Realizovane Aktivnosti

Dana 20.03.2023. godine, sa početkom u 07:30 održana je radionica, mesto Ljubava , opština Kruševac – grad, Gazdinstvo Miroljuba Milojevića
sa temom:
1. 07:30 do 08:30 Rezidba jabuke za rod , savetodavac Radomir Bušatović

Cilj radionice je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa pravilnom rezidbom jabuke za rod.
Koordinator: Radomir Bušatović

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 21.03.2023. godine, sa početkom u 09:55 održana je predavanje, mesto Leposavić , opština Leposavić, Prostorija lokalne samouprave
sa temama:
1. 09:55 do 10:32 Izbor mesnatih rasa svinja , savetodavac Kosovka Jakšić
2. 10:33 do 11:05 PIS i korišćenje PIS podataka , savetodavac Aleksandar Zdravković

Cilj održavanja predavanja je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa izborom mesnatih rasa svinja, kao i sa PIS-om i korišćenjem PIS podataka.
Koordinator: Kosovka Jakšić

Izvor: PSSS K.Mitrovica

Dana 22.03.2023. godine, sa početkom u 08:39 održana je tribina, mesto Šabac , opština Šabac – grad, Prostorije PSSS Šabac
sa temom:
1. 08:39 do 09:18 Korišćenje platforme eRPG , savetodavac Sanja Popović

Cilj tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa značajem i prednostima digitalne platforme e-Agrar.
Koordinator: Sanja Popović

Izvor: PSSS Šabac

Dana 21.03.2023. godine, sa početkom u 12:30 održana je predavanje, mesto Babušnica , opština Babušnica, Prostorija Udruženja lužničke rukotvorine
sa temama:
1. 12:30 do 13:00 Setva i tehnologija gajenja mikrobilja , savetodavac Olivera Gavrilović
2. 13:00 do 13:30 Pristup i upravljanje podacima na platformi eAgrara , savetodavac Vesna Manić

Cilj predavanja je bio da se poljoprivredni proizvodači upoznaju sa tehnologijom gajenja mikrobilja i sa uvođenjem poljoprivrednih gazdinstava u elektronski sistem eAgrar.
Koordinator: Olivera Gavrilović

Izvor: PSSS Pirot

Dana 20.03.2023. godine, sa početkom u 08:00 održana je tribina, mesto Požarevac , opština Požarevac – grad, Prostorije PSSS Požarevac
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Elektronsko pristupanje E agraru , savetodavac Kristina Lazarević

Cilj tribine bio je upoznati prisutne poljoprivredne proizvođače sa platformom E agrar, i elektronskim pristupanjem platformi.
Koordinator: Kristina Lazarević

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 21.03.2023. godine, sa početkom u 15:30 održana je predavanje, mesto Lebane , opština Lebane, Prostorije opštine Lebane
sa temama:
1. 15:30 do 16:00 Aktelni poslovi u povrtarstvu , savetodavac Jelena Stojiljković
2. 16:00 do 16:30 Prijava poljoprivrednih proizvođača u eRPG , savetodavac Dušan Đorđević
3. 16:30 do 17:00 Aktuelni poslovi u voćarstvu , savetodavac Aleksandar Mitić

Cilj održavanja predavanja bio je da se prisutnim proizvođačiima predstave aktuelne teme.
Koordinator: Jelena Stojiljković

Izvor: PSSS Leskovac

Dana 18.03.2023. godine, sa početkom u 09:09 održana je radionica, mesto Negotin , opština Negotin, Gazdinstvo Brankice Stanković
sa temom:
1. 09:09 do 10:32 Praktičan prikaz prijave gazdinstva na e Agrar , savetodavac Ivana Stanković

Cilj održane radionice bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa procedurom korišćenja e Agrara. Bilo je prisutno pet poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Ivana Stanković

Izvor: PSSS Negotin

Dana 21.03.2023. godine, sa početkom u 11:00 održana je tribina, mesto Ivanjica , opština Ivanjica, Prostorije opštine Ivanjica
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Aktivacija eID broja i instalacija Consent ID aplikacije , savetodavac Vladimir Kostić
2. 11:30 do 12:00 eRPG-obnova registracije poljoprivrednih gazdinstava elektronskim putem , savetodavac Zorica Zdravković

Cilj održavanja tribine – informacije i pomoć poljoprivrednim proizvođačima u korišćenju platforme eAgrar – aktivacija eID-a, instalacija i aktivacija ConsentID mobilne aplikacije; eRPG-obnova registracije poljoprivrednih gazdinstava elektronskim putem.
Koordinator: Zorica Zdravković

Izvor: PSSS Kraljevo

Dana 21.03.2023. godine, sa početkom u 16:00 održana je predavanje, mesto Svilajnac , opština Svilajnac, prostorije Opštine Svilajnac
sa temama:
1. 16:00 do 16:30 Jačanje kok. povrt. i voć. proiz. kroz podizanje standarda u primarnoj pr. kao i mogućnost unap. plasmana pr. kroz preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kv., kao i kroz raz. oblike interesnog udruživanja u cilju zajed. nastupa na tržištu , savetodavac Igor Andrejić
2. 16:30 do 17:00 Platforma eAgrar , savetodavac Vesna Vasić

-Jačanje kokurentnosti povrtarske i voćarske proizvodnje kroz podizanje standarda u primarnoj proizvodnji kao i mogućnost unapređenja plasmana proizvoda kroz preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta, kao i kroz različite oblike interesnog udruživanja u cilju zajedničkog nastupa na tržištu;
-Platforma eAgrar
Koordinator: Igor Andrejić

Izvor: PSSS Jagodina

Dana 20.03.2023. godine, sa početkom u 17:00 održana je tribina, mesto Gornja Gorevnica , opština Čačak – grad, Na gazdinstvu Milojević Miroslava
sa temom:
1. 17:00 do 17:30 E-Agrar , savetodavac Slađana Petrić

Tribina je imala za cilj upoznavanje poljoprivrednika o apliciranju za podsticaje MPŠV putem e-Agrara.
Koordinator: Slađana Petrić

Izvor: PSSS Čačak