Obaveštenje o odlaganju edukacije za fizička lica

Modul:

UPRAVLJANJE VREMENOM

 

Edukacija za modul UPRAVLJANJE VREMENOM, koja je planirana da se održi 25. aprila 2024. godine se odlaže.

Novi termin održavanja edukacije će biti objavljen na portalu. Svima koji su se prijavili za termin 25. april 2024. godine, važe prijave i ne treba da se prijavljuju ponovo.

Обавештавамо заинтересована физичка лица да ће се 25. априла 2024. године, у Институту за воћарство у Чачку, са почетком у 10 часова, одржати едукација за Модул 7: Заштита поврћа у затвореном простору (I дан едукације), која је намењена стручњацима из области заштите биља. Едукација припада области Саветодавни послови у пољопривреди

Пријава за учешће на наведеној едукацији обавља се путем линка:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAbV0x-t4J6pX-fOy5z7k0gqergZRAGQwhIQNhqbXQqjzG0w/viewform?usp=sf_link

Извор: ИПН

U skladu sa „Godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača“ za 2024. godinu, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Instituta za primenu nauke u poljoprivredi (IPN), održana je jednodnevna edukacija za Modul 18: Poslovna komunikacija i pregovaračke veštine.

Edukacija je održana 22.03.2024. godine u prostorijama srednje Poljoprivredno-veterinarske škole u Rekovcu. Učesnici edukacije bili su savetodavci iz 22 Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije (PSSS) i fizička lica – kandidati za sticanje licence za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi. Edukaciju je otvorila dr Nataša Tolimir iz Instituta za primenu nauke u poljoprivredi iz Beograda, koja je pozdravila prisutne u ime organizatora.

Cilj edukacije bio je povećanje kompetencija savetodavaca, kroz održavanje i razvijanje veština poslovne korespondencije, a pre svega ovladavanje tehnikama pisanog, elektronskog i telefonskog komuniciranja, u funkciji izgradnje dugoročnih partnerstava i uspešne realizacije poslovanja službe. Poseban akcenat bio je na pisanoj korespondenciji, koja je od posebnog značaja, s obzirom da se pisana dokumenta mogu smatrati odrazom stava prema svojoj instituciji, prema primaocu i prema partneru kome je dokument posvećen. Takođe, deo edukacije bio je posvećen veštinama pregovaranja u funkciji dobre poslovne komunikacije, uvažavajući potrebe savetodavstva u oblasti poljoprivrede.

Očekuje se da će edukacija doprineti podizanju nivoa znanja savetodavaca iz oblasti poslovne komunikacije, odnosno povećanje njihovih kompetencija, a time i unapređenje poslovanja na nivou sistema PSSS.

Predavač na edukaciji bila je Miroslava Drapšin, samostalni konsultant.

 

U skladu sa „Godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača“ za 2024. godinu, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Instituta za primenu nauke u poljoprivredi (IPN), održana je edukacija za Modul 17: Veštine moderacije i fasilitacije.

Edukacija je bila jednodnevna i održana je 26. marta 2024. godine u prostorijama srednje Poljoprivredno-veterinarske škole u Rekovcu. Učesnici edukacije bili su savetodavci iz 22 Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije (PSSS) i fizička lica – kandidati za sticanje licence za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi. Edukaciju je otvorila dr Marijana Maslovarić iz Instituta za primenu nauke u poljoprivredi iz Beograda, koja je pozdravila prisutne u ime organizatora.

Cilj edukacije je povećanje kompetencija savetodavaca za efikasno vođenje i olakšavanje grupnih procesa (sastanaka, predavanja, radionica i drugih interaktivnih aktivnosti), kroz razvijanje veština moderacije i facilitacije. U skladu s tim, na edukaciji su objašnjeni značenje i ciljevi moderacije i fasilitacije, kako se pripremiti za ove procese, toku fasilitacije i načinima komunikacije sa učesnicima. Posebna pažnja bila je posvećena fasilitaciji i moderaciji diskusija, kao i fasilitaciji procesa odlučivanja. Tokom edukacije urađene su dve vežbe koje su se odnosile na pripremu za definisani događaj (sastanak, predavanje, radionicu, tribinu) i simulaciju situacija koje se mogu susresti tokom moderacije i fasilitacije različitih događaja.

Očekuje se da će edukacija doprineti podizanju nivoa znanja savetodavaca iz oblasti veština moderacije i fasilitacije, odnosno povećanje njihovih kompetencija, a time i unapređenje poslovanja na nivou sistema PSSS.

Predavač na edukaciji bila je Tatjana Šokčić, samostalni konsultant.

 

U skladu sa „Godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača“ za 2024. godinu, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Instituta za primenu nauke u poljoprivredi (IPN), održana je edukacija za Modul 17: Veštine moderacije i fasilitacije.

Edukacija je bila jednodnevna i održana je 26. marta 2024. godine u prostorijama srednje Poljoprivredno-veterinarske škole u Rekovcu. Učesnici edukacije bili su savetodavci iz 22 Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije (PSSS) i fizička lica – kandidati za sticanje licence za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi. Edukaciju je otvorila dr Marijana Maslovarić iz Instituta za primenu nauke u poljoprivredi iz Beograda, koja je pozdravila prisutne u ime organizatora.

Cilj edukacije je povećanje kompetencija savetodavaca za efikasno vođenje i olakšavanje grupnih procesa (sastanaka, predavanja, radionica i drugih interaktivnih aktivnosti), kroz razvijanje veština moderacije i facilitacije. U skladu s tim, na edukaciji su objašnjeni značenje i ciljevi moderacije i fasilitacije, kako se pripremiti za ove procese, toku fasilitacije i načinima komunikacije sa učesnicima. Posebna pažnja bila je posvećena fasilitaciji i moderaciji diskusija, kao i fasilitaciji procesa odlučivanja. Tokom edukacije urađene su dve vežbe koje su se odnosile na pripremu za definisani događaj (sastanak, predavanje, radionicu, tribinu) i simulaciju situacija koje se mogu susresti tokom moderacije i fasilitacije različitih događaja.

Očekuje se da će edukacija doprineti podizanju nivoa znanja savetodavaca iz oblasti veština moderacije i fasilitacije, odnosno povećanje njihovih kompetencija, a time i unapređenje poslovanja na nivou sistema PSSS.

Predavač na edukaciji bila je Tatjana Šokčić, samostalni konsultant.

 

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2024. годину, у организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Института за примену науке у пољопривреди, уз донаторство UNDP (United Nations Development Programme), одржана је едукација за Модул 4: Планирање, набавка машина и имплементација регенеративне пољопривреде.

Учесници едукације били су саветодавци из 22 Пољопривредне саветодавне и стручне службе Србије, из области биљне производње (ратарство, воћарство, заштита биља) и стручњаци који стичу лиценцу за саветодавце.

Теоријски део едукације, одржан је:

-09. априла 2024. године, Институт за примену науке у пољопривреди и онлајн.

Циљ едукације био је унапређење знања саветодаваца и стручњака из области биљне производње о важности теме регенеративна пољопривреда која заузима све већи значај у медијском простору, који постепено прелази и на пољопривредне парцеле. Регенеративна пољопривреда од изузетног је значаја за очување земљишног ресурса и здравља људи, зато су потребне континуиране обуке и унапређење знања стручњака, о начелима и процесима који ће се дешавати у будућности када је у питању овај приступ пољопривредној производњи. Применом основног начела регенеративне пољопривреде која заступа принцип што мањег узнемиравања земљишта стварају се услови да корисни микроорганизми у земљишту прераде храну и преведу је у облик доступан биљкама. Реализација ове едукације омогућава полазницима додатна знања која ће користити за даље унапређење давања стручних савета у будућем раду на пољопривредним газдинствима о применљивости мера које су бенефити у производњи. Трансфером знања од саветодаваца до пољопривредних произвођача такође ће се допринети планирању пољопривредне производње на најефикаснији начин и успешној имплементацији регенеративне пољопривреде.

Предавачи на едукацији били су:

Проф. др Драган Жикић, редовни професор на Пољопривредном факултету у Новом Саду и консултант за обрачун емисије гасова са ефектом стаклене баште;

Дипл. инж. Стеван Драгин, консултант за покровне усеве у аустријској компанији Saatbau d.o.o.;

Дипл. инж. Синиша Илинчић, консултант за заштиту усева;

Дипл. инж. Бранимир Попов, консултант за механизацију и регенеративну пољопривреду у оквиру Др Агро/Приме Триниту д.о.о.

 

Фотографије са едукације одржане 09. априла 2024. године.

Презентације за модул 4 у наставку.

 

Приступ заштити биља у регенеративној пољопривреди

Уводне напомене о регенеративној пољопривреди и машинама за успешну имплементацију реген пољопривреде

УТИЦАЈ ПРИМЕНЕ ПРАКСИ РЕГЕНЕРАТИВЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ЕМИСИЈЕ ГАСОВА СА ЕФЕКТОМ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ

На основу члана 22, става 1 Закона о обављању саветодавних и стручних послова у области пољопривреде, обука и усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача, поред осталог, обухвата и организовање едукације – тренинга пољопривредних саветодаваца у сарадњи са домаћим и страним образовним и истраживачким институцијама и стручњацима. Институт за примену науке у пољопривреди (ИПН), као овлашћена организација, по решењу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде бр. 021-01-92/2019-03 од 30.12.2019. године, као и на основу Годишњег плана усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача за 2024. годину, организује едукације за доле наведене модуле.

Обавештавамо заинтересоване кандидате да:

 

ИНСТИТУТ ЗА ПРИМЕНУ НАУКЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ

ДАНА 09.04.2024. ГОДИНЕ

ПОНАВЉА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ПРЕДАВАЧЕ ЗА ЕДУКАЦИЈЕ САВЕТОДАВАЦА ЗА

 

Модул 3: Примена информационих технологија и дигиталних алата у сточарству преузети позив

Модул 7: Заштита поврћа у затвореном простору преузети позив

 

Наведене едукације су у трајању од 10 до 17 часова.

Пријавe са радном биографијом – CV – преузети овде (форма CV) и доставити најкасније до 16.04.2024. године на имејл адресу: mmaslovaric@ipn.bg.ac.rs или писаним путем на адресу Институт за примену науке у пољопривреди, 11000 Београд, Булевар деспота Стефана 68б, П.фах 43.

Едукације се у целости финансирају од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, па у случају да Министарство из било ког разлога не изврши уплату средстава намењених за едукацију, иста ће бити одложена, а о свему ће изабрани предавачи бити обавештени благовремено.

Додатне информације могу се добити на број телефона: 011/2751 622. Контакт особе: др Наташа Толимир и др Маријана Масловарић.

У априлу 2024. године за физичка лица биће реализована три модула из области Саветодавни послови.

Позив за пријаву на едукације за физичка лица у априлу 2024. године

Модул Укупно трајање модула

(број бодова)

Датум одржавања едукације  

Место

одржавања

Циљна група

(специјалност)

Рок за пријаву
Иновације у технологији припреме конзервисане хране за животиње  

Два дана

(4 бода)

 

02.04.2024.

Уторак

ИПН Београд Сточарство 01.04.2024.
05.04.2024.

Петак

Земун и Стара Пазова
Планирање, набавка машина и имплементација регенеративне пољопривреде Један дан

(2 бода)

09.04.2024.

Уторак

ИПН Београд Ратарство/Воћарство/ Заштита биља 05.04.2024.
Унапређење пољопривредне производње и саветодавног рада кроз прикупљање техничко-технолошких и економских података на газдинствима Један дан

(2 бода)

16.04.2024.

Уторак

Онлајн Све специјалности 10.04.2024.
ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЕДУКАЦИЈАМА ОБАВЉА СЕ ПРЕКО ЛИНКА:

 

https://docs.google.com/forms/d/1RlGWk6EDq4ulM60WhA4i7-rkenGliPOeSa0NgB6lEZ0/edit

 

Свим пријављеним за учешће на едукацијама доставићемо Агенду.

За додатне информације можете се обратити Стефани Утвић (064 843 5332 Вибер, 066 944 999 4) или др Наташи Толимир (064 8435 305), ИПН: 011 2751 622.

Извор: ИПН

У априлу 2024. године за физичка лица биће реализовани модули из области Методологија саветодавних послова у пољопривреди (саветодавне вештине):

Модул Укупно трајање модула

(број бодова)

Датум одржавања едукације  

Место

одржавања

Циљна група

(специјалност)

Рок за пријаву
Интерперсонална комуникација између саветодавца и пољопривредних произвођача  

Један дан

(2 бода)

 

11.04.2024.

Четвртак

ИПН Београд Све специјалности  09.04.2024.
 
Презентационе и комуникационе вештине у раду са произвођачима Један дан

(2 бода)

23.04.2024.

Уторак

ИПН Београд Све специјалности 21.04.2024.
 
Управљање временом

 

Један дан

(2 бода)

25.04.2024.

Четвртак

ИПН Београд Све специјалности 23.04.2024.
ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЕДУКАЦИЈАМА ОБАВЉА СЕ ПРЕКО ЛИНКА:

 

https://docs.google.com/forms/d/1RzLFta0O-nU0_PPvBfo5A92z4zk8w0tJU1PPdPymma8/viewform?edit_requested=true

 

 

НАПОМЕНА:

Сва физичка лица која су се у марту 2024. године пријавила на наведене едукације није потребно да се поново пријављују.

 

Свим пријављеним за учешће на едукацијама доставићемо Агенду.За додатне информације можете се обратити Стефани Утвић (064 843 5332 Вибер, 066 944 999 4) или др Наташи Толимир (064 8435 305), ИПН: 011 2751 622.

Извор: ИПН

U skladu sa „Godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača“ za 2024. godinu, a u cilju efikasnog funkcionisanja FADN sistema, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Institut za primenu nauke u poljoprivredi organizovali su radionicu FADN 1: – Metodologija prikupljanja i unos podataka u softversku aplikaciju za 2023. godinu, za 146 savetodavaca iz 21 Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije koji prikupljaju podatke u okviru FADN sistema.

Jednodnevna obuka održana je onlajn 19. i 20. marta 2024. godine, kroz teorijski i praktičan rad (studija slučaja).

Cilj edukacije bio je da se savetodavci upoznaju sa dopunama Uputstva za prikupljanje podataka, a pre svega sa izmenama u FADN softverskoj aplikaciji i praktično obuče za unos podataka iz Godišnjeg upitnika za 2023. godinu. Savetodavcima su predstavljeni važeća Zakonska regulativa koja se odnosi na konverziju FADN u mrežu o održivosti poljoprivrednih gazdinstava (FSDN), kalendar aktivnosti za 2024. godinu (rokovi vezani za unos, zatvaranje i validaciju Upitnika), pristup aplikaciji, postupak otvaranja Upitnika, unos podataka, procedura zatvaranja upitnika. Takođe, učesnici su upoznati sa najčešćim greškama u unosu podataka, kao i sa zahtevima u komunikaciji sa predstavnicima IPN (regionalno telo) i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. Nakon teorijskog dela usledio je unos podataka iz Godišnjeg upitnika za poljoprivredna gazdinstva u FADN softversku aplikaciju.

Na kraju svake radionice analizirani su podaci i validacijske poruke na primeru jednog gazdinstva.

Stečena znanja savetodavaca biće u cilju efikasnog funkcionisanja FADN sistema.

 

Predavači na edukaciji bili su:

Mr Mirjana Bojčevski, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Dr Slavica Čolić, Institut za primenu nauke u poljoprivredi