PSSS Kosovska Mitrovica – Bilten br. 1 – 2024

  1. Proizvodnja semena kupusa – Savetodavac ratarstva i povrtarstva Nebojša Božović
  2. Značaj pravilne pripreme zemljišta za podizanje zasada – Savetodavac voćarstva i vinogradarstva Ljiljana Gvozdić
  3. Objekti za ovce – Savetodavac stočarstva Kosovka Jakšić
  4. Smeštaj i držanje junadi u tovu – Savetodavac stočarstva Zdravko Dobrić
  5. Pamukova (kukuruzna) sovica (Helicoverpa armigera) – Savetodavac zaštite bilja Aleksandar Zdravković
1. Proizvodnja paprike – Nebojša Božović dipl. inž. polj. 
2. Berba trešnje i višnje – Ljiljana Gvozdić dipl. inž. polj. 
3. Hraniva za ishranu koza – Kosovka Jakšić dipl. inž. polj.
4. Ishrana koza – Zdravko Dobrić dipl. inž. polj.
5. Trešnjina muva (Rhagoletis cerasi L.) – Aleksandar Zdravković mas. inž. polj.

SADRŽAJ:

 

  1. Redovne mere nege i održavanja malinjaka – Ljiljana Gvozdić, savetodavac voćarstva i vinogradarstva;

 

  1. Proizvodnja rasada – Nebojša Božović, savetodavac ratarstva i povrtarstva;

 

  1. Uticaj ishrane na reprodukciju ženskih životinja – Kosovka Jakšić, savetodavac stočarstva;

 

  1. Smeštaj i držanje junadi u tovu  -Zdravko Dobrić, savetodavac stočarstva;

 

  1. Šljivine ose-Crna i žuta šljivina osa (Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava) – Aleksandar Zdravković, savetodavac zaštite bilja.

 

1. Proizvodnja salate u zaštićenom prostoru – Nebojša Božović
2. Obrada zemljišta za kukuruz – Zoran Milosavljević
3. Podmlađivanje starijih voćaka – Ljiljana Gvozdić
4. Objekti za smeštaj koza – Kosovka Jakšić
5. Mere za prevenciju proliva kod teladi – Zdravko Dobrić
6. Agrotehničke mere u zasadima voća – Aleksandar Zdravković

1. Ljuštenje strništa – Nebojša Božović
2. Lekovite, aromatične i začinske biljke – Zoran Milosavljević
3. Ključni momenti u berbi plodova šljive – Ljiljana Gvozdić
4. Odlike životinjskog mesa – Kosovka Jakšić
5. Izbor hraniva za goveda – Zdravko Dobrić
6. Pepelnica vinove loze – Aleksandar Zdravković