PSSS Čačak

1. Koji su najznačajniji prirodni rizici ( činioci ) u gajenju maline – Branko Tanasković
2. Promena sorte voćaka-prekalemljivanje – Snežana Dragićević-Filipović
3. Prolećna setva crvene deteline – Borko Ivanović
4. Berba kelja pupčara – Milan Damljanović
5. Bela leptirasta vaš – Vesna Nišavić Veljković
6. Selekcija ženskih grla u govedastvu – Nebojša Brajović
7. Podsticaji za organsku biljnu proizvodnju – Biljana Janjić
8. Mogućnost reprogramiranja poljoprivrednih – Dipl.niž. Slađana Petrić
9. Najava IPARD 3 2021-2027 programa – Radovan Ševarlić

1. Blagodeti gajenja brusnice – Branko Tanasković
2. Nega zasada jagode – Snežana Dragićević-Filipović
3. Skladištenje i čuvanje krompira – Borko Ivanović
4. LAN ( Linium usitatissimum) – Milan Damljanović
5. Krompirov moljac-štetočina krompira (Phthorimaea operculella) – savetodavac dipl.inž. Vesna Nišavić
6. Prednosti siliranja biljke kukuruza – Nebojša Brajović
7. Podsticaji za nabavku kvalitetnih priplodnih grla – Biljana Janjić
8. Pravilnik o korišćenju podsticaja za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju – Slađana Petrić
9. Podsticaji za elektrifikaciju polja – Radovan Ševarlić