PSSS Požarevac-Bilten br.1-2024

Sadržaj biltena:

 • Mane rakija  – Ana Đorđević
 • Osiguranje useva – Bojan Stević
 • Pravilna ishrana teladi– Nenad Vujčić
 • Najznačajnije bolesti i štetočine jagode – Violeta Stanković
 • Prihrana ozime pšenice – Sreten Danilović
 • Obična kruškina buva (Cacopsyla pyri– Miloš Radovanović
 • Nabavka sadnog materijala za podizanje voćnih zasada – Aleksandar Stojanović
 • Značaj i tehnologija proizvodnje stočnog graška – Danijela Ilić
 • Suzbijanje korova u usevu kukuruza – Dragana Urošević

Sadržaj:

 

 1. Jesenja sadnja voćaka –  Milena Zafirović
 2. Mehanizmi i načini delovanja aktivnih supstanci sredstava za zaštitu bilja  –  Violeta Stanković
 3. Analiza stanja na poljoprivrednom gazdinstvu –  Bojan Stević
 4. Korekcija i nega mladog vina – Ana Đorđević
 5. Pregled prinosa hibrida kukuruza u demoogledu u 2023. godini i primenjene agrotehničke mere – Danijela Ilić
 6. Neorganska jedinjenja bakra – Dragana Urošević
 7. Prisustvo glodara u voćnjacima – Kristina Lazarević
 8. Uticaj uslova držanja na plodnost kod krava –  Nenad Vujčić
 9. Prednosti gajenja  združenih useva – Jorgovanka Vlajkovac
 10. Knjiga Polja – Aleksandar Stojanović
 1. Kada brati jabuke? –  MilenaZafirović
 2. Tehnologija proizvodnje zelene salate (jesenja, zimska)-Jorgovanka Vlajkovac
 3. Mehurasta gar kukuruza ( Ustilago maydis ) – Violeta Stanković
 4. Pregled prinosa sorata ozimih strnih žita u demoogledu u 2022/2023.   godini i primenjene agrotehničke mere – Danijela Ilić
 5. Pravo na kreditnu podršku – Bojan Stević
 6. Single Barrel  –   odležavanje u samo jednoj bačvi – Ana Đorđević
 7. Sistemi gajenja koka nosilja – Nenad Vujčić
 8. Scaphoideus titanus – Cikada vinove loze – Dragana Urošević
 9. Izgubljena hrana  – otpad nastao u poljoprivrednoj proizvodnji – Aleksandar Stojanović
 1. Plamenjača suncokreta (Plasmopara halstedii) – Kristina Lazarević
 2. Staja za odgoj teladi-Nenad Vujčić
 3. Benural S – Nenad Vujčić
 4. Parametri komercijalnog kvaliteta uljane repice i pšenuce – Jorgovanka Vlajkovac
 5. Važnost ranog suzbijanja korova u kukuruzu – Violeta Stanković
 6. Malinovača– Ana Đorđević
 7. Oživeti ruralna područja seoskim turizmom Bojan Stević
 8. Gajenje kornišona u postrnoj setvi –Danijela Ilić
 9. Plesnivost lista paradajza (Fulvia fulva) – Dragana Urošević
 10. Primena dobre higijenske poljoprivredne prakse u berbi jagodastog voća– Milena Zafirović
 11. Zaoravanjem žetvenih ostataka čuvamo plodnost zemljišta– Aleksandar Stojanović

Sadržaj:

1. Prolećno đubrenje voćaka – Milena Zafirović
2. Tehnologija proizvodnje rena i njegova lekovita svojstva – Jorgovanka Vlajkovac
3. Suzbijanje korova u lucerki u fazi mirovanja i tokom vegetacije – Violeta Stanković
4. Zemljište i gajenje kukuruza – Aleksandar Stojanović
5. Bistrenje vina – Ana Đorđević
6. Osnovni načini primene i delovanja fungicida – Dragana Urošević

7. Pepelnica strnih žita – Kristina Lazarević
8. Proizvodi sa dodatom vrednošću – Bojan Stević
9. Pregled prinosa hibrida kukuruza u demoogledu u 2022. godini i primenjene agrotehničke mere – Danijela Ilić
10. Smeštaj i uslovi za držanje goveda – Dane Hrkalović

1. Domaće pivo – Ana Đorđević
2. Upotreba drona u poljoprivredi – Aleksandar Stojanović
3. Upotreba dronova u preciznoj poljoprivredi za kukuruz – Aleksandar Stojanović
4. Izmuzišta – Nenad Vujčić
5. Ishrana i napajanje svinja – Nenad Vujčić
6. Suva trulež krompira (Fusarium solani) – Kristina Lazarević
7. Suzbijanje travnih korova u usevu uljane repice – Dragana Urošević
8. Svrha upotrebe sredstava za zaštitu bilja – Violeta Stanković
9. Osnovna obrada zeljišta u jesen – Jorgovanka Vlajkovac
10. Pregled prinosa hibrida suncokreta u demoogledu u 2023. godini i primenjene agrotehničke mere – Danijela Ilić
11. Mastitis kod krava – Dane Hrkalović
12. Ishrana koza – Dane Hrkalović
13. Ishrana teladi – Dane Hrkalović
14. Kvalitetne sadnice – preduslov za uspešnu voćarsku proizvodnju- Milena Zafirović
15. Zajednička poljoprivredna politika EU – Bojan Stević

1. Kada brati plodove jabuka – Milena Zafirović
2. Značaj primene totalnog herbicida na strništima – Violeta Stanković
3. Pregled prinosa sorata ozimih strnih žita u demoogledu u 2021/2022. godini i primenjene agrotehničke mere – Danijela Ilić
4. Izbor plodova za proizvodnju voćnih rakija – Ana Đorđević
5. Crna pegavost paradajza (Alternaria solani) – Kristina Lazarević
6. Alternaria brassicae – prouzrokovač crne pegavosti kupusa – Dragana Urošević
7. Tehnologija proizvodnje uljane repice – Jorgovanka Vlajkovac
8. Mera ruralnog razvoja – pomoć mladim poljoprivrednicima – Bojan Stević