PSSS Jagodina – Bilten br. 1 – 2024

Sadržaj:

1.Mikroorganizmi hrane-Aleksandar Canić

2.Zimska ishrana krava-Verica Lazarević

3.Agrohemijska analiza zemljišta-Milanka Miladinović

4.Značaj osnovne obrade zemljišta-Aleksandar Ilić

5.Zdrava bio bašta- Dragan Mijušković

6.Jesenje duboko oranje za uspešnu proizvodnju povrća-Mira Miljković

7.Sadnja šljive-Vesna Vasić

8.Đubrenje borovnice-Igor Andrejić

9.Rezidba borovnice-Ivana Gligorijević

10.Suzbijanje glodara u usevima i zasadima-Ljiljana Jeremić

11.Deklaracija i uputstvo za primenu sredstava za zaštitu bilja-Ružica Đukić

12.Zaštita i uzgoj celera-Marko Manojlović

13.Investicije u fizičku imovinu polj.gazdinstava-Vera Filipović

14.Rakija od dunja-dunjevača-Vesna Jevtić

1.Pravilna muža za dobar kvalitet mleka-Aleksandar Canić

2.Značaj soli i minerala u ishrani preživara-Verica Lazarević

3.Uticaj prirodnih nepogoda na pšenicu-Milanka Miladinović

4.Međuredno kultiviranje useva (špartanje)-Aleksandar Ilić

5.Gajenje rena-Dragan Mijušković

6.Gajenje celera-Mira Miljković

7.Kupina-berba,transport i čuvanje plodova-Vesna Vasić

8.Unapređenje kvaliteta poljoprivrednog zemljišta na području Pomoravskog i Šumadijskog upravnog okruga,kroz određivanje i praćenje osnovnih parametara plodnosti zemljišta u višegodišnjim zasadima-Igor Andrejić

9.Mere zelene rezidbe vinove loze-Ivana Gligorijević

10.Ralstonia solanacearum-Ljiljana Jeremić

11.Plamenjača lubenice,krastavca i dinja-Ružica Đukić

12.Plamenjača vinove loze-Marko Manojlović

13.Podsticaji za očuvanje životinjskih genetičkih resursa-Vera Filipović

SADRŽAJ :

1.Štete i problem  zbog muva na farmi-Aleksandar Canić

2.Higijena i nega papaka krava-Verica Lazarević

3.Setva i mere nege travnih i travno leguminoznih smeša-Milanka Miladinović

4.Primena mineralnih đubriva-Aleksandar Ilić

5.Kontrola organske proizvodnje-Dragan Mijušković

6.Preventivne mere u proizvodnji povrća-Mira Miljković

7.Rezidba višnje-Vesna Vasić

8.Agroekološki uslovi za gajenje borovnica-Igor Andrejić

9.Đubrenje oraha-Ivana Gligorijević

10.Bezbedna primena pesticida-Ljiljana Jeremić

11.Zaštita i uzgoj celera-Ružica Đukić

12.Bakteriozna plamenjača jabučastog voća-Marko Manojlović

13.Koje su razlike između udruženja i zadruge-Vera Filipović

1. Ishrana i priprema ovaca za pripust i oplodnju – Aleksandar Canić
2. Korišćenje silaže u ishrani domaćih životinja – Verica Lazarević
3. Gajenje uljane repice – Milanka Miladinović
4. Upotreba stajnjaka – Aleksandar Ilić
5. Vađenje krompira – Dragan Mijušković
6. Vreme sadnje luka srebrenjaka – Mira Miljković
7. Berba grožđa – Vesna Vasić
8. Sadnja hidroburom – Igor Andrejić
9. Jesenja primena Uree u voćnim zasadima – Ivana Gligorijević
10. Suzbijanje višegodišnjih korova – Ljiljana Jeremić
11. Trulež plodova jabuke – Ružica Đukić
12. Kukuruzna zlatica – Marko Manojlović
13. Značaj vođenja knjige polja – Vera Filipović