Edukacije Fizickih lica

U martu 2023. godine realizovaće se edukacija za modul Inovacije u proizvodnji jagodastog voća, za koju se zainteresovana fizička lica, u postupku sticanja licence za savetodavne poslove mogu prijaviti putem portala PSSS: www.psss.rs. Prijavu je potrebno uraditi na navedenom portalu, u odeljku Edukacije savetodavaca, deo Prijava za edukacije (fizička lica). Veoma je važno da prilikom prijave ostavite validne kontakt podatke (imejl adresu i broj telefona na kom koristite Viber).

Prijavljeni učesnici dobiće Agendu i detaljnije informacije u vezi sprovođenja procedura testiranja i anketiranja (na imejl adresu datu prilikom prijave),.

Osnovne informacije o modulu:

Modul Trajanje modula

(broj bodova)

Datum Metod/ način održavanja obuke Mesto održavanja Ciljna grupa

(specijalnost)

Rok za prijavu*
Inovacije u proizvodnji

jagodastog voća

Jedan dan

(2 boda)

9.3.2023. Teorijska obuka/uživo Rekovac Hotel Levač Voćarstvo i zaštita bilja 3.3.2023.

*Molimo kolege da prijavu za pohađanje edukacija obavljaju samo u slučaju kada su u potpunosti sigurni da će istu i pohađati, s obzirom da je svima u sistemu edukacija za fizička lica, odnosno učesnicima i organizatorima u interesu da imaju realno stanje broja prijavljenih.

Napominjemo da će se edukacija realizovati u okviru skupa „Drugo savetovanje agrobiznis sektora jagodastog voća“.

Za prijavu fizičkih lica, možete se obratiti dr Nataši Tolimir (064/8435-305) i Stefani Utvić (011/2751-622).

 

Obaveštavamo vas da će se 9. marta 2023. godine u Svečanoj sali hotela „Levač“ u Rekovcu, održati „Drugo savetovanje agrobiznis sektora jagodastog voća“ koje organizuju Institut za primenu nauke u poljoprivredi iz Beograda, BioSens, istraživačko-razvojni institut za informacione tehnologije biosistema iz Novog Sada, Konzorcijum Zeleni „BERRY“ tim, Institut za voćarstvo iz Čačka, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Agronomski fakultet u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu, Institut za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda i Poljoprivredno-veterinarska škola sa domom učenika Rekovac.

Osnovni cilj savetovanja je, osim upoznavanja proizvođača, hladnjačara, prometnika i stručnjaka iz oblasti voćarstva sa inovacijama u tehnologiji gajenja i čuvanja jagodastog voća, jeste i razvoj neophodnih kapaciteta za agrobiznis sektor jagodastog voća kako bi se prilagodili tendencijama i promenama na svetskom tržištu. Takođe, jedan od ciljeva odnosi se i na potrebu za dualnim obrazovanjem, u čemu srednja Poljoprivredno-veterinarska škola sa domom učenika iz Rekovca i ogledno dobro sa modernim eksperimentalnim zasadima, koje će biti formirano u budućem periodu, imaju veliku važnost za sve regione u neposrednom okruženju. Učesnicima savetovanja će osim značaja primene savremenih tehnologija u proizvodnji jagodastog voća, biti  predstavljena i ekonomska analiza ove proizvodnje.

Predavači su eminentni stručnjaci iz zemlje i inostranstva iz oblasti proizvodnje i čuvanja jagodastog voća, „pametne“ poljoprivrede i agroekonomije.

Pored predavanja, na štandovima organizatora i sponzora imaćete priliku da se upoznate sa njihovim naučnim radom, sadnim materijalom i tehnološkom opremom  i najnovijim dostignućima u oblasti proizvodnje  i prometa jagodastog voća.

Savetovanje će omogućiti učesnicima da ostvare i lične kontakte sa potencijalnim partnerima u budućim poslovnim aktivnostima.

Za sve učesnike na savetovanju, uz pomoć naših sponzora, besplatno je obezbeđeno ozveženje u toku radnog dela savetovanja kao i ručak koji će biti poslužen u restoranu Doma učenika srednje Poljoprivredno-veterinarske škole u Rekovcu.

Link za prijavu učešća:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMo2tzPhxK8JPsFSFmaDLa0Bp1-ltFiJ-l9NV9KHOhJtthjA/viewform?usp=sf_link

Za sve dodatne informacije o savetovanju i načinu prijave učesnika možete da se obratite Mladenu Petroviću iz Instituta za primenu nauke u poljoprivredi, na telefon 064/8435-335 ili imejlom na adresu mpetrovic@ipn.co.rs.

Uz uverenje da ćete učešćem na savetovanju proširiti svoja znanja i time doprineti još uspešnijoj proizvodnji, srdačno vas pozdravljamo.

U vezi sa Dopisom 967, od 25.11.2022. godine, o održavanju edukacija savetodavaca u decembru 2022. godine, obaveštavamo vas da će se dvodnevna edukacija za Modul 18: “Timski rad” planirana za 21. i 23. decembar realizovati 23. i 26. decembra 2022. godine u IPN-u. Agendu za edukaciju dostavićemo blagovremeno.

Ovom prilikom obaveštavamo vas da će se u okviru edukacija za fizička lica, 27. decembra 2022. godine realizovati Modul: “Upravljanje vremenom”, koji pripada oblasti Metodologija savetodavnog rada.

Navedeni Modul organizujemo uvažavajući zahtev većeg broja PSSS, koje molimo da što pre prijave zainteresovane, kako bismo bili u mogućnosti da formiramo grupu.

Detaljnije informacije o realizaciji Modula: ”Upravljanje vremenom” biće date na Portalu PSSS od sutra, 20. decembra 2022. godine, u okviru dela Edukacije za fizička lica.

Napominjemo da će edukacija biti održana samo ukoliko se prijavi dovoljan broj učesnika za formiranje grupe.

Prijava svih zainteresovanih učesnika vrši se na e-mail: bpetrovic@ipn.bg.ac.rs do četvrtka 22. decembra 2022. godine, do 12 časova.

Izvor: IPN

Svečanu Akademiju i Seminar Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Republike Srbije u 2022. godini organizuju Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Institut za primenu nauke u poljoprivredi Beograd, u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine i Centrom za usavršavanje poljoprivrednih savetodavaca i proizvođača Novi Sad. Svečana Akademija biće održana 13. decembra 2022. u hotelu „Zepter“ Vrnjačka Banja, a Seminar 14 i 15. decembra 2022. u hotelu „Fontana“ Vrnjačka Banja.

Moto ovogodišnjeg seminara na kome će biti obeležen jubilej 100 godina razvoja poljoprivrednog savetodavstva je „Prvih sto godina“.

U fokusu skupa biće teme iz oblasti savetodavnog rada, iskustva, preporuke, primeri dobre prakse, efikasnijeg i preciznijeg korišćenja resursa. Na skupu će biti predstavljene i druge aktuelne teme od značaja za unapređenje savetodavnog rada i poljoprivrede Srbije. Učešće u radu uzeće i predstavnici Srpske akademije nauka i umetnosti-SANU Odbor za selo, Ambasada Kraljevine Holandije i Ambasada Republike Kanade u Beogradu, Mreže savetodavnih službi Jugoistočne Evrope (SEASN), Evropski forum poljoprivrednih savetodavaca (EUFRAS) i drugih značajnih institucija.

Pozivamo vas da Akademiju pratiti i preko linka koji će biti postavljen na portalu Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Republike Srbije www.psss.rs, na dan održavanja skupa. Pozivnicu možete preuzeti ovde.

Obeležavanje jubileja oplemeniće i izložba, tradicionalnih poljoprivrednih proizvoda.

Izvor: IPN

U oktobru 2022. godine, jedan deo edukacija za fizička lica, biće realizovan uživo, uz primenu preventivnih mera za sprečavanje virusa korona. Drugi deo edukacija biće realizovan kroz učenje na daljinu, odnosno onlajn, a učesnici treba da imaju pristup internetu na desk ili lap top računaru, kameru i mikrofon, na dan edukacije, u periodu od 9.30 do 17.00 časova, jer će se edukacije pratiti direktno, korišćenjem elektronskih aplikacija. Takođe, potrebno je da imaju mogućnost korišćenja Vibera, preko kojeg će biti omogućena komunikacija učesnika za svaki od modula.

TABELA SA DETALJIMA POZIVA I OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU EDUKACIJA ZA MODULE OD 1 DO 11. DOSTUPNI SU NA SLEDEĆEM LINKU: LINK

ZA POHAĐANJE MODULA UČESNICI SE PRIJAVLJUJU SAMO JEDNOM, BEZ OBZIRA NA BROJ DANA, ODNOSNO TRAJANJE EDUKACIJA (na primer, ako ste pohađali prvi dan dvodnevnog Modula „Jačanje konkurentnosti povrtarske i voćarske proizvodnje kroz postizanje standarda u primarnoj proizvodnji kao i mogućnost unapređenja plasmana proizvoda kroz preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta, kao i kroz različite oblike interesnog udruživanja u cilju zajedničkog nastupa na tržištu“ ne prijavljujete se ponovo).

Poziv za prijavu na edukacije za fizička lica, za module od 1 do 11, oktobru 2022. godine dostupan je: ovde

Napomena: U slučaju višednevnih edukacija uslov za dobijanje potvrde o pohađanoj edukaciji je, pored položenog testa, obavezno učešće na svim danima edukacije.

  • ZA MODULE IZ GRUPE METODOLOGIJA SAVETODAVNOG RADA – 12 do 15

Od 1. marta 2022. godine fizička lica mogu se prijaviti za edukacije od 12 do 15. Dinamika realizacije edukacija za module od 12 do 15 biće uslovljena dinamikom prijave, odnosno termini edukacija biće definisani po prijavi dovoljnog broja učesnika za formiranje grupe. Minimalan broj je 30 učesnika. Broj prijavljenih učesnika po modulima ažurira se na mesečnom nivou, u poslednjoj nedelji tekućeg meseca.

Učesnici koji su se jednom prijavili za module od 12 do 15, ne treba da se prijavljuju ponovo svakog meseca.

Edukacije, mogu biti realizovane relizovane uživo ili kroz učenje na daljinu, odnosno onlajn, a o načinu održavanja obuke polaznici će biti informisani blagovremeno.

Poziv za prijavu na edukacije za fizička lica, za module od 12 do 15 u 2022. godini (otvoren) dostupan je: ovde

Instrukcije u vezi praćenja on lajn edukacija (link za pristup edukaciji) i sprovođenja procedura testiranja (završni test) i anketiranja, učesnicima će biti upućene na dan održavanja edukacije, na mejl adrese i u Viber grupi.

Za dodatne informacije možete se obratiti dr Nataši Tolimir (064 8435 305), dr Branki Petrović  ili dr Marijani Maslovarić (064 843 5331), 011 2751 622.

Izvor: IPN

U septembru 2022. godine, jedan deo edukacija za fizička lica, biće realizovan uživo, uz primenu preventivnih mera za sprečavanje virusa korona. Drugi deo edukacija biće realizovan kroz učenje na daljinu, odnosno onlajn, a učesnici treba da imaju pristup internetu na desk ili lap top računaru, kameru i mikrofon, na dan edukacije, u periodu od 9.30 do 17.00 časova, jer će se edukacije pratiti direktno, korišćenjem elektronskih aplikacija. Takođe, potrebno je da imaju mogućnost korišćenja Viber-a, preko kojeg će biti omogućena komunikacija unutar grupa učesnika za svaki od modula.

TABELA SA DETALJIMA POZIVA I OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU EDUKACIJA ZA MODULE OD 1 DO 11. DOSTUPNI SU NA SLEDEĆEM LINKU: LINK

*SVE PROMENE / DOPUNE MARKIRANE SU CRVENOM BOJOM

Napomena: U slučaju višednevnih edukacija uslov za dobijanje potvrde o pohađanoj edukaciji je pored položenog testa obavezno učešće na svim danima edukacije.

Poziv za prijavu na edukacije za fizička lica, za module od 1 do 11, septembru 2022. godine dostupan je: ovde

 

  • ZA MODULE IZ GRUPE METODOLOGIJA SAVETODAVNOG RADA – 12 do 15

Od 1. marta 2022. godine fizička lica mogu se prijaviti za edukacije od 12 do 15. Dinamika realizacije edukacija za module od 12 do 15 biće uslovljena dinamikom prijave, odnosno termini edukacija biće definisani po prijavi dovoljnog broja učesnika za formiranje grupe. Minimalan broj je 30 učesnika. Broj prijavljenih učesnika po modulima ažuriraće se na mesečnom nivou, u poslednjoj nedelji tekućeg meseca.

Učesnici koji su se jednom prijavili za module od 12 do 15, ne treba da se prijavljuju ponovo svakog meseca.

Edukacije, mogu biti realizovane uživo ili kroz učenje na daljinu, odnosno onlajn, a o načinu održavanja obuke polaznici će biti informisani blagovremeno.

Poziv za prijavu na edukacije za fizička lica, za module od 12 do 15, septembar 2022. godine dostupan je: ovde

Instrukcije u vezi praćenja on lajn edukacija (link za pristup edukaciji) i sprovođenja procedura testiranja (završni test) i anketiranja, učesnicima će biti upućene na dan održavanja edukacije, na mejl adrese i u Viber grupi.

U oktobru 2022. godine edukacije će se realizovati uživo, u IPN-u , za dva modula

Za dodatne informacije možete se obratiti dr Nataši Tolimir (064 8435 305) ili dr Marijani Maslovarić (064 843 5331), 011 2751 622.

Izvor: IPN

U septembru 2022. godine, jedan deo edukacija za fizička lica, biće realizovan uživo, uz primenu preventivnih mera za sprečavanje virusa korona. Drugi deo edukacija biće realizovan kroz učenje na daljinu, odnosno onlajn, a učesnici treba da imaju pristup internetu na desk ili lap top računaru, kameru i mikrofon, na dan edukacije, u periodu od 9.30 do 17.00 časova, jer će se edukacije pratiti direktno, korišćenjem elektronskih aplikacija. Takođe, potrebno je da imaju mogućnost korišćenja Viber-a, preko kojeg će biti omogućena komunikacija unutar grupa učesnika za svaki od modula.

TABELA SA DETALJIMA POZIVA I OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU EDUKACIJA ZA MODULE OD 1 DO 11. DOSTUPNI SU NA SLEDEĆEM LINKU: LINK

ZA POHAĐANJE MODULA UČESNICI SE PRIJAVLJUJU SAMO JEDNOM, BEZ OBZIRA NA BROJ DANA, ODNOSNO TRAJANJE EDUKACIJA (na primer, ako ste pohađali prva dva dana trodnevnog Modula Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda na poljoprivrednim gazdinstvima sa proizvodnjom 150 – 1000 l/dan“  ne prijavljujete se ponovo).

Poziv za prijavu na edukacije za fizička lica, za module od 1 do 11, septembru 2022. godine dostupan je: ovde

Napomena: U slučaju višednevnih edukacija uslov za dobijanje potvrde o pohađanoj edukaciji je pored položenog testa obavezno učešće na svim danima edukacije.

  • ZA MODULE IZ GRUPE METODOLOGIJA SAVETODAVNOG RADA – 12 do 15

Od 1. marta 2022. godine fizička lica mogu se prijaviti za edukacije od 12 do 15. Dinamika realizacije edukacija za module od 12 do 15 biće uslovljena dinamikom prijave, odnosno termini edukacija biće definisani po prijavi dovoljnog broja učesnika za formiranje grupe. Minimalan broj je 30 učesnika. Broj prijavljenih učesnika po modulima ažuriraće se na mesečnom nivou, u poslednjoj nedelji tekućeg meseca.

Učesnici koji su se jednom prijavili za module od 12 do 15, ne treba da se prijavljuju ponovo svakog meseca.

Edukacije, mogu biti realizovane relizovane uživo ili kroz učenje na daljinu, odnosno onlajn, a o načinu održavanja obuke polaznici će biti informisani blagovremeno.

Poziv za prijavu na edukacije za fizička lica, za module od 12 do 15, septembar 2022. godine dostupan je: ovde

Instrukcije u vezi praćenja on lajn edukacija (link za pristup edukaciji) i sprovođenja procedura testiranja (završni test) i anketiranja, učesnicima će biti upućene na dan održavanja edukacije, na mejl adrese i u Viber grupi.

U oktobru 2022. godine edukacije će se realizovati uživo, u IPN-u , za dva modula:

Za dodatne informacije možete se obratiti dr Nataši Tolimir (064 8435 305) ili dr Marijani Maslovarić (064 843 5331), 011 2751 622.

Izvor: IPN

U junu 2022. godine, jedan deo edukacija za fizička lica, biće realizovan uživo, uz primenu preventivnih mera za sprečavanje virusa korona. Drugi deo edukacija biće realizovan kroz učenje na daljinu, odnosno onlajn, a učesnici treba da imaju pristup internetu na desk ili lap top računaru, kameru i mikrofon, na dan edukacije, u periodu od 9.30 do 17.00 časova, jer će se edukacije pratiti direktno, korišćenjem elektronskih aplikacija. Takođe, potrebno je da imaju mogućnost korišćenja Vibera, preko kojeg će biti omogućena komunikacija unutar grupe učesnika koji pohađaju edukacije.

ZA POHAĐANJE MODULA UČESNICI SE PRIJAVLJUJU SAMO JEDNOM, BEZ OBZIRA NA BROJ DANA, ODNOSNO TRAJANJE EDUKACIJA

TABELA SA DETALJIMA POZIVA I OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU EDUKACIJA ZA MODULE OD 1 DO 11. DOSTUPNI SU NA SLEDEĆEM LINKU: LINK

Od 1. marta 2022. godine fizička lica mogu se prijaviti za edukacije od 12 do 15. Dinamika realizacije edukacija za module od 12 do 15 biće uslovljena dinamikom prijave, odnosno termini edukacija biće definisani po prijavi dovoljnog broja učesnika za formiranje grupe. Minimalan broj je 30 učesnika. Broj prijavljenih učesnika po modulima ažuriraće se na mesečnom nivou, u poslednjoj nedelji tekućeg meseca.

Učesnici koji su se jednom prijavili za module od 12 do 15, ne treba da se prijavljuju ponovo svakog meseca.

Edukacije, mogu biti relizovane uživo ili kroz učenje na daljinu, odnosno onlajn, a o načinu održavanja obuke polaznici će biti informisani blagovremeno.

Link za prijavu na edukacije za fizička lica, za module od 12 do 15 dostupan je ovde

Instrukcije u vezi praćenja on lajn edukacija (link za pristup edukaciji) i sprovođenja procedura testiranja (završni test) i anketiranja, učesnicima će biti upućene na dan održavanja edukacije, na mejl adrese i u Viber grupi.

Za dodatne informacije možete se obratiti dr Nataši Tolimir (064 8435 305) ili Branki Petrović (064 843 5332) ili na 011 2751 622.

Izvor: IPN

Dostavljamo Vam agendu za Modul 11: Adaptacija na klimatske promene u poljoprivredi, koji će se realizovati 17.05.2022., sa početkom u 10 časova preko Zoom aplikacije.

Agenda: preuzmi 

Liink za praćenje: link

Edukacije se organizuje u okviru projekta „Jačanje otpornosti sektora poljoprivrede na elementarne nepogode“, koji realizuju Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (UN FAO), koji finansira Evropska Unija u okviru aktivnosti EU za tebe. Obukom neposredno rukovodi Institut za primenu nauke u poljoprivredi (IPN) i Poljoprivredna savetodavna stručna služba Novi Sad.

Registracijom za ovu edukaciju dajete saglasnost da tokom edukacije budete snimani/ fotografisani i da se snimci/ fotografije mogu objaviti na portalima FAO, PSSS (www.psss.rs), ili koristiti na Youtube kanalima sa ciljem promovisanja i edukacija.

Izvor: IPN

U maju 2022. godine, jedan deo edukacija za fizička lica, biće realizovan uživo, uz primenu preventivnih mera za sprečavanje virusa korona. Drugi deo edukacija biće realizovan kroz učenje na daljinu, odnosno onlajn, a učesnici treba da imaju pristup internetu na desk ili lap top računaru, kameru i mikrofon, na dan edukacije, u periodu od 9.30 do 17.00 časova, jer će se edukacije pratiti direktno, korišćenjem elektronskih aplikacija. Takođe, potrebno je da imaju mogućnost korišćenja Viber-a, preko kojeg će biti omogućena komunikacija unutar grupa učesnika za svaki od modula.

ZA POHAĐANJE MODULA UČESNICI SE PRIJAVLJUJU SAMO JEDNOM, BEZ OBZIRA NA BROJ DANA, ODNOSNO TRAJANJE EDUKACIJA (na primer, ako planirate da pohađate trodnevni Modul Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda na poljoprivrednim gazdinstvima sa proizvodnjom 150 – 1000 l/dan“  prijavljujete se preko linka samo jednom, odnosno za prvi dan edukacije).

TABELA SA DETALJIMA POZIVA DOSTUPNA JE NA SLEDEĆEM LINKU: LINK

Link za prijavu na edukacije za fizička lica, za module od 1 do 11, maju 2022. godine dostupan je ovde

Od 1. marta 2022. godine fizička lica mogu se prijaviti za edukacije od 12 do 15. Dinamika realizacije edukacija za module od 12 do 15 biće uslovljena dinamikom prijave, odnosno termini edukacija biće definisani po prijavi dovoljnog broja učesnika za formiranje grupe. Minimalan broj je 30 učesnika. Broj prijavljenih učesnika po modulima ažuriraće se na mesečnom nivou, u poslednjoj nedelji tekućeg meseca.

Učesnici koji su se jednom prijavili za module od 12 do 15, ne treba da se prijavljuju ponovo svakog meseca.

Edukacije, mogu biti realizovane relizovane uživo ili kroz učenje na daljinu, odnosno onlajn, a o načinu održavanja obuke polaznici će biti informisani blagovremeno.

Link za prijavu na edukacije za fizička lica, za module od 12 do 15, maj 2022. godine dostupan je ovde

Instrukcije u vezi praćenja on lajn edukacija (link za pristup edukaciji) i sprovođenja procedura testiranja (završni test) i anketiranja, učesnicima će biti upućene na dan održavanja edukacije, na mejl adrese i u Viber grupi.

Za dodatne informacije možete se obratiti dr Nataši Tolimir (064 8435 305) ili dr Marijani Maslovarić (064 843 5331), 011 2751 622.

Izvor: IPN