PSSS Kosovska Mitrovica

1. Proizvodnja salate u zaštićenom prostoru – Nebojša Božović
2. Obrada zemljišta za kukuruz – Zoran Milosavljević
3. Podmlađivanje starijih voćaka – Ljiljana Gvozdić
4. Objekti za smeštaj koza – Kosovka Jakšić
5. Mere za prevenciju proliva kod teladi – Zdravko Dobrić
6. Agrotehničke mere u zasadima voća – Aleksandar Zdravković

1. Ljuštenje strništa – Nebojša Božović
2. Lekovite, aromatične i začinske biljke – Zoran Milosavljević
3. Ključni momenti u berbi plodova šljive – Ljiljana Gvozdić
4. Odlike životinjskog mesa – Kosovka Jakšić
5. Izbor hraniva za goveda – Zdravko Dobrić
6. Pepelnica vinove loze – Aleksandar Zdravković