Održana edukacija savetodavaca PSSS za Modul 1

Održana edukacija savetodavaca PSSS za

Modul 1: Jačanje konkurentnosti povrtarske i voćarske proizvodnje kroz postizanje standarda u primarnoj proizvodnji kao i mogućnost unapređenja plasmana proizvoda kroz preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta, kao i kroz različite oblike interesnog udruživanja u cilju zajedničkog nastupa na tržištu

U skladu sa „Godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača“ za 2023. godinu, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Instituta za primenu nauke u poljoprivredi, uz saradnju sa Poljoprivredno-veterinarskom školom sa domom učenika u Rekovcu, održana je edukacija za Modul 1: Jačanje konkurentnosti povrtarske i voćarske proizvodnje kroz postizanje standarda u primarnoj proizvodnji kao i mogućnost unapređenja plasmana proizvoda kroz preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta, kao i kroz različite oblike interesnog udruživanja u cilju zajedničkog nastupa na tržištu.

Učesnici edukacije bili su savetodavci iz 22 Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije, zaduženi za poslove ratarstva i povrtarstva, voćarstva i vinogradarstva i zaštite bilja.

Teorijski deo edukacije, u trajanju od dva dana, održan je u Rekovcu u sledećim terminima:

-11. jul 2023. godine, za savetodavce specijalnosti: ratarstvo, povrtarstvo i deo zaštita bilja,

-13. jul 2023. godine, za savetodavce specijalnosti: voćarstvo, vinogradarstvo i deo zaštita bilja.

Cilj edukacije bio je unapređenje postojećih znanja savetodavaca, o postizanju standarda u povrtarskoj, voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji i mogućnostima unapređenja plasmana proizvoda kroz preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta i razvoj svesti o važnosti proizvođačkih organizacija, kao i praćenje glavnih trendova na tržištu i u potrošnji proizvoda sertifikovanih nekim od standarda kvaliteta.

Teorijski deo edukacije odnosio se na najvažnije standarde kvaliteta i bezbednosti hrane u lancima vrednosti za konvencionalnu i organsku proizvodnju, koji osiguravaju zaštitu potrošača, smanjuju troškove u lancu nabavke i osiguravaju međunarodnu razmenu informacija i znanja. Istaknute su prednosti poslovnih modela zadružne i ugovorene proizvodnje. Na primeru predstavljeno je korišćenje ITC TradeMap-a u analizi izvoza voća i povrća.

Prvog dana savetodavcima zaduženim za poslove ratarstva i povrtarstva i zaštite bilja kroz primer UNECE standarda za slatku papriku predstavljena je definicija proizvoda, odredbe o kvalitetu, veličini ploda, tolerancijama, pakovanje i prezentacija proizvoda i obeležavanje.

Drugog dana savetodavcima zaduženim za poslove voćarstva i vinogradarstva i zaštite bilja kroz primer UNECE FFV 35 standarda za – svežu jagodu predstavljena je definicija proizvoda, odredbe o kvalitetu, minimalni zahtevi, zahtevi u pogledu zrelosti, klasifikacija, odredbe o veličini, tolerancama, prezentaciji robe, obeležavanju i pakovanju.

 

Predavači na edukaciji bili su: mr Zlatko Jovanović, samostalni konsultant i Saša Rašković, samostalni konsultant.

Fotografije sa edukacije održane 11. jula 2023. godine

 

Fotografije sa edukacije održane 13. jula 2023. godine

 

Očekuje se da će edukacija doprineti podizanju nivoa znanja savetodavaca u oblasti poznavanja značaja poštovanja propisanih tržišnih standarda i potrebe da se isto kroz savetodavni rad prenese poljoprivrednim proizvođačima, udruženjima i privrednim subjektima koji učestvuju u prometu svežeg voća i povrća, kao i o benefitima koji se mogu postići udruživanjem u smislu podsticaja kako za osnivanje proizvođačkih organizacija, tako i za unapređenje razvoja proizvođačkih organizacija kroz operativne programe. Transferom znanja od savetodavaca do poljoprivrednih proizvođača doprineće se i smanjenju problema proizvođača koji se ogledaju u nedovoljnoj primeni najsavremenijih znanja i veština, niskom nivou obrazovanja radne snage, nedovoljnom interesovanju za uvođenje standarda i sertifikaciju i neadekvatnom pristupu kupcima i tržištu.

 

Prezentacije za povrtarstvo i voćarstvo u nastavku:

01_Uvodna prezentacija marketing ViP i uloga savetodavstva

02_Postizanje standarda u primarnoj proizvodnji povrca i voća

03a_UNECE standard slatke paprike FFV28

03b_UNECE standard jagode FFV35

04_Prednosti kooperativne i ugovorene proizvodnje_rev1

05_ITC TradeMap prezentacija

05Primer Carinska tarifa_2023