PSSS Loznica – Bilten br. 2 – 2024

SADRŽAJ:

 

 1. Ozima pšenica, obrada, mineralna ishrana, setva – Dušan  Despotović
 2. Plodnost zemljišta – Milica Popadić
 3. Agrotehnika jarog stočnog graška– Milenko Đurić
 4. Planiranje novih farmi – objekat i oprema za tov junadi– Gordana Vujaklija
 5. Ishrana teladi– Dejan Obadović
 6. Podmlađivanje voćaka – Zlatica  Krsmanović
 7.  Uloga kalijuma u voćarstvu-Veljko Stepanović
 8. Jesenja zaštita voćaJelena Nevzatović
 9. PDV nadoknada za poljoprivrednike- Živko  Stefanović
 1. Dušan Despotović – Rasađivanje kasnog kupusa i nega useva
 2. Milica Popadić – EU Akcioni plan „Ka nultom zagađenju vazduha, vode i zemljišta” u borbi protiv klimatskih promena
 3. Milenko Đurić – Određivanje vremena siliranja kukuruza
 4. Gordana Vujaklija – Afrička svinjska kuga
 5. Dejan Obadović – Ishrana krmača u laktaciji
 6. Zlatica Krsmanović – Nega kupinjaka u vrelim danima i posle berbe
 7. Veljko Stepanović – Klasiranje i pakovanje plodova kupine
 8. Jelena Nevzatović – Septocyta ruborum – prouzrokovač ljubičaste pegavosti kupine
 9. Živko Stefanović – IPARD 3 podrška ruralnom razvoju

SADRŽAJ:

 

 1. Međuredno kultiviranje kukuruza- Dušan Despotović
 2. Diverzifikacija prihodovnih delatnosti na seoskim gazdinstvima kao uslov održivog razvoja poljoprivrede – Milica Popadić
 3. Čuvanje sena u foliji – Milenko Đurić
 4. Tehnika i organizacija ishrane krava i faktori koji utiču na konzumiranje hrane-Gordana Vujaklija
 1. Zelena lucerka u ishrani muznih krava – Dejan Obadović
 2. Radovi u zasadima jagode posle berbeZlatica Krsmanović
 3. Nega zasada maline posle sadnje –Veljko Stepanović
 4. Zaštita maline nakon berbe- Jelena Nevzatović
 5. Elektronska prijava sezonskih radnika u poljoprivredi – Živko Stefanović

SADRŽAJ:

1. Vreme prihrane i izbor hraniva- Dušan Despotović
2. Značaj leguminoza u organskoj proizvodnji i zaštiti životne sredine – Milica Popadić
3. Setvena struktura kukuruza na gazdinstvu po FAO grupama zrenja- Milenko Đurić
4. Karakteristike organske stočarske proizvodnje- Gordana Vujaklija
5. Organska proizvodnja smanjuje negativan uticaj poljoprivrede na životnu sredinu
– Zlatica Krsmanović
6. Povijanje grana tokom formiranja uzgojnog oblika -Veljko Stepanović
7. Kovrdžavost lišća breskve – Taphrina deformans – Jelena Nevzatović
8. Informacioni sistem “eAgrar” – platforma Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede- Živko Stefanović

1. Šta treba znati o proizvodnji ozimih strnih žita- Dušan Despotović
2. Brendiranje poljoprivrednih proizvoda – DIM.RS- Milica Popadić
3. Osnovna obrada: Jesenje – zimsko oranje zemljišta- Milenko Đurić
4. Iskoristiti iskustva evropskih zemalja u funkciji unapređenja zadrugarstva – Gordana Vujaklija
5. Zašto ne koristiti sadni materijal iz proizvodnih zasada maline – Zlatica Krsmanović
6. Jesenja sadnja voćaka i izbor sadnog materijala za sadnju – Veljko Stepanović
7. Bakteriozna plamenjača leske – Jelena Nevzatović
8. IPARD III program- Mera 4- Živko Stefanović

1. Određivanje količine semena za setvu – Dušan Despotović
2. Portal za mapiranje paljenja žetvenih ostataka – DIM.RS- Milica Popadić
3. Priprema silaže kukuruza- Određivanje optimalnog trenutka za pripremu – Milenko Đurić
4. Konzervisanje kabastih hraniva- Gordana Vujaklija
5. Hidroponsko gajenje jagodastog voća- Zlatica Krsmanović
6. Kalemljenje spavajućim pupoljkom -Veljko Stepanović
7. Bakterioze biljaka- Jelena Nevzatović
8. Elektronska prijava sezonskih radnika u poljoprivredi – Živko Stefanović