PSSS Smederevo

1. Vreme i način sadnje voćaka – Goran Đorđević
2. Đubrenje voćaka tokom jeseni- Biljana Nikolić
3. Vegetativno razmnožavanje vinove loze- Boban Marković
4. Bela trulež grožđa- Slavica Stojkić
5. Suzbijanje štetočina i oboljenja ribizle- Žaklina Mladenović
6. Setva deklarisanog semena predstavlja temelj uspešne proizvodnje- Sanja Milovanović Milenković
7. Lečenje baštenskog zemljišta sideratima – Dragomir Radić
8. Podrška organskim proizvođačima putem IPARD programa- Goran Pavlović
9. Isporuka merkantilnog kukuruza za uzgajivače mlečnih krava- Snežana Petrović

1. Ambalaža za berbu voća – Goran Đorđević
2. Rashladni uređaji – Boban Marković
3. Dobra higijenska praksa u proizvodnji maline – Biljana Nikolić
4. Zakidanje vrha stabla paradajza – Dragomir Radić
5. Dobra poljoprivredna praksa u ratarstvu – Sanja Milovanović Milenković
6. Ključ za raspoznavanje nedostataka pojedinih elemenata -Goran Pavlović
7. Moljac krompira – Slavica Stojkić
8. Pojava virusa na vinovoj lozi – Žaklina Mladenović
9. Izmene u IPAD-u – Snežana Petrović