PSSS Pirot

1. Ishrana i kondicija krava tokom laktacije – Zoran Nikolić
2. Sadnja drvenastih voćaka – Mimica Kostić Đorđević
3. Kako smanjiti uticaj suše na ratarsku proizvodnju- Olivera Gavrilović
4. Krečenje stabala voćaka – Zoran Panajotović
5. Jesen najbolje vreme za sadnju voćaka – Goran Svetozarević
6. Ogled kukuruza 2022.godine – Srđan Vidanović
7. Standaradi kvaliteta sirovog kravljeg mleka – Srđan Čalić
8. Plodored u intenzivnoj proizvodnji povrća – Bratislav Kovačević
9. Proizvodni tipovi svinja – Goran Popović

1. Siliranje kukuruza – Zoran Nikolić
2. Dobra higijenska praksa u proizvodnji i berbi voća – Mimica Kostić Đorđević
3. Dobar predusev, kvalitetna stočna hrana i odlično zelenišno đubrivo – Olivera Gavrilović
4. Antraknoza paprike (Colletotrichum capsici) – Zoran Panajotović
5. Formiranje uzgojnog oblika kod leske – Goran Svetozarević
6. Ogled srtrinih žita 2022.godine – Srđan Vidanović
7. Sušenje paradajza u domaćim uslovima – Srđan Čalić
8. Uticaj klimatskih promena na poljoprivrednu proizvodnju – Bratislav Kovačević
9. Organsko pčelarenje – Goran Popović