PSSS Negotin – Bilten br. 1 – 2024

Sadržaj:

 1. Upis u vinogradarski registar – Teodor Prvulović
 2. IPARD III u Srbiji – Dejan Stefanović
 3. IPARD III- Mera 7: „Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja“ – Vladimir Stanković
 4. Raspisan IPARD III javni poziv Mera 1: (za izgradnju i opremanje objekata i podizanje proizvodnih i matičnih zasada) – Vladica Stefanović
 5. Obnova poljoprivrednih gazdinstava i parvo na refakciju dela akcize – Ivana Stanković
 6. Zaštita voćaka na početku vegetacije – Nenad Ilić
 7. Zelena jabukina lisna vaš – Bojana Filidžanović
 8. Kovrdžavost lista breskve i nektarine – Slavica Svetozarević
 9. Oblici i osobine vimena – Dragan Radosavljević
 10. Organska i zelenišna đubriva i njihova primena – Vladica Gavrilović

 

 

Sadržaj:

 

1. Nega vinograda – Teodor Prvulović
2. Clasterosporium carpophilum (Rupičavost lišća koštičavog voća) – Nenad Ilić
3. Vitamini u ishrani svinja – Dragan Radosavljević
4. Biološke i hemijske mere u kontroli biljnih vaši na strnim žitima – Bojana Filidžanović
5. IPARD III- Mera 7: „Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja“ – Ivana Stanković
6. Dodela subvencionisanih zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor – Vladimir Stanković
7. Dunja berba , mogući načini prerade-njena upotrebna vrednost – Zorica Petkanić
8. Proizvodnja industrijske konoplje – Vladica Gavrilović
9. Vlažna trulež kupusnjača-Pectobacterium carotovorum subsp. Carotovorum -Slavica Svetozarević
10. Treći javni poziv u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu- Vladica Stefanović
11. Uticaj pH zemljišta na usvajanje biogenih elemenata – Dejan Stefanović

 1. Siva trulež grožđa – Bojana Filidžanović
 2. Afrička kuga svinja – Dragan Radosavljević
 3. Značaj osiguranja useva i plodova – Ivana Stanković
 4. Značaj bakra i kalcijuma kao mikroelementa u biljnom tkivu – Nenad Ilić
 5. Upis u vinogradarski registar – Teodor Prvulović
 6. Štetne posledice paljenja strnjike – Vladimir Stanković
 7. Mentha piperita off. – MENTA, NANA – Vladica Gavrilović
 8. Berba način berbe i način čuvanje plodova – Zorica Petkanić
 9. Kupusov moljac Plutella maculipennis L. – Slavica Svetozarević
 10. Uticaj opterećenja vinove loze rodom i tehnoloških postupaka u preradi grožđa na sadržaj fenolnih jedinjenja u grožđu i vinu – Dejan Stefanović
 11. Sadnja i vrste ruža – Vladica Stefanović
 1. Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija u svinjarstvu – Dragan Radosavljević
 2. Podizanje zasada oraha – Teodor Prvulović
 3. Suncokret-  suzbijanje korova i štetočina – Nenad Ilić
 4. Prolećno spontano vrenje – opasnost za vina u podrumu u proleće – Zorica Petkanić
 5. Pepelnica leske – Bojana Filidžanović
 6. Značaj knjigovodstveno – računovodstvene evidencije na gazdinstvu – Ivana Stanković
 7. Lilioceris lilii  (Scop.) – Ljiljanova zlatica – Slavica Svetozarević
 8. Značaj  i uloga osiguranja u poljoprivrednoj proizvodnji – Vladimir Stanković
 9. Podsticaji za podizanje novih zasada voćaka – Dejan Stefanović
 10. Podsticaji za očuvanje životinjskih genetičkih resursa – Vladica Stefanović
 11. Kukuruz šećerac kao postrni usev – Vladica Gavrilović

Sadržaj:

 

 1. IPARD mera 7, pravo prijave na konkurs – Vladimir Stanković
 2. Šta se sve finansira iz prve mere IPARD-a? – Ivana Stanković
 3. Organska proizvodnja – Vladica Stefanović
 4. Problemi sa plodnošću zemljišta u plasteničkoj proizvodnji – Vladica Gavrilović
 5. Žuti zvezdan – Dragan Radosavljević
 6. Kontrola voća u toku čuvanja – Zorica Petkanić
 7. Švedska muva (Oscinella frit) – Nenad Ilić
 8. Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava – Crna i žuta šljivina osa – Bojana Filidžanović
 9. Pepelnica pšenice – Blumeria graminis – Slavica Svetozarević
 10. Fenofaze vinove loze – Teodor Prvulović
 11. Vinogradarstvo (retrospektiva/perspektiva) – Dejan Stefanović

 

1. Javni poziv za dodelu besplatnih ramova za upotrebljavani traktor – Vladimir Stanković
2. Greške pri primeni mašinske muže – Dragan Radosavljević
3. Obična kruškina buva – Cacopsylla pyria – Slavica Svetozarević
4. Septoria tritici Prouzrokovač sive pegavost lista pšenice – Bojana Filidžanović
5. Mušmula uzgoj, berba mogući način prerade – Zorica Petkanić
6. Gorke pege na jabuci – Dejan Stefanović
7. Priprema zemljista za podizanje zasada oraha – Teodor Prvulović
8. Lična zaštitna sredstva koja se koriste pri upotrebi pesticida – Nenad Ilić
9. Dinja – oprašivanje, zalivanje i đubrenje – Vladica Gavrilović
10. IPARD III program, Mera 4 – Operacija 1 – Vladica Stefanović

1. Program finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine – Dejan Stefanović
2. Upis u vinogradarski registar – Teodor Prvulović
3. Uslovi i način upisa u Registar poljoprivrednih gazdinstava – Vladica Stefanović
4. Zaoravanje žetvenih ostataka umesto paljenja – Vladimir Stanković
5. Lubenica – berba i upotrebna vrenost – Zorica Petkanić
6. Nepatogena mikroflora mleka – Dragan Radosavljević
7. Pelenasta ambrozija (Ambrosia artemisiifolia) – Nenad Ilić
8. Moljac paradajza -Tuta absoluta – Bojana Filidžanović
9. Helicoverpa armigera (Hübner) Pamukova (kukuruzna) sovica – Slavica Svetozarević
10. Tehnologija proizvodnje ozime uljane repice – Vladica Gavrilović