PSSS Prokuplje

1. Priprema pčelinjih društava za zimski period – Igor Petrović
2. Koje sve prednosti sa sobom nosi veštačko osemenjavanje – Duška Petrović
3. Proizvodnaj belog luka – Radovan Bjelica
4. Zimski tretman u zasadima voća- Ivana Obradović
5. Organska đubriva – Milan Tošković
6. Potrebni uslovi za skladištenje voća – Marinko Jovičić
7. Stare authotone sorte jabuka koje su rasprostranjene u Toplici- Magdalena Todorović
8. Cikade kao prenosioci virroza u usevima strnih žita – Aleksandar Petković
9. Turistička animacija u funkciji razvoja ruralnog turizma u Srbiji – Miljan Milojić
10. Toplički Okrug u korak sa Svetom – Snežana Jović
11. Žilogriz u voćarstvu – Marinko Jovičić

1. Priprema kukuruzne silaže – Igor Petrović
2. Dodavanje vrednosti proizvodima od mleka putem prerade-Proizvodnja kozjeg sira na domaćinstvu – Duška Petrović
3. Uslov za normalan rast i raviće biljaka- Odredjivanje ph vrednosti zemljišta- Ivana Obradović
4. Krmna repica-Perko – Radovan Bjelica
5. Radovi u malinjaku nakon berbe – Milan Tošković
6. Odredjivanje optimalnog vremena berbe voća različitim metodama – Magdalena Todorović
7. Venturia pirina – Aleksandar Petković
8. Značaj povrtarstva za ruralni razvoj sela – Radovan Bjelica
9. Mleko kao djubrivo i zaštita za povrće – Snežana Jović
10. Pravilnik o malim količinama proizvodja koji služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti, kao i odstupanja koja se odnose na na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla – Miljan Milojić