PSSS Novi Pazar – Bilten br. 1 – 2024

Sadržaj tekstova i autora Biltena Br.148 – I kvartal 2024

 1. Jagnjenje ovaca – Zumreta Trtovac
 2. Zimski tretman u zasadima koštičavog voća – Belkisa Rabić
 3. Javni poziv – Stefan Pajević
 4. Đubrenje voćaka u rodu – Silvija Hodžić
 5. IPARD subvencije za poljoprivredu – Ivana Majdak
 6. Prisustvo glodara i zaštita – Svetlana Šućević
 7. Ishrana priplodnih junica u periodu pred telenje – Safet Vesnić
 8. Zabranjeno paljenje strnjike – Smail Ejupović

Sadržaj Biltena – IV kvartal 2023:

 

 1. Realizacija mera popravke zemljišta u našem regionu – Smail Ejupović

 

 1. Uslovi smeštaja krava – Zumreta Trtovac

 

 1. Značaj vođenja evidencije na poljoprivrednim gazdinstvima – Stefan Pajević

 

 1. Retro vegetacija u zasadima koštičavog voća – Svetlana Šućević

 

 1. Održavanje zemljišta u voćnjacima pod uticajem klimatskih promena – Silvija Hodžić

 

 1. Lagerovanje sena – Safet Vesnić

 

 1. Ozima Pšenična crna muva – Belkisa Rabić

 

 1. IPARD Mera 7 – Ivana Majdak

 

 1. Nega i zaštita maline nakon berbe plodova – Silvija Hodžić
 2. Krompirov moljac – Belkisa Rabić
 3. Suva kabasta hraniva u ishrani goveda – Safet Vesnić
 4. Pamukova sovica – Svetlana Šućević
 5. Mladi na selu kao nosioci poljop. proizvodnje – Stefan Pajović
 6. Upozorenje na pali strnjiku – Smail Ejupović
 7. Planiranje veličine silo objekta – Zumreta Trtovac

Sadržaj:

 1. Smeštaj i čuvanje kukuruza – Smail Ejupović
 2. Fitotoksično dejstvo herbicida – Svetlana Šućević
 3. Uvođenje sistema eAgrar – Silvija Hodžić
 4. Muža ovaca – Safet Vesnić
 5. Hladni stres kod stoke – Zumreta Trtovac
 6. Obična kruškina buha – Belkisa Rabić
 7. IPARD III – Stefan Pajević

1. Suva trulež krtola krompira – Svetlana Šućević
2. Osnovni i dopunski obrok krava na Pešteru – Zumreta Trtovac
3. IPARD III program – Smail Ejupović
4. Pegavost lista i plevica pšenice – Belkisa Rabić
5. Ishrana konja – Safet Vesnić
6. Lisne vaši maline – Tanja Mihajlović
7. Priprema voćnjaka za zimu – Silvija Hodžić

1. Mere kontrole moljca paradajza – Svetlana Šućević
2. Dnevne potrebe krava za vodom – Zumreta Trtovac
3. Upozorenje o nespaljivanju žetvenih ostataka – Smail Ejupović
4. Siva trulež grožđa – Belkisa Rabić
5. Postupci pre i u toku muže krava – Safet Vesnić
6. Mere borbe protiv kompirovog moljca – Tanja Mihajlović
7. Sorta maline Delniwa – Silvija Hodžić