova šljive kao ograničavajući faktor u proizvodnji ove voćne vrste – Dušan Stojanović
5. Faze razvoja kukuruza – Suzana Rašić
6. Setva kukuruza u Nišavskom okrugu – Saša Stanković
7. Uticaj visokih temperatura kod životinja – Predrag Janković
8. Ishrana junica do godinu dana starosti – Miloš Marković
9. Ekonomski principi poslovanja u proizvodnji vina – Branka Miljković

Sadržaj:

 1. Odabir i priprema parcele za gajenje jagode – Tanja Živković
 2. Kako zaštiti zasad jabuke od venturije – Dušan Mladenović
 3. Fitotoksična delovanja napropamida na pšenicu i ovas – Dušan Stojanović
 4. Zadružna načela – Suzana Rašić
 5. Proizvodnja uljanog lana – Saša Stanković
 6. Način korišćenja zelenišnog djubriva – Ivan Rangelov
 7. Povećanje kvaliteta mleka primenom dobre higijenske prakse na poljoprivrednim gazdinstvima – Predrag Janković

1. Potrebni činioci za podizanja zasada voća – Srećko Vukašinović
2. Berba i klasiranje stonog grožđa – Tanja Živković
3. Preventivne mere zaštite u proizvodnji povrća – Dušan Mladenović
4. Prostorno izolovanje proizvodnih parcela od drifta pesticida i vetra – Dušan Stojanović
5. Hemijsko tretiranje zemljišta u plasteniku pred sadnju povrća radi preventivnog suzbijanja zemljišnih patogena – Dušan Stojanović
6. Podrška sprovođenju IPARD III programa – Suzana Rašić
7. Osnivanje zadruge – Suzana Rašić
8. Jesenja setva ozimih strnih žita – Saša Stanković
9. Pripremni radovi za podizanje stalnih zasada voća – Ivan Rangelov
10. Sočivo – Tanja Petrović
11. Formiranje obroka za pravilnu ishranu krava – Predrag Janković

1. Berba grožđa – Srećko Vukašinović
2. Izbor terena i priprema zemljišta za uzgajanje kupine – Tanja Živković
3. Cikada scaphoideus titanus i zlatnasto žutilo vinove loze – Dušan Mladenović
4. Sekundarne bolesti ploda jabuke – Dušan Stojanović
5. IPARD Mera 7 – Suzana Rašić
6. Agrohemijska analiza zemljišta – Suzana Rašić
7. Suncokret – Saša Stanković
8. Jesenja setva lucerke – Saša Stanković
9. Radovi u pčelinjaku u septembru mesecu – Ivan Rangelov
10. Prednosti i mane klasične obrade zemljišta za setvu ozimih strnih žita – Ivan Rangelov
11. Setva travnjaka – Tanja živković
12. Ishrana i držanje ovaca u stajskom periodu – Predrag Janković