Najava: RADIONICA-PSSS Leskovac

Dana 05.06.2024. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Turekovac , opština Leskovac – grad, Gazdinstvo Marjanović Saše
sa temom:
1. 10:00 do 10:45 Praktičan prikaz pregleda paradajza na prisutvo štetnih organizama , savetodavac Bojana Karapandžić

Cilj radionice biće da se poljoprivrednim proizvođačima prikaže način pregleda paradajza na prisutvo štetnih organizama, sa posebnim osvrtom na moljca paradajza, da se obuče proizvođači da prepoznaju štetne organizme, i da se ukaže na adekvatne mere zaštite.
Koordinator: Bojana Karapandžić

Izvor: PSSS Leskovac

Dana 06.06.2024. godine, sa početkom u 13:00 održaće se tribina, mesto Donje Trnjane , opština Leskovac – grad, Prostorija mesne zajednice
sa temom:
1. 13:00 do 13:30 Agroekonomija sa posebnim osvrtom na PDV, troškovi na gazd., račun., penziono i socijalno osiguranje, osiguranje useva i kredite u polj. , savetodavac Bojana Karapandžić

Cilj tribine biće da se poljoprivrednim proizvođačima ukaže na agroekonomiju sa posebnim osvrtom na PDV, troškove na poljoprivrednom gazdinstvu, računovodstvo, osiguranje, kredite u poljoprivredi.
Koordinator: Bojana Karapandžić

Izvor: PSSS Leskovac

Dana 02.06.2024. godine, sa početkom u 09:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Srpska Kuća , opština Bujanovac,
sa temom:
1. 09:00 do 10:00 Praktičan prikaz primene vodotopivih i tečnih djubriva u proizvodnji lubenica i dinja , savetodavac Marija Janjić

Tema: Praktičan prikaz primene vodotopivih i tečnih djubriva u proizvodnji lubenica i dinja
Koordinator: Marija Janjić

Izvor: PSSS Vranje

Dana 03.06.2024. godine, sa početkom u 14:30 održaće se tribina, mesto Dobrava , opština Leposavić, Gazdinstvo Bojović Vasilija
sa temom:
1. 14:30 do 15:10 Primene pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda koja služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla , savetodavac Zoran Milosavljević

Cilj održavanja tribine je upznavanje poljoprivrednih proizvođača sa primenom Pravilnikom o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla.
Koordinator: Zoran Milosavljević

Izvor: PSSS K.Mitrovica

Dana 03.06.2024. godine, sa početkom u 18:00 održaće se predavanje, mesto Bogava , opština Despotovac, gazdinstvo Božice Ilić
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Prerada jagodičastog voća , savetodavac Vesna Jevtić
2. 18:30 do 19:00 Međuredna obrada kukuruza , savetodavac Aleksandar Ilić

Cilj predavanja je da proizvođačima prezentovati kako sačuvati jagodičasto voće kroz preradu u razne vrste sokova, marmelada i džemova. Međuredna obrada kukuruza kao obavezna agrotehnička mera.
Koordinator: Vesna Jevtić

Izvor: PSSS Jagodina

Dana 04.06.2024. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Cerovac , opština Kragujevac – grad, Gazdinstvo Milana Simića
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Uredbe u stočarstvu , savetodavac Goran Joksić


Koordinator: Goran Joksić

Izvor: PSSS Kragujevac

Dana 03.06.2024. godine, sa početkom u 09:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Suvodol , opština Smederevo – grad,
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Pomotehvičke mere u zasadu vinove loze nakon mraza , savetodavac Boban Marković


Koordinator: Boban Marković

Izvor: PSSS Smederevo

Dana 03.06.2024. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Sipić , opština Rača, Gazdinstvo Bojana Nikolića
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Uredbe u stočarstvu , savetodavac Goran Joksić


Koordinator: Goran Joksić

Izvor: PSSS Kragujevac

Dana 05.06.2024. godine, sa početkom u 08:00 održaće se radionica, mesto Veliki Popović , opština Despotovac, Voćnjak Marković Dejana
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Identifikacija štetnih organizama na kruški i mere kontrole i zaštite. , savetodavac Ljiljana Jeremić

Cilj radionice je upoznati prisutne poljoprivredne proizvođače sa štetnim organizmima prisutnim u zasadu i merama kontrole i zaštite.
Koordinator: Ljiljana Jeremić

Izvor: PSSS Jagodina

Dana 02.06.2024. godine, sa početkom u 08:30 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Vrtogoš , opština Vranje – grad,
sa temom:
1. 08:30 do 09:30 Uvođenje dobre poljoprivredne prakse u zasadu šljiva u cilju unapređenja voćarske proizvodnje. , savetodavac Suzana Jerkić

Uvođenje dobre poljoprivredne prakse u zasadu šljiva u cilju unapređenja voćarske proizvodnje.
Koordinator: Suzana Jerkić

Izvor: PSSS Vranje