PSSS Smederevo – Bilten br. 1 – 2024

Sadržaj Biltena za prvi kvartal 2024. godine:

 1. Višegodišnji zasadi- Goran Đorđević
 2. Afus-ali- Boban Marković
 3. Mere zaštite voćaka od kasnih prolećnih mrazeva- Biljana Nikolić
 4. Sušenje cvetova i grana na koštičavom voću- Nikola Trikić
 5. Priprema zemljišta za uspešnu proizvodnju soje- Sanja Milovanović Milenković
 6. Stočni kelj- Dragomir Radić
 7. Podešena sejalica- kvalitetna setva- Miladin Vitorović
 8. Praćenje pojave štetočina u zemljištu i njihovo suzbijanje- Žaklina Mladenović
 9. Mikotoksini u hrani- Slavica Stojkić
 10. Osnovne biološke osobine travnih korovskih biljaka- Goran Pavlović
 11. Jeftinije gorivo za poljoprivrednike-  Snežana Petrović

Sadržaj:

1. Priprema terena za zasnivanje voćnjaka- Goran Đorđević
2. Berba dunje- Biljana Nikolić
3. Rezidba vinove loze- Boban Marković
4. Pojava virusa žute patuljavosti ječma u strnim žitima- Slavica Stojkić
5. Rak rane voćaka – Nikola Trikić
6. Vilina kosica na lucerki i crvenoj detelini- Žaklina Mladenović
7. Gajenje peršuna- Sanja Milovanović Milenković
8. Jesenja sadnja crnog i belog luka- Dragomir Radić
9. IPARD podrška ruralnom razvoju- Goran Pavlović
10. Registracija PG- Snežana Petrović

1. Radovi na parceli pre podizanja vinograda – Goran Đorđević
2. Odmor u ruralnoj sredini, zašto ljudi biraju odmor na selu – Biljana Nikolić
3. Prerada voća i grožđa i proizvodnja rakije – Boban Marković
4. Kupusna sovica – Slavica Stojkić
5. Vilina kosica – Nikola Trikić
6. Dobra poljoprivredna praksa u primeni sredstava za zaštitu bilja – Žaklina Mladenović
7. Sekundarni proizvodi krompira – Sanja Milovanović Milenković
8. Jesenja setva crvene deteline – Dragomir Radić
9.  Iznos IPARD podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstva – Goran Pavlović
10.   Budućnost je u organskoj proizvodnji –  Snežana Petrović

Sadržaj:

1. Gajenje jagode u plastenicima- Goran Đorđević
2. Berba i transport maline – Biljana Nikolić
3. Tehnologija proizvodnje grožđa od sadnje do plodonošenja- Boban Marković
4. Bolesti uskladištenog krompira i njihovo suzbijanje- Slavica Stojkić
5. Pojava puževa useva- Žaklina Mladenović
6. Žetva pšenice i čuvanje proizvoda- Sanja Milovanović Milenković
7. Rasad praziluka – Dragomir Radić
8. Tehnologija proizvodnje rasada pomoću tresetnih kocki – Goran Pavlović
9. Uloga zadrugarstva u razvoju ruralnih područja Srbije- Snežana Petrović

Sadržaj:

 

1. Nega mladog vinograda- Goran Đorđević
2. Izbor lastara za rezidbu- Biljana Nikolić
3. Ciljevi rezidbe vinove loze i greške- Boban Marković
4. Pegavost lista višnje i trešnje- Slavica Stojkić
5. Virusna oboljenja jabuke- Žaklina Mladenović
6. Uslovi uspevanja kukuruza – Sanja Milovanović Milenković
7. Zakidanje vrha graška i pasulja – Dragomir Radić
8.  Potencijalni termini objave  javnih poziva za IPARD III u 2023. godini- Goran Pavlović
9. Novi informacioni sistem eAgrar- Snežana Petrović

1. Vreme i način sadnje voćaka – Goran Đorđević
2. Đubrenje voćaka tokom jeseni- Biljana Nikolić
3. Vegetativno razmnožavanje vinove loze- Boban Marković
4. Bela trulež grožđa- Slavica Stojkić
5. Suzbijanje štetočina i oboljenja ribizle- Žaklina Mladenović
6. Setva deklarisanog semena predstavlja temelj uspešne proizvodnje- Sanja Milovanović Milenković
7. Lečenje baštenskog zemljišta sideratima – Dragomir Radić
8. Podrška organskim proizvođačima putem IPARD programa- Goran Pavlović
9. Isporuka merkantilnog kukuruza za uzgajivače mlečnih krava- Snežana Petrović

1. Ambalaža za berbu voća – Goran Đorđević
2. Rashladni uređaji – Boban Marković
3. Dobra higijenska praksa u proizvodnji maline – Biljana Nikolić
4. Zakidanje vrha stabla paradajza – Dragomir Radić
5. Dobra poljoprivredna praksa u ratarstvu – Sanja Milovanović Milenković
6. Ključ za raspoznavanje nedostataka pojedinih elemenata -Goran Pavlović
7. Moljac krompira – Slavica Stojkić
8. Pojava virusa na vinovoj lozi – Žaklina Mladenović
9. Izmene u IPAD-u – Snežana Petrović