Informacije o edukacijama

POZIV FIZIČKIM LICIMA ZA PRIJAVU NA EDUKACIJU

ZA MODUL: INOVACIJE U PROIZVODNJI JAGODASTOG VOĆA

 

U martu 2023. godine realizovaće se edukacija za modul Inovacije u proizvodnji jagodastog voća, za koju se zainteresovana fizička lica, u postupku sticanja licence za savetodavne poslove mogu prijaviti putem portala PSSS: www.psss.rs. Prijavu je potrebno uraditi na navedenom portalu, u odeljku Edukacije savetodavaca, deo Prijava za edukacije (fizička lica). Veoma je važno da prilikom prijave ostavite validne kontakt podatke (imejl adresu i broj telefona na kom koristite Viber). Prijavljeni učesnici dobiće Agendu i detaljnije informacije u vezi sprovođenja procedura testiranja i anketiranja (na imejl adresu datu prilikom prijave),. Osnovne informacije o modulu:
Modul Trajanje modula (broj bodova) Datum Metod/ način održavanja obuke Mesto održavanja Ciljna grupa (specijalnost) Rok za prijavu*
Inovacije u proizvodnji jagodastog voća Jedan dan (2 boda) 9.3.2023. Teorijska obuka/uživo Rekovac Hotel Levač Voćarstvo i zaštita bilja 3.3.2023.
*Molimo kolege da prijavu za pohađanje edukacija obavljaju samo u slučaju kada su u potpunosti sigurni da će istu i pohađati, s obzirom da je svima u sistemu edukacija za fizička lica, odnosno učesnicima i organizatorima u interesu da imaju realno stanje broja prijavljenih. Napominjemo da će se edukacija realizovati u okviru skupa „Drugo savetovanje agrobiznis sektora jagodastog voća“. Za prijavu fizičkih lica, možete se obratiti dr Nataši Tolimir (064/8435-305) i Stefani Utvić (011/2751-622).

 

 ____________________________________________________________________________

 

U organizaciji Instituta za primenu nauke u poljoprivredi (IPN) i tokom 2021. godine realizovaće se edukacije za fizička i pravna lica. Potrebno je da se zainteresovani za edukacije ponovo prijave, po uobičajenoj proceduri koja je detaljno opisana dalje u tekstu.

Institut za primenu nauke u poljoprivredi u 2021. godini organizuje ciklus edukacija za fizička i pravna lica, za module:

 1. Osiguranje u poljoprivredi (prijavljuju se stručnjaci svih specijalnosti) Detaljnije-Detaljnije
 2. Marketing i izvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (prijavljuju se stručnjaci svih specijalnosti) –Detaljnije
 3. Tehnologija pčelarske proizvodnje (prijavljuju se stručnjaci iz oblasti stočarstva, ratarstva, voćarstva, opšteg smera) –Detaljnije
 4. Ocena isplativosti investicija u poljoprivredi (prijavljuju se stručnjaci svih specijalnosti) –Detaljnije
 5. Ocena isplativosti investicija u poljoprivredi (prijavljuju se stručnjaci svih specijalnosti) –Detaljnije
 6. Izrada biznis planova za poljoprivredna gazdinstva (prijavljuju se stručnjaci svih specijalnosti) –Detaljnije
 7. Interpersonalna komunikacija između savetodavca i poljoprivrednih proizvođača (prijavljuju se stručnjaci svih specijalnosti) –Detaljnije
 8. Prezentacione i komunikacione veštine u radu sa proizvođačima (prijavljuju se stručnjaci svih specijalnosti) –Detaljnije
 9. Upravljanje vremenom (prijavljuju se stručnjaci svih specijalnosti) –Detaljnije

Moduli od 1 – 4 pripadaju oblasti Savetodavni poslovi u poljoprivredi

Moduli od 5 – 8 pripadaju oblasti Metodologija savetodavnog rada (savetodavne veštine)

Moduli pod brojevima od 2 do 8 su isti kao moduli u 2020. godini i zainteresovani koji su već prijavljeni za ove module se ne moraju ponovo prijavljivati.

Broj prijavljenih učesnika za Edukacije za fizička i pravna lica zaključno sa 11.10.2021.
1 Osiguranje u poljoprivredi 13
2 Marketing i izvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda 22
3 Tehnologija pčelarske proizvodnje 14
4 Ocena isplativosti investicija u poljoprivredi 12
5 Izrada biznis planova za poljoprivredna gazdinstva 10
6 Interpersonalna komunikacija između savetodavca i poljoprivrednih proizvođača 23
7 Prezentacione i komunikacione veštine u radu sa proizvođačima 8
8 Upravljanje vremenom 23

Trajanje edukacija- gore navedene edukacije su jednodnevne, izuzev edukacije pod rednim brojem 6 (Izrada biznis planova za poljoprivredna gazdinstva) koja je dvodnevna. Termini održavanja edukacijabiće definisani po prijavi dovoljnog broja učesnika za formiranje grupe. Minimalan broj je 35 učesnika. Edukacija je namenjenadiplomiranim inženjerima poljoprivrede, udruženjima proizvođača, lokalnoj samoupravi, centrima za ruralni razvoj i ostalim zainteresovanim licima. Metodologija predavanja:Interaktivna edukacija/trening. Spoj predavanja, analiza, diskusije i praktičnog rada. Mogućnost da se pitanja postave u svakom trenutku.

Polaznici dobijajuradni materijal (prezentacije/vežbe), osveženje na pauzama i Potvrdu o završenoj edukaciji/treningu.

Učesnici edukacije koji na kraju edukacije kroz testiranje iskažu zadovoljavajući nivo znanja dobiće Potvrdu o završenoj pojednačnoj edukaciji/treningu koja je validna za dobijanje Licence za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi (Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje licence za obavljanje savetodavnih poslova, „Sl.glasnik RS“, broj 80/10 od 30. jula 2014. godine).

Kotizacija za jednodnevnuedukaciju iznosi 4.800,00 RSD.

Kotizacija za dvodnevnuedukaciju iznosi 6.840,00 RSD.

Mesto i vreme održavanja:Institut za primenu nauke u poljoprivredi, Beograd, Bulevar despota Stefana 68b, ili on line okruženje, od 9.30 do 17.00 časova.

Prijava učesnika:

fizička/pravna lica: https://www.psss.rs/apply-to-training/

Napomena:

Molimo kolege da prijavu za pohađanje edukacija obavljaju samo u slučaju kada su u potpunosti sigurni da će istu i pohađati, s obzirom da je svima u sistemu edukacija za fizička/pravna lica, odnosno učesnicima i organizatorima u interesu da imajurealno stanje broja prijavljenihu odnosu na broj polaznika, kao preduslov za formiranja grupa i celokupnu organizaciju.

Informacija o dinamici prijavljivanja, odnosno broj prijavljenih učesnika po modulima biće dostupan na portal PSSS, ažuriran na nedeljnom nivou.


OBAVEŠTENJE EDUKACIJE ZA FIZIČKA I PRAVNA LICA

Institut za primenu nauke u poljoprivredi i u 2020. godini organizuje ciklus edukacija za fizička i pravna lica, za module:

 1. Savremene tehnologije u proizvodnji krmnog bilja u cilju dobijanja kvalitetne kabaste stočne hrane (prijavljuju se stručnjaci iz oblasti stočarstva, ratarstva, opšteg smera) –Detaljnije
 2. Marketing i izvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (prijavljuju se stručnjaci svih specijalnosti) –Detaljnije
 3. Tehnologija pčelarske proizvodnje (prijavljuju se stručnjaci iz oblasti stočarstva, ratarstva, voćarstva, opšteg smera) –Detaljnije
 4. Seoski turizam u funkciji održivog ruralnog razvoja (prijavljuju se stručnjaci svih specijalnosti) –Detaljnije
 5. Ocena isplativosti investicija u poljoprivredi (prijavljuju se stručnjaci svih specijalnosti) –Detaljnije
 6. Izrada biznis planova za poljoprivredna gazdinstva (prijavljuju se stručnjaci svih specijalnosti) –Detaljnije
 7. Interpersonalna komunikacija između savetodavca i poljoprivrednih proizvođača (prijavljuju se stručnjaci svih specijalnosti) –Detaljnije
 8. Prezentacione i komunikacione veštine u radu sa proizvođačima (prijavljuju se stručnjaci svih specijalnosti) –Detaljnije
 9. Upravljanje vremenom (prijavljuju se stručnjaci svih specijalnosti) –Detaljnije

Moduli od 1 – 5 pripadaju oblasti Savetodavni poslovi u poljoprivredi

Moduli od 6 – 9 pripadaju oblasti Metodologija savetodavnog rada (savetodavne veštine)

VAŽNO

PRIJAVE ZA EDUKACIJE, PRISTIGLE DO 28.01.2020. GODINE NEĆE SE UZIMATI U OBZIR

POTREBNO JE DA SE ZAINTERESOVANI ZA EDUKACIJE PONOVO PRIJAVE

Trajanje edukacija- gore navedene edukacije su jednodnevne, izuzev edukacije pod rednim brojem 6 (Izrada biznis planova za poljoprivredna gazdinstva) koja je dvodnevna. Termini održavanja edukacijabiće definisani po prijavi dovoljnog broja učesnika za formiranje grupe. Minimalan broj je 35 učesnika. Edukacija je namenjenadiplomiranim inženjerima poljoprivrede, udruženjima proizvođača, lokalnoj samoupravi, centrima za ruralni razvoj i ostalim zainteresovanim licima. Metodologija predavanja:Interaktivna edukacija/trening. Spoj predavanja, analiza, diskusije i praktičnog rada. Mogućnost da se pitanja postave u svakom trenutku.

Polaznici dobijajuradni materijal (prezentacije/vežbe), osveženje na pauzama i Potvrdu o završenoj edukaciji/treningu.

Učesnici edukacije koji na kraju edukacije kroz testiranje iskažu zadovoljavajući nivo znanja dobiće Potvrdu o završenoj pojednačnoj edukaciji/treningu koja je validna za dobijanje Licence za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi (Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje licence za obavljanje savetodavnih poslova, „Sl.glasnik RS“, broj 80/10 od 30. jula 2014. godine).

Kotizacija za jednodnevnuedukaciju iznosi 4.800,00 RSD.

Kotizacija za dvodnevnuedukaciju iznosi 6.840,00 RSD.

Mesto i vreme održavanja:Institut za primenu nauke u poljoprivredi, Beograd, Bulevar despota Stefana 68b, od 9.30 do 17.00 časova.

Prijava učesnika:

fizička lica:https://www.psss.rs/apply-to-training/ pravna lica:https://www.psss.rs/apply-to-training/

Napomena:

Molimo kolege da prijavu za pohađanje edukacija obavljaju samo u slučaju kada su u potpunosti sigurni da će istu i pohađati, s obzirom da je svima u sistemu edukacija za fizička/pravna lica, odnosno učesnicima i organizatorima u interesu da imajurealno stanje broja prijavljenihu odnosu na broj polaznika, kao preduslov za formiranja grupa i celokupnu organizaciju.

Informacija o dinamici prijavljivanja, odnosno broj prijavljenih učesnika po modulima biće dostupan na portal PSSS, ažuriran na nedeljnom nivou.


VAŽNO

POZIV ZA PRIJAVU ZA UČEŠĆE NA 11. SEMINARU POLJOPRIVREDNE SAVETODAVNE I STRUČNE SLUŽBE REPUBLIKE SRBIJE

11. Seminar Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Republike Srbije (PSSS), u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Instituta za primenu nauke u poljoprivredi održaće se u terminu od10. do 12. decembra 2019. godine, na Zlatiboru, u hotelu „Mona“. U fokusu ovogodišnjeg skupa biće teme iz oblasti seoskog turizma, očuvanja genetičkih resursa i razvoja vinarstva u Srbiji sa akcentom na vinski turizam. Cilj Seminara je kontinuirano usavršavanje, razmena mišljenja i iskustava, kao i iznalaženje novih predloga i ideja za razvoj PSSS i za pružanje što bolje i efikasnije pomoći poljoprivrednim proizvođačima. Dolazak i registracija učesnika predviđena je 10. decembra 2019. godine, od 10:00 do 12:30 časova, a svečano otvaranje skupa planirano je za 14:00 časova. Prvog dana Seminara, rad će se odvijati u plenumu od 14:00 do 17:30 časova. Drugi dan, od 9:00 do14:00 časova rad je organizovan u plenumu, a od 14:00 do 17:00 časova kroz sekcije po specijalnostima (ratarstvo, stočarstvo, voćarstvo i zaštita bilja). Trećeg dana rad će se odvijati u plenumu, u periodu od 09:30 do 15:30 časova. Učesnici seminara dobiće Potvrdu o završenoj pojedinačnoj edukaciji/treningu. Potvrda je validna za dobijanje Licence za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi (Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje licence za obavljanje savetodavnih poslova, „Sl. glasnik RS“, broj 80/10 od 30. jula 2014. godine) samo ukoliko je polaznik u momentu pohađanja Seminara ispunjavao sve uslove propisane članom 9 Zakona o obavljanju savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede („Sl. glasnik 30/10 od 07. 05. 2010.) i članom 2 Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje licence za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi („Sl.glasnik RS“, broj 80/10 od 30. jula 2014. godine). Seminar pripada Oblasti – Savetodavni poslovi u poljoprivredi. Polaznici dobijaju osveženje na pauzama i zajedničku večeru 11. decembra 2019. godine. Troškove smeštaja i ishrane učesnici snose sami.

Kotizacijaiznosi 9.600,00 RSD.

Broj mesta ograničen je na 30 učesnika. Rok za prijavu za učešće na seminaru je petak 29. novembar 2019. godine. Prijavljenim za učešće Institut će 02. decembra dostaviti predračun, na imejl koji je dat prilikom prijave. Rok za uplatu Kotizacije je petak 06. decembar 2019. godine. Ukoliko neko od prvih 30 prijavljenih učesnika ne izvrši obavezu uplate kotizacije do predviđenog roka, mesta će se popunjavati prema redosledu prijave. Po uplati Kotizacije učesnicima Seminara biće dostavljen Program i dodatne informacije u vezi sa registracijom i učećem.

Prijava učesnika: https://www.psss.rs/apply-to-training/

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona (broj 011/275 16 22), radnim danom od 10-15 časova. Kontakt osobe: dr Slavica Čolić (064/8435308) i dr Nataša Tolimir (064/8435305). e-mail:edukacije@ipn.co.rs


OBAVEŠTENJE

o održavanju edukacijaza fizička i pravna lica unovembru 2019. godine

U novembru 2019. godine predviđeno je održavanje edukacija za 3 modula:

R.br. Naziv modula Naziv modula
1. Prezentacione i komunikacione veštine u radu sa proizvođačima 20.11.2019.
2. Berba i čuvanje voća 25.11.2019.
3. Ocena isplativosti investicija u poljoprivredi 27.11.2019.

Edukacije za navedene module održaće se u Institutu za primenu nauke u poljoprivredi, u terminu od 9.30 do 17.00 časova.

Svi prijavljeni za pohađanje edukacije, od dana objave informacije o edukacijama do 28. oktobra 2019. godine, na imejl će u utorak 5. novembra 2019. godine dobiti uputstva u vezi sa regulisanjem obaveze kotizacije.

Grupa (do 35 učesnika) popunjavaće se prijavljenim i posle 28. oktobra 2019. godine, prema redosledu prijavljivanja. U slučaju da i posle popunjavanja grupe postoji interesovanje za pohađanje edukacije formiraće se nova grupa i definisati novi termin održavanja.

Rok za uplatu kotizacije je utorak, 12. novembar 2019. godine. U slučaju da prijavljeni ne ispune obavezu regulisanja kotizacije u gore navedenom roku, edukacija će biti otkazana, odnosno neće biti održana u predviđenom terminu. Za dodatne informacije možete se obratiti dr Nataši Tolimir (064 8435 305) ili dr Slavici Čolić (011 2751 622 i 064 843 5308).


OBAVEŠTENJE o održavanju edukacija u septembru 2019 godine

U septembru 2019. godine predviđeno je održavanje edukacija za 4 modula

Edukacija za navedene module održaće se u Institutu za primenu nauke u poljoprivredi, u terminu od 9.30 do 17.00 časova. Svi prijavljeni za pohađanje edukacije, od dana objave informacije o edukacijama do 27. juna 2019. godine, na imejl će u ponedeljak 22. jula 2019. godine dobiti uputstva u vezi regulisanja obaveze kotizacije.

R.br. Naziv modula Naziv modula
1. Interpersonalna komunikacija između savetodavca i poljoprivrednih proizvođača 03.09.2019.
2. Tehnologija pčelarske proizvodnje 06.09.2019.
3. Seoski turizam u funkciji održivog ruralnog razvoja 16.09.2019.
4. Izrada biznis planova za poljoprivredna gazdinstva 19. i 20.09.2019.

Rok za uplatu kotizacije je ponedeljak 26. avgust 2019. godine.

U slučaju da prijavljeni ne ispune obavezu regulisanja kotizacije u gore navedenom roku, edukacija će biti otkazana, odnosno neće biti održana u predviđenom terminu. Edukacija Tehnologija pčelarske proizvodnje namenjena je stručnjacima iz oblasti ratarstva i povrtarstva, stočarstva i voćarstva i vinogradarstva, dok preostale tri edukacije mogu pohađati stručnjaci svih specijalnosti poljoprivredne proizvodnje. Grupa (do 35 učesnika) popunjavaće se prijavljenim i posle 27. juna 2019. godine, prema redosledu prijavljivanja. U slučaju da i posle popunjavanja grupe postoji interesovanje za pohađanje edukacije formiraće se nova grupa i definisati novi termin održavanja.

Za dodatne informacije možete se obratiti dr Nataši Tolimir (064 8435 305) ili dr Slavici Čolić (011 2751 622 i 064 843 5308).


OBAVEŠTENJE EDUKACIJE ZA FIZIČKA I PRAVNA LICA
Institut za primenu nauke u poljoprivredi u 2019. godini za fizička i pravna lica organizuje edukacije za module:
1. Ocena isplativosti investicija u poljoprivredi –Detaljnije 2. Dobrobit domaćih životinja –Detaljnije 3. Berba i čuvanje voća –Detaljnije 4. Tehnologija pčelarske proizvodnje –Detaljnije 5. Seoski turizam u funkciji održivog ruralnog razvoja –Detaljnije 6. Informisanje poljoprivrednih proizvođača posredstvom elektronskih medija – TV i radija –Detaljnije
7. Prezentacione i komunikacione veštine u radu sa proizvođačima –Detaljnije 8. Interpersonalna komunikacija između savetodavca i poljoprivrednih proizvođača –Detaljnije 9. Izrada biznis planova za poljoprivredna gazdinstva –Detaljnije
Moduli od 1- 5 su iz Oblasti Savetodavni poslovi u poljoprivredi Moduli od 6 – 9 su iz Oblasti Metodologija savetodavnog rada (savetodavne veštine)
Trajanje edukacija– gore navedene edukacije su jednodnevne, izuzev edukacija pod rednim brojem 5 (Seoski turizam u funkciji održivog ruralnog razvoja) i 9 (Izrada biznis planova za poljoprivredna gazdinstva) koje su dvodnevne. Termini održavanja edukacijabiće definisani po prijavi dovoljnog broja učesnika za formiranje grupe. Minimalan broj je 35 učesnika. Edukacija je namenjenadiplomiranim inženjerima poljoprivrede, udruženjima proizvođača, lokalnoj samoupravi, centrima za ruralni razvoj i ostalim zainteresovanim licima. Metodologija predavanja:Interaktivna edukacija/trening. Spoj predavanja, analiza, diskusije i praktičnog rada. Mogućnost da se pitanja postave u svakom trenutku. Polaznici dobijajuradni materijal (prezentacije/vežbe), osveženje na pauzama i Potvrdu o završenoj edukaciji/treningu. Učesnici edukacije koji na kraju edukacije kroz testiranje iskažu zadovoljavajući nivo znanja dobiće Potvrdu o završenoj pojednačnoj edukaciji/treningu koja je validna za dobijanjeLicence za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi(Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje licence za obavljanje savetodavnih poslova, „Sl.glasnik RS“, broj 80/10 od 30. jula 2014. godine). Kotizacijaza jednodnevnuedukaciju iznosi 4.800,00 RSD. Kotizacija za dvodnevnuedukaciju iznosi 6.840,00 RSD. Mesto i vreme održavanja:Institut za primenu nauke u poljoprivredi, Beograd, Bulevar despota Stefana 68b, od 9.30 do 17.00 časova. Prijava učesnika:
>Pravna lica<
Poziv za prijavljivanje zainteresovanih za edukacije za sve module (1 – 9), koji su navedeni okviru obaveštenja o edukacijama za fizička i pravna licaje otvorensve do prijave dovoljnog broja učesnika za formiranje grupe.Edukacije će biti organizovane odmah po formiranju grupe.
Broj prijavljenih učesnika, 24. jun 2019. godine
R.br. Naziv edukacije Broj prijavljenih učesnika
1. Ocena isplativosti investicija u poljoprivredi 30
2. Dobrobit domaćih životinja 28
3. Berba i čuvanje voća 29
4. Tehnologija pčelarske proizvodnje 30
5. Seoski turizam u funkciji održivog ruralnog razvoja 30
6. Informisanje poljoprivrednih proizvođača posredstvom elektronskih medija – TV i radija 26
7. Prezentacione i komunikacione veštine u radu sa proizvođačima 25
8. Interpersonalna komunikacija između savetodavca i poljoprivrednih proizvođača 28
9. Izrada biznis planova za poljoprivredna gazdinstva 30
Prijava učesnika edukacijapo specijalnostima: 1.Ocena isplativosti investicija u poljoprivredi: sve specijalnosti. 2.Dobrobit domaćih životinjaStočarstvo: stočarstvo 3.Berba i čuvanje voćaVoćarstvo: voćarstvo i vinogradarstvo 4.Tehnologija pčelarske proizvodnjeRatarstvo, Stočarstvo, Voćarstvo: ratarstvo i povrtarstvo, stočarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo. 5.Seoski turizam u funkciji održivog ruralnog razvoja: sve specijalnosti. 6.Informisanje poljoprivrednih proizvođača posredstvom elektronskih medija – TV i radija:sve specijalnosti 7.Prezentacione i komunikacione veštine u radu sa proizvođačima:sve specijalnosti. 8.Interpersonalna komunikacija između savetodavca i poljoprivrednih proizvođača:sve specijalnosti. 9.Izrada biznis planova za poljoprivredna gazdinstva:sve specijalnosti. Napomene za prijavu učesnika: Prilikom prijave učesnika za module, navedeno je za koju specijalnost je modul prvenstveno namenjen, pri čemu učesnici mogu biti i drugih specijalnosti u zavisnosti od sadržaja modula, a prema gore navedenom rasporedu. Smer agroekonomije može se prijaviti na edukacije za sve module. Zainteresovani koji pripadaju oblastima koje nisu navedene u padajućem meniju, prilikom prijave treba da izaberu opciju ostalo i biće kontaktirani u cilju definisanja mogućnosti pohađanja edukacija za pojedine module. Zainteresovanim učesnicima koji su se u prethodnom periodu već prijavili za module pod rednim brojem 2, 3, 4, 7, 8 i 9 prijave važe i ne bi trebalo da ih obnavljaju. Za ostale module, pod rednim brojem 1, 5 i 6, koji se mogu smatrati novopostavljenim modulima, potrebno je da se učesnici prijavljuju od objave ovog obaveštenja, odnosno od 27. juna 2018. godine. Broj prijavljenih učesnika po modulima možete pratiti u gore datom tabelarnom pregledu, koji se ažurira na nedeljnom nivou. Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona (broj 011/275 16 22), radnim danom od 10-15 časova. Kontakt osoba: Nataša Tolimir, e-mail:edukacije@ipn.co.rs

VAŽNO POZIV ZA PRIJAVU ZA UČEŠĆE NA 10. SEMINARU POLJOPRIVREDNE SAVETODAVNE I STRUČNE SLUŽBE REPUBLIKE SRBIJE

Deseti seminar Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Republike Srbije (PSSS), u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Instituta za primenu nauke u poljoprivredi održaće se u terminu od12. do 14. decembra 2018. godine, na Zlatiboru, u hotelu „Mona“. Cilj Seminara je kontinuirano usavršavanje, razmena mišljenja i iskustava, kao i iznalaženje novih predloga i ideja za razvoj PSSS i za pružanje što bolje i efikasnije pomoći poljoprivrednim proizvođačima. Dolazak i registracija učesnika predviđena je 12. decembra 2018. godine, od 10:00 do 12:30 časova, a svečano otvaranje skupa planirano je za 14:00 časova. Prvog dana Seminara, rad će se odvijati u plenumu od 14:00 do 17:30 časova. Drugi dan, od 9:00 do14:00 časova rad je organizovan u plenumu, a od 14:00 do 17:00 časova kroz sekcije po specijalnostima (ratarstvo, stočarstvo, voćarstvo i zaštita bilja). Trećeg dana rad će se odvijati u plenumu, u periodu od 09:30 do 15:30 časova. Učesnici seminara dobiće Potvrdu o završenoj pojedinačnoj edukaciji/treningu. Potvrda je validna za dobijanje Licence za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi (Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje licence za obavljanje savetodavnih poslova, „Sl. glasnik RS“, broj 80/10 od 30. jula 2014. godine) samo ukoliko je polaznik u momentu pohađanja Seminara ispunjavao sve uslove propisane članom 9 Zakona o obavljanju savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede („Sl. glasnik 30/10 od 07. 05. 2010.) i članom 2 Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje licence za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi („Sl.glasnik RS“, broj 80/10 od 30. jula 2014. godine). Seminar pripada Oblasti – Savetodavni poslovi u poljoprivredi. Polaznici dobijaju osveženje na pauzama i zajedničku večeru 13. decembra 2018. godine. Troškove smeštaja i ishrane učesnici snose sami.

Kotizacijaiznosi 9.600,00 RSD.

Broj mesta ograničen je na 30 učesnika. Rok za prijavu za učešće na seminaru je petak 30. novembar 2018. godine. Prijavljenim za učešće Institut će 03. decembra dostaviti predračun, na imejl koji je dat prilikom prijave. Rok za uplatu Kotizacije je petak 07. decembar 2018. godine. Ukoliko neko od prvih 30 prijavljenih učesnika ne izvrši obavezu uplate kotizacije do predviđenog roka, mesta će se popunjavati prema redosledu prijave. Po uplati Kotizacije učesnicima Seminara biće dostavljen Program i dodatne informacije u vezi sa registracijom i učećem.

Prijava učesnika fizička lica:https://www.psss.rs/apply-to-training/

Prijava učesnika pravna lica:https://www.psss.rs/apply-to-training/

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona (broj 011/275 16 22), radnim danom od 10-15 časova. Kontakt osobe: dr Slavica Čolić (064/8435308) i dr Nataša Tolimir (064/8435305). E-mail:edukacije@ipn.co.rs.


OBAVEŠTENJE o održavanju edukacije za modul Izrada biznis planova za poljoprivredna gazdinstva
Dvodnevna edukacija za modul Izrada biznis planova za poljoprivredna gazdinstva, održaće se 4. i 5. maja 2017. godine. Svi prijavljeni za pohađanje edukacije, od dana objave informacije o edukaciji do 5. aprila 2017. godine, na imejl će 12. aprila 2017. godine dobiti uputstva u vezi regulisanja obaveze kotizacije. Rok za uplatu kotizacije je 26. april 2017. godine.

Edukacija za gore navedeni modul održaće se u Institutu za primenu nauke u poljoprivredi, u terminu od 9.30 do 17.00 časova. Edukacija je namenjena prvenstveno agroekonomistima, ali je mogu pohađati i sve ostale specijalnosti poljoprivredne proizvodnje. Grupa (do 35 učesnika) popunjavaće se prijavljenim i posle 5. aprila 2017. godine, prema redosledu prijavljivanja. U slučaju da i posle popunjavanja grupe postoji interesovanje za pohađanje edukacije formiraće se nova grupa i definisati novi termin održavanja.

Za dodatne informacije možete se obratiti dr Nataši Tolimir (064 8435 305) ili dr Slavici Čolić (011 2751 622 i 064 843 5308).


OBAVEŠTENJE o održavanju edukacija za module Mere očuvanja kvaliteta zemljišta u zasadima voćaka i vinove loze i Mere očuvanja kvaliteta zemljišta – ratarstvo
Edukacija za modulMere očuvanja kvaliteta zemljišta u zasadima voćaka i vinove lozeodržaće se10. februara 2017.godine. Svi prijavljeni za pohađanje edukacije, od dana objave informacije o edukaciji do 30. januara 2017. godine, na imejl će 01. februara 2017. godine. dobiti uputstva u vezi regulisanja obaveze kotizacije.Rok za uplatu kotizacije je 06. februar 2017. godine. Edukacija za modulMere očuvanja kvaliteta zemljišta – ratarstvoodržaće se14. februara 2017. godine. Svi prijavljeni za pohađanje edukacije, od dana objave informacije o edukaciji do 30. januara 2017. godine, na imejl će 03. februara 2017. godine. dobiti uputstva u vezi regulisanja obaveze kotizacije.Rok za uplatu kotizacije je 09. februar 2017. godine. Edukacije za oba gore navedena modula održaće se u Institutu za primenu nauke u poljoprivredi, u terminu od 9.30 do 17.00 časova. Grupa (do 35 učesnika) popunjavaće se prijavljenim posle 30. januara 2017. godine prema redosledu prijavljivanja. U slučaju da i posle popunjavanja grupe postoji interesovanje za pohađanje edukacije formiraće se nova grupa i definisati novi termin održavanja. Za dodatne informacije možete se obratiti dr Nataši Tolimir (064 8435 305) ili dr Slavici Čolić (011 2751 622 i 064 843 5308).

– 2016. godina – VAŽNO

Poziv za prijavljivanje zainteresovanih za edukacije za sve module (1 – 7), koji su navedeni okviru obaveštenja o edukacijama za fizička i pravna lica
je otvorensve do prijave dovoljnog broja učesnika za formiranje grupe. Edukacije će biti organizovane odmah po formiranju grupe.
R.br. Naziv edukacije Broj prijavljenih učesnika
1 Mere očuvanja kvaliteta zemljišta-ratarstvo 34
2 Dobrobit domaćih životinja 18
3 Mere očuvanja kvaliteta zemljišta u zasadima voćaka i vinove loze 32
4 Integralni sistemi zaštite u proizvodnji povrća u zaštićenom i poluzaštićenom prostoru 4
5 Prezentacione i komunikacione veštine u radu sa proizvođačima 8
6 Interpersonalna komunikacija između savetodavca i poljoprivrednih proizvođača 15
7 Izrada biznis planova za poljoprivredna gazdinstva 22
Prijava učesnika edukacija po specijalnostima:
1.Mere očuvanja kvaliteta zemljišta – ratarstvo:ratarstvo i povrtarstvo, zaštita bilja, melioracije. 2.Dobrobit domaćih životinja –stočarstvo 3.Mere očuvanja kvaliteta zemljišta u zasadima voćaka i vinove loze– voćarstvo i vinogradarstvo, zaštita bilja, melioracije. 4.Integralni sistemi zaštite u proizvodnji povrća u zaštićenom i poluzaštićenom prostoru– zaštita bilja, ratarstvo i povrtarstvo, melioracije. 5.Prezentacione i komunikacione veštine u radu sa proizvođačima– sve specijalnosti. 6.Interpersonalna komunikacija između savetodavca i poljoprivrednih proizvođača– sve specijalnosti. 7.Izrada biznis planova za poljoprivredna gazdinstva– sve specijalnosti.
Napomena: Prilikom prijave učesnika za pojedine module, pod stavkom Obuka/Seminar navedeno je za koju specijalnost je modul prvenstveno namenjen, pri čemu učesnici mogu biti i drugih specijalnosti u zavisnosti od sadržaja modula, a prema gore navedenom rasporedu. Smer agroekonomije može se prijaviti na edukacije za sve module. Zainteresovani koji pripadaju oblastima koje nisu navedene u padajućem meniju, prilikom prijave treba da izaberu opciju ostalo i biće kontaktirani u cilju definisanja mogućnosti pohađanja edukacija za pojedine module.

OBAVEŠTENJE EDUKACIJE ZA FIZIČKA I PRAVNA LICA

Institut za primenu nauke u poljoprivredi za fizička i pravna lica organizuje jednodnevne edukacije za module:
1. Mere očuvanja kvaliteta zemljišta –Detaljnije 2. Dobrobit domaćih životinja –Detaljnije 3. Mere očuvanja kvaliteta zemljišta u zasadima voćaka i vinove loze –Detaljnije 4. Integralni sistemi zaštite u proizvodnji povrća u zaštićenom i poluzaštićenom prostoru –Detaljnije 5. Interpersonalna komunikacija između savetodavca i poljoprivrednih proizvođača (Savetodavne veštine) –Detaljnije 6. Prezentacione i komunikacione veštine u radu sa proizvođačima (Savetodavne veštine) –Detaljnije
7. Izrada biznis-planova za poljoprivredna gazdinstva i finansiranje projekata (Savetodavne veštine) –Detaljnije Termini održavanja edukacijabiće definisani po prijavi dovoljnog broja učesnika za formiranje grupe. Minimalan broj je 35 učesnika. Edukacija je namenjenadiplomiranim inženjerima poljoprivrede, udruženjima proizvođača, lokalnoj samoupravi, centrima za ruralni razvoj i ostalim zainteresovanim licima. Metodologija predavanja:Interaktivna edukacija/trening. Spoj predavanja, analiza, diskusije i praktičnog rada. Mogućnost da se pitanja postave u svakom trenutku. Polaznici dobijajuradni materijal (prezentacije/vežbe), osveženje na pauzama i Potvrdu o završenoj edukaciji/treningu. Učesnici edukacije koji na kraju edukacije kroz testiranje iskažu zadovoljavajući nivo znanja dobiće Potvrdu o završenoj pojednačnoj edukaciji/treningu koja je validna za dobijanje Licence za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi (Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje licence za obavljanje savetodavnih poslova, „Sl.glasnik RS“, broj 80/10 od 30. jula 2014. godine). Moduli od 1-4 pripadaju Oblasti Savetodavni poslovi u poljoprivredi, a moduli 5, 6 i 7 Oblasti Metodologija savetodavnog rada (savetodavne veštine). Kotizacijaza jednodnevnuedukaciju iznosi 4.800,00 RSD. Kotizacija za dvodnevnuedukaciju iznosi 6.840,00 RSD. Mesto i vreme održavanja:Institut za primenu nauke u poljoprivredi, Beograd, Bulevar despota Stefana 68b, od 9.30 do 17.00 časova. Prijava učesnika:http://www.psss.rs/registration Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona (broj 011/275 16 22), radnim danom od 10-15 časova. Kontakt osoba: Nataša Tolimir, e-mail:edukacije@ipn.co.rs

Obaveštenje o odlaganju edukacije za modul Dobrobit domaćih životinja
Edukacija za modul Dobrobit domaćih životinja, planirana da se održi 16. decembra 2016. godine, odlaže se zbog nedovoljnog broja učesnika (14). Svi zainteresovani za gore navedeni modul mogu se prijavljivati i nadalje, a edukacija će biti organizovana odmah po formiranju grupe. Svim učesnicima koji su izvršili uplatu za termin 16. decembar 2016. godine, uplata će važiti za novi termin održavanja edukacije o kojem će biti obavešteni.
Izdavanje Sertifikata o završenoj edukaciji/treningu iz oblasti savetodavnih poslova u poljoprivredi polaznicima edukacija za fizička i pravna lica
Polaznici edukacija za fizička i pravna lica u 2015. i 2016. godini, koji su prikupili dovoljan broj bodova za izdavanje Sertifikata o završenoj edukaciji/treningu iz oblasti savetodavnih poslova u poljoprivredi, prema Pravilniku o bližim uslovima za izdavanje licence za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi („Sl. glasnik RS“, 80/14, od 30.07.2014. godine), mogu se obratiti Marijani Maslovarić, na imejl adresuedukacije@ipn.co.rsili na telefon 011/329-14-43, radi dobijanja instrukcija o daljim koracima potrebnim za izdavanje Sertifikata.
Edukacije u organizaciji Instituta za primenu nauke u poljoprivredi održane u periodu od 2010. do 2015. godine, takođe se boduju i to tako što svaki dan edukacije nosi po 2 boda
Pravilniku o bližim uslovima za izdavanje licence za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi Spisak edukacija za fizička i pravna lica 2015-2016
OBAVEŠTENJE o održavanju edukacija u decembru 2016. godine
Tokom decembra 2016. godine biće organizovane edukacije za sledeće module:
R.br. Naziv edukacije Termin održavanja
1. Prezentacione i komunikacione veštine u radu sa proizvođačima 01.12.2016.
2. Interpersonalna komunikacija između savetodavca i poljoprivrednih proizvođača 06.12.2016.
3. Integralni sistemi zaštite u proizvodnji povrća u zaštićenom i poluzaštićenom prostoru 15.12.2016.
4. Dobrobit domaćih životinja 16.12.2016.
Edukacija za sve navedene module održaće se u Institutu za primenu nauke u poljoprivredi, u terminu od 10.00 do 17.00 časova. Okupljanje učesnika je u terminu od 9:30 do 10:00 časova.

Svi prijavljeni za pohađanje edukacija dobiće uputstva u vezi regulisanja obaveze kotizacije (na imejl) prema sledećem rasporedu:

R.br. Naziv edukacije Datum dostave predračuna Rok plaćanja kotizacije
1. Prezentacione i komunikacione veštine u radu sa proizvođačima 23.11.2016. 28.11.2016.
2. Interpersonalna komunikacija između savetodavca i poljoprivrednih proizvođača 25.11.2016. 01.12.2016.
3. Integralni sistemi zaštite u proizvodnji povrća u zaštićenom i poluzaštićenom prostoru 1.12.2016. 7.12.2016.
4. Dobrobit domaćih životinja 2.12.2016. 9.12.2016.
Prijava učesnika za module, po specijalnostima: 1. Prezentacione i komunikacione veštine u radu sa proizvođačima – sve specijalnosti 2. Interpersonalna komunikacija između savetodavca i poljoprivrednih proizvođača – sve specijalnosti 3. Integralni sistemi zaštite u proizvodnji povrća u zaštićenom i poluzaštićenom prostoru – zaštita bilja, ratarstvo i povrtarstvo, melioracije, opšti smer, agroekonomija. 4. Dobrobit domaćih životinja – stočarstvo, opšti smer, agroekonomija. Svi zainteresovani za pohađanje modula, a koji se nisu prijavili do 23. novembra 2016., mogu se prijaviti u narednom periodu. Ukoliko neko od prijavljenih učesnika do roka predviđenog za uplatu kotizacije ne izvrši obavezu, mesta će se popunjavati prema redosledu prijava za edukaciju. Za dodatne informacije možete se obratiti dr Nataši Tolimir (011 2751 622, 064 8435 305). Termini edukacija za Module Mere očuvanja kvaliteta zemljišta – ratarstvo i Mere očuvanja kvaliteta zemljišta u zasadima voćaka i vinove loze, biće objavljeni po usaglašavanju sa predavačima.

VAŽNO POZIV ZA PRIJAVU ZA UČEŠĆE NA 8. SEMINARU POLJOPRIVREDNE SAVETODAVNE I STRUČNE SLUŽBE REPUBLIKE SRBIJE
Osmi seminar Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Republike Srbije (PSSS), u organizaciji Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i Instituta za primenu nauke u poljoprivredi održaće se u terminu od14. do 16. novembra 2016. godine, na Kopaoniku, u hotelu „Grand“. Cilj Seminara je kontinuirano usavršavanje, razmena mišljenja i iskustava, kao i iznalaženje novih predloga i ideja za razvoj PSSS i za pružanje što bolje i efikasnije pomoći poljoprivrednim proizvođačima. Dolazak i registracija učesnika predviđena je 14. novembra 2016. godine, do 12:30 časova, a svečano otvaranje skupa planirano je za 14:00 časova. Prvog dana Seminara, rad će se odvijati u plenumu od 15:00 do 17:30. Drugi dan, celodnevno, organizovan je kroz sekcije po specijalnostima (ratarstvo, stočarstvo, voćarstvo i zaštita bilja) u terminu od 9:00 do 17:00 časova. Trećeg dana rad će se odvijati takođe u plenumu, u periodu od 09:00 do 16:00 časova. Učesnici seminara dobiće Potvrdu o završenoj pojednačnoj edukaciji/treningu koja je validna za dobijanje Licence za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi (Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje licence za obavljanje savetodavnih poslova, „Sl.glasnik RS“, broj 80/10 od 30. jula 2014. godine). Seminar pripada Oblasti Savetodavni poslovi u poljoprivredi. Polaznici dobijaju radni materijal, osveženje na pauzama i zajedničku večeru 15. novembra 2016. godine. Troškove smeštaja i ishrane učesnici snose sami. Kotizacijaiznosi 9.600,00 RSD.

Broj mesta ograničen je na 30 učesnika.

Rok za prijavu za učešće na seminaru je 2. novembar 2016. Prijavljenim za učešće Institut će 3. novembra dostaviti predračun, na imejl koji je dat prilikom prijave. Rok za uplatu Kotizacije je 8. novembar 2016. godine. Ukoliko neko od prvih 30 prijavljenih učesnika ne izvrši obavezu uplate kotizacije do predviđenog roka, mesta će se popunjavati prema redosledu prijave. Po uplati Kotizacije učesnicima Seminara biće dostavljen Program i dodatne informacije u vezi sa registracijom i učećem. Prijava učesnika: https://www.psss.rs/registration/ Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona (broj 011/275 16 22), radnim danom od 10-15 časova. Kontakt osobe: dr Nataša Tolimir i dr Slavica Čolić, e-mail:edukacije@ipn.co.rs.

OBAVEŠTENJE
Edukacija za
modulIZRADA BIZNIS PLANOVA ZA POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA I FINANSIRANJE PROJEKATA, održaće se22.i23. septembra 2016.godine, u Institutu za primenu nauke u poljoprivredi (Beograd, Bulevar despota Stefana 68b), u terminu od 10.00 do 17.00 časova. Okupljanje učesnika predviđeno je od 9.30 do 10.00 časova. U slučaju da i posle popunjavanja grupe postoji interesovanje za pohađanje edukacije formiraće se nova grupa i definisati novi termin održavanja. Za dodatne informacije možete se obratiti dr Nataši Tolimir (011 2751 622, 064 8435 305).

Izvor:IPNOBAVEŠTENJE Edukacije za
modulIZRADA BIZNIS PLANOVA ZA POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA I FINANSIRANJE PROJEKATA, održaće se21.i22. aprila 2016.godine, u Institutu za primenu nauke u poljoprivredi (Beograd, Bulevar despota Stefana 68b), u terminu od 9.30 do 17.00 časova. Okupljanje učesnika predviđeno je od 9.30 do 10.00 časova.
Edukacija u navedenom terminu održaće se zaI grupukoju čini prvih 35 prijavljenih učesnika, koji su regulisali obavezu kotizacije.
S obzirom da se za navedeni modul do 18. aprila 2016. prijavljeno 52 učesnika svi zainteresovani mogu se prijavljivati i nadalje, a odmah po formiranjuII grupe(35 učesnika) biće određen termin održavanja edukacije i za ovu grupu. U ponedeljak, 25. aprila 2016. biće ažurirani podaci u tabelarnom prikazu Prijavljivanje zainteresovanih za edukacije, gde možete pratiti broj zainteresovanih za učešće i za ovaj modul.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti Institutu za primenu nauke u poljoprivredi, kontakt osoba je dr Nataša Tolimir (011 2751 622, 064 8435 305).

 
OBAVEŠTENJE za modul IZRADA BIZNIS-PLANOVA ZA POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA I FINANSIRANJE PROJEKATA
Grupa za modul IZRADA BIZNIS-PLANOVA ZA POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA I FINANSIRANJE PROJEKATA je formirana. Edukacija će se održati 21. i 22. aprila 2016. godine, u Institutu za primenu nauke u poljoprivredi, u terminu od 9.30 do 17.00 časova. Za edukaciju se do prvog roka za prijavu (8. aprila 2016. godine) prijavilo 50 učesnika. Prvih 35 prijavljenih učesnika dobiće instrukcije oko regulisanja obaveza na imejl koji su naveli prilikom prijave. Ukoliko neko od prvih 35 prijavljenih učesnika do 15. aprila, odnosno do roka predviđenog za uplatu kotizacije, ne izvrši obavezu mesta će se popunjavati prema redosledu prijave za edukaciju. Svi zainteresovani za pohađanje modula, a koji se nisu prijavili do 8. aprila 2016., mogu se prijaviti u narednom periodu. U slučaju prijave dovoljnog broja zainteresovanih biće formirana druga grupa, koju će činiti svi prijavljeni do 8. aprila, a koji nisu u prvoj grupi i novoprijavljeni. Za drugu grupu termin će biti naknadno određen i blagovremeno objavljen. Detaljnije o modulu možete se informisati u okviru Obaveštenja – Edukacije za pravna i fizička lica (edukacija pod rednim brojem 7), gde možete obaviti i prijavu za učešće. Za dodatne informacije možete se obratiti dr Nataši Tolimir (011 2751 622, 064 8435 305).
Obaveštenje o odlaganju edukacije za modul Interpersonalna komunikacija između savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača
Edukacija za modul Interpersonalna komunikacija između savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača, planirana da se održi 31. marta 2016. godine, odlaže se zbog nedovoljnog broja prijavljenih učesnika. Svi zainteresovani za gore navedeni modul mogu se prijavljivati i nadalje, a edukacija će biti organizovana odmah po formiranju grupe. Svima koji su se prijavili za termin 31. mart 2016. godine prijave su važeće i ne treba da se prijavljuju ponovo.

OBAVEŠTENJE za edukaciju Izrada biznis-planova za poljoprivredna gazdinstva i finansiranje projekata

Edukacija za modul IZRADA BIZNIS-PLANOVA ZA POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA I FINANSIRANJE PROJEKATA, održaće se 21. i 22. aprila 2016. godine, u Institutu za primenu nauke u poljoprivredi, u terminu od 9.30 do 17.00 časova. Modul je iz oblasti Metodologija savetodavnog rada (savetodavne veštine). Detaljnije o modulu možete se informisati u okviru Obaveštenja – Edukacije za pravna i fizička lica (edukacija pod rednim brojem 7), gde možete obaviti i prijavu za učešće. Rok za prijavu učesnika za gore navedeni termin je 08. april 2016. godine, odnosno do popunjavanja grupe (35 učesnika). U slučaju da i posle popunjavanja grupe postoji interesovanje za pohađanje edukacije formiraće se nova grupa i definisati novi termin održavanja edukacije. Ukoliko se u predviđenom roku prijavi dovoljan broj učesnika za formiranje grupe, svi prijavljeni za pohađanje edukacije 12. aprila (na imejl) dobiće uputstva u vezi regulisanja obaveze kotizacije. Rok za uplatu kotizacije je 15. april 2016. godine. Ukoliko do 08. aprila ne bude prijavljen dovoljan broj učesnika za formiranje grupe edukacija se neće održati. Informacija o eventualnom odlaganju edukacije biće data na portalu PSSS (09. aprila 2016. godine). Za dodatne informacije možete se obratiti dr Nataši Tolimir (011 2751 622, 064 8435 305).

Edukacije za modul INTERPERSONALNA KOMUNIKACIJA IZMEĐU SAVETODAVACA I POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA

Edukacija za modul INTERPERSONALNA KOMUNIKACIJA IZMEĐU SAVETODAVACA I POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA, održaće se 31. marta 2016. godine, u Institutu za primenu nauke u poljoprivredi, u terminu od 9.30 do 17.00 časova. Učesnici edukacije za navedeni termin biće svi prijavljeni do 21. marta 2016. godine. Potrebno je da se svi zainteresovani prijavljuju počev od 10. marta (ukoliko ste se prijavili ranije potrebno je da obnovite prijavu). U slučaju da do 21. marta ne bude prijavljen dovoljan broj učesnika za formiranje grupe edukacija se neće održati. Informacija o eventualnom odlaganju edukacije biće 22. marta data na portalu PSSS. Ukoliko se u predviđenom roku prijavi dovoljan broj učesnika za formiranje grupe, svi prijavljeni za pohađanje edukacije, dobiće 22. marta, na imejl uputstva u vezi regulisanja obaveze kotizacije. Rok za uplatu kotizacije je 25. mart 2016. godine. Za dodatne informacije možete se obratiti dr Nataši Tolimir (011 2751 622, 064 8435 305). U slučaju da i posle popunjavanja grupe postoji interesovanje za pohađanje edukacije formiraće se nova grupa i definisati novi termin održavanja.

Edukacije za modulINTERPERSONALNA KOMUNIKACIJA IZMEĐU SAVETODAVACA I POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA

Edukacija za modulINTERPERSONALNA KOMUNIKACIJA IZMEĐU SAVETODAVACA I POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA, održaće se15. januara 2016. godine, u Institutu za primenu nauke u poljoprivredi (Beograd, Bulevar despota Stefana 68b) , u terminu od 9.30 do 17.00 časova. Okupljanje učesnika predviđeno je od 9.30 do 10.00 časova.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti Institutu za primenu nauke u poljoprivredi, kontakt osoba je dr Nataša Tolimir (011 2751 622, 064 8435 305).

Edukacije za modul INTERPERSONALNA KOMUNIKACIJA IZMEĐU SAVETODAVACA I POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA

Edukacija za modul INTERPERSONALNA KOMUNIKACIJA IZMEĐU SAVETODAVACA I POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA, održaće se 15. januara 2016. godine, u Institutu za primenu nauke u poljoprivredi, u terminu od 9.30 do 17.00 časova. Rok za uplatu kotizacije je 11. januar 2016. godine. U vezi regulisanja obaveze kotizacije svi prijavljeni za pohađanje edukacije dobiće na imejl uputstva 6. januara 2016. godine. Za dodatne informacije možete se obratiti dr Nataši Tolimir (011 2751 622, 064 8435 305). Učesnici edukacije za navedeni termin biće svi prijavljeni od dana objave informacije o edukaciji, zaključno sa 31. decembrom 2015. godine, a koji uplate kotizaciju do 11. januara 2016. godine. Grupa će se popunjavati učesnicima koji su se prijavili u periodu od 01. do 10. januara 2016., a prema redosledu prijavljivanja. U slučaju da i posle popunjavanja grupe postoji interesovanje za pohađanje edukacije formiraće se nova grupa i definisati novi termin održavanja.

OBAVEŠTENJEza modul PREZENTACIONE I KOMUNIKACIONE VEŠTINE U RADU SA PROIZVOĐAČIMA

Edukacija fizičkih i pravnih lica za modul PREZENTACIONE I KOMUNIKACIONE VEŠTINE U RADU SA PROIZVOĐAČIMA održaće se20. novembra 2015. godine, u Institutu za primenu nauke u poljoprivredi, u terminu od 9.30 do 17 časova. Uslov za održavanje edukacije u navedenom terminu je da grupa ima najmanje 35 učesnika sa uplaćenim kotizacijama. Svi koji su se prijavili do 5. novembra. 2015. godine dobiće 9. novembra imejlom instrukcije za plaćanje kotizacije. Rok za uplatu kotizacije je 13. novembar 2015. godine. Učesnici edukacije za navedeni termin biće svi prijavljeni od dana objave informacije o edukaciji, zaključno sa 5. novembrom, a koji uplate kotizaciju do 13. novembra. Ukoliko neko od prijavljenih učesnika odustane, grupa će se popunjavati učesnicima koji su se prijavili posle 5. novembra, a prema redosledu prijavljivanja. Ukoliko i posle popunjavanja grupe postoji interesovanje za pohađanje ove edukacije formiraće se nova grupa i definisati novi termin održavanja. Za dodatne informacije možete se obratiti dr Nataši Tolimir (011 2751 622, 064 8435 305).

OBAVEŠTENJE

Edukacije za fizička i pravna lica

Edukacija za modulUPRAVLJANJE POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVOM – FARM MENADŽMENT 1, održaće se15. i 16. septembra 2015.godine, u Institutu za primenu nauke u poljoprivredi (Beograd, Bulevar despota Stefana 68b), u terminu od 9.30 do 17.00 časova. Okupljanje učesnika predviđeno je od 9.30 do 10.00 časova. Za sve dodatne informacije možete se obratiti Institutu za primenu nauke u poljoprivredi, kontakt osoba je dr Nataša Tolimir (011 2751 622, 064 8435 305).

OBAVEŠTENJE

Edukacije za fizička i pravna licaza modul UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVOM – FARM MENADŽMENT 1

Edukacija za modul UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVOM – FARM MENADŽMENT 1, održaće se 15. i 16. septembra 2015. godine, u Institutu za primenu nauke u poljoprivredi, u terminu od 9.30 do 17 časova. Rok za uplatu kotizacije je 7. septembar 2015. godine. U vezi regulisanja obaveze potrebno je da se obratite Nataši Tolimir (011 2751 622, 064 8435 305) do 1. septembra.
Učesnici edukacije za navedeni termin biće svi prijavljeni od dana objave informacije o edukaciji, zaključno sa 14. avgustom, a koji uplate kotizaciju do 7. septembra. Grupa će se popunjavati učesnicima koji su se prijavili u periodu od 14. do 31. avgusta, a prema redosledu prijavljivanja. U slučaju da i posle popunjavanja grupe postoji interesovanje za pohađanje edukacije formiraće se nova grupa i definisati novi termin održavanja.

OBAVEŠTENJE

Edukacije za fizička i pravna lica

Edukacija za modul –Upravljanje poljoprivrednim gazdinstvom – Farm menadžment 1odlaže se zbog nedovoljnog broja prijavljenih učesnika. Rok za prijavu učesnika edukacije produžava se do 31.08.2015. godine. Novi termini biće definisani po prijavi predviđenog broja učesnika.

OBAVEŠTENJE

Edukacije za fizička i pravna lica
Edukacija za modul –Upravljanje poljoprivrednim gazdinstvom – Farm menadžment 1odlaže se zbog nedovoljnog broja prijavljenih učesnika Rok za prijavu učesnika edukacije produžava se do 30.04.2015. godine. Novi termini biće definisani po prijavi predviđenog broja učesnika.
Edukacija za modulSavetodavne veštine –Interpersonalna komunikacija između savetodavaca i poljoprivrednih proizvođačaodržaće se u predviđenom terminu, odnosno 22.04.2015. godine, pod uslovom da svi prijavljeni učesnici uplate kotizaciju. Rok za uplatu kotizacije je 18.04.2015. godine, a svi prijavljeni učesnici će dobiti instrukcije u vezi regulisanja obaveza.
Rok za prijavu učesnika edukacije produžava se do ponedeljka 20.04.2015. godine, do 14 časova.

OBAVEŠTENJE

Edukacije za Module – Upravljanje poljoprivrednim gazdinstvom – Farm menadžment 1 – Savetodavne veštine – Interpersonalna komunikacija između savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača

Modul: Upravljanje poljoprivrednim gazdinstvom – Farm menadžment 1
Cilj edukacije:Unapređenje znanja o upravljanju poljoprivrednim gazdinstvom. Edukacija će polaznicima omogućiti da saznanja iz oblasti upravljanja poljoprivrednim gazdinstvom praktično primene i na taj način pomognu poljoprivrednicima da uz pomoć sistematičnog evidentiranja podataka planiraju i unaprede svoju proizvodnju. Kome je namenjen:Savetodavcima, poljoprivrednim proizvođačima, udruženjima proizvođača, lokalnoj samoupravi, centarima za ruralni razvoj i ostalim zainteresovanim licima.
Šta polaznici dobijaju:Učesnici edukacije će se osposobiti za pružanje savetodavnih usluga za upravljanje gazdinstvom, izradu finansijskih izveštaja i vođenje evidencije. To će omogućiti poljoprivrednim proizvođačima, kao krajnjim korisnicima, bolje planiranje buduće proizvodnje, uzimajući u obzir lične ciljeve i objektivno stanje farme. Stečena znanja naći će primenu u praksi kroz vođenje evidencije i sastavljanje finansijskih izveštaja sa realnim podacima na odabranim poljoprivrednim gazdinstvima.
Polaznici koji na kraju edukacije kroz testiranje iskažu zadovoljavajući nivo znanja dobiće potvrdu o završenoj pojednačnoj edukaciji/treningu koja je validna za dobijanje Licence za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi (Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje licence za obavljanje savetodavnih poslova, „Sl.glasnik RS“, broj 80/10 od 30. jula 2014. godine).
Sadržaj edukacije Upravljenje poljoprivrednim gazdinstvom: 1. Uvod 2. Planiranje poslovanja na gazdinstvu 3. Vođenje evidencije na gazdinstvu Bilansi 1. Bilans stanja 2. Bilans uspeha 3. Gotovinski tok 4. Radionice – sastavljanje bilansa stanja i uspeha i gotovinskog toka 5. Radionica – učesnici podeljeni u nekoliko grupa sastavljaju finansijske izveštaje 6. Prezentovanje radova sa radionice Metodologija predavanja: 1. Interaktivna edukacija/trening 2. Spoj predavanja, analiza, diskusije i praktičnog rada. Mogućnost da se pitanja postave u svakom trenutku. Predavač: Prof. drRade Popović Zorica Gos, samostalni konsultant

Organizator:

Institut za primenu nauke u poljoprivredi, Beograd Vreme i mesto održavanja: 23. i 24. april 2015. od 09.30 do 17 časova Institut za primenu nauke u poljoprivredi, Beograd, Bulevar despota Stefana 68 b

Kotizacija:

Cena učešća na edukaciji/treningu iznosi 6.840,00 RSD. Polaznicima je obezbeđen materijal – prezentacije i osveženje u pauzama. U cenu je uključeno i izdavanje potvrde o završenoj edukaciji/treningu. Cena ne uključuje eventualne troškove smeštaja u Beogradu.
Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona (broj 011/275 16 22), radnim danom od 10-15 časova Kontakt-osoba:Nataša Tolimir i Slađan Stanković, e-mail: edukacije@ipn.co.rs
Minimalni broj polaznika za održavanje edukacije je 35. Mesto će biti zagarantovano tek po uplati kotizacije. Rok za prijavu učešća na edukaciji je 15.04.2015, a rok za uplatu kotizacije je 18.04.2015.

Modul: Savetodavne veštine – Interpersonalna komunikacija između savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača
Cilj edukacije:Unapređenje interpersonalnih veština lične i grupne komunikacije, uključujući veštine ubeđivanja i uticaja, važnih za realizaciju kvalitetne komunikacije.
Kome je namenjena: savetodavcima, udruženjima proizvođača, lokalnoj samoupravi, centarima za ruralni razvoj i ostalim zainteresovanim licima koji stalno ili povremeno održavaju prezentacije.
Šta polaznici dobijaju:Polaznici će ovladati tehnikama i veštinama komunikacije sa jasnim uticajem na sebe i druge – poljoprivredne proizvođače. Istovremeno, to će im omogućiti da povećaju samosvesnost, da na bolji način sagledaju svoj pristup i da ga kritički vrednuju. Edukacija će učesnicima omogućiti da poboljšaju svoju komunikativnu kompetentnost u interpersonalnoj komunikaciji sa poljoprivrednim proizvođačima. Stečena znanja biće u funkciji unapređenja savetodavnog rada.
Polaznici koji na kraju edukacije kroz testiranje iskažu zadovoljavajući nivo znanja dobiće potvrdu o završenoj pojednačnoj edukaciji/treningu koja je validna za dobijanje Licence za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi (Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje licence za obavljanje savetodavnih poslova, „Sl.glasnik RS“, broj 80/10 od 30. jula 2014. godine).
Sadržaj edukacije Tehnike i metode interpersonalne komunikacije savetodavaca sa poljoprivrednim proizvođačima: 1. Veštine komunikacije – uvod – osnovni teorijski modeli interpersonalne komunikacije – metode upravljanja interpersonalnom komunikacijom – metoge aktivnog slušanja – problemi u komunikaciji – primena tehnika ubeđivanja u procesu prenosa informacijacija sagovornicima 2. Individualne i grupne vežbe igranja uloga po grupama – studije praktičnih slučajeva iz svakodnevnih situacija – procena sagovorn ika na osnovu neverbalne komunikacije, – vežbanje neverbalne komunikacije (govor tela), – procena važnosti govora tela u procesu konverzacije ”licem u lice”, – tehnike asertivnosti i otvorene komunikacije sa sagovornicima. 3. Iskustva sa vežbi i sumiranje najvažnijih saveta i uputstava
Metodologija predavanja: 1. Interaktivna edukacija/trening 2. Spoj predavanja, analiza, diskusije i praktičnog rada. Mogućnost da se pitanja postave u svakom trenutku. Predavač: Prof. dr Darko Tadić Organizator: Institut za primenu nauke u poljoprivredi, Beograd Vreme i mesto održavanja: 22. april 2015. godine od 09.30 do 17 časova Institut za primenu nauke u poljoprivredi, Beograd, Bulevar despota Stefana 68 b
Kotizacija:
Cena učešća na edukaciji/treningu iznosi 4.800,00 RSD. Polaznicima je obezbeđen materijal – prezentacije i osveženje u pauzama. U cenu je uključeno i izdavanje potvrde o završenoj edukaciji/treningu.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona (broj 011/275 16 22), radnim danom od 10-15 časova Kontakt-osoba:Nataša Tolimir i Slađan Stanković, e-mail:edukacije@ipn.co.rs

Minimalni broj polaznika za održavanje edukacije je 35. Mesto će biti zagarantovano tek po uplati kotizacije. Rok za prijavu učešća na edukaciji je 15.04.2015, a rok za uplatu kotizacije je 18.04.2015.

Prijava učesnika: http://www.psss.rs/registration