Održana edukacija savetodavaca PSSS za Modul 1

Одржана едукација саветодаваца ПССС за

Модул 1: Јачање конкурентности повртарске и воћарске производње кроз постизање стандарда у примарној производњи као и могућност унапређења пласмана производа кроз прераду, паковање, промоцију, заштиту ознака квалитета, као и кроз различите облике интересног удруживања у циљу заједничког наступа на тржишту

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2023. годину, у организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Института за примену науке у пољопривреди, уз сарадњу са Пољопривредно-ветеринарском школом са домом ученика у Рековцу, одржана је едукација за Модул 1: Јачање конкурентности повртарске и воћарске производње кроз постизање стандарда у примарној производњи као и могућност унапређења пласмана производа кроз прераду, паковање, промоцију, заштиту ознака квалитета, као и кроз различите облике интересног удруживања у циљу заједничког наступа на тржишту.

Учесници едукације били су саветодавци из 22 Пољопривредне саветодавне и стручне службе Србије, задужени за послове ратарства и повртарства, воћарства и виноградарства и заштите биља.

Теоријски део едукације, у трајању од два дана, одржан је у Рековцу у следећим терминима:

-11. јул 2023. године, за саветодавце специјалности: ратарство, повртарство и део заштита биља,

-13. јул 2023. године, за саветодавце специјалности: воћарство, виноградарство и део заштита биља.

Циљ едукације био је унапређење постојећих знања саветодаваца, о постизању стандарда у повртарској, воћарској и виноградарској производњи и могућностима унапређења пласмана производа кроз прераду, паковање, промоцију, заштиту ознака квалитета и развој свести о важности произвођачких организација, као и праћење главних трендова на тржишту и у потрошњи производа сертификованих неким од стандарда квалитета.

Теоријски део едукације односио се на најважније стандарде квалитета и безбедности хране у ланцима вредности за конвенционалну и органску производњу, који осигуравају заштиту потрошача, смањују трошкове у ланцу набавке и осигуравају међународну размену информација и знања. Истакнуте су предности пословних модела задружне и уговорене производње. На примеру представљено је коришћење ИТЦ ТрадеМап-а у анализи извоза воћа и поврћа.

Првог дана саветодавцима задуженим за послове ратарства и повртарства и заштите биља кроз пример UNECE стандарда за слатку паприку представљена је дефиниција производа, одредбе о квалитету, величини плода, толеранцијама, паковање и презентација производа и обележавање.

Другог дана саветодавцима задуженим за послове воћарства и виноградарства и заштите биља кроз пример UNECE FFV 35 стандарда за – свежу јагоду представљена је дефиниција производа, одредбе о квалитету, минимални захтеви, захтеви у погледу зрелости, класификација, одредбе о величини, толеранцама, презентацији робе, обележавању и паковању.

 

Предавачи на едукацији били су: мр Златко Јовановић, самостални консултант и Саша Рашковић, самостални консултант.

Фотографије са едукације одржане 11. јула 2023. године

 

Фотографије са едукације одржане 13. јула 2023. године

 

Очекује се да ће едукација допринети подизању нивоа знања саветодаваца у области познавања значаја поштовања прописаних тржишних стандарда и потребе да се исто кроз саветодавни рад пренесе пољопривредним произвођачима, удружењима и привредним субјектима који учествују у промету свежег воћа и поврћа, као и о бенефитима који се могу постићи удруживањем у смислу подстицаја како за оснивање произвођачких организација, тако и за унапређење развоја произвођачких организација кроз оперативне програме. Трансфером знања од саветодаваца до пољопривредних произвођача допринеће се и смањењу проблема произвођача који се огледају у недовољној примени најсавременијих знања и вештина, ниском нивоу образовања радне снаге, недовољном интересовању за увођење стандарда и сертификацију и неадекватном приступу купцима и тржишту.

 

Презентације за повртарство и воћарство у наставку:

01_Uvodna prezentacija marketing ViP i uloga savetodavstva

02_Postizanje standarda u primarnoj proizvodnji povrca i voća

03a_UNECE standard slatke paprike FFV28

03b_UNECE standard jagode FFV35

04_Prednosti kooperativne i ugovorene proizvodnje_rev1

05_ITC TradeMap prezentacija

05Primer Carinska tarifa_2023