PSSS Prokuplje – Bilten br. 4 – 2023

Sadržaj Biltena:

 

 1. Kako unaprediti proizvodnju mleka – Igor Petrović
 2. Stočna so u ishrani životinja – Duška Petrović
 3. Čišćenje sistema za navodnjavanje – Radovan Bjelica
 4. Stara sorta kruške Karamanka – Milan Tošković
 5. Kontrola plodnosti zemljišta bitan faktor u poljoprivrednoj proizvodnji – Ivana Obradović
 6. Pravilna dezinfekcija plastenika – Marinko Jovičić
 7. Radovi u voćnjacima u periodu mirovanja vegetacije – Dejan Tonić
 8. Aktuelno stanje poljoprivrednih zadruga u Republici Srbiji – Miljan Milojić
 9. Bolesti krompira u skladištima – Aleksandar Petković
 10. Kako sprečiti neadekvatno odlaganje pesticidnog otpada – podizanjem svesti ili buđenjem savesti – Snežana Jović

 

 1. Uzimljavanje pčela kod DB koštnica – Igor Petrović
 2. Koliko je važno održavanje higijene u štalama i kako pravilno uraditi dezinfekciju – Duška Petrović
 3. Upotreba tenziometra u proizvodnji povrća u zaštićenom prostoru – Radovan Bjelica
 4. Bakteriozna plamenjača dunje – Ivana Obradović
 5. Sprečavanje gubitka humusa u voćnjaku – Milan Tošković
 6. Zaštita uskladištenih plodova voća – Marinko Jovičić
 7. Uspešnost prijema sadnje zavisi od kvalitetnog sadnog materijala – Magdalena Todorović
 8. Kalifornijski trips u zaštićenom prostoru – Aleksandar Petković
 9. Značaj poljoprivrednih sajmova i izložbi za razvoj poljoprivrede – Miljan Milojić
 10. Uticaj biostimulatora na biljku – Snežana Jović
1. Uticaj negativnih uslova u toku bagremove paše  – Igor Petrović
2.Kontrola mastitisa (upala vimena krava) – Duška Petrović
3. Podrivanje zemljišta u plastenicima – Radovan Bjelica
4. Zeolit u zaštiti bilja – Ivana Obradović
5. Ukalanjanje prve serije izdanaka kod maline – Milan Tošković
6.Trešnjina muva – rhagoletis cerasi – Marinko Jovičić
7.Jednorodne sorte maline – Magdalena Todorović
8. Tulež stabla, plesnivost klipa kukuruza i šturost klasova pšenice – Aleksandar Petković
9. Seoski turizam – značaj i efekti- Miljan Milojić
10.Šta sa preostalim pesticidima nakon završene sezone tretiranja  – Snežana Jović

Sadržaj:

 1. Izimljavanje pčelinjih zajednica – Igor Petrović
 2. Ishrana priplodnih junica – Duška Petrović
 3. Prihrana ozimih stnih žita u Toplici – Radovan Bjelica
 4. Kako niske temperature deluju na biljke- Ivana Obradović
 5. Priprema zemljišta za sadnu maline – Milan Tošković
 6. Zimsko prskanje voća – Marinko Jovičić
 7. Formiranje vitkog vretena- Magdalena Todorović
 8. Zaštita voća od napada glodara i divljači – Aleksandar Petković
 9. Značaj uvođenja E agrara – Miljan Milojić
 10. Kontrola agregata za primenu sredstava za zaštitu bilja – odgovornost prema drugima ali i prema sebi – Snežana Jović

1. Priprema pčelinjih društava za zimski period – Igor Petrović
2. Koje sve prednosti sa sobom nosi veštačko osemenjavanje – Duška Petrović
3. Proizvodnaj belog luka – Radovan Bjelica
4. Zimski tretman u zasadima voća- Ivana Obradović
5. Organska đubriva – Milan Tošković
6. Potrebni uslovi za skladištenje voća – Marinko Jovičić
7. Stare authotone sorte jabuka koje su rasprostranjene u Toplici- Magdalena Todorović
8. Cikade kao prenosioci virroza u usevima strnih žita – Aleksandar Petković
9. Turistička animacija u funkciji razvoja ruralnog turizma u Srbiji – Miljan Milojić
10. Toplički Okrug u korak sa Svetom – Snežana Jović
11. Žilogriz u voćarstvu – Marinko Jovičić

1. Priprema kukuruzne silaže – Igor Petrović
2. Dodavanje vrednosti proizvodima od mleka putem prerade-Proizvodnja kozjeg sira na domaćinstvu – Duška Petrović
3. Uslov za normalan rast i raviće biljaka- Odredjivanje ph vrednosti zemljišta- Ivana Obradović
4. Krmna repica-Perko – Radovan Bjelica
5. Radovi u malinjaku nakon berbe – Milan Tošković
6. Odredjivanje optimalnog vremena berbe voća različitim metodama – Magdalena Todorović
7. Venturia pirina – Aleksandar Petković
8. Značaj povrtarstva za ruralni razvoj sela – Radovan Bjelica
9. Mleko kao djubrivo i zaštita za povrće – Snežana Jović
10. Pravilnik o malim količinama proizvodja koji služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti, kao i odstupanja koja se odnose na na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla – Miljan Milojić