PSSS Niš – Bilten br.2 – 2023

Sadržaj:

1. Sorte višnje- Srećko Vukašinović
2. Održavanje zemljišta u zasadu šljive – Tanja Živković
3. Trešnjina muva (Rhagoletis Cerasi) – Dušan Mladenović
4. Šljivin smotavac i trulež plodova šljive kao ograničavajući faktor u proizvodnji ove voćne vrste – Dušan Stojanović
5. Faze razvoja kukuruza – Suzana Rašić
6. Setva kukuruza u Nišavskom okrugu – Saša Stanković
7. Uticaj visokih temperatura kod životinja – Predrag Janković
8. Ishrana junica do godinu dana starosti – Miloš Marković
9. Ekonomski principi poslovanja u proizvodnji vina – Branka Miljković

Sadržaj:

  1. Odabir i priprema parcele za gajenje jagode – Tanja Živković
  2. Kako zaštiti zasad jabuke od venturije – Dušan Mladenović
  3. Fitotoksična delovanja napropamida na pšenicu i ovas – Dušan Stojanović
  4. Zadružna načela – Suzana Rašić
  5. Proizvodnja uljanog lana – Saša Stanković
  6. Način korišćenja zelenišnog djubriva – Ivan Rangelov
  7. Povećanje kvaliteta mleka primenom dobre higijenske prakse na poljoprivrednim gazdinstvima – Predrag Janković

1. Potrebni činioci za podizanja zasada voća – Srećko Vukašinović
2. Berba i klasiranje stonog grožđa – Tanja Živković
3. Preventivne mere zaštite u proizvodnji povrća – Dušan Mladenović
4. Prostorno izolovanje proizvodnih parcela od drifta pesticida i vetra – Dušan Stojanović
5. Hemijsko tretiranje zemljišta u plasteniku pred sadnju povrća radi preventivnog suzbijanja zemljišnih patogena – Dušan Stojanović
6. Podrška sprovođenju IPARD III programa – Suzana Rašić
7. Osnivanje zadruge – Suzana Rašić
8. Jesenja setva ozimih strnih žita – Saša Stanković
9. Pripremni radovi za podizanje stalnih zasada voća – Ivan Rangelov
10. Sočivo – Tanja Petrović
11. Formiranje obroka za pravilnu ishranu krava – Predrag Janković

1. Berba grožđa – Srećko Vukašinović
2. Izbor terena i priprema zemljišta za uzgajanje kupine – Tanja Živković
3. Cikada scaphoideus titanus i zlatnasto žutilo vinove loze – Dušan Mladenović
4. Sekundarne bolesti ploda jabuke – Dušan Stojanović
5. IPARD Mera 7 – Suzana Rašić
6. Agrohemijska analiza zemljišta – Suzana Rašić
7. Suncokret – Saša Stanković
8. Jesenja setva lucerke – Saša Stanković
9. Radovi u pčelinjaku u septembru mesecu – Ivan Rangelov
10. Prednosti i mane klasične obrade zemljišta za setvu ozimih strnih žita – Ivan Rangelov
11. Setva travnjaka – Tanja živković
12. Ishrana i držanje ovaca u stajskom periodu – Predrag Janković