PSSS Novi Pazar

1. Suva trulež krtola krompira – Svetlana Šućević
2. Osnovni i dopunski obrok krava na Pešteru – Zumreta Trtovac
3. IPARD III program – Smail Ejupović
4. Pegavost lista i plevica pšenice – Belkisa Rabić
5. Ishrana konja – Safet Vesnić
6. Lisne vaši maline – Tanja Mihajlović
7. Priprema voćnjaka za zimu – Silvija Hodžić

1. Mere kontrole moljca paradajza – Svetlana Šućević
2. Dnevne potrebe krava za vodom – Zumreta Trtovac
3. Upozorenje o nespaljivanju žetvenih ostataka – Smail Ejupović
4. Siva trulež grožđa – Belkisa Rabić
5. Postupci pre i u toku muže krava – Safet Vesnić
6. Mere borbe protiv kompirovog moljca – Tanja Mihajlović
7. Sorta maline Delniwa – Silvija Hodžić