PSSS Požarevac

1. Domaće pivo – Ana Đorđević
2. Upotreba drona u poljoprivredi – Aleksandar Stojanović
3. Upotreba dronova u preciznoj poljoprivredi za kukuruz – Aleksandar Stojanović
4. Izmuzišta – Nenad Vujčić
5. Ishrana i napajanje svinja – Nenad Vujčić
6. Suva trulež krompira (Fusarium solani) – Kristina Lazarević
7. Suzbijanje travnih korova u usevu uljane repice – Dragana Urošević
8. Svrha upotrebe sredstava za zaštitu bilja – Violeta Stanković
9. Osnovna obrada zeljišta u jesen – Jorgovanka Vlajkovac
10. Pregled prinosa hibrida suncokreta u demoogledu u 2023. godini i primenjene agrotehničke mere – Danijela Ilić
11. Mastitis kod krava – Dane Hrkalović
12. Ishrana koza – Dane Hrkalović
13. Ishrana teladi – Dane Hrkalović
14. Kvalitetne sadnice – preduslov za uspešnu voćarsku proizvodnju- Milena Zafirović
15. Zajednička poljoprivredna politika EU – Bojan Stević

1. Kada brati plodove jabuka – Milena Zafirović
2. Značaj primene totalnog herbicida na strništima – Violeta Stanković
3. Pregled prinosa sorata ozimih strnih žita u demoogledu u 2021/2022. godini i primenjene agrotehničke mere – Danijela Ilić
4. Izbor plodova za proizvodnju voćnih rakija – Ana Đorđević
5. Crna pegavost paradajza (Alternaria solani) – Kristina Lazarević
6. Alternaria brassicae – prouzrokovač crne pegavosti kupusa – Dragana Urošević
7. Tehnologija proizvodnje uljane repice – Jorgovanka Vlajkovac
8. Mera ruralnog razvoja – pomoć mladim poljoprivrednicima – Bojan Stević