PSSS Jagodina

1. Ishrana i priprema ovaca za pripust i oplodnju – Aleksandar Canić
2. Korišćenje silaže u ishrani domaćih životinja – Verica Lazarević
3. Gajenje uljane repice – Milanka Miladinović
4. Upotreba stajnjaka – Aleksandar Ilić
5. Vađenje krompira – Dragan Mijušković
6. Vreme sadnje luka srebrenjaka – Mira Miljković
7. Berba grožđa – Vesna Vasić
8. Sadnja hidroburom – Igor Andrejić
9. Jesenja primena Uree u voćnim zasadima – Ivana Gligorijević
10. Suzbijanje višegodišnjih korova – Ljiljana Jeremić
11. Trulež plodova jabuke – Ružica Đukić
12. Kukuruzna zlatica – Marko Manojlović
13. Značaj vođenja knjige polja – Vera Filipović