OBAVEŠTENJE O EDUKACIJAMA ZA FIZIČKA I PRAVNA LICA

U skladu sa merama sprečavanja širenja virusa korona, edukacije za fizička i pravna lica biće realizovane na daljinu, odnosno onlajn, korišćenjem Zoom platforme.

Učesnici onlajn obuka treba da imaju pristup internetu na desk ili lap top računaru, kameru i mikrofon (na dan obuke od 9:00 do 16:30) jer će se edukacije pratiti direktno, korišćenjem elektronskih aplikacija.

Takođe, potrebno je da imaju mogućnost korišćenja Vajbera, preko kojeg će biti omogućena komunikacija unutar grupa učesnika za svaki od modula.

U septembru 2021. godine predviđeno je održavanje edukacija za modul:
Naziv modula                                                                                                                     Termin održavanja
Tehnologija pčelarske proizvodnje                                                                                      28. 09.2021.
 
Instrukcije u vezi sa regulisanjem obaveze kotizacije, svi prijavljeni za pohađanje edukacije dobiće na imejl adresu koja je data prilikom prijave za module, sa rokom za uplatu, prema sledećoj dinamici:
Naziv modula                                                    Instrukcije za kotizaciju        Rok za uplatu kotizacije
Tehnologija pčelarske proizvodnje                     17.09.2021.                                    23.09.2021.
 
Grupe za pohađanje edukacije, za gore navedeni modul   popunjavaće se i posle 13. septembra 2021. godine, pri čemu je poslednji rok za prijavu 2 dana pre termina održavanja edukacije.

Instrukcije u vezi praćenja edukacije (link za pristup edukaciji) i sprovođenja procedura testiranja i anketiranja, učesnicima će biti upućene na dan održavanja edukacije, na e-mail adrese i u vajber grupi,

Edukacija  Tehnologija pčelarske proizvodnje pripada oblasti Savetodavni poslovi u poljoprivredi.

U slučaju da prijavljeni ne ispune obavezu regulisanja kotizacije u gore navedenom roku, edukacija će biti otkazana, odnosno neće biti održana u predviđenom terminu.

Za dodatne informacije možete se obratiti dr Nataši Tolimir (064 8435 305) ili dr Slavici Čolić (064 843 5308), 011 2751 622.

Izvor: IPN

U skladu sa merama sprečavanja širenja virusa COVID-19, edukacije za fizička i pravna lica biće realizovane na daljinu, odnosno onlajn, korišćenjem Zoom platforme.

Učesnici onlajn obuka treba da imaju pristup internetu na desk ili lap top računaru, kameru i mikrofon (na dan obuke od 9:00 do 16:30) jer će se edukacije pratiti direktno, korišćenjem elektronskih aplikacija.

Takođe, potrebno je da imaju mogućnost korišćenja Vajbera, preko kojeg će biti omogućena komunikacija unutar grupa učesnika za svaki od modula.

U junu 2021. godine predviđeno je održavanje edukacija za 2 modula:

 R.br. Naziv modula Termin održavanja
1. Marketing i izvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda  09. 06.2021.
2. Osiguranje u poljoprivredi 18.06.2021.

 
Instrukcije u vezi sa regulisanjem obaveze kotizacije, svi prijavljeni za pohađanje edukacije dobiće na imejl adresu koja je data prilikom prijave za module, sa rokom za uplatu, prema sledećem rasporedu:

R.br. Naziv modula  Instrukcije za kotizaciju  Rok za uplatu kotizacije
1. Marketing i izvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda 01.06.2021. 04.06.2021.
2. Osiguranje u poljoprivredi 10.06.2021. 14 .06.2021.

Grupe za pohađanje edukacije, za gore navedena dva modula,  popunjavaće se i posle 20. maja 2021. godine, pri čemu je poslednji rok za prijavu 2 dana pre termina održavanja edukacije.

Instrukcije u vezi praćenja edukacije (link za pristup edukaciji) i sprovođenja procedura testiranja (pred i post-test) i anketiranja, učesnicima će biti upućene na dan održavanja edukacije, na e-mail adrese i u vajber grupi,

Edukacije Marketing i izvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda  i Osiguranje u poljoprivredi   pripadaju oblasti Savetodavni poslovi u poljoprivredi.

U slučaju da prijavljeni ne ispune obavezu regulisanja kotizacije u gore navedenom roku, edukacija će biti otkazana, odnosno neće biti održana u predviđenom terminu.

Za dodatne informacije možete se obratiti dr Nataši Tolimir (064 8435 305) ili dr Slavici Čolić (064 843 5308), 011 2751 622.

Izvor: IPN

Dvodnevna edukacija za modul Izrada biznis planova za poljoprivredna gazdinstva, održaće se 26. aprila i 7. maja 2021. godine. Svi prijavljeni za pohađanje edukacije, od dana objave informacije o edukaciji do 19. aprila 2021. godine, na imejl će 22. aprila 2021. godine dobiti uputstva u vezi regulisanja obaveze kotizacije. Rok za uplatu kotizacije je 23. april 2021. godine.

U skladu sa merama sprečavanja širenja virusa COVID-19, edukacija će biti realizovana na daljinu, odnosno onlajn, korišćenjem Zoom platforme.

Edukacija je namenjena prvenstveno agroekonomistima, ali je mogu pohađati i sve ostale specijalnosti poljoprivredne proizvodnje.

Grupa (do 35 učesnika) popunjavaće se i posle 19. aprila 2021. godine, prema redosledu prijavljivanja.

U slučaju da i posle popunjavanja grupe postoji interesovanje za pohađanje edukacije formiraće se nova grupa i definisati novi termin održavanja.

Za dodatne informacije možete se obratiti dr Slavici Čolić (011 2751 622 i 064 843 5308), dr Marijani Maslovarić MA Mladenu Petroviću (064 843 5335) i MA Mileni Glamočliji (064 843 5332).

Izvor: IPN

U skladu sa merama sprečavanja širenja virusa COVID-19, edukacije za fizička i pravna lica biće realizovane na daljinu, odnosno onlajn, korišćenjem Zoom platforme.

Učesnici onlajn obuka treba da imaju pristup internetu na desk ili lap top računaru, kameru i mikrofon (na dan obuke od 9:00 do 16:30) jer će se edukacije pratiti direktno, korišćenjem elektronskih aplikacija.
Takođe, potrebno je da imaju mogućnost korišćenja Vajbera, preko kojeg će biti omogućena komunikacija unutar grupa učesnika za svaki od modula.
U februaru i martu 2021. godine predviđeno je održavanje edukacija za 2 modula:

 

R.br.

Naziv modula

Termin održavanja

1.

  Prezentacione i komunikacione veštine u radu sa proizvođačima

26.02.2021.

2.


 Ocena isplativosti investicija u poljoprivredi

05.03.2021.

 

 

Instrukcije u vezi sa regulisanjem obaveze kotizacije, svi prijavljeni za pohađanje edukacije dobiće na imejl adresu koja je data prilikom prijave za module, sa rokom za uplatu, prema sledećem rasporedu:

 

R.br.

Naziv modula

Instrukcije za kotizaciju

Rok za uplatu kotizacije

1.

 Prezentacione i komunikacione veštine u radu sa proizvođačima

22.02.2021.

24.02.2021.

2.

Ocena isplativosti investicija u poljoprivredi

26.02.2021.

03.03.2021.

 

Grupe za pohađanje edukacije, za gore navedena dva modula,  popunjavaće se i posle 17. februara 2021. godine, pri čemu je poslednji rok za prijavu 2 dana pre termina održavanja edukacije.

Učesnicima edukacije, na dva dana pre termina održavanja, biće upućene instrukcije na e-mail adrese i u vajber grupi u vezi praćenja edukacije (link za pristup edukaciji) i sprovođenja procedura testiranja (pred i post-test) i anketiranja.
Edukacija Ocena isplativosti investicija u poljoprivredi pripada oblasti Savetodavni poslovi u poljoprivredi, a edukacija Prezentacione i komunikacione veštine u radu sa proizvođačima pripada  Metodologiji savetodavnih poslova.

U slučaju da prijavljeni ne ispune obavezu regulisanja kotizacije u gore navedenom roku, edukacija će biti otkazana, odnosno neće biti održana u predviđenom terminu.
Za dodatne informacije možete se obratiti dr Nataši Tolimir (064 8435 305) ili dr Slavici Čolić (064 843 5308), 011 2751 622.

Izvor: IPN