Objava: RADIONICA-PSSS Kraljevo

Dana 18.07.2024. godine, sa početkom u 11:00 održana je radionica, mesto Koritnik , opština Ivanjica, PG Vidosave Ivanović
sa temom:
1. 11:00 do 11:45 Izrada biznis plana-neophodni elementi , savetodavac Zorica Zdravković

Cilj održavanja radionice bio je pokazati poljoprivrednim proizvođačima kako izraditi biznis plan, neophodnim elementima. Biznis plan je neizostavan dokument pri apliciranju za brojna podsticajna sredstva.
Koordinator: Zorica Zdravković

Izvor: PSSS Kraljevo

Dana 16.07.2024. godine, sa početkom u 08:00 održana je predavanje, mesto Družetići , opština Gornji Milanovac, Poljoprivredno gazdinstvo Milice Rajčević
sa temama:
1. 08:00 do 08:30 Tretiranje maline posle berbe , savetodavac Gordana Radojičić
2. 08:30 do 09:00 Principi zelene rezidbe koštičavog voća , savetodavac Velimir Stanojević

Cilj predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa tretiranjem maline posle berbe kao i sa principima zelene rezidbe koštičavog voća (višnje, kajsije i šljive).
Koordinator: Gordana Radojičić

Izvor: PSSS Čačak

Dana 19.07.2024. godine, sa početkom u 08:00 održana je predavanje, mesto Prokuplje , opština Prokuplje, Prostorija PSS
sa temama:
1. 08:00 do 08:31 Značaj zaštite koštičavog voća nakon berbe , savetodavac Ivana Obradović
2. 08:33 do 09:04 Mere agrarne politike , savetodavac Magdalena Todorović

Poljoprivredni proizvodjači će biti upoznati sa značajem zaštite koštičavog voća nakon berbe i merama agrarne politike.
Koordinator: Ivana Obradović

Izvor: PSSS Kuršumlija

Dana 18.07.2024. godine, sa početkom u 08:00 održana je radionica, mesto Prokuplje , opština Prokuplje, Prostorija PSS
sa temom:
1. 08:00 do 08:31 Vodjenje knjige polja , savetodavac Ivana Obradović

Poljoprivredni proizvodjači će biti upoznati sa praktičnim prikazom vodjwenja knjige polja i njenom značaju u organizaciji planiranja proizvodnje na parcelama.
Koordinator: Ivana Obradović

Izvor: PSSS Kuršumlija

Dana 16.07.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Tutin , opština Tutin, Udruženje stočara Tutin
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Podsticaji MPŠV za nabavku kvalitetnih priplodnih grla , savetodavac Ivana Majdak
2. 09:30 do 10:00 Razvoj seoskog turizma , savetodavac Stefan Pajović

Podsticaji MPŠV za nabavku kvalitetnih priplodnih grla i Razvoj seoskog turizma bile su teme predavanja sa kojima smo upoznali prisutne poljoprivredne proizvođače.
Koordinator: Ivana Majdak

Izvor: PSSS Novi Pazar

Dana 19.07.2024. godine, sa početkom u 07:54 održana je radionica, mesto Tabanović , opština Šabac – grad, Poljoprivredno gazdinstvo Petra Markovića
sa temom:
1. 07:54 do 08:27 Zaštita paradajza od štetnih grinja , savetodavac Slavica Maksimović

Grinje ili mali crveni pauk su štetočine malih telesnih dimenzija, a u uslovima suše I visoke temperature se često javljaju. U toku godine mogu imati i preko 10 generacija. Odrasli insekti i larve hrane se bodući i sisajući listove i plodove na kojima su vidljive bele tačkice. Najčešće napadaju plodovito povrće.
Ovaj period u proizvodnji je okarakterisalo odsustvo padavina i visoke temperature što je izuzetno povoljno uticalo na razvoj grinja, pa treba obratiti pažnju na štetočinu.
U usevima paradajza vizuelnim pregledima na terenu, registruje se povećano prisustvo sledećih štetnih grinja: običnog paučinara, crvene voćne grinje i rđastih grinja.
Ove štetočine žive na naličju lista gde se hrane sisajući sokove biljaka. Kod napadnutih biljaka povećava se transpiracija, smanjuje intenzitet fotosinteze što za posledicu ima skraćenje vegetacije, zaostajanje u porastu i formiranje manjih i sitnijih plodova. Prilikom suzbijanja grinja treba koristiti veću količinu vode uz dodatak okvašivača ili mineralnog ulja. Za efikasno suzbijanje preporučuju se dva vezana tretmana u razmaku od 7 dana. Preporuka je da se koriste akaricidi koji su registrovani u paradajzu. Karencu obavezno poštovati.

Koordinator: Slavica Maksimović

Izvor: PSSS Šabac

Dana 15.07.2024. godine, sa početkom u 11:00 održana je tribina, mesto Sjenica , opština Sjenica, SP “Peštersko polje”
sa temom:
1. 11:00 do 11:45 Osiguranje useva i zasada , savetodavac Ivana Majdak

Osiguranje useva i zasada, ostvarivanje prava na podsticaje za plaćenu premiju osiguranja bila je tema sa kojom sam upoznala prisutne poljoprivredne proizvođače.
Koordinator: Ivana Majdak

Izvor: PSSS Novi Pazar

Dana 18.07.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Delimeđe , opština Tutin, Prostorije Udruženja stočara Tutin
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Diverzifikacija prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Zumreta Trtovac
2. 09:30 do 10:00 Prepoznavanje lokalnih proizvoda koji bi mogli da budu zaštićeni nekom od oznaka geografskog porekla , savetodavac Silvija Hodžić

Cilj predavanja je bio da poljoprivredne proizvođače upoznamo sa Diverzifikacijom prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu i Prepoznavanjem lokalnih proizvoda koji bi mogli da budu zaštićeni nekom od oznaka geografskog porekla. Bilo je prisutno 14 poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Zumreta Trtovac

Izvor: PSSS Novi Pazar

Dana 18.07.2024. godine, sa početkom u 14:00 održana je tribina, mesto Rutoši , opština Nova Varoš, Poljoprivredno gazdinstvo Slobodana Sinđelića
sa temom:
1. 14:00 do 14:30 Primene Pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla , savetodavac Snežana Janjić


Koordinator: Snežana Janjić

Izvor: PSSS Užice

Dana 15.07.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Šaronje , opština Novi Pazar – grad, polj. gazd. Čalamać Nenada
sa temom:
1. 09:00 do 09:45 Aktuelni podsticaji MPŠV , savetodavac Svetlana Šućević

Održana je tribina : Aktuelni podsticaji MPŠV , sa kojima sam upoznala prisutne poljoprivredne proizvođače.
Koordinator: Svetlana Šućević

Izvor: PSSS Novi Pazar