PSSS Leskovac

1. Analiza jesenje setve ozimih strnina – Jelena Stojiljković
2. Zaoravanje žetvenih ostataka – Boban Stanković
3. Šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila) – Bojana Karapandžić
4. Priprema zemljišta za sadnju zasada voća – Dalibor Cvetanović
5. Aktuelni radovi u malinjaku- Aleksandar Mitić
6. Kiselost zemljišta ometa pravilan razvoj biljaka – Igor Ristić
7. Pasuljev žižak – Mirjana Petrović
8. Mikroklimat kao faktor stabilne proizvodnje mleka – Dejan Ranđelović
9. Bolest pčela u zimskom periodu(Nozema apis i Nozema cerana) – Nenad Stefanović

1. Saveti proizvođačima krompira nakon vađenja krtola- Jelena Stojiljković
2. Zaoravanje žetvenih ostataka – Boban Stanković
3. Lisni mineri jabuke – Bojana Karapandžić
4. Priprema zemljišta za podizanje vinograda – Dalibor Cvetanović
5. Pravilna palmeta kosih grana- Aleksandar Mitić
6 .Seoski turizam- Igor Ristić
7. Bolesti jagode- Mirjana Petriović
8. Proizvodnja i primena zelene kabaste stočne hrane -Dejan Ranđelović
9. Berba, klasiranje, pakovanje ,sušenje plodova šljive- Nenad Stefanović