Održana edukacija savetodavaca PSSS za Modul 4: Procena stanja na gazdinstvu za organizovanje proizvodnje lekovitog, začinskog i aromatičnog bilja, tehnologija proizvodnje i strategija unapređenja prerade

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2023. годину, у организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Института за примену науке у пољопривреди, одржана је едукација за Модул 4: Процена стања на газдинству за организовање производње лековитог, зачинског и ароматичног биља, технологија производње и стратегија унапређења прераде.

Учесници едукације били су саветодавци из 22 Пољопривредне саветодавне и стручне службе Србије, задужени за послове ратарства и повртарства.

Теоријски део едукације, одржан је:

-12. септембра 2023. године у Институту за примену науке у пољопривреди.

 

Циљ едукације био је унапређење знања саветодаваца о технологијама производње и стратегије пласмана лековитих атоматичних и зачинских биљака и њихових производа. Реализација ове едукације омогућиће полазницима додатна знања која ће користити за даље унапређење давања стручних савета и континуитет едукација пољопривредних произвођача за развој и планирање пољопривредне производње из ове области. Очекује се да добијена знања буду пренета и удружењима и привредним субјектима који се баве или планирају да се баве овим биљем. Трансфером знања од саветодаваца до пољопривредних произвођача такође ће се допринети смањењу проблема произвођача који се огледају у недовољној примени најсавременијих знања.

 

Предавач на едукацији био је: Др Драгоја Радановић, Институт за лековито биље „Др Јосиф Панчић“, Београд

Фотографије са едукације одржане 12. септембра 2023. године:

Презентације за лековито биље у наставку:

 

 

Savetodavci_edukacija_modul4_DR_sept_23_tema_2_kvalitet

Savetodavci_edukacija_modul4_DR_sept_23_Uvodna tema_1

Savetodavci_izazovi u proizvodnji_tema7_12_9_23_DR

Savetodavci_Klima_zemljište_plodored_tema4_12_9_23_DR

Savetodavci_Procena kapaciteta gazdinstva_Tema_3_12_9_23_DR

Savetodavci_skladištenje_transport_dokumenta_tema6_12_9_23_DR

Savetodavci_Tehnologija gajenja_tema5_12_9_23_DR

 

Практични део едукације, одржан је:

-26. септембра 2023. године у фирми АДОНИС ДОО, Сокобања

 

Фирма АДОНИС бави се производњом, прометом и услугом откупа, прерадом, паковањем и продајом лековитог биља и чајева. Квалитет и иновације су водећи принципи пословања ове компаније. Током обуке учесници су имали прилику да се упознају са преко 20 различитих врста лековитог биља које су заступљене у колекцији коју поседује ова фирма. Током радионице, учесници су се практично упознали са сировинама гајеног лековитог биља кроз органолептички изглед, квалитет и паковање за тржиште. Представљена је опрема за прераду, финалну дораду и паковање чајева. Приказана је технологија сушења лековитог биља у сушари. Обиласмом парцела произвођача у близини Сокобање приказани су примери плантажног гајења гавеза (Symphytum officinale L.) и омана (Inula helenium L.).

Предавач на едукацији био је: Др Драгоја Радановић, Институт за лековито биље „Др Јосиф Панчић“, Београд

Фотографије са едукације одржане 26. септембра 2023. године: