PSSS Pirot – Bilten br. 4 – 2023

Sadržaj Biltena za četvrti kvartal 2023:

 

 1. Vrste stajnjaka- Zoran Nikolić
 2. Priprema voćnjaka za period mirovanja -Mimica Kostić Đorđević
 3. Održavanje strukture i plodnosti poljoprivrednog zemljišta- Olivera Gavrilović
 4. Suzbijanje glodara u strnim žitima – Zoran Panajotović
 5. Jabuka Greni smit-Goran Svetozarević
 6. Rezultati ogleda kukuruza 2023 godine-Srđan Vidanović
 7. Sečeni kiseli kupus-rezanac – Srđan Čalić
 8. Potrebna dokumentacija za osnivanje zemljoradničke zadruge -Bratislav Kovačević
 9. Snabdevanje životinja vodom-Goran Popović
 10. Knjiga polja-evidencija proizvodnje na poljoprivrednom gazdinstvu-Vesna Manić
 1. Plan održavanja aparata (opreme) za mužu i čuvanje mleka – Zoran Nikolić
 2. Radovi u malinjaku nakon završene berbe – Mimica Kostić Đorđević
 3. Nana-tehnologija gajenja – Olivera Gavrilović
 4. Kupusov moljac (Plutella maculipennis) – Zoran Panajotović
 5. Pravovremena berba kupine – Goran Svetozarević
 6. Ogled strnih žita 2023.godine – Srđan Vidanović
 7. Sušenje plodova pečuraka u domaćim uslovima – Srđan Čalić
 8. Sertifikacija organske proizvodnje – Bratislav Kovačević
 9. IPARD program u Srbiji – Goran Popović
 10. Seoski turizam – Vesna Manić

Sadržaj Biltena za drugi kvartal 2023. godine:

 

 1. Objekti za odlaganje i čuvanje čvrstog stajnjaka – Zoran Nikolić
 2. Higijena berbe voća – Mimica Kostić Đorđević
 3. Špargla – višegodišnja povrtarska kultura – Olivera Gavrilović
 4. Fuzarioza klasa pšenice (Fusarium graminearum) – Zoran Panajotović
 5. Azotna đubriva u vinogradarstvu – Goran Svetozarević
 6. Značaj i proizvodnja komposta – Srđan Vidanović
 7. Poreklo i značaj povrća u ljudskoj ishrani – Srđan Čalić
 8. Plodored u organskom povrtarstvu – Bratislav Kovačević
 9. Preduslovi za uspešan tov pilića – Goran Popović
 10. Menadžment poljoprivrednog gazdinstva – Vesna Manić

Sadržaj Biltena za prvi kvartal 2023.

 

 1. Senaža lucerke – Zoran Nikolić
 2. Prolećna prihrana voćaka i vinograda -Mimica Kostić Đorđević
 3. Suncokret-tehnologija gajenja- Olivera Gavrilović
 4. Korovi u usevu lucerke i njihovo suzbijanje – Zoran Panajotović
 5. Rezidba oraha u cilju formiranja uzgojnog oblika krune-Goran Svetozarević
 6. Značaj žetvenih ostataka-Srđan Vidanović
 7. Promene kvaliteta u toku čuvanja fermentisanih proizvoda – Srđan Čalić
 8. Izgradnja tople leje -Bratislav Kovačević
 9. Mikroklima u objektima za krave-Goran Popović
 10. Porodično poljoprivredno gazdinstvo-Vesna Manić

1. Ishrana i kondicija krava tokom laktacije – Zoran Nikolić
2. Sadnja drvenastih voćaka – Mimica Kostić Đorđević
3. Kako smanjiti uticaj suše na ratarsku proizvodnju- Olivera Gavrilović
4. Krečenje stabala voćaka – Zoran Panajotović
5. Jesen najbolje vreme za sadnju voćaka – Goran Svetozarević
6. Ogled kukuruza 2022.godine – Srđan Vidanović
7. Standaradi kvaliteta sirovog kravljeg mleka – Srđan Čalić
8. Plodored u intenzivnoj proizvodnji povrća – Bratislav Kovačević
9. Proizvodni tipovi svinja – Goran Popović

1. Siliranje kukuruza – Zoran Nikolić
2. Dobra higijenska praksa u proizvodnji i berbi voća – Mimica Kostić Đorđević
3. Dobar predusev, kvalitetna stočna hrana i odlično zelenišno đubrivo – Olivera Gavrilović
4. Antraknoza paprike (Colletotrichum capsici) – Zoran Panajotović
5. Formiranje uzgojnog oblika kod leske – Goran Svetozarević
6. Ogled srtrinih žita 2022.godine – Srđan Vidanović
7. Sušenje paradajza u domaćim uslovima – Srđan Čalić
8. Uticaj klimatskih promena na poljoprivrednu proizvodnju – Bratislav Kovačević
9. Organsko pčelarenje – Goran Popović