PSSS Leskovac – Bilten br. 1 – 2024

Sadržaj:

1.Monilioza koštičavog voća -Bojana Karapandžić
2.Priprema komposta – Boban Stanković
3.Navodnjavanje kruške -Dalibor Cvetanović
4.Klimatske promene u poljoprivredi i usklađivanje voćarske proizvodnje -Aleksandar Mitić
5.Solarni paneli u navodnjavanju- Igor Ristić
6.Ostaci pesticida-Mirjana Petrović
7.Značaj ishrane kod teladi u prvim nedeljama života- Dejan Ranđelović
8.Kako pravilno izvršiti sadnju voćnih sadnica -Nenad Stefanović
9.Planiranje kao deo procesa upravljanja poljoprivrednom proizvodnjom- Dušan Đorđević
10.Proizvodnja paradajza u zaštićenom prostoru-Dejan Pešić
11.Proizvodnja krompira u plastenicima-Radovan Bjelica
12.Zimski tretman u voćnjacima- Marinko Jovčić

Sadržaj:

 

1.Potrebna dokumentacija pri osnivanju zadruge- Jelena Stojiljković
2.Setva pšenice van optimalnih rokova – Boban Stanković
3.Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)-Bojana Karapandžić
4.Agrohemijska analiza zemljišta u voćarstvu -Dalibor Cvetanović.
5.Orezivanje izdanaka maline- Aleksandar Mitić
6.Senzori vlage u zaštićenom prostoru-Igor Ristić
7.Pojava glodara- Mirjana Petrović                                                                                                                                                      8.Ishrana teladi punomasnim mlekom ili zamenom za mleko-Dejan Ranđelović.
9.Radovi na pčelinjaku  pri kraju pčelarske sezone- Nenad Stefanović

10.Upotreba dronova u poljoprivrednoj proizvodnji -Dušan Đorđević

 1. Problemi u proizvodnji paprike tokom letnjeg perioda – Jelena Stojiljković
 2. Pravilna setva lucerke – Boban Stanković
 3. Eska – destruktivna bolest vinove loze – Bojana Karapandžić
 4. Redovno održavanje višegodišnjih voćnih zasada – Dalibor Cvetanović
 5. Uklanjanje dvogodišnjih izdanaka kod maline – Aleksandar Mitić
 6. Šta su melioracije zemljišta i zašto se one koriste – Igor Ristić
 7. Rđa pšenice – Mirjana Petrović
 8. Značaj kolostruma u ishrani teladi – Dejan Ranđelović
 9. Radovi na pčelinjaku pri kraju pčelarske sezone – Nenad Stefanović
 10. Sistemi knjigovodstva na poljoprivrednom gazdinstvu – Dušan Đorđević

Sadržaj:

 1. Fiziološki poremećaji u usevima krastavca- Jelena Stojiljković
 2. Setva kukuruza – Boban Stanković
 3. Kukuruzni plamenac – najznačajnija štetočina kukuruza- Bojana Karapandžić
 4. Navodnjavanje u zasadu breskve Dalibor Cvetanović
 5. Šta je potrebno poljoprivrednom proizvođaču da bi se uspešno prijavio na eAgrar- Aleksandar Mitić
 6. Erozija zemljišta u poljoprivredi-Igor Ristić
 7. Obična pegavost lista jagode- Mirjana Petrović
 8. Higijena kao bitan faktor uzgoja teladi-Dejan Ranđelović
 9. Aktuelni radovi na pčelinjaku maja meseca- Nenad Stefanović
 10. Projekat konkurentne poljoprivrede Srbije ( SCAP Projekat )-  Dušan Đorđević

 

Sadržaj:

 

 1. Kalcifikacija kao hemijska mera popravke kiselih zemljišta- Jelena Stojiljković

  2. Prihrana pšenice i ječma – Boban Stanković

  3. Štetočina kupusnjača – Kupusni moljac  – Bojana Karapandžić

  4. Aktuelni radovi u vinogradima u periodu pre kretanja vegetacije- Dalibor Cvetanović

  5. Slava vinogradara i vinara Sveti Trifun- Aleksandar Mitić

  6. Odvodnjavanje zemljišta – Igor Ristić

  7. Ambalažni otpad od sredstava za zaštitu bilja- Mirjana Petrović

  8. Pravilan uzgoj podmladka na govedarskim farmama -Dejan Ranđelović

  9. Neophodni  radovi na pčelinjaku februara meseca- Nenad Stefanović

10. Izrada biznis planova za poljoprivredna gazdinstva – Dušan Đorđević

1. Analiza jesenje setve ozimih strnina – Jelena Stojiljković
2. Zaoravanje žetvenih ostataka – Boban Stanković
3. Šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila) – Bojana Karapandžić
4. Priprema zemljišta za sadnju zasada voća – Dalibor Cvetanović
5. Aktuelni radovi u malinjaku- Aleksandar Mitić
6. Kiselost zemljišta ometa pravilan razvoj biljaka – Igor Ristić
7. Pasuljev žižak – Mirjana Petrović
8. Mikroklimat kao faktor stabilne proizvodnje mleka – Dejan Ranđelović
9. Bolest pčela u zimskom periodu(Nozema apis i Nozema cerana) – Nenad Stefanović

1. Saveti proizvođačima krompira nakon vađenja krtola- Jelena Stojiljković
2. Zaoravanje žetvenih ostataka – Boban Stanković
3. Lisni mineri jabuke – Bojana Karapandžić
4. Priprema zemljišta za podizanje vinograda – Dalibor Cvetanović
5. Pravilna palmeta kosih grana- Aleksandar Mitić
6 .Seoski turizam- Igor Ristić
7. Bolesti jagode- Mirjana Petriović
8. Proizvodnja i primena zelene kabaste stočne hrane -Dejan Ranđelović
9. Berba, klasiranje, pakovanje ,sušenje plodova šljive- Nenad Stefanović