Održana edukacija savetodavaca PSSS na temu Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda na poljoprivrednim gazdinstvima sa proizvodnjom 150 – 1000 l/dan

U skladu sa Godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača za 2023. godinu, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Instituta za primenu nauke u poljoprivredi (IPN), održan je prvi deo edukacije za Modul 2: Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda na poljoprivrednim gazdinstvima sa proizvodnjom 150 – 1000 l/dan.

Prvi, dvodnevni, deo edukacije održan je 11. i 13. jula 2023. godine, kao kombinacija teorijske obuke i radionice.

Učesnici edukacije bili su savetodavci iz 21 Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije (PSSS), zaduženi za poslove iz oblasti stočarstva i prehrambene tehnologije. Edukaciju je otvorio dr Rade Jovanović, direktor IPN-a, a moderirala dr Marijana Maslovarić, kordinator Modula 2.

Cilj edukacije savetodavaca je unapređenje znanja o ekonomskim pokazateljima u proizvodnji i preradi mleka na porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima i načinima unapređenja kvaliteta proizvoda i njihovog plasmana na tržištu.

Deo edukacije koji se odnosio na na ekonomske pokazatelje obuhvatio je određivanje rentabilnosti proizvodnje mleka i mlečnih proizvoda na poljoprivrednom gazdinstvu, maržu pokrića u proizvodnji i preradi mleka, prikaz proizvodnih i investicionih modela prerade mleka u tradicionalne proizvode i praćenje proizvodno – ekonomskih parametara u proizvodnji mleka kroz tehnološko – ekonomski obrazac. U okviru dela edukacije koji se odnosio na unapređenje kvaliteta i plasmana mlečnih proizvoda obrađena su načela dobre higijenske i dobre proizvođačke prakse u preradi mleka na poljoprivrednim gazdinstvima i dati primeri grešaka u njihovom sprovođenju, plan samokontrole postupaka prerade mleka na poljoprivrednim gazdinstvima, metode i kriterijumi za ocenu kvaliteta proizvoda od mleka i unapređenje pakovanja i obeležavanja proizvoda od mleka. Edukacija je obuhvatila i radionicu senzorne ocene mlečnih proizvoda, u okviru koje su savetodavci imali priliku da se upoznaju i praktično primene Metodu bodovanja senzornog kvaliteta proizvoda od mleka.

 

Očekuje se da će rezultat edukacije biti unapređenje kompetencija savetodavaca u oblasti unapređenja kvaliteta proizvoda od mleka na poljoprivrednim gazdinstvima, kao i da će savetodavci biti osposobljeni da usmere poljoprivredne proizvođače i pomognu im u donošenju ekonomski najprihvatljivijih poslovnih odluka u oblasti proizvodnje i prerade mleka.

Predavači na edukaciji su bili prof. dr Jelena Miočinović, sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu i prof. dr Vladimir Kurćubić sa Agronomskog fakulteta u Čačku, Univerziteta u Kragujevcu i dr Vedran Tomić, dr Robert Radišić i dr Nikola Ljiljanić iz Instituta za primenu nauke u poljoprivredi.

Drugi deo edukacije, odnosno treći dan, biće održan u oktobru 2023. godine, u Rekovcu.

Materijali sa edukacije:

Modul 2 IPN 11.07.2023_Kurcubic drugi deo – HACCP

Modul 2 IPN 11.07.2023_Kurcubic prvi deo – analize – prakticno

Modul 2_IPN 11.07.2023 Radisic

Modul 2_IPN 11.07.2023 Tomic

Modul 2_IPN 13.07.2023 Kurcubic

MODUL 2_IPN 13.07.2023. Miocinovic

Modul 2_IPN_11.07.2023 Miocinovic