POZIV ZA PRIJAVU NA EDUKACIJE FIZIČKIH LICA, JUN 2023. GODINE ZA MODULE 1 do 4

Od  01. juna 2023. godine fizička lica mogu se prijaviti za edukacije od 1 do 4.

Poziv za prijavu na edukacije za fizička lica, za module od 1 do 4, 01. jun 2023. godine

Modul Trajanje modula

(broj bodova)

 

Broj prijavljenih*

(ažurirano 18.07.2023.)

Biznis plan Dvodnevna obuka

(4 boda)

             7
Interpersonalna komunikacija između savetodavca i poljoprivrednih proizvođača – prijavljuju se stručnjaci iz svih oblasti poljoprivredne proizvodnje Jednodnevna obuka

(2 boda)

             5
Prezentacione i komunikacione veštine u radu sa proizvođačima – prijavljuju se stručnjaci iz svih oblasti poljoprivredne proizvodnje Jednodnevna obuka

(2 boda)

             4
Upravljanje vremenom – prijavljuju se stručnjaci iz svih oblasti poljoprivredne proizvodnje Jednodnevna obuka

(2 boda)

               6
 

LINK ZA PRIJAVU :         https://www.psss.rs/prijava-za-edukacije/

*Dinamika realizacije edukacija za module od 1 do 4 biće uslovljena dinamikom prijave, odnosno termini edukacija biće definisani po prijavi dovoljnog broja učesnika za formiranje grupe. Minimalan broj je 30 učesnika. Broj prijavljenih učesnika po modulima ažuriraće se na nedeljnom nivou.

Instrukcije u vezi sprovođenja procedura testiranja (završni test)  i anketiranja, učesnicima će biti upućene na dan održavanja edukacije, na imejl adrese i u Viber grupi.

Za dodatne informacije možete se obratiti dr Nataši Tolimir (064 8435 305) ili Stefani Utvić (064 843 5332), 011 2751 622.

Izvor: IPN