Prijava za savetovanje na temu: “Stanje i perspektive govedarstva u Republici Srbiji”

Obaveštavamo vas da 23.11.2023. godine u Domu učenika srednje Poljoprivredno-veterinarske škole sa domom učenika u Rekovcu, Institut za primenu nauke u poljoprivredi organizuje jednodnevno savetovanje na temu “Stanje i perspektive govedarstva u Republici Srbiji”.

Učešće na savetovanju je besplatno uz prethodnu registraciju učesnika koja je dostupna putem sledećeg linka:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnjdB5DxMLG-24_NB6RXRq2CK8jsukGNWfRsamj_bdxO_FPw/viewform?usp=sf_link

Agendu možete preuzeti na sledećem linku:

Agenda 23.11.2023. Rekovac

 

 

S poštovanjem,

Institut za primenu nauke u poljoprivredi

Од  01. јуна 2023. године физичка лица могу се пријавити за едукације од 1 до 4.

Позив за пријаву на едукације за физичка лица, за модуле од 1 до 4, 01. јун 2023. године

Модул Трајање модула

(број бодова)

 

Број пријављених*

(ажурирано 24.10.2023.)

Бизнис план Дводневна обука

(4 бода)

             15
Интерперсонална комуникација између саветодавца и пољопривредних произвођача – пријављују се стручњаци из свих области пољопривредне производње Једнодневна обука

(2 бода)

             7
Презентационе и комуникационе вештине у раду са произвођачима – пријављују се стручњаци из свих области пољопривредне производње Једнодневна обука

(2 бода)

             7
Управљање временом – пријављују се стручњаци из свих области пољопривредне производње Једнодневна обука

(2 бода)

               5
 

ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ :         https://www.psss.rs/prijava-za-edukacije/

*Динамика реализације едукација за модуле од 1 до 4 биће условљена динамиком пријаве, односно термини едукација биће дефинисани по пријави довољног броја учесника за формирање групе. Минималан број је 30 учесника. Број пријављених учесника по модулима ажурираће се на недељном нивоу.

Инструкције у вези спровођења процедура тестирања (завршни тест)  и анкетирања, учесницима ће бити упућене на дан одржавања едукације, на имејл адресе и у Вибер групи.

За додатне информације можете се обратити др Наташи Толимир (064 8435 305) или Стефани Утвић (064 843 5332), 011 2751 622.

Извор: ИПН

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2023. годину, у организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Института за примену науке у пољопривреди, одржана је едукација за Модул 4: Процена стања на газдинству за организовање производње лековитог, зачинског и ароматичног биља, технологија производње и стратегија унапређења прераде.

Учесници едукације били су саветодавци из 22 Пољопривредне саветодавне и стручне службе Србије, задужени за послове ратарства и повртарства.

Теоријски део едукације, одржан је:

-12. септембра 2023. године у Институту за примену науке у пољопривреди.

 

Циљ едукације био је унапређење знања саветодаваца о технологијама производње и стратегије пласмана лековитих атоматичних и зачинских биљака и њихових производа. Реализација ове едукације омогућиће полазницима додатна знања која ће користити за даље унапређење давања стручних савета и континуитет едукација пољопривредних произвођача за развој и планирање пољопривредне производње из ове области. Очекује се да добијена знања буду пренета и удружењима и привредним субјектима који се баве или планирају да се баве овим биљем. Трансфером знања од саветодаваца до пољопривредних произвођача такође ће се допринети смањењу проблема произвођача који се огледају у недовољној примени најсавременијих знања.

 

Предавач на едукацији био је: Др Драгоја Радановић, Институт за лековито биље „Др Јосиф Панчић“, Београд

Фотографије са едукације одржане 12. септембра 2023. године:

Презентације за лековито биље у наставку:

 

 

Savetodavci_edukacija_modul4_DR_sept_23_tema_2_kvalitet

Savetodavci_edukacija_modul4_DR_sept_23_Uvodna tema_1

Savetodavci_izazovi u proizvodnji_tema7_12_9_23_DR

Savetodavci_Klima_zemljište_plodored_tema4_12_9_23_DR

Savetodavci_Procena kapaciteta gazdinstva_Tema_3_12_9_23_DR

Savetodavci_skladištenje_transport_dokumenta_tema6_12_9_23_DR

Savetodavci_Tehnologija gajenja_tema5_12_9_23_DR

 

Практични део едукације, одржан је:

-26. септембра 2023. године у фирми АДОНИС ДОО, Сокобања

 

Фирма АДОНИС бави се производњом, прометом и услугом откупа, прерадом, паковањем и продајом лековитог биља и чајева. Квалитет и иновације су водећи принципи пословања ове компаније. Током обуке учесници су имали прилику да се упознају са преко 20 различитих врста лековитог биља које су заступљене у колекцији коју поседује ова фирма. Током радионице, учесници су се практично упознали са сировинама гајеног лековитог биља кроз органолептички изглед, квалитет и паковање за тржиште. Представљена је опрема за прераду, финалну дораду и паковање чајева. Приказана је технологија сушења лековитог биља у сушари. Обиласмом парцела произвођача у близини Сокобање приказани су примери плантажног гајења гавеза (Symphytum officinale L.) и омана (Inula helenium L.).

Предавач на едукацији био је: Др Драгоја Радановић, Институт за лековито биље „Др Јосиф Панчић“, Београд

Фотографије са едукације одржане 26. септембра 2023. године:

U skladu sa Godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača za 2023. godinu, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Instituta za primenu nauke u poljoprivredi (IPN), održan je prvi deo edukacije za Modul 2: Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda na poljoprivrednim gazdinstvima sa proizvodnjom 150 – 1000 l/dan.

Prvi, dvodnevni, deo edukacije održan je 11. i 13. jula 2023. godine, kao kombinacija teorijske obuke i radionice.

Učesnici edukacije bili su savetodavci iz 21 Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije (PSSS), zaduženi za poslove iz oblasti stočarstva i prehrambene tehnologije. Edukaciju je otvorio dr Rade Jovanović, direktor IPN-a, a moderirala dr Marijana Maslovarić, kordinator Modula 2.

Cilj edukacije savetodavaca je unapređenje znanja o ekonomskim pokazateljima u proizvodnji i preradi mleka na porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima i načinima unapređenja kvaliteta proizvoda i njihovog plasmana na tržištu.

Deo edukacije koji se odnosio na na ekonomske pokazatelje obuhvatio je određivanje rentabilnosti proizvodnje mleka i mlečnih proizvoda na poljoprivrednom gazdinstvu, maržu pokrića u proizvodnji i preradi mleka, prikaz proizvodnih i investicionih modela prerade mleka u tradicionalne proizvode i praćenje proizvodno – ekonomskih parametara u proizvodnji mleka kroz tehnološko – ekonomski obrazac. U okviru dela edukacije koji se odnosio na unapređenje kvaliteta i plasmana mlečnih proizvoda obrađena su načela dobre higijenske i dobre proizvođačke prakse u preradi mleka na poljoprivrednim gazdinstvima i dati primeri grešaka u njihovom sprovođenju, plan samokontrole postupaka prerade mleka na poljoprivrednim gazdinstvima, metode i kriterijumi za ocenu kvaliteta proizvoda od mleka i unapređenje pakovanja i obeležavanja proizvoda od mleka. Edukacija je obuhvatila i radionicu senzorne ocene mlečnih proizvoda, u okviru koje su savetodavci imali priliku da se upoznaju i praktično primene Metodu bodovanja senzornog kvaliteta proizvoda od mleka.

 

Očekuje se da će rezultat edukacije biti unapređenje kompetencija savetodavaca u oblasti unapređenja kvaliteta proizvoda od mleka na poljoprivrednim gazdinstvima, kao i da će savetodavci biti osposobljeni da usmere poljoprivredne proizvođače i pomognu im u donošenju ekonomski najprihvatljivijih poslovnih odluka u oblasti proizvodnje i prerade mleka.

Predavači na edukaciji su bili prof. dr Jelena Miočinović, sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu i prof. dr Vladimir Kurćubić sa Agronomskog fakulteta u Čačku, Univerziteta u Kragujevcu i dr Vedran Tomić, dr Robert Radišić i dr Nikola Ljiljanić iz Instituta za primenu nauke u poljoprivredi.

Drugi deo edukacije, odnosno treći dan, biće održan u oktobru 2023. godine, u Rekovcu.

Materijali sa edukacije:

Modul 2 IPN 11.07.2023_Kurcubic drugi deo – HACCP

Modul 2 IPN 11.07.2023_Kurcubic prvi deo – analize – prakticno

Modul 2_IPN 11.07.2023 Radisic

Modul 2_IPN 11.07.2023 Tomic

Modul 2_IPN 13.07.2023 Kurcubic

MODUL 2_IPN 13.07.2023. Miocinovic

Modul 2_IPN_11.07.2023 Miocinovic

 

 

 

Одржана едукација саветодаваца ПССС за

Модул 1: Јачање конкурентности повртарске и воћарске производње кроз постизање стандарда у примарној производњи као и могућност унапређења пласмана производа кроз прераду, паковање, промоцију, заштиту ознака квалитета, као и кроз различите облике интересног удруживања у циљу заједничког наступа на тржишту

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2023. годину, у организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Института за примену науке у пољопривреди, уз сарадњу са Пољопривредно-ветеринарском школом са домом ученика у Рековцу, одржана је едукација за Модул 1: Јачање конкурентности повртарске и воћарске производње кроз постизање стандарда у примарној производњи као и могућност унапређења пласмана производа кроз прераду, паковање, промоцију, заштиту ознака квалитета, као и кроз различите облике интересног удруживања у циљу заједничког наступа на тржишту.

Учесници едукације били су саветодавци из 22 Пољопривредне саветодавне и стручне службе Србије, задужени за послове ратарства и повртарства, воћарства и виноградарства и заштите биља.

Теоријски део едукације, у трајању од два дана, одржан је у Рековцу у следећим терминима:

-11. јул 2023. године, за саветодавце специјалности: ратарство, повртарство и део заштита биља,

-13. јул 2023. године, за саветодавце специјалности: воћарство, виноградарство и део заштита биља.

Циљ едукације био је унапређење постојећих знања саветодаваца, о постизању стандарда у повртарској, воћарској и виноградарској производњи и могућностима унапређења пласмана производа кроз прераду, паковање, промоцију, заштиту ознака квалитета и развој свести о важности произвођачких организација, као и праћење главних трендова на тржишту и у потрошњи производа сертификованих неким од стандарда квалитета.

Теоријски део едукације односио се на најважније стандарде квалитета и безбедности хране у ланцима вредности за конвенционалну и органску производњу, који осигуравају заштиту потрошача, смањују трошкове у ланцу набавке и осигуравају међународну размену информација и знања. Истакнуте су предности пословних модела задружне и уговорене производње. На примеру представљено је коришћење ИТЦ ТрадеМап-а у анализи извоза воћа и поврћа.

Првог дана саветодавцима задуженим за послове ратарства и повртарства и заштите биља кроз пример UNECE стандарда за слатку паприку представљена је дефиниција производа, одредбе о квалитету, величини плода, толеранцијама, паковање и презентација производа и обележавање.

Другог дана саветодавцима задуженим за послове воћарства и виноградарства и заштите биља кроз пример UNECE FFV 35 стандарда за – свежу јагоду представљена је дефиниција производа, одредбе о квалитету, минимални захтеви, захтеви у погледу зрелости, класификација, одредбе о величини, толеранцама, презентацији робе, обележавању и паковању.

 

Предавачи на едукацији били су: мр Златко Јовановић, самостални консултант и Саша Рашковић, самостални консултант.

Фотографије са едукације одржане 11. јула 2023. године

 

Фотографије са едукације одржане 13. јула 2023. године

 

Очекује се да ће едукација допринети подизању нивоа знања саветодаваца у области познавања значаја поштовања прописаних тржишних стандарда и потребе да се исто кроз саветодавни рад пренесе пољопривредним произвођачима, удружењима и привредним субјектима који учествују у промету свежег воћа и поврћа, као и о бенефитима који се могу постићи удруживањем у смислу подстицаја како за оснивање произвођачких организација, тако и за унапређење развоја произвођачких организација кроз оперативне програме. Трансфером знања од саветодаваца до пољопривредних произвођача допринеће се и смањењу проблема произвођача који се огледају у недовољној примени најсавременијих знања и вештина, ниском нивоу образовања радне снаге, недовољном интересовању за увођење стандарда и сертификацију и неадекватном приступу купцима и тржишту.

 

Презентације за повртарство и воћарство у наставку:

01_Uvodna prezentacija marketing ViP i uloga savetodavstva

02_Postizanje standarda u primarnoj proizvodnji povrca i voća

03a_UNECE standard slatke paprike FFV28

03b_UNECE standard jagode FFV35

04_Prednosti kooperativne i ugovorene proizvodnje_rev1

05_ITC TradeMap prezentacija

05Primer Carinska tarifa_2023

Poljoprivredna savetodavna  i stručna služba “Užice” doo, organizuje “Dane polja strnog žita” u četvrtak 13.07.2023. godine, na ekonomiji Poljoprivredne škole “Ljubo Mićić” u Požezi sa početkom u 11 časova. Detaljna agenda događaja se nalaze u prilogu.

Agenda

Izvor: PSSS Užice

U julu 2023. godine, biće realizovane edukacije za fizička lica za 3 modula za Oblast savetodavni poslovi.

ZA POHAĐANJE MODULA UČESNICI SE PRIJAVLJUJU SAMO JEDNOM, BEZ OBZIRA NA BROJ DANA, ODNOSNO TRAJANJE EDUKACIJA (na primer, ako planirate da pohađate trodnevni Modul Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda na poljoprivrednim gazdinstvima sa proizvodnjom 150 – 1000 l/dan“  prijavljujete se samo jednom, odnosno za prvi dan edukacije).

Poziv za prijavu na edukacije za fizička lica, za module od 1 do 3, u  julu 2023. godine

Modul Ukupno trajanje modula

(broj bodova)

Datum održavanja edukacije Metod / način održavanja obuke Predavač Mesto održavanja

 

Ciljna grupa

(specijalnost)

Rok za prijavu
Jačanje konkurentnosti povrtarske i voćarske proizvodnje kroz postizanje standarda u primarnoj proizvodnji kao i mogućnost unapređenja plasmana proizvoda kroz preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta kao kroz različite oblike interesnog udruživanja u cilju zajedničkog nastupa na tržištu  

Dva dana obuke

(4 boda) –

1 dan teorijske i

1 dan terenske obuke

 

Savetodavci iz oblasti zaštite bilja mogu se prijavljivati za termin 11.7. ili 13.7.2023,  prema sopstvenom izboru

 

11.07.2023.

(prvi dan obuke za specijalnosti ratarstvo i zaštita bilja)*

 

i

 

13.07.2023.

(prvi dan obuke za specijalnosti voćarstvo i zaštita bilja)*

 

 

Drugi dan obuke biće održan u septembru , o vremenu i mestu održavanja bićete blagovremeno obavešteni

Prvi dan za obe grupe – ratarstvo, zaštita bilje i voćarstvo, zaštita bilja je teorijska obuka

 

Drugi dan za grupu  ratarstvo – terenska obuka

 

Drugi dan za grupu voćarstvo – terenska obuka

 

Drugi dan za grupu  zaštitu bilja – terenska obuka

Kolinda Hrehorović Rukovodilac grupe za voće, povrće i alkoholna pića, MPŠV

 

 

Vesna Radojičić, MPŠV

 

Mr Zlatko Jovanović, samostalni konsultant,

 

Saša Rašković, samostalni konsultant

 

Nataša Nikolić, samostalni konsultant

 

Dr Darko Jakšić, IPN

 

Dr Slađan Stanković, IPN

Prvi dan-grupa za ratarstvo, zaštita bilja održava se u Rekovcu, Poljoprivredno -veterinarska škola , (11.07)

 

Prvi  dan –grupa za voćarstvo, zaštitu bilja

održava se u Rekovcu, Poljoprivredno -veterinarska škola, (13.07)

 

 

Ratarstvo / Voćarstvo /

Zaštita bilja

07.07.2023.
Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda na poljoprivrednim gazdinstvima sa proizvodnjom 150 – 1000 l/dan“  

Tri dana obuke

(6 bodova) –

2 dana teorijske i

1 dan terenske obuke

 

11.7.2023.

(prvi dan)

 

13.7.2023.

(drugi dan)

 

Treći  dan biće održan u septembru , o vremenu i mestu održavanja bićete blagovremeno obavešteni

Prvi i drugi dan –  teorijska obuka

 

Treći dan – terenska obuka

 

 

prof. dr Vladimir Kurćubić Agronomski fakultet u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu

 

Prof.dr. Jelena Miočinović,

Poljoprivredni fakultet u Zemunu,

Univerzitet u Beogradu

 

 

 

Prvi i drugi dan edukacija održava se u Beogradu, IPN

Stočarstvo i prehrambena tehnologija  

07.7.

2023.

 

 

Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i savetodavnog rada kroz prikupljanje tehničko-tehnoloških i ekonomskih podataka na gazdinstvima Jedan dan  obuke

(2 boda)

 

20.7.2023

(jednodnevna obuka)

Edukacija se realizuje kroz učenje na daljinu, u onlajn okruženju Dr Nikola Ljiljanić, IPN

Dr Robert Radišić, IPN

 

 

 

 

 

Onlajn  okruženje

Sve specijal-nosti  

07.7.

2023.

 

 

Prijava za edukacije vrši se preko Portala PSSS

 

Napominjemo da je USLOV za ostvarenje bodova pohađanje svih dana edukacija u okviru jednog modula ( za višednevne module).

Za edukacije kroz učenje na daljinu, odnosno onlajn (Modul 3),  učesnici treba da imaju pristup internetu na desk ili lap top računaru, kameru i mikrofon, na dan edukacije, u periodu od 9.30 do 17.00 časova, jer će se edukacije pratiti direktno, korišćenjem elektronskih aplikacija. Takođe, potrebno je da imaju mogućnost korišćenja Viber-a, preko kojeg će biti omogućena komunikacija unutar grupa učesnika za svaki od modula.

Za dodatne informacije možete se obratiti dr Nataši Tolimir (064 8435 305) ili dr Aleksandri Ivetić (063 517711), 011 2751 622, a po pitanju prijave za učešće Ani Tošić (064 843 5311) i Jagošu Milojkoviću (064 843 5 306).

Izvor: IPN

 

Институт за примену науке у пољопривреди из Београда у сарадњи са Пољопривредним факултетом Универзитета у Београду, Пољопривредним факултетом Универзитета у Новом Саду, Технолошким факултетом Универзитета у Новом Саду, Технолошким факултетом у Лесковцу Универзитета у Нишу, Институтом за воћарство у Чачку, Научним институтом за прехрамбене технологије (ФИНС) и Факултетом за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, уз подршку Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, организује:

Изложбу производа од малине са додатом вредношћу који ће бити оцењени према квалитету и иновативности

Циљ ове такмичарске изложбе је промоција и изградња српског бренда традиционалних и иновативних производа од малине са додатом вредношћу и препознатљивости домаћих произвођача и производа.

Изложба ће се одржати 15. јула 2023. године на променади у Врњачкој Бањи.

Позивамо пољопривредна газдинства, задруге и удружења пољопривредних произвођача, фирме, поједнице и групе ученика / студената, наставника, истраживача из пољопривредно-прехрамбених школа и факултета да пријаве своје производе.

Пријава за такмичење, селекција и оцена производа и награде

Пријава за учествовање на такмичењу траје од 8. јуна до 5. јула 2023. године и врши се  електронским путем, преко линкa.

Пријава подразумева достављање произвођачке спецификације која садржи:

1) назив производа, као и трговачко име, ако га производ има;

2) кратак опис технолошког поступка производње;

3) податке о врсти и количини састојака који се употребљавају у производњи и преради;

4) основне услове квалитета и извештај о извршеном испитивању квалитета (уколико га производ има);

5) податке из декларације у складу са правилником и прописом којим се уређује декларисање, означавање и рекламирање хране;

Уз пријаву је потребно доставити и фотографију упакованог производа.

Комисија за оцену прозвода ће обавити селекцију производа који ће ући у даље такмичење и бити изложени на штандовима на променади у Врњачкој Бањи.

Критеријуми за оцену производа су сензорне карактеристике, иновативност производа и паковање.

Избор најбољег производа ће се вршити у више категорија, које су дефинисане Правилником о квалитету производа од воћа и поврћа (“Сл. гласник РС”, бр. 128/2020 и 130/2021), Правилником о квалитету воћних џемова, желеа, мармеладе, пекмеза и заслађеног кестен пиреа (“Сл. гласник РС” бр. 101/2015) и Правилником о воћним соковима и одређеним сродним производима намењеним за људску употребу (“Сл. гласник РС” бр. 103/2018) (на пример: воћни џем од малине, желе од малине, мармелада, воћни сок од малине, сок од малине, замрзнута малина, пастеризована малина, пастеризована каша од малине, сируп од малине, компот, слатко, кандирано воће, сушено воће, мешани производи од воћа и поврћа) али и за потпуно нове категорије производа које наведени правилници не обухватају. Осим производа од малине, учесници могу донети и свежу малину, која ће такође бити предмет оцене.

Осим победника по категоријама, биће проглашен и апсолутни победник такмичарске изложбе производа од малине.

 

За победнике такмичења биће обезбеђене адекватне награде.

 

За све додатне информације можете се обратити Институту за примену науке у пољопривреди, на имејл mmaslovaric@ipn.bg.ac.rs, sutvic@ipn.bg.ac.rs, scolic@ipn.bg.ac.rs или нa телефон 011/2751-622.

Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Knjaževac organizuje 09. 06. 2023. godine Dan polja strnih žita. Manifestacija će biti održana na oglednoj parceli proizvođača  Dragiše Živanovića, na izlasku iz Sokobanje prema Aleksincu. U ogledu je  zastupljeno 25 sorti pšenice, ječma i tritikala  sedam semenskih kuća. Pozivamo proizvođače da prisustvuju ovoj manifestaciji.

 

Koordinator ogleda Srđan Cvetković

Saradnici na ogledu Valentina Aleksić i Živorad Jovanović

 

Pozivnica

Liflet

 

Izvor: PSSS Knjaževac

Dana 09.06.2023. godine, PSSS Smederevo organizuje tradicionalnu manifestaciju „Dan polja – samostalni  sortni ogled pšenice 2022/23“. Dan polja će biti održan na oglednoj parceli  u  Kolarima sa početkom u 13:00 sati.

U prilogu је agenda.

Koordinator ogleda savetodavac:  Sanja Milovanović Milenković

Učesnici na ogledu: Goran Pavlović i Dragomir Radić

Pozivnica

Izvor: PSSS Smederevo