POZIV ZA PRIJAVU NA EDUKACIJE FIZIČKIH LICA IZ OBLASTI SAVETODAVNI POSLOVI, JUL 2023. GODINE ZA MODULE IZ GRUPE SAVETODAVNI POSLOVI – 1 do 3

U julu 2023. godine, biće realizovane edukacije za fizička lica za 3 modula za Oblast savetodavni poslovi.

ZA POHAĐANJE MODULA UČESNICI SE PRIJAVLJUJU SAMO JEDNOM, BEZ OBZIRA NA BROJ DANA, ODNOSNO TRAJANJE EDUKACIJA (na primer, ako planirate da pohađate trodnevni Modul Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda na poljoprivrednim gazdinstvima sa proizvodnjom 150 – 1000 l/dan“  prijavljujete se samo jednom, odnosno za prvi dan edukacije).

Poziv za prijavu na edukacije za fizička lica, za module od 1 do 3, u  julu 2023. godine

Modul Ukupno trajanje modula

(broj bodova)

Datum održavanja edukacije Metod / način održavanja obuke Predavač Mesto održavanja

 

Ciljna grupa

(specijalnost)

Rok za prijavu
Jačanje konkurentnosti povrtarske i voćarske proizvodnje kroz postizanje standarda u primarnoj proizvodnji kao i mogućnost unapređenja plasmana proizvoda kroz preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta kao kroz različite oblike interesnog udruživanja u cilju zajedničkog nastupa na tržištu  

Dva dana obuke

(4 boda) –

1 dan teorijske i

1 dan terenske obuke

 

Savetodavci iz oblasti zaštite bilja mogu se prijavljivati za termin 11.7. ili 13.7.2023,  prema sopstvenom izboru

 

11.07.2023.

(prvi dan obuke za specijalnosti ratarstvo i zaštita bilja)*

 

i

 

13.07.2023.

(prvi dan obuke za specijalnosti voćarstvo i zaštita bilja)*

 

 

Drugi dan obuke biće održan u septembru , o vremenu i mestu održavanja bićete blagovremeno obavešteni

Prvi dan za obe grupe – ratarstvo, zaštita bilje i voćarstvo, zaštita bilja je teorijska obuka

 

Drugi dan za grupu  ratarstvo – terenska obuka

 

Drugi dan za grupu voćarstvo – terenska obuka

 

Drugi dan za grupu  zaštitu bilja – terenska obuka

Kolinda Hrehorović Rukovodilac grupe za voće, povrće i alkoholna pića, MPŠV

 

 

Vesna Radojičić, MPŠV

 

Mr Zlatko Jovanović, samostalni konsultant,

 

Saša Rašković, samostalni konsultant

 

Nataša Nikolić, samostalni konsultant

 

Dr Darko Jakšić, IPN

 

Dr Slađan Stanković, IPN

Prvi dan-grupa za ratarstvo, zaštita bilja održava se u Rekovcu, Poljoprivredno -veterinarska škola , (11.07)

 

Prvi  dan –grupa za voćarstvo, zaštitu bilja

održava se u Rekovcu, Poljoprivredno -veterinarska škola, (13.07)

 

 

Ratarstvo / Voćarstvo /

Zaštita bilja

07.07.2023.
Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda na poljoprivrednim gazdinstvima sa proizvodnjom 150 – 1000 l/dan“  

Tri dana obuke

(6 bodova) –

2 dana teorijske i

1 dan terenske obuke

 

11.7.2023.

(prvi dan)

 

13.7.2023.

(drugi dan)

 

Treći  dan biće održan u septembru , o vremenu i mestu održavanja bićete blagovremeno obavešteni

Prvi i drugi dan –  teorijska obuka

 

Treći dan – terenska obuka

 

 

prof. dr Vladimir Kurćubić Agronomski fakultet u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu

 

Prof.dr. Jelena Miočinović,

Poljoprivredni fakultet u Zemunu,

Univerzitet u Beogradu

 

 

 

Prvi i drugi dan edukacija održava se u Beogradu, IPN

Stočarstvo i prehrambena tehnologija  

07.7.

2023.

 

 

Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i savetodavnog rada kroz prikupljanje tehničko-tehnoloških i ekonomskih podataka na gazdinstvima Jedan dan  obuke

(2 boda)

 

20.7.2023

(jednodnevna obuka)

Edukacija se realizuje kroz učenje na daljinu, u onlajn okruženju Dr Nikola Ljiljanić, IPN

Dr Robert Radišić, IPN

 

 

 

 

 

Onlajn  okruženje

Sve specijal-nosti  

07.7.

2023.

 

 

Prijava za edukacije vrši se preko Portala PSSS

 

Napominjemo da je USLOV za ostvarenje bodova pohađanje svih dana edukacija u okviru jednog modula ( za višednevne module).

Za edukacije kroz učenje na daljinu, odnosno onlajn (Modul 3),  učesnici treba da imaju pristup internetu na desk ili lap top računaru, kameru i mikrofon, na dan edukacije, u periodu od 9.30 do 17.00 časova, jer će se edukacije pratiti direktno, korišćenjem elektronskih aplikacija. Takođe, potrebno je da imaju mogućnost korišćenja Viber-a, preko kojeg će biti omogućena komunikacija unutar grupa učesnika za svaki od modula.

Za dodatne informacije možete se obratiti dr Nataši Tolimir (064 8435 305) ili dr Aleksandri Ivetić (063 517711), 011 2751 622, a po pitanju prijave za učešće Ani Tošić (064 843 5311) i Jagošu Milojkoviću (064 843 5 306).

Izvor: IPN