PSSS Beograd-Bilten br.1-2023

Sadržaj Biltena:

1.Ekonomičnost organske proizvodnje u poljoprivrdi,Mr Mladen Pavlović

2.Sadnja voćaka, Radmila Koprivica, mast. inž. voćarstva i vinogradarstva

3.Zimska rezidba izdanačke leske,Dr.Dejan Marinković

4.Nega voćaka u periodu zimskog mirovanja,Zoran Janković dipl.inž.

5.Plamenjača salate Bremia lactucae i siva trulež Botritis cinerea najznačajnije bolesti salate gajene u zaštićenom prostoru,Dr Milan Šević

6.Bakterioza voća i vinove loze-rak korena i korenovog vrata,Bojan Mijatović dipl.inž.

7.Sušenje izdanaka kupine(prouzrokovač Leptosphaeria coniothyrium),Tamara Mihailović dipl.inž.

8.Najznačajnije štetočine kupusnjača,Mr.Eleonora Onć Jovanović.

9.Zaštita voćnih vrsta nepesticidnim merama za vreme zimskog mirovanja,Marija Milenković dipl.inž.

10.Značaj kupusnjača u održivoj poljoprivredi,Mr Anka Kačarević

11.Proizvodnja začinskog i lekovitog bilja,Miloš Nikoletić dipl.inž.

12.Sastavljanje plodoreda,Violeta Veličković dipl.ing.

13.Rokovi setve,sadnje povrća,Dragana Stoiljković dipl.ing.

14.Ophođenje prema obolelim životinjama,Olgierd Jastšenjski dipl.ing.

15.Činioci koji utiču na selekciju goveda,Dragoljub Krajnović dipl.ing.

16.Mašinski prstenovi,Željko Lazić dipl.ing.