Informacije o edukacijama

 

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ НА ЕДУКАЦИЈЕ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА У СЕПТЕМБРУ 2023. ГОДИНЕ

ЗА МОДУЛЕ ИЗ ГРУПЕ САВЕТОДАВНИ ПОСЛОВИ – МОДУЛИ 1, 4 и 7  

 

У септембру 2023. године едукације за физичка лица, биће реализоване уживо, као теоријске обуке у Институту за примену науке у пољопривреди (ИПН) у Београду и теренске практичне обуке.

Позив за пријаву на едукације за физичка лица, за модуле од 1,4 и 7, у септембру 2023. године

Модул

Укупно трајање модула

(број бодова)

Датум одржавања едукације

Метод / начин одржавања обуке

Предавач/и

Место одржавања*

 

Циљна група

(специјалност)

Рок за пријаву

Jачање конкурентности повртарске и воћарске производње кроз постизање стандарда у примарној производњи као и могућност унапређења пласмана производа кроз прераду, паковање, промоцију, заштиту ознака квалитета као кроз различите облике интересног удруживања у циљу заједничког наступа на тржишту

Два дана обуке

(4 бода) –

 

 

Један дан теоријске наставе

(одржан у јулу 2023)

и

 један дан практичне теренске обуке у септембру за три групе:

 

Прва група –   ратарство и повртарство

 

Друга група воћарство и виноградарство

 

Трећа група

заштита биља

 

 

 

06.09.2023.

(Прва  група  ратарство и повртарство- други дан практична обука);

 

14.09.2023.

(Друга  група воћарство и виноградарство –

други дан практична обука);

 

20. 09.2023 (Трећа група заштита биља-

други дан практична обука);

 

 

Теренска обука –

 

други дан за групу за ратарство,

групу за воћарство и групу за заштиту биља

 

 

Колинда Хрехоровић Руководилац групе за воће, поврће и алкохолна пића, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

 

МА Златко Јовановић, самостални консултант, за ратарство

 

Саша Рашковић, самостални консултант, за ратарство

 

Др Драган Раховић,

ИПН

 

Др Слађан Станковић,

ИПН

Други  дан-група за ратарство (06.09.2023)

одржава се у Лесковцу,

 

О месту одржавања за

Други дан – за групу  воћарство (14.09) и

Групу за заштиту биља

(20.09) учесници ће бити благовремено обавештени

Ратарство/ воћарство /заштита биља

Пријава је била у јулу 2023**

 

Процена стања на газдинству за организовање производње лековитог, зачинског и ароматичног биља, технологија производње и стратегија унапређења прераде

 

Два  дана обуке

(4 бода) –

1 дана теоријске наставе и

1 дан практичне теренске обуке

 

12.9.2023.

(први дан)

 

26.9.2023.

(други дан)

 

 

Први дан –  теоријска обука

 

Други  дан – практична теренска обука –

Др Драгоја Радановић.

Институт за лековито биље Јосиф Панчић

 

 

Први дан

(12.9.2023),

одржава се у

ИПН, Београд

 

Други дан

(26.9.2023),

одржава се у

Сокобањи

Ратарство

 

04.09.

2023.

 

 

Превенција болести папака у циљу очувања здравља и добробити млечних крава

 

 

Два  дана обуке

(4 бода) –

1 дан теоријске наставе и

1 дан практичне теренске обуке

 

07.09.2023. – (први дан),

 

15.09.2023.

(други дан)

Први дан – теоријска обука – ИПН

 

Други  дан – теренска обука -Пољопривредно–ветеринарска школа, Рековац

Проф.др Иван Вујанац

Факултет ветеринарске медицине,

Универзитет у Београду

Др Звонко Златановић,

Професор струковних студија,

Топличка академија струковних студија

Др Радмила Бескоровајни,

ИПН

 

 

 

Први дан

(07.9.2023),

одржава се у

ИПН, Београд

 

Други дан

(15.9.2023),

одржава се у

Пољопривредно-ветеринсрској школи у Рековцу

 

 

Сточарство

04.09.

2023.

 

ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЕДУКАЦИЈАМА ОБАВЉА СЕ ПРЕКО ПОРТАЛА ПССС

https://www.psss.rs/prijava-za-edukacije/

 

 

*Информација о месту, односно локацији одржавања едукација пријављеним учесницима биће достављена благовремено

**ВАЖНО – ЗА ПОХАЂАЊЕ МОДУЛА УЧЕСНИЦИ СЕ ПРИЈАВЉУЈУ САМО ЈЕДНОМ, БЕЗ ОБЗИРА НА БРОЈ ДАНА, ОДНОСНО ТРАЈАЊЕ ЕДУКАЦИЈА (на пример, ако планирате да похађате дводневни Модул „Jачање конкурентности повртарске и воћарске производње кроз постизање стандарда у примарној производњи као и могућност унапређења пласмана производа кроз прераду, паковање, промоцију, заштиту ознака квалитета као кроз различите облике интересног удруживања у циљу заједничког наступа на тржишту“ пријављујете се само једном, односно за први дан едукације.

За додатне информације можете се обратити др Наташи Толимир (064 8435 305) или др Маријани Масловарић (064 843 5331), 011 2751 622.

__________________________________________________

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ НА ЕДУКАЦИЈЕ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ИЗ ОБЛАСТИ САВЕТОДАВНИ ПОСЛОВИ, ЈУЛ 2023. ГОДИНЕ ЗА МОДУЛЕ ИЗ ГРУПЕ САВЕТОДАВНИ ПОСЛОВИ – 1 до 3 –

У јулу 2023. године, биће реализоване едукације за физичка лица за 3 модула за Област саветодавни послови.

ЗА ПОХАЂАЊЕ МОДУЛА УЧЕСНИЦИ СЕ ПРИЈАВЉУЈУ САМО ЈЕДНОМ, БЕЗ ОБЗИРА НА БРОЈ ДАНА, ОДНОСНО ТРАЈАЊЕ ЕДУКАЦИЈА (на пример, ако планирате да похађате тродневни Модул Унапређење производње млечних производа на пољопривредним газдинствима са производњом 150 – 1000 л/дан“  пријављујете се само једном, односно за први дан едукације).

Позив за пријаву на едукације за физичка лица, за модуле од 1 до 3, у  јулу 2023. године

Модул

Укупно трајање модула

(број бодова)

Датум одржавања едукацијеМетод / начин одржавања обукеПредавач

Место одржавања

Циљна група

(специјалност)

Рок за пријаву
Jачање конкурентности повртарске и воћарске производње кроз постизање стандарда у примарној производњи као и могућност унапређења пласмана производа кроз прераду, паковање, промоцију, заштиту ознака квалитета као кроз различите облике интересног удруживања у циљу заједничког наступа на тржишту

Два дана обуке

(4 бода) –

1 дан теоријске и

1 дан теренске обуке

Саветодавци из области заштите биља могу се пријављивати за термин 11.7. или 13.7.2023,  према сопственом избору

11.07.2023.

(први дан обуке за специјалности ратарство и заштита биља)*

и

13.07.2023.

(први дан обуке за специјалности воћарство и заштита биља)*

Други дан обуке биће одржан у септембру , о времену и месту одржавања бићете благовремено обавештени

Први дан за обе групе – ратарство, заштита биље и воћарство, заштита биља је теоријска обука

Други дан за групу  ратарство – теренска обука

Други дан за групу воћарство – теренска обука

 

Други дан за групу  заштиту биља – теренска обука

Колинда Хрехоровић Руководилац групе за воће, поврће и алкохолна пића, МПШВ

Весна Радојичић, МПШВ

Мр Златко Јовановић, самостални консултант,

Саша Рашковић, самостални консултант

Наташа Николић, самостални консултант

Др Дарко Јакшић, ИПН

Др Слађан Станковић, ИПН

Први дан-група за ратарство, заштита биља одржава се у Рековцу, Пољопривредно -ветеринарска школа , (11.07)

Први  дан –група за воћарство, заштиту биља

одржава се у Рековцу, Пољопривредно -ветеринарска школа, (13.07)

Ратарство / Воћарство /

Заштита биља

07.07.2023.
 
Унапређење производње млечних производа на пољопривредним газдинствима са производњом 150 – 1000 л/дан“

Три дана обуке

(6 бодова) –

2 дана теоријске и

1 дан теренске обуке

11.7.2023.

(први дан)

 

13.7.2023.

(други дан)

 

Трећи  дан биће одржан у септембру , о времену и месту одржавања бићете благовремено обавештени

Први и други дан –  теоријска обука

Трећи дан – теренска обука

проф. др Владимир Курћубић Агрономски факултет у Чачку, Универзитет у Крагујевцу

Проф.др. Јелена Миочиновић,

Пољопривредни факултет у Земуну,

Универзитет у Београду

Први и други дан едукација одржава се у Београду, ИПН

Сточарство и прехрамбена технологија

07.7.

2023.

 
Унапређење пољопривредне производње и саветодавног рада кроз прикупљање техничко-технолошких и економских података на газдинствима

Један дан  обуке

(2 бода)

20.7.2023

(једнодневна обука)

Едукација се реализује кроз учење на даљину, у онлајн окружењу

Др Никола Љиљанић, ИПН

Др Роберт Радишић, ИПН

Онлајн  окружење

Све специјал-ности

07.7.

2023.

 
Пријава за едукације врши се преко Портала ПССС

Напомињемо да је УСЛОВ за остварење бодова похађање свих дана едукација у оквиру једног модула ( за вишедневне модуле).

За едукације кроз учење на даљину, односно онлајн (Модул 3),  учесници треба да имају приступ интернету на деск или лап топ рачунару, камеру и микрофон, на дан едукације, у периоду од 9.30 до 17.00 часова, јер ће се едукације пратити директно, коришћењем електронских апликација. Такође, потребно је да имају могућност коришћења Viber-а, преко којег ће бити омогућена комуникација унутар група учесника за сваки од модула.

За додатне информације можете се обратити др Наташи Толимир (064 8435 305) или др Александри Иветић (063 517711), 011 2751 622, а по питању пријаве за учешће Ани Тошић (064 843 5311) и Јагошу Милојковићу (064 843 5 306).

__________________________________________________

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ПРЕДАВАЧЕ ЗА ЕДУКАЦИЈЕ САВЕТОДАВАЦА

На основу члана 22, става 1 Закона о обављању саветодавних и стручних послова у области пољопривреде, обука и усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача, поред осталог, обухвата и организовање едукације – тренинга пољопривредних саветодаваца у сарадњи са домаћим и страним образовним и истраживачким институцијама и стручњацима. Институт за примену науке у пољопривреди (ИПН), као овлашћена организација, по решењу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде бр. 021-01-92/2019-03 од 30.12.2019. године, као и на основу Годишњег плана усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача за 2023. годину, организује едукације за доле наведене модуле.

Обавештавамо заинтересоване кандидате да:

ИНСТИТУТ ЗА ПРИМЕНУ НАУКЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ OБЈАВЉУЈЕ

ДАНА 17.05.2023. ГОДИНЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ПРЕДАВАЧЕ ЗА ЕДУКАЦИЈЕ САВЕТОДАВАЦА ЗА

Модул 1: Јачање конкурентности повртарске и воћарске производње кроз постизање стандарда у примарној производњи као и могућност унапређења пласмана производа кроз прераду, паковање, промоцију, заштиту ознака квалитета – преузети позив

Модул 2: Унапређење производње млечних производа на пољопривредним газдинствима са производњом 150-1000 л/дан – преузети позив  

Модул 4: Процена стања на газдинству за организовање производње лековитог, зачинског и ароматичног биља, технологија производње и стратегија унапређења прераде – преузети позив

Модул 5: Добре праксе заштите животне средине кроз одрживу примену средстава за заштиту биља –преузети позив

Модул 7: Превенција болести папака у циљу очувања здравља и добробити млечних крава – преузети позив

Радионица 2: Инвестиционе способности пољопривредних газдинстава и анализа инвестиционих идеја на бази FADN података из повратне информације – преузети позив

 Наведене едукације су у трајању од 10 до 17 часова.

Пријавe са радном биографијом – CV – преузети ovde (форма CV), а доставити најкасније до 28.05.2023. године, на имејл адресу: mmaslovaric@ipn.bg.ac.rs или писаним путем на адресу Институт за примену науке у пољопривреди, 11000 Београд, Булевар деспота Стефана 68б, П.фах 43.

Едукације се у целости финансирају од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, па у случају да Министарство из било ког разлога не изврши уплату средстава намењених за едукацију, иста ће бити одложена, а о свему ће изабрани предавачи бити обавештени благовремено.

Додатне информације могу се добити на број телефона: 011/2751 622. Контакт особе: др Наташа Толимир и др Маријана Масловарић.

__________________________________________________

ТЕРМИНИ ЕДУКАЦИЈА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА

У МАЈУ 2023. ГОДИНЕ

 

У мају 2023. године предвиђено је одржавање едукација за 3 модула:

R.br.

Naziv modula

Datum održavanja

edukacija

 

Mesto

održavanja

 

Trajanje modula

(broj bodova)

1.

Interpersonalna komunikacija između savetodavca i poljoprivrednih proizvođača

9. maj 2023.

 

Beograd, IPN

Jednodnevna edukacija

(2 boda)

 

 

 

 

 

2.

Prezentacione i komunikacione veštine u radu sa proizvođačima

16. maj 2023.

 

Beograd, IPN

Jednodnevna edukacija

(2 boda)

 

 

 

 

 

3.

Biznis plan

23. i 26. maj 2023.

 

Beograd, IPN

Dvodnevna edukacija

(4 boda)

 

 

 

 

 

4.

Upravljanje vremenom

30. maj 2023.

Beograd, IPN

Jednodnevna edukacija

(2 boda)

 

 

 

 

 

Групе за похађање едукације, за горе наведена три модула, попуњаваће се и после 25. априла 2023. године, при чему је последњи рок за пријаву 2 дана пре термина одржавања едукације или до попуњава групе до 35 учесника.

Агенда и инструкције у вези спровођења процедура тестирања (пред и пост-тест) и анкетирања, учесницима ће бити упућене на дан пре одржавања едукације, на имејл адресе и у вајбер групи.

Сва три модула Интерперсонална комуникација између саветодавца и пољопривредних произвођача, Презентационе и комуникационе вештине у раду са произвођачима и Бизнис план припадају области Методологија саветодавног рада (саветодавне вештине).

За додатне информације можете се обратити др Наташи Толимир (064 8435 305) или Стефани Утвић (064/8435-332), 011 2751 622.

Извор: ИПН

___________________________________________________________________________

 

 

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ НА ЕДУКАЦИЈЕ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА, АПРИЛ 2023. ГОДИНE ЗА МОДУЛЕ 1 до 4

Од  05.априла 2023. године физичка лица могу се пријавити за едукације од 1 до 4.

Позив за пријаву на едукације за физичка лица, за модуле од 1 до 4, 05. април 2023. године

Модул

Трајање модула

(број бодова)

 

Број пријављених*

(ажурирано 03.05.2023.)

Бизнис план

Дводневна обука

(4 бода)

             38
 

Интерперсонална комуникација између саветодавца и пољопривредних произвођача – пријављују се стручњаци из свих области пољопривредне производње

Једнодневна обука

(2 бода)

             37
 

Презентационе и комуникационе вештине у раду са произвођачима – пријављују се стручњаци из свих области пољопривредне производње

Једнодневна обука

(2 бода)

             36
 

Управљање временом – пријављују се стручњаци из свих области пољопривредне производње

Једнодневна обука

(2 бода)

               25

 

ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ :         https://www.psss.rs/prijava-za-edukacije/

*Динамика реализације едукација за модуле од 1 до 4 биће условљена динамиком пријаве, односно термини едукација биће дефинисани по пријави довољног броја учесника за формирање групе. Минималан број је 30 учесника. Број пријављених учесника по модулима ажурираће се на недељном нивоу.

Инструкције у вези спровођења процедура тестирања (завршни тест)  и анкетирања, учесницима ће бити упућене на дан одржавања едукације, на имејл адресе и у Вибер групи.

За додатне информације можете се обратити др Наташи Толимир (064 8435 305) или Стефани Утвић (064 843 5332), 011 2751 622.

Извор: ИПН

___________________________________________________________________________

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЕДУКАЦИЈАМА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА У 2023. ГОДИНИ

 

У организацији Института за примену науке у пољопривреди, током 2023. године реализоваће се едукације за физичка лица. 

Едукације су намењене физичким лицима која су у поступку за стицање Сертификата о завршеној едукацији / тренингу (Правилник о ближим условима за издавање лиценце за обављање саветодавних послова у пољопривреди (Сл. Гласник РС бр 80/14, од 30.7.2014). У том смислу, едукације могу похађати дипломирани инжењери пољопривреде, уважавајући специјалности стручњака по модулима.

Услов за Потврду о завршеној едукацији – Институт ће учесницима едукација издати Потврду о завршеној поједначној едукацији/тренингу која је валидна за добијање Лиценце за обављање саветодавних послова у пољопривреди (Правилник о ближим условима за издавање лиценце за обављање саветодавних послова, „Сл.гласник РС“, број 80/10 од 30. јула 2014. године), уколико испуне следеће услове:

 • Обаве пријаву за похађање едукација путем Портала ПССС (www.psss.rs), по процедури која је детаљно описана даље у тексту
 • Едукацију похађају у целости (уколико се модул реализује кроз више дана потребно је похађати све дане едукације)
 • Искажу задовољавајући ниво знања, односно буду остварили 60% и више тачних одговора на тесту знања.

У 2023. години Институт организује циклус едукација за физичка лица, кроз модуле из области Методологија саветодавног рада.

Едукације из области Методологија саветодавног рада (саветодавне вештине) реализоваће се кроз следеће модуле:

 1. Модул : Бизнис план (дводневна едукација) – Detaljnije
 1. Модул: Интерперсонална комуникација између саветодавца и пољопривредних произвођача (једнодневна едукација) – Detaljnije 
 1. Модул: Презентационе и комуникационе вештине у раду са произвођачима (једнодневна едукација) – Detaljnije
 1. Модул: Управљање временом (једнодневна едукација) – Detaljnije 

Напомена – опис модула садржан је у одељку Детаљније, а садржи податке о типу модула, садржају едукације, циљној групи, резултатима едукације, трајању и др.

За модуле из области Методологија саветодавног рада (саветодавне вештине), од 1 до 4  пријављују се стручњаци из свих области пољопривредне производње.

 

О реализацији едукација из области Саветодавни послови обавестићемо вас накнадно.

  

Методе едукације:

Интерактивна едукација/тренинг. Спој предавања, анализа, вежби и дискусије. Могућност да се питања поставе у сваком тренутку.

Тип едукације: Едукације се реализују као теоријске – уживо.

Трајање модула

Горе наведени модули реализују се у трајању од једног до два дана.

Едукативни / радни материјал

Полазници едукације добијају материјал (презентације/вежбе).

Динамика одржавања едукација 

Динамика реализације едукација за модуле од 1 до 4 биће условљена динамиком пријаве, односно термини едукација биће дефинисани по пријави довољног броја учесника за формирање групе.

Минималан број је 30 учесника. Број пријављених учесника по модулима ажурираће се на месечном нивоу, сваког првог у месецу.

Преглед термина едукација:

Информација о броју пријављених учесника за модуле од 1 до 4, биће доступан на порталу ПССС, ажуриран сваког првог у месецу, за претходни месец. Након пријаве довољног броја полазника за формирање групе, термин одржавања едукације биће објављен у року од 7 дана.

Место одржавања едукација:

Београд, ИПН.  

Време трајања едукација

Едукације се реализују у трајању од 9.30 до 17.00 часова.

Пријава учесника:

Пријава за модуле од 1 до 4 биће омогућена почев од 5. априла 2023. године и заинтересовани се могу пријављивати континуирано, до броја потребног за формирање групе.

Потребно је да се сви раније пријављени учесници за едукације физичких лица пријаве поново.

Линк за пријаву налази се у оквиру Позива за пријаву едукација.

Уколико се модул реализује као вишедневна едукација потребно је пријавити се само једном.

Пријаву за похађање едукација физичка лица обављају само у случају када су у потпуности сигурна да ће исту и похађати, с обзиром да је  реално стање броја пријављених у интересу учесника и организатора.

 ____________________________________________________________________________

 

ПОЗИВ ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ЗА ПРИЈАВУ НА ЕДУКАЦИЈУ

ЗА МОДУЛ: ИНОВАЦИЈЕ У ПРОИЗВОДЊИ ЈАГОДАСТОГ ВОЋА

 


У марту 2023. године реализоваће се едукација за модул Иновације у производњи јагодастог воћа, за коју се заинтересована физичка лица, у поступку стицања лиценце за саветодавне послове могу пријавити путем портала ПССС: www.psss.rs. Пријаву је потребно урадити на наведеном порталу, у одељку Едукације саветодаваца, део Пријава за едукације (физичка лица). Веома је важно да приликом пријаве оставите валидне контакт податке (имејл адресу и број телефона на ком користите Вибер).

Пријављени учесници добиће Агенду и детаљније информације у вези спровођења процедура тестирања и анкетирања (на имејл адресу дату приликом пријаве),.

Основне информације о модулу:

Модул

Трајање модула

(број бодова)

ДатумМетод/ начин одржавања обукеМесто одржавања

Циљна група

(специјалност)

Рок за пријаву*

Иновације у производњи

јагодастог воћа

Један дан

(2 бода)

9.3.2023.Теоријска обука/уживоРековац Хотел ЛевачВоћарство и заштита биља3.3.2023.

*Молимо колеге да пријаву за похађање едукација обављају само у случају када су у потпуности сигурни да ће исту и похађати, с обзиром да је свима у систему едукација за физичка лица, односно учесницима и организаторима у интересу да имају реално стање броја пријављених.

Напомињемо да ће се едукација реализовати у оквиру скупа „Друго саветовање агробизнис сектора јагодастог воћа“.

За пријаву физичких лица, можете се обратити др Наташи Толимир (064/8435-305) и Стефани Утвић (011/2751-622).

 ____________________________________________________________________________

 

У организацији Института за примену науке у пољопривреди (ИПН) и током 2021. године реализоваће се едукације за физичка и правна лица. Потребно је да се заинтересовани за едукације поново пријаве, по уобичајеној процедури која је детаљно описана даље у тексту.

Институт за примену науке у пољопривреди у 2021. години организује циклус едукација за физичка и правна лица, за модуле:

 1. Осигурање у пољопривреди (пријављују се стручњаци свих специјалности) Детаљније-Детаљније
 2. Маркетинг и извоз пољопривредних и прехрамбених производа (пријављују се стручњаци свих специјалности) –Детаљније
 3. Технологија пчеларске производње (пријављују се стручњаци из области сточарства, ратарства, воћарства, општег смера) –Детаљније
 4. Оцена исплативости инвестиција у пољопривреди (пријављују се стручњаци свих специјалности) –Детаљније
 5. Оцена исплативости инвестиција у пољопривреди (пријављују се стручњаци свих специјалности) –Детаљније
 6. Израда бизнис планова за пољопривредна газдинства (пријављују се стручњаци свих специјалности) –Детаљније
 7. Интерперсонална комуникација између саветодавца и пољопривредних произвођача (пријављују се стручњаци свих специјалности) –Детаљније
 8. Презентационе и комуникационе вештине у раду са произвођачима (пријављују се стручњаци свих специјалности) –Детаљније
 9. Управљање временом (пријављују се стручњаци свих специјалности) –Детаљније

Модули од 1 – 4 припадају области Саветодавни послови у пољопривреди

Модули од 5 – 8 припадају области Методологија саветодавног рада (саветодавне вештине)

Модули под бројевима од 2 до 8 су исти као модули у 2020. години и заинтересовани који су већ пријављени за ове модуле се не морају поново пријављивати.

 Број пријављених учесника за Едукације за физичка и правна лица закључно са 11.10.2021.
 
1Осигурање у пољопривреди13    
    
    
2Маркетинг и извоз пољопривредних и прехрамбених производа22    
3Технологија пчеларске производње14    
4Оцена исплативости инвестиција у пољопривреди12    
5Израда бизнис планова за пољопривредна газдинства10    
6Интерперсонална комуникација између саветодавца и пољопривредних произвођача23    
7Презентационе и комуникационе вештине у раду са произвођачима8    
8Управљање временом23    

Трајање едукација- горе наведене едукације су једнодневне, изузев едукације под редним бројем 6 (Израда бизнис планова за пољопривредна газдинства) која је дводневна.
Термини одржавања едукацијабиће дефинисани по пријави довољног броја учесника за формирање групе. Минималан број је 35 учесника.
Едукација је намењенадипломираним инжењерима пољопривреде, удружењима произвођача, локалној самоуправи, центрима за рурални развој и осталим заинтересованим лицима.
Методологија предавања:Интерактивна едукација/тренинг. Спој предавања, анализа, дискусије и практичног рада. Могућност да се питања поставе у сваком тренутку.

Полазници добијајурадни материјал (презентације/вежбе), освежење на паузама и Потврду о завршеној едукацији/тренингу.

Учесници едукације који на крају едукације кроз тестирање искажу задовољавајући ниво знања добиће Потврду о завршеној поједначној едукацији/тренингу која је валидна за добијање Лиценце за обављање саветодавних послова у пољопривреди (Правилник о ближим условима за издавање лиценце за обављање саветодавних послова, „Сл.гласник РС“, број 80/10 од 30. јула 2014. године).

Котизација за једнодневнуедукацију износи 4.800,00 РСД.

Котизација за дводневнуедукацију износи 6.840,00 РСД.

Место и време одржавања:Институт за примену науке у пољопривреди, Београд, Булевар деспота Стефана 68б, или on line окружење, од 9.30 до 17.00 часова.

Пријава учесника:

физичка/правна лица: https://www.psss.rs/apply-to-training/

Напомена:

Молимо колеге да пријаву за похађање едукација обављају само у случају када су у потпуности сигурни да ће исту и похађати, с обзиром да је свима у систему едукација за физичка/правна лица, односно учесницима и организаторима
у интересу да имајуреално стање броја пријављениху односу на број полазника, као предуслов за формирања група и целокупну организацију.

Информација о динамици пријављивања, односно број пријављених учесника по модулима биће доступан на портал ПССС, ажуриран на недељном нивоу.


ОБАВЕШТЕЊЕ
ЕДУКАЦИЈЕ ЗА ФИЗИЧКА И ПРАВНА ЛИЦА

Институт за примену науке у пољопривреди и у 2020. години организује циклус едукација за физичка и правна лица, за модуле:

 1. Савремене технологије у производњи крмног биља у циљу добијања квалитетне кабасте сточне хране (пријављују се стручњаци из области сточарства, ратарства, општег смера) –Детаљније
 2. Маркетинг и извоз пољопривредних и прехрамбених производа (пријављују се стручњаци свих специјалности) –Детаљније
 3. Технологија пчеларске производње (пријављују се стручњаци из области сточарства, ратарства, воћарства, општег смера) –Детаљније
 4. Сеоски туризам у функцији одрживог руралног развоја (пријављују се стручњаци свих специјалности) –Детаљније
 5. Оцена исплативости инвестиција у пољопривреди (пријављују се стручњаци свих специјалности) –Детаљније
 6. Израда бизнис планова за пољопривредна газдинства (пријављују се стручњаци свих специјалности) –Детаљније
 7. Интерперсонална комуникација између саветодавца и пољопривредних произвођача (пријављују се стручњаци свих специјалности) –Детаљније
 8. Презентационе и комуникационе вештине у раду са произвођачима (пријављују се стручњаци свих специјалности) –Детаљније
 9. Управљање временом (пријављују се стручњаци свих специјалности) –Детаљније

Модули од 1 – 5 припадају области Саветодавни послови у пољопривреди

Модули од 6 – 9 припадају области Методологија саветодавног рада (саветодавне вештине)

ВАЖНО

ПРИЈАВЕ ЗА ЕДУКАЦИЈЕ, ПРИСТИГЛЕ ДО 28.01.2020. ГОДИНЕ НЕЋЕ СЕ УЗИМАТИ У ОБЗИР

ПОТРЕБНО ЈЕ ДА СЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЗА ЕДУКАЦИЈЕ ПОНОВО ПРИЈАВЕ

Трајање едукација- горе наведене едукације су једнодневне, изузев едукације под редним бројем 6 (Израда бизнис планова за пољопривредна газдинства) која је дводневна.
Термини одржавања едукацијабиће дефинисани по пријави довољног броја учесника за формирање групе. Минималан број је 35 учесника.
Едукација је намењенадипломираним инжењерима пољопривреде, удружењима произвођача, локалној самоуправи, центрима за рурални развој и осталим заинтересованим лицима.
Методологија предавања:Интерактивна едукација/тренинг. Спој предавања, анализа, дискусије и практичног рада. Могућност да се питања поставе у сваком тренутку.

Полазници добијајурадни материјал (презентације/вежбе), освежење на паузама и Потврду о завршеној едукацији/тренингу.

Учесници едукације који на крају едукације кроз тестирање искажу задовољавајући ниво знања добиће Потврду о завршеној поједначној едукацији/тренингу која је валидна за добијање Лиценце за обављање саветодавних послова у пољопривреди (Правилник о ближим условима за издавање лиценце за обављање саветодавних послова, „Сл.гласник РС“, број 80/10 од 30. јула 2014. године).

Котизација за једнодневнуедукацију износи 4.800,00 РСД.

Котизација за дводневнуедукацију износи 6.840,00 РСД.

Место и време одржавања:Институт за примену науке у пољопривреди, Београд, Булевар деспота Стефана 68б, од 9.30 до 17.00 часова.

Пријава учесника:

физичка лица:https://www.psss.rs/apply-to-training/
правна лица:https://www.psss.rs/apply-to-training/

Напомена:

Молимо колеге да пријаву за похађање едукација обављају само у случају када су у потпуности сигурни да ће исту и похађати, с обзиром да је свима у систему едукација за физичка/правна лица, односно учесницима и организаторима
у интересу да имајуреално стање броја пријављениху односу на број полазника, као предуслов за формирања група и целокупну организацију.

Информација о динамици пријављивања, односно број пријављених учесника по модулима биће доступан на портал ПССС, ажуриран на недељном нивоу.


ВАЖНО

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ЗА УЧЕШЋЕ НА
11. СЕМИНАРУ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ САВЕТОДАВНЕ И
СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

11. Семинар Пољопривредне саветодавне и стручне службе Републике Србије (ПССС), у организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Института за примену науке у пољопривреди одржаће се у термину од10. до 12. децембра 2019. године, на Златибору, у хотелу „Мона“. У фокусу овогодишњег скупа биће теме из области сеоског туризма, очувања генетичких ресурса и развоја винарства у Србији са акцентом на вински туризам.
Циљ Семинара је континуирано усавршавање, размена мишљења и искустава, као и изналажење нових предлога и идеја за развој ПССС и за пружање што боље и ефикасније помоћи пољопривредним произвођачима.
Долазак и регистрација учесника предвиђена је 10. децембра 2019. године, од 10:00 до 12:30 часова, а свечано отварање скупа планирано је за 14:00 часова.
Првог дана Семинара, рад ће се одвијати у пленуму од 14:00 до 17:30 часова. Други дан, од 9:00 до14:00 часова рад је организован у пленуму, а од 14:00 до 17:00 часова кроз секције по специјалностима (ратарство, сточарство, воћарство и заштита биља). Трећег дана рад ће се одвијати у пленуму, у периоду од 09:30 до 15:30 часова.
Учесници семинара добиће Потврду о завршеној појединачној едукацији/тренингу. Потврда је валидна за добијање Лиценце за обављање саветодавних послова у пољопривреди (Правилник о ближим условима за издавање лиценце за обављање саветодавних послова, „Сл. гласник РС“, број 80/10 од 30. јула 2014. године) само уколико је полазник у моменту похађања Семинара испуњавао све услове прописане чланом 9 Закона о обављању саветодавних и стручних послова у области пољопривреде („Сл. гласник 30/10 од 07. 05. 2010.) и чланом 2 Правилника о ближим условима за издавање лиценце за обављање саветодавних послова у пољопривреди („Сл.гласник РС“, број 80/10 од 30. јула 2014. године). Семинар припада Области – Саветодавни послови у пољопривреди.
Полазници добијају освежење на паузама и заједничку вечеру 11. децембра 2019. године. Трошкове смештаја и исхране учесници сносе сами.

Котизацијаизноси 9.600,00 РСД.

Број места ограничен је на 30 учесника.
Рок за пријаву за учешће на семинару је петак 29. новембар 2019. године. Пријављеним за учешће Институт ће 02. децембра доставити предрачун, на имејл који је дат приликом пријаве. Рок за уплату Котизације је петак 06. децембар 2019. године.
Уколико неко од првих 30 пријављених учесника не изврши обавезу уплате котизације до предвиђеног рока, места ће се попуњавати према редоследу пријаве.
По уплати Котизације учесницима Семинара биће достављен Програм и додатне информације у вези са регистрацијом и учећем.

Пријава учесника: https://www.psss.rs/apply-to-training/

Све додатне информације можете добити путем телефона (број 011/275 16 22), радним даном од 10-15 часова. Контакт особе: др Славица Чолић (064/8435308) и др Наташа Толимир (064/8435305). e-mail:edukacije@ipn.co.rs


ОБАВЕШТЕЊЕ

о одржавању едукацијаза физичка и правна лица уновембру 2019. године

У новембру 2019. године предвиђено је одржавање едукација за 3 модула:

Р.бр.Назив модулаНазив модула
1.Презентационе и комуникационе вештине у раду са произвођачима20.11.2019.
2.Берба и чување воћа25.11.2019.
3.Оцена исплативости инвестиција у пољопривреди27.11.2019.

Едукацијe за наведене модуле одржаће се у Институту за примену науке у пољопривреди, у термину од 9.30 до 17.00 часова.

Сви пријављени за похађање едукације, од дана објаве информације о едукацијама до 28. октобра 2019. године, на имејл ће у уторак 5. новембра 2019. године добити упутства у вези са регулисањем обавезе котизације.

Група (до 35 учесника) попуњаваће се пријављеним и после 28. октобра 2019. године, према редоследу пријављивања. У случају да и после попуњавања групе постоји интересовање за похађање едукације формираће се нова група и дефинисати нови термин одржавања.

Рок за уплату котизације је уторак, 12. новембар 2019. године.
У случају да пријављени не испуне обавезу регулисања котизације у горе наведеном року, едукација ће бити отказана, односно неће бити одржана у предвиђеном термину.
За додатне информације можете се обратити др Наташи Толимир (064 8435 305) или др Славици Чолић (011 2751 622 и 064 843 5308).


ОБАВЕШТЕЊЕ о одржавању едукација у септембру 2019 године

У септембру 2019. године предвиђено је одржавање едукација за 4 модула

Едукација за наведене модуле одржаће се у Институту за примену науке у пољопривреди, у термину од 9.30 до 17.00 часова. Сви пријављени за похађање едукације, од дана објаве информације о едукацијама до
27. јуна 2019. године, на имејл ће у понедељак 22. јула 2019. године добити упутства у вези регулисања обавезе котизације.

Р.бр.Назив модулаНазив модула
1.Интерперсонална комуникација између саветодавца и пољопривредних произвођача03.09.2019.
2.Технологија пчеларске производње06.09.2019.
3.Сеоски туризам у функцији одрживог руралног развоја16.09.2019.
4.Израда бизнис планова за пољопривредна газдинства19. и 20.09.2019.

Рок за уплату котизације је понедељак 26. август 2019. године.

У случају да пријављени не испуне обавезу регулисања котизације у горе наведеном року, едукација ће бити отказана, односно неће бити одржана у предвиђеном термину. Едукација Технологија пчеларске производње намењена је стручњацима из области ратарства и повртарства, сточарства и воћарства и виноградарства, док преостале три едукације могу похађати стручњаци свих специјалности пољопривредне производње. Група (до 35 учесника) попуњаваће се пријављеним и после 27. јуна 2019. године, према редоследу пријављивања. У случају да и после попуњавања групе постоји интересовање за похађање едукације формираће се нова група и дефинисати нови термин одржавања.

За додатне информације можете се обратити др Наташи Толимир (064 8435 305) или др Славици Чолић (011 2751 622 и 064 843 5308).


ОБАВЕШТЕЊЕ
ЕДУКАЦИЈЕ ЗА ФИЗИЧКА И ПРАВНА ЛИЦА

Институт за примену науке у пољопривреди у 2019. години за физичка и правна лица организује едукације за модуле:
1. Оцена исплативости инвестиција у пољопривреди –Детаљније
2. Добробит домаћих животиња –Детаљније
3. Берба и чување воћа –Детаљније
4. Технологија пчеларске производње –Детаљније
5. Сеоски туризам у функцији одрживог руралног развоја –Детаљније
6. Информисање пољопривредних произвођача посредством електронских медија – ТВ и радија –Детаљније

7. Презентационе и комуникационе вештине у раду са произвођачима –Детаљније
8. Интерперсонална комуникација између саветодавца и пољопривредних произвођача –Детаљније
9. Израда бизнис планова за пољопривредна газдинства –Детаљније

Модули од 1- 5 су из Области Саветодавни послови у пољопривреди
Модули од 6 – 9 су из Области Методологија саветодавног рада (саветодавне вештине)


Трајање едукација
– горе наведене едукације су једнодневне, изузев едукација под редним бројем 5 (Сеоски туризам у функцији одрживог руралног развоја) и 9 (Израда бизнис планова за пољопривредна газдинства) које су дводневне.
Термини одржавања едукација
биће дефинисани по пријави довољног броја учесника за формирање групе. Минималан број је 35 учесника.
Едукација је намењенадипломираним инжењерима пољопривреде, удружењима произвођача, локалној самоуправи, центрима за рурални развој и осталим заинтересованим лицима.
Методологија предавања:Интерактивна едукација/тренинг. Спој предавања, анализа, дискусије и практичног рада. Могућност да се питања поставе у сваком тренутку.
Полазници добијајурадни материјал (презентације/вежбе), освежење на паузама и Потврду о завршеној едукацији/тренингу.
Учесници едукације који на крају едукације кроз тестирање искажу задовољавајући ниво знања добиће Потврду о завршеној поједначној едукацији/тренингу која је валидна за добијањеЛиценце за обављање саветодавних послова у пољопривреди(Правилник о ближим условима за издавање лиценце за обављање саветодавних послова, „Сл.гласник РС“, број 80/10 од 30. јула 2014. године).

Котизацијаза једнодневнуедукацију износи 4.800,00 РСД.
Котизација за дводневнуедукацију износи 6.840,00 РСД.

Место и време одржавања:Институт за примену науке у пољопривреди, Београд, Булевар деспота Стефана 68б, од 9.30 до 17.00 часова.

Пријава учесника:

>Правна лица<

Позив за пријављивање заинтересованих за едукације за све модуле (1 – 9), који су наведени оквиру обавештења о едукацијама за физичка и правна лицаје отворенсве до пријаве довољног броја учесника за формирање групе.Едукације ће бити организоване одмах по формирању групе.

Број пријављених учесника, 24. јун 2019. године
Р.бр.Назив едукацијеБрој пријављених учесника
1.Оцена исплативости инвестиција у пољопривреди30
2.Добробит домаћих животиња28
3.Берба и чување воћа29
4.Технологија пчеларске производње30
5.Сеоски туризам у функцији одрживог руралног развоја30
6.Информисање пољопривредних произвођача посредством електронских медија – ТВ и радија26
7.Презентационе и комуникационе вештине у раду са произвођачима25
8.Интерперсонална комуникација између саветодавца и пољопривредних произвођача28
9.Израда бизнис планова за пољопривредна газдинства30

Пријава учесника едукацијапо специјалностима:
1.Оцена исплативости инвестиција у пољопривреди: све специјалности.
2.Добробит домаћих животињаСточарство: сточарство
3.Берба и чување воћаВоћарство: воћарство и виноградарство
4.Технологија пчеларске производњеРатарство, Сточарство, Воћарство: ратарство и повртарство, сточарство, воћарство и виноградарство.
5.Сеоски туризам у функцији одрживог руралног развоја: све специјалности.
6.Информисање пољопривредних произвођача посредством електронских медија – ТВ и радија:све специјалности
7.Презентационе и комуникационе вештине у раду са произвођачима:све специјалности.
8.Интерперсонална комуникација између саветодавца и пољопривредних произвођача:све специјалности.
9.Израда бизнис планова за пољопривредна газдинства:све специјалности.

Напомене за пријаву учесника:
Приликом пријаве учесника за модуле, наведено је за коју специјалност је модул првенствено намењен, при чему учесници могу бити и других специјалности у зависности од садржаја модула, а према горе наведеном распореду.
Смер агроекономије може се пријавити на едукације за све модуле.
Заинтересовани који припадају областима које нису наведене у падајућем менију, приликом пријаве треба да изаберу опцију остало и биће контактирани у циљу дефинисања могућности похађања едукација за поједине модуле.
Заинтересованим учесницима који су се у претходном периоду већ пријавили за модуле под редним бројем 2, 3, 4, 7, 8 и 9 пријаве важе и не би требало да их обнављају. За остале модуле, под редним бројем 1, 5 и 6, који се могу сматрати новопостављеним модулима, потребно је да се учесници пријављују од објаве овог обавештења, односно од 27. јуна 2018. године.
Број пријављених учесника по модулима можете пратити у горе датом табеларном прегледу, који се ажурира на недељном нивоу.

Све додатне информације можете добити путем телефона (број 011/275 16 22), радним даном од 10-15 часова. Контакт особа: Наташа Толимир, e-mail:edukacije@ipn.co.rs

 

ВАЖНО
ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ЗА УЧЕШЋЕ НА
10. СЕМИНАРУ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ САВЕТОДАВНЕ И
СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Десети семинар Пољопривредне саветодавне и стручне службе Републике Србије (ПССС), у организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Института за примену науке у пољопривреди одржаће се у термину од12. до 14. децембра 2018. године, на Златибору, у хотелу „Мона“. Циљ Семинара је континуирано усавршавање, размена мишљења и искустава, као и изналажење нових предлога и идеја за развој ПССС и за пружање што боље и ефикасније помоћи пољопривредним произвођачима. Долазак и регистрација учесника предвиђена је 12. децембра 2018. године, од 10:00 до 12:30 часова, а свечано отварање скупа планирано је за 14:00 часова.
Првог дана Семинара, рад ће се одвијати у пленуму од 14:00 до 17:30 часова. Други дан, од 9:00 до14:00 часова рад је организован у пленуму, а од 14:00 до 17:00 часова кроз секције по специјалностима (ратарство, сточарство, воћарство и заштита биља). Трећег дана рад ће се одвијати у пленуму, у периоду од 09:30 до 15:30 часова.
Учесници семинара добиће Потврду о завршеној појединачној едукацији/тренингу. Потврда је валидна за добијање Лиценце за обављање саветодавних послова у пољопривреди (Правилник о ближим условима за издавање лиценце за обављање саветодавних послова, „Сл. гласник РС“, број 80/10 од 30. јула 2014. године) само уколико је полазник у моменту похађања Семинара испуњавао све услове прописане чланом 9 Закона о обављању саветодавних и стручних послова у области пољопривреде („Сл. гласник 30/10 од 07. 05. 2010.) и чланом 2 Правилника о ближим условима за издавање лиценце за обављање саветодавних послова у пољопривреди („Сл.гласник РС“, број 80/10 од 30. јула 2014. године). Семинар припада Области – Саветодавни послови у пољопривреди.
Полазници добијају освежење на паузама и заједничку вечеру 13. децембра 2018. године. Трошкове смештаја и исхране учесници сносе сами.

Котизацијаизноси 9.600,00 РСД.

Број места ограничен је на 30 учесника.
Рок за пријаву за учешће на семинару је петак 30. новембар 2018. године. Пријављеним за учешће Институт ће 03. децембра доставити предрачун, на имејл који је дат приликом пријаве. Рок за уплату Котизације је петак 07. децембар 2018. године.
Уколико неко од првих 30 пријављених учесника не изврши обавезу уплате котизације до предвиђеног рока, места ће се попуњавати према редоследу пријаве.
По уплати Котизације учесницима Семинара биће достављен Програм и додатне информације у вези са регистрацијом и учећем.

Пријава учесника физичка лица:https://www.psss.rs/apply-to-training/

Пријава учесника правна лица:https://www.psss.rs/apply-to-training/

Све додатне информације можете добити путем телефона (број 011/275 16 22), радним даном од 10-15 часова. Контакт особе: др Славица Чолић (064/8435308) и др Наташа Толимир (064/8435305). Е-mail:edukacije@ipn.co.rs.


 

ОБАВЕШТЕЊЕ
о одржавању едукације за модул

Израда бизнис планова за пољопривредна газдинства

Дводневна едукација за модул Израда бизнис планова за пољопривредна газдинства, одржаће се 4. и 5. маја 2017. године. Сви пријављени за похађање едукације, од дана објаве информације о едукацији до 5. априла 2017. године, на имејл ће 12. априла 2017. године добити упутства у вези регулисања обавезе котизације. Рок за уплату котизације је 26. април 2017. године.

Едукација за горе наведени модул одржаће се у Институту за примену науке у пољопривреди, у термину од 9.30 до 17.00 часова. Едукација је намењена првенствено агроекономистима, али је могу похађати и све остале специјалности пољопривредне производње.
Група (до 35 учесника) попуњаваће се пријављеним и после 5. априла 2017. године, према редоследу пријављивања.
У случају да и после попуњавања групе постоји интересовање за похађање едукације формираће се нова група и дефинисати нови термин одржавања.

За додатне информације можете се обратити др Наташи Толимир (064 8435 305) или др Славици Чолић (011 2751 622 и 064 843 5308).


ОБАВЕШТЕЊЕ
о одржавању едукација за модуле
Мере очувања квалитета земљишта у засадима воћака и винове лозе
и
Мере очувања квалитета земљишта – ратарство

Едукација за модулМере очувања квалитета земљишта у засадима воћака и винове лозеодржаће се10. фебруара 2017.године. Сви пријављени за похађање едукације, од дана објаве информације о едукацији до 30. јануара 2017. године, на имејл ће 01. фебруара 2017. године. добити упутства у вези регулисања обавезе котизације.Рок за уплату котизације је 06. фебруар 2017. године.

Едукација за модулМере очувања квалитета земљишта – ратарствоодржаће се14. фебруара 2017. године. Сви пријављени за похађање едукације, од дана објаве информације о едукацији до 30. јануара 2017. године, на имејл ће 03. фебруара 2017. године. добити упутства у вези регулисања обавезе котизације.Рок за уплату котизације је 09. фебруар 2017. године.

Едукације за оба горе наведена модула одржаће се у Институту за примену науке у пољопривреди, у термину од 9.30 до 17.00 часова.

Група (до 35 учесника) попуњаваће се пријављеним после 30. јануара 2017. године према редоследу пријављивања.
У случају да и после попуњавања групе постоји интересовање за похађање едукације формираће се нова група и дефинисати нови термин одржавања.

За додатне информације можете се обратити др Наташи Толимир (064 8435 305) или др Славици Чолић (011 2751 622 и 064 843 5308).– 2016. godina –
ВАЖНО

Позив за пријављивање заинтересованих за едукације за све модуле (1 – 7), који су наведени оквиру обавештења о едукацијама за физичка и правна лица
је отворенсве до пријаве довољног броја учесника за формирање групе.
Едукације ће бити организоване одмах по формирању групе.
Р.бр.Назив едукацијеБрој пријављених учесника
1Мере очувања квалитета земљишта-ратарство34
2Добробит домаћих животиња18
3Мере очувања квалитета земљишта у засадима воћака и винове лозе32
4Интегрални системи заштите у производњи поврћа у заштићеном и полузаштићеном простору4
5Презентационе и комуникационе вештине у раду са произвођачима8
6Интерперсонална комуникација између саветодавца и пољопривредних произвођача15
7Израда бизнис планова за пољопривредна газдинства22

Пријава учесника едукација по специјалностима:

1.Мере очувања квалитета земљишта – ратарство:ратарство и повртарство, заштита биља, мелиорације.
2.Добробит домаћих животиња –сточарство
3.Мере очувања квалитета земљишта у засадима воћака и винове лозе– воћарство и виноградарство, заштита биља, мелиорације.
4.Интегрални системи заштите у производњи поврћа у заштићеном и полузаштићеном простору– заштита биља, ратарство и повртарство, мелиорације.
5.Презентационе и комуникационе вештине у раду са произвођачима– све специјалности.
6.Интерперсонална комуникација између саветодавца и пољопривредних произвођача– све специјалности.
7.Израда бизнис планова за пољопривредна газдинства– све специјалности.

Напомена:
Приликом пријаве учесника за поједине модуле, под ставком Обука/Семинар наведено је за коју специјалност је модул првенствено намењен, при чему учесници могу бити и других специјалности у зависности од садржаја модула, а према горе наведеном распореду.
Смер агроекономије може се пријавити на едукације за све модуле.
Заинтересовани који припадају областима које нису наведене у падајућем менију, приликом пријаве треба да изаберу опцију остало и биће контактирани у циљу дефинисања могућности похађања едукација за поједине модуле.


ОБАВЕШТЕЊЕ
ЕДУКАЦИЈЕ ЗА ФИЗИЧКА И ПРАВНА ЛИЦА

Институт за примену науке у пољопривреди за физичка и правна лица организује једнодневне едукације за модуле:
1. Мере очувања квалитета земљишта –Детаљније
2. Добробит домаћих животиња –Детаљније
3. Мере очувања квалитета земљишта у засадима воћака и винове лозе –Детаљније
4. Интегрални системи заштите у производњи поврћа у заштићеном и полузаштићеном простору –Детаљније
5. Интерперсонална комуникација између саветодавца и пољопривредних произвођача (Саветодавне вештине) –Детаљније
6. Презентационе и комуникационе вештине у раду са произвођачима (Саветодавне вештине) –Детаљније

7. Израда бизнис-планова за пољопривредна газдинства и финансирање пројеката (Саветодавне вештине) –Детаљније

Термини одржавања едукацијабиће дефинисани по пријави довољног броја учесника за формирање групе. Минималан број је 35 учесника.
Едукација је намењенадипломираним инжењерима пољопривреде, удружењима произвођача, локалној самоуправи, центрима за рурални развој и осталим заинтересованим лицима.
Методологија предавања:Интерактивна едукација/тренинг. Спој предавања, анализа, дискусије и практичног рада. Могућност да се питања поставе у сваком тренутку.
Полазници добијајурадни материјал (презентације/вежбе), освежење на паузама и Потврду о завршеној едукацији/тренингу.
Учесници едукације који на крају едукације кроз тестирање искажу задовољавајући ниво знања добиће Потврду о завршеној поједначној едукацији/тренингу која је валидна за добијање Лиценце за обављање саветодавних послова у пољопривреди (Правилник о ближим условима за издавање лиценце за обављање саветодавних послова, „Сл.гласник РС“, број 80/10 од 30. јула 2014. године). Модули од 1-4 припадају Области Саветодавни послови у пољопривреди, а модули 5, 6 и 7 Области Методологија саветодавног рада (саветодавне вештине).

Котизацијаза једнодневнуедукацију износи 4.800,00 РСД.
Котизација за дводневнуедукацију износи 6.840,00 РСД.

Место и време одржавања:Институт за примену науке у пољопривреди, Београд, Булевар деспота Стефана 68б, од 9.30 до 17.00 часова.

Пријава учесника:http://www.psss.rs/registration

Све додатне информације можете добити путем телефона (број 011/275 16 22), радним даном од 10-15 часова. Контакт особа: Наташа Толимир, e-mail:edukacije@ipn.co.rs


Обавештење о одлагању едукације за модул Добробит домаћих животиња

Едукација за модул Добробит домаћих животиња, планирана да се одржи 16. децембра 2016. године, одлаже се због недовољног броја учесника (14).

Сви заинтересовани за горе наведени модул могу се пријављивати и надаље, а едукација ће бити организована одмах по формирању групе.

Свим учесницима који су извршили уплату за термин 16. децембар 2016. године, уплата ће важити за нови термин одржавања едукације о којем ће бити обавештени.


Издавање Сертификата о завршеној едукацији/тренингу из области саветодавних послова у пољопривреди полазницима едукација
за физичка и правна лица
Полазници едукација за физичка и правна лица у 2015. и 2016. години, који су прикупили довољан број бодова за издавање Сертификата о завршеној едукацији/тренингу из области саветодавних послова у пољопривреди, према Правилнику о ближим условима за издавање лиценце за обављање саветодавних послова у пољопривреди („Сл. гласник РС“, 80/14, од 30.07.2014. године), могу се обратити Маријани Масловарић, на имејл адресуedukacije@ipn.co.rsили на телефон 011/329-14-43, ради добијања инструкција о даљим корацима потребним за издавање Сертификата.
Едукације у организацији Института за примену науке у пољопривреди одржане у периоду од 2010. до 2015. године, такође се бодују и то тако што сваки дан едукације носи по 2 бода

Правилнику о ближим условима за издавање лиценце за обављање саветодавних послова у пољопривреди
Списак едукација за физичка и правна лица 2015-2016


ОБАВЕШТЕЊЕ
о одржавању едукација у децембру 2016. године

Током децембра 2016. године биће организоване едукације за следеће модуле:
Р.бр.
Назив едукације
Термин одржавања
1.Презентационе и комуникационе вештине
у раду са произвођачима
01.12.2016.
2.Интерперсонална комуникација
између саветодавца и пољопривредних произвођача
06.12.2016.
3.Интегрални системи заштите у производњи поврћа
у заштићеном и полузаштићеном простору
15.12.2016.
4.Добробит домаћих животиња16.12.2016.
Едукација за све наведене модуле одржаће се у Институту за примену науке у пољопривреди, у термину од 10.00 до 17.00 часова. Окупљање учесника је у термину од 9:30 до 10:00 часова.

Сви пријављени за похађање едукација добиће упутства у вези регулисања обавезе котизације (на имејл) према следећем распореду:

Р.бр.Назив едукацијеДатум доставе предрачуна
Рок плаћања котизације
1.Презентационе и комуникационе вештине
у раду са произвођачима
23.11.2016.28.11.2016.
2.Интерперсонална комуникација
између саветодавца и пољопривредних произвођача
25.11.2016.01.12.2016.
3.Интегрални системи заштите у производњи поврћа
у заштићеном и полузаштићеном простору
1.12.2016.7.12.2016.
4.Добробит домаћих животиња2.12.2016.9.12.2016.

Пријава учесника за модуле, по специјалностима:
1. Презентационе и комуникационе вештине у раду са произвођачима – све специјалности
2. Интерперсонална комуникација између саветодавца и пољопривредних произвођача – све специјалности
3. Интегрални системи заштите у производњи поврћа у заштићеном и полузаштићеном простору – заштита биља, ратарство и повртарство, мелиорације, општи смер, агроекономија.
4. Добробит домаћих животиња – сточарство, општи смер, агроекономија.

Сви заинтересовани за похађање модула, а који се нису пријавили до 23. новембра 2016., могу се пријавити у наредном периоду. Уколико неко од пријављених учесника до рока предвиђеног за уплату котизације не изврши обавезу, места ће се попуњавати према редоследу пријава за едукацију.

За додатне информације можете се обратити др Наташи Толимир (011 2751 622, 064 8435 305).

Термини едукација за Модуле Мере очувања квалитета земљишта – ратарство и Мере очувања квалитета земљишта у засадима воћака и винове лозе, биће објављени по усаглашавању са предавачима.


ВАЖНО

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ЗА УЧЕШЋЕ НА
8. СЕМИНАРУ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ САВЕТОДАВНЕ И
СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Осми семинар Пољопривредне саветодавне и стручне службе Републике Србије (ПССС), у организацији Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије и Института за примену науке у пољопривреди одржаће се у термину од14. до 16. новембра 2016. године, на Копаонику, у хотелу „Гранд“.

Циљ Семинара је континуирано усавршавање, размена мишљења и искустава, као и изналажење нових предлога и идеја за развој ПССС и за пружање што боље и ефикасније помоћи пољопривредним произвођачима.
Долазак и регистрација учесника предвиђена је 14. новембра 2016. године, до 12:30 часова, а свечано отварање скупа планирано је за 14:00 часова.

Првог дана Семинара, рад ће се одвијати у пленуму од 15:00 до 17:30. Други дан, целодневно, организован је кроз секције по специјалностима (ратарство, сточарство, воћарство и заштита биља) у термину од 9:00 до 17:00 часова. Трећег дана рад ће се одвијати такође у пленуму, у периоду од 09:00 до 16:00 часова.

Учесници семинара добиће Потврду о завршеној поједначној едукацији/тренингу која је валидна за добијање Лиценце за обављање саветодавних послова у пољопривреди (Правилник о ближим условима за издавање лиценце за обављање саветодавних послова, „Сл.гласник РС“, број 80/10 од 30. јула 2014. године). Семинар припада Области Саветодавни послови у пољопривреди.
Полазници добијају радни материјал, освежење на паузама и заједничку вечеру 15. новембра 2016. године. Трошкове смештаја и исхране учесници сносе сами.

Котизацијаизноси 9.600,00 РСД.

Број места ограничен је на 30 учесника.

Рок за пријаву за учешће на семинару је 2. новембар 2016. Пријављеним за учешће Институт ће 3. новембра доставити предрачун, на имејл који је дат приликом пријаве. Рок за уплату Котизације је 8. новембар 2016. године.
Уколико неко од првих 30 пријављених учесника не изврши обавезу уплате котизације до предвиђеног рока, места ће се попуњавати према редоследу пријаве.

По уплати Котизације учесницима Семинара биће достављен Програм и додатне информације у вези са регистрацијом и учећем.
Пријава учесника: https://www.psss.rs/registration/

Све додатне информације можете добити путем телефона (број 011/275 16 22), радним даном од 10-15 часова. Контакт особе: др Наташа Толимир и др Славица Чолић, e-mail:edukacije@ipn.co.rs.


ОБАВЕШТЕЊЕ
Едукација за

модулИЗРАДА БИЗНИС ПЛАНОВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА И ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА, одржаће се22.и23. септембра 2016.године, у Институту за примену науке у пољопривреди (Београд, Булевар деспота Стефана 68б), у термину од 10.00 до 17.00 часова. Окупљање учесника предвиђено је од 9.30 до 10.00 часова.
У случају да и после попуњавања групе постоји интересовање за похађање едукације формираће се нова група и дефинисати нови термин одржавања.

За додатне информације можете се обратити др Наташи Толимир (011 2751 622, 064 8435 305).


Извор:ИПНОБАВЕШТЕЊЕ

Едукације за

модулИЗРАДА БИЗНИС ПЛАНОВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА И ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА, одржаће се21.и22. априла 2016.године, у Институту за примену науке у пољопривреди (Београд, Булевар деспота Стефана 68б), у термину од 9.30 до 17.00 часова. Окупљање учесника предвиђено је од 9.30 до 10.00 часова.

Едукација у наведеном термину одржаће се заI групукоју чини првих 35 пријављених учесника, који су регулисали обавезу котизације.

С обзиром да се за наведени модул до 18. априла 2016. пријављено 52 учесника сви заинтересовани могу се пријављивати и надаље, а одмах по формирањуII групе(35 учесника) биће одређен термин одржавања едукације и за ову групу. У понедељак, 25. априла 2016. биће ажурирани подаци у табеларном приказу Пријављивање заинтересованих за едукације, где можете пратити број заинтересованих за учешће и за овај модул.
За све додатне информације можете се обратити Институту за примену науке у пољопривреди, контакт особа је др Наташа Толимир (011 2751 622, 064 8435 305).

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
за модул
ИЗРАДА БИЗНИС-ПЛАНОВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА И
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Група за модул ИЗРАДА БИЗНИС-ПЛАНОВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА И ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА је формирана. Едукација ће се одржати 21. и 22. априла 2016. године, у Институту за примену науке у пољопривреди, у термину од 9.30 до 17.00 часова.
За едукацију се до првог рока за пријаву (8. априла 2016. године) пријавило 50 учесника. Првих 35 пријављених учесника добиће инструкције око регулисања обавеза на имејл који су навели приликом пријаве.
Уколико неко од првих 35 пријављених учесника до 15. априла, односно до рока предвиђеног за уплату котизације, не изврши обавезу места ће се попуњавати према редоследу пријаве за едукацију.
Сви заинтересовани за похађање модула, а који се нису пријавили до 8. априла 2016., могу се пријавити у наредном периоду. У случају пријаве довољног броја заинтересованих биће формирана друга група, коју ће чинити сви пријављени до 8. априла, а који нису у првој групи и новопријављени. За другу групу термин ће бити накнадно одређен и благовремено објављен.
Детаљније о модулу можете се информисати у оквиру Обавештења – Едукације за правна и физичка лица (едукација под редним бројем 7), где можете обавити и пријаву за учешће.
За додатне информације можете се обратити др Наташи Толимир (011 2751 622, 064 8435 305).


Обавештење о одлагању едукације за модул
Интерперсонална комуникација између саветодаваца и
пољопривредних произвођача

Едукација за модул Интерперсонална комуникација између саветодаваца и пољопривредних произвођача, планирана да се одржи 31. марта 2016. године, одлаже се због недовољног броја пријављених учесника.

Сви заинтересовани за горе наведени модул могу се пријављивати и надаље, а едукација ће бити организована одмах по формирању групе. Свима који су се пријавили за термин 31. март 2016. године пријаве су важеће и не треба да се пријављују поново.


ОБАВЕШТЕЊЕ за едукацију
Израда бизнис-планова за пољопривредна газдинства и
финансирање пројеката

Едукација за модул ИЗРАДА БИЗНИС-ПЛАНОВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА И ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА, одржаће се 21. и 22. априла 2016. године, у Институту за примену науке у пољопривреди, у термину од 9.30 до 17.00 часова.

Модул је из области Методологија саветодавног рада (саветодавне вештине). Детаљније о модулу можете се информисати у оквиру Обавештења – Едукације за правна и физичка лица (едукација под редним бројем 7), где можете обавити и пријаву за учешће.

Рок за пријаву учесника за горе наведени термин је 08. април 2016. године, односно до попуњавања групе (35 учесника). У случају да и после попуњавања групе постоји интересовање за похађање едукације формираће се нова група и дефинисати нови термин одржавања едукације.
Уколико се у предвиђеном року пријави довољан број учесника за формирање групе, сви пријављени за похађање едукације 12. априла (на имејл) добиће упутства у вези регулисања обавезе котизације. Рок за уплату котизације је 15. април 2016. године.

Уколико до 08. априла не буде пријављен довољан број учесника за формирање групе едукација се неће одржати. Информација о евентуалном одлагању едукације биће дата на порталу ПССС (09. априла 2016. године).
За додатне информације можете се обратити др Наташи Толимир (011 2751 622, 064 8435 305).


Едукације за
модул ИНТЕРПЕРСОНАЛНА КОМУНИКАЦИЈА ИЗМЕЂУ САВЕТОДАВАЦА И ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА

Едукација за модул ИНТЕРПЕРСОНАЛНА КОМУНИКАЦИЈА ИЗМЕЂУ САВЕТОДАВАЦА И ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА, одржаће се 31. марта 2016. године, у Институту за примену науке у пољопривреди, у термину од 9.30 до 17.00 часова.
Учесници едукације за наведени термин биће сви пријављени до 21. марта 2016. године. Потребно је да се сви заинтересовани пријављују почев од 10. марта (уколико сте се пријавили раније потребно је да обновите пријаву).
У случају да до 21. марта не буде пријављен довољан број учесника за формирање групе едукација се неће одржати. Информација о евентуалном одлагању едукације биће 22. марта дата на порталу ПССС.

Уколико се у предвиђеном року пријави довољан број учесника за формирање групе, сви пријављени за похађање едукације, добиће 22. марта, на имејл упутства у вези регулисања обавезе котизације. Рок за уплату котизације је 25. март 2016. године.
За додатне информације можете се обратити др Наташи Толимир (011 2751 622, 064 8435 305).

У случају да и после попуњавања групе постоји интересовање за похађање едукације формираће се нова група и дефинисати нови термин одржавања.


Едукације за
модулИНТЕРПЕРСОНАЛНА КОМУНИКАЦИЈА ИЗМЕЂУ САВЕТОДАВАЦА И ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА

Едукација за модулИНТЕРПЕРСОНАЛНА КОМУНИКАЦИЈА ИЗМЕЂУ САВЕТОДАВАЦА И ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА, одржаће се15. јануара 2016. године, у Институту за примену науке у пољопривреди (Београд, Булевар деспота Стефана 68б) , у термину од 9.30 до 17.00 часова. Окупљање учесника предвиђено је од 9.30 до 10.00 часова.
За све додатне информације можете се обратити Институту за примену науке у пољопривреди, контакт особа је др Наташа Толимир (011 2751 622, 064 8435 305).

Едукације
за модул ИНТЕРПЕРСОНАЛНА КОМУНИКАЦИЈА ИЗМЕЂУ САВЕТОДАВАЦА И ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА

Едукација за модул ИНТЕРПЕРСОНАЛНА КОМУНИКАЦИЈА ИЗМЕЂУ САВЕТОДАВАЦА И ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА, одржаће се 15. јануара 2016. године, у Институту за примену науке у пољопривреди, у термину од 9.30 до 17.00 часова.
Рок за уплату котизације је 11. јануар 2016. године. У вези регулисања обавезе котизације сви пријављени за похађање едукације добиће на имејл упутства 6. јануара 2016. године. За додатне информације можете се обратити др Наташи Толимир (011 2751 622, 064 8435 305).
Учесници едукације за наведени термин биће сви пријављени од дана објаве информације о едукацији, закључно са 31. децембром 2015. године, а који уплате котизацију до 11. јануара 2016. године. Група ће се попуњавати учесницима који су се пријавили у периоду од 01. до 10. јануара 2016., а према редоследу пријављивања.

У случају да и после попуњавања групе постоји интересовање за похађање едукације формираће се нова група и дефинисати нови термин одржавања.


ОБАВЕШТЕЊЕза модул ПРЕЗЕНТАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ВЕШТИНЕ У РАДУ СА ПРОИЗВОЂАЧИМА

Едукација физичких и правних лица за модул ПРЕЗЕНТАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ВЕШТИНЕ У РАДУ СА ПРОИЗВОЂАЧИМА одржаће се20. новембра 2015. године, у Институту за примену науке у пољопривреди, у термину од 9.30 до 17 часова.

Услов за одржавање едукације у наведеном термину је да група има најмање 35 учесника са уплаћеним котизацијама. Сви који су се пријавили до 5. новембра. 2015. године добиће 9. новембра имејлом инструкције за плаћање котизације. Рок за уплату котизације је 13. новембар 2015. године.

Учесници едукације за наведени термин биће сви пријављени од дана објаве информације о едукацији, закључно са 5. новембром, а који уплате котизацију до 13. новембра.

Уколико неко од пријављених учесника одустане, група ће се попуњавати учесницима који су се пријавили после 5. новембра, а према редоследу пријављивања.

Уколико и после попуњавања групе постоји интересовање за похађање ове едукације формираће се нова група и дефинисати нови термин одржавања.

За додатне информације можете се обратити др Наташи Толимир (011 2751 622, 064 8435 305).ОБАВЕШТЕЊЕ

Едукације за физичка и правна лица

Едукација за модулУПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВОМ – ФАРМ МЕНАЏМЕНТ 1, одржаће се15. и 16. септембра 2015.године, у Институту за примену науке у пољопривреди (Београд, Булевар деспота Стефана 68б), у термину од 9.30 до 17.00 часова. Окупљање учесника предвиђено је од 9.30 до 10.00 часова.

За све додатне информације можете се обратити Институту за примену науке у пољопривреди, контакт особа је др Наташа Толимир (011 2751 622, 064 8435 305).ОБАВЕШТЕЊЕ

Едукације за физичка и правна лицаза модул УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВОМ – ФАРМ МЕНАЏМЕНТ 1


Едукација за модул УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВОМ – ФАРМ МЕНАЏМЕНТ 1, одржаће се 15. и 16. септембра 2015. године, у Институту за примену науке у пољопривреди, у термину од 9.30 до 17 часова. Рок за уплату котизације је 7. септембар 2015. године. У вези регулисања обавезе потребно је да се обратите Наташи Толимир (011 2751 622, 064 8435 305) до 1. септембра.
Учесници едукације за наведени термин биће сви пријављени од дана објаве информације о едукацији, закључно са 14. августом, а који уплате котизацију до 7. септембра. Група ће се попуњавати учесницима који су се пријавили у периоду од 14. до 31. августа, а према редоследу пријављивања. У случају да и после попуњавања групе постоји интересовање за похађање едукације формираће се нова група и дефинисати нови термин одржавања.ОБАВЕШТЕЊЕ

Едукације за физичка и правна лица

 
 
Едукација за модул –Управљање пољопривредним газдинством – Фарм менаџмент 1одлаже се због недовољног броја пријављених учесника. Рок за пријаву учесника едукације продужава се до 31.08.2015. године. Нови термини биће дефинисани по пријави предвиђеног броја учесника.


ОБАВЕШТЕЊЕ

 
Едукације за физичка и правна лица
 
 
Едукација за модул –Управљање пољопривредним газдинством – Фарм менаџмент 1одлаже се због недовољног броја пријављених учесника Рок за пријаву учесника едукације продужава се до 30.04.2015. године. Нови термини биће дефинисани по пријави предвиђеног броја учесника.
 
Едукација за модулСаветодавне вештине –Интерперсонална комуникација између саветодаваца и пољопривредних произвођачаодржаће се у предвиђеном термину, односно 22.04.2015. године, под условом да сви пријављени учесници уплате котизацију. Рок за уплату котизације је 18.04.2015. године, а сви пријављени учесници ће добити инструкције у вези регулисања обавеза.
 
Рок за пријаву учесника едукације продужава се до понедељка 20.04.2015. године, до 14 часова.
 


ОБАВЕШТЕЊЕ

Едукације за Модуле
– Управљање пољопривредним газдинством – Фарм менаџмент 1
– Саветодавне вештине – Интерперсонална комуникација између саветодаваца и пољопривредних произвођача

Модул: Управљање пољопривредним газдинством –
Фарм менаџмент 1

Циљ едукације:Унапређење знања о управљању пољопривредним газдинством. Едукација ће полазницима омогућити да сазнања из области управљања пољопривредним газдинством практично примене и на тај начин помогну пољопривредницима да уз помоћ систематичног евидентирања података планирају и унапреде своју производњу.

Коме је намењен:Саветодавцима, пољопривредним произвођачима, удружењима произвођача, локалној самоуправи, центарима за рурални развој и осталим заинтересованим лицима.

Шта полазници добијају:Учесници едукације ће се оспособити за пружање саветодавних услуга за управљање газдинством, израду финансијских извештаја и вођење евиденције. То ће омогућити пољопривредним произвођачима, као крајњим корисницима, боље планирање будуће производње, узимајући у обзир личне циљеве и објективно стање фарме. Стечена знања наћи ће примену у пракси кроз вођење евиденције и састављање финансијских извештаја са реалним подацима на одабраним пољопривредним газдинствима.
Полазници који на крају едукације кроз тестирање искажу задовољавајући ниво знања добиће потврду о завршеној поједначној едукацији/тренингу која је валидна за добијање Лиценце за обављање саветодавних послова у пољопривреди (Правилник о ближим условима за издавање лиценце за обављање саветодавних послова, „Сл.гласник РС“, број 80/10 од 30. јула 2014. године).
Садржај едукације
Управљење пољопривредним газдинством:
1. Увод
2. Планирање пословања на газдинству
3. Вођење евиденције на газдинству
Биланси
1. Биланс стања
2. Биланс успеха
3. Готовински ток
4. Радионице – састављање биланса стања и успеха и готовинског тока
5. Радионица – учесници подељени у неколико група састављају финансијске извештаје
6. Презентовање радова са радионице
Методологија предавања:
1. Интерактивна едукација/тренинг
2. Спој предавања, анализа, дискусије и практичног рада. Могућност да се питања поставе у сваком тренутку.
Предавач:
Проф. дрРаде Поповић
Зорица Гос, самостални консултант

Организатор:

Институт за примену науке у пољопривреди, Београд

Време и место одржавања:
23. и 24. април 2015. од 09.30 до 17 часова
Институт за примену науке у пољопривреди, Београд, Булевар деспота Стефана 68 б

Котизација:

Цена учешћа на едукацији/тренингу износи 6.840,00 РСД. Полазницима је обезбеђен материјал – презентације и освежење у паузама. У цену је укључено и издавање потврде о завршеној едукацији/тренингу. Цена не укључује евентуалне трошкове смештаја у Београду.
Све додатне информације можете добити путем телефона (број 011/275 16 22),
радним даном од 10-15 часова
Контакт-особа:Наташа Толимир и Слађан Станковић, e-mail: edukacijе@ipn.co.rs
Минимални број полазника за одржавање едукације је 35.
Место ће бити загарантовано тек по уплати котизације.
Рок за пријаву учешћа на едукацији је 15.04.2015, а рок за уплату котизације је 18.04.2015.
Пријава учесника:
http://www.psss.rs/registration

Модул: Саветодавне вештине –
Интерперсонална комуникација између саветодаваца и пољопривредних произвођача
Циљ едукације:Унапређење интерперсоналних вештина личне и групне комуникације, укључујући вештине убеђивања и утицаја, важних за реализацију квалитетне комуникације.
Коме је намењена: саветодавцима, удружењима произвођача, локалној самоуправи, центарима за рурални развој и осталим заинтересованим лицима који стално или повремено одржавају презентације.
Шта полазници добијају:Полазници ће овладати техникама и вештинама комуникације са јасним утицајем на себе и друге – пољопривредне произвођаче. Истовремено, то ће им омогућити да повећају самосвесност, да на бољи начин сагледају свој приступ и да га критички вреднују. Едукација ће учесницима омогућити да побољшају своју комуникативну компетентност у интерперсоналној комуникацији са пољопривредним произвођачима. Стечена знања биће у функцији унапређења саветодавног рада.
Полазници који на крају едукације кроз тестирање искажу задовољавајући ниво знања добиће потврду о завршеној поједначној едукацији/тренингу која је валидна за добијање Лиценце за обављање саветодавних послова у пољопривреди (Правилник о ближим условима за издавање лиценце за обављање саветодавних послова, „Сл.гласник РС“, број 80/10 од 30. јула 2014. године).
Садржај едукације
Технике и методе интерперсоналне комуникације саветодаваца са пољопривредним произвођачима:
1. Вештине комуникације – увод
– основни теоријски модели интерперсоналне комуникације
– методе управљања интерперсоналном комуникацијом
– метоге активног слушања
– проблеми у комуникацији
– примена техника убеђивања у процесу преноса информацијација саговорницима
2. Индивидуалне и групне вежбе играња улога по групама – студије практичних случајева из свакодневних ситуација
– процена саговорн ика на основу невербалне комуникације,
– вежбање невербалне комуникације (говор тела),
– процена важности говора тела у процесу конверзације ”лицем у лице”,
– технике асертивности и отворене комуникације са саговорницима.
3. Искуства са вежби и сумирање најважнијих савета и упутстава

Методологија предавања:
1. Интерактивна едукација/тренинг
2. Спој предавања, анализа, дискусије и практичног рада. Могућност да се питања поставе у сваком тренутку.

Предавач:
Проф. др Дарко Тадић

Организатор:
Институт за примену науке у пољопривреди, Београд

Време и место одржавања:

22. април 2015. године од 09.30 до 17 часова
Институт за примену науке у пољопривреди, Београд, Булевар деспота Стефана 68 б

Котизација:
Цена учешћа на едукацији/тренингу износи 4.800,00 РСД. Полазницима је обезбеђен материјал – презентације и освежење у паузама. У цену је укључено и издавање потврде о завршеној едукацији/тренингу.

Све додатне информације можете добити путем телефона (број 011/275 16 22), радним даном од 10-15 часова
Контакт-особа:Наташа Толимир и Слађан Станковић, e-mail:edukacije@ipn.co.rs

Минимални број полазника за одржавање едукације је 35.
Место ће бити загарантовано тек по уплати котизације.
Рок за пријаву учешћа на едукацији је 15.04.2015, а рок за уплату котизације је 18.04.2015.

Пријава учесника:
http://www.psss.rs/registration