PSSS Šabac – Bilten br. 4 – 2023

Sadržaj:

 1. VAŽNE MERE U VOĆNJACIMA NAKON BERBE- SLAVICA MAKSIMOVIĆ
 2. VAŠI I CIKADE – PRENOSIOCI VIRUSA NA STRNIM ŽITIMA

KONTROLA NIKNUTIH USEVA  JEČMA I PŠENICE – SLOBODAN GOŠIĆ

 1. POVEĆANA AKTIVNOST GLODARA U POLJIMA – SANJA POPOVIĆ
 2. POREKLO MIKROORGANIZAMA U MLEKU – MARINA GAČIĆ
 3. IZGRADNJA I OPREMANJE OVČARNIKA – ZORAN KOZLINA
 4. SAĐENJE VINOVE LOZE I DEO- MILORAD JOCKOVIĆ
 5. PODSTICAJI ZA PREMIJU OSIGURANJA USEVA, PLODOVA, VIŠEGODIŠNJIH ZASADA, RASADNIKA I ŽIVOTINJA – MIRJANA MILOŠEVIĆ
 6. RAZMENA MINERALNOG ĐUBRIVA NPK ZA MERKANTILNU PŠENICU I KUKURUZ – ZORAN BELJIĆ
 7. OSNOVE INTEGRALNE I ORGANSKE PROIZVODNJE – GORDANA REHAK
 8. SPREMNOST PŠENICE ZA ZIMU – DARKO SIMIĆ
 9. PREDSETVENA PRIPREMA ZEMLJIŠTA I VREME ZA SETVU OZIMIH STRNIH ŽITA – JOVAN SUŠIĆ
 10. ZNAČAJ VREMENA SETVE NA FAZU BOKORENJA I PRINOS PŠENICE – SVETLANA ZLATARIĆ
 1. PODSTICAJI ZA ORGANSKU BILJNU PROIZVODNJU – MIRJANA MILOŠEVIĆ
 2. PODSTICAJI ZA PODRŠKU PODIZANJA PROIZVODNIH ZASADA VOĆA – ZORAN BELJIĆ
 3. GENETSKO UNAPREĐENJE U SVINJARSTVU KROZ SISTEM OCENE MESNATOSTI NA LINIJI KLANJA – MARINA GAČIĆ
 4. PRISUSTVO MIKOTOKSINA U SILAŽI – ZORAN KOZLINA
 5. SADNJA JAGODE – MILORAD JOCKOVIĆ
 6. ZNAČAJ ZAORAVANJA ŽETVENIH OSTATAKA – DARKO SIMIĆ
 7. KAKO PREPOZNATI VREME VAĐENJA BELOG LUKA IZ ZEMLJE – JOVAN SUŠIĆ
 8. BITNE KARAKTERISTIKE I ZNAČAJ NAVODNJAVANJA – GORDANA REHAK
 9. POSTRNA SETVA SILAŽNOG KUKURUZA – SVETLANA ZLATARIĆ
 10. Tetraninchus urticae U USEVU SOJE – SLOBODAN GOŠIĆ
 11. Blumeriellajaapii – OSPIČAVOST LISTA VIŠNJE I TREŠNJE – SANJA POPOVIĆ
 12. POJAVA RĐASTE GRINJE Aculus NA VOĆU – SLAVICA MAKSIMOVIĆ

SADRŽAJ :

 

 1. NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODSTICAJIMA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU – ZORAN BELJIĆ
 2. ELEKTRONSKI REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA – MIRJANA MILOŠEVIĆ
 3. STOČARSTVO U MAČVANSKOM OKRUGU I POVREĐIVANJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA – ZORAN KOZLINA
 4. PRVENSTVENO KVALITET MLEKA – MARINA GAČIĆ
 5. LETNJA – ZELENA REZIDBA VOĆAKA – MILORAD JOCKOVIĆ
 6. FUZARIOZE PŠENICE – FUSARIUM SPP. – SLOBODAN GOŠIĆ
 7. SUZBIJANJE KOROVA U KROMPIRU – SLAVICA MAKSIMOVIĆ
 8. ČAĐAVA PEGAVOST I KRASTAVOST PLODA JABUKE (Venturia  inequalis) – SANJA POPOVIĆ
 9. ZNAČAJ PŠENICE I SMANJIVANJE RIZIKA U PROIZVODNJI – JOVAN SUŠIĆ
 10. pH ZEMLJIŠTA – DARKO SIMIĆ
 11. KROMPIR – AGROTEHNIKA – SVETLANA ZLATARIĆ
 12. ĐUBRENJE  I  PRIHRANJIVANJE  PŠENICE – GORDANA REHAK

SADRŽAJ :

1. DIGITALIZACIJA PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE – ZORAN BELJIĆ
2. NEGA, BOLESTI I ŠTETOČINE SOBNIH BILJAKA – SLAVICA MAKSIMOVIĆ
3. ODGAJIVANJE GOVEDA U SISTEMU KRAVA-TELE – ZORAN KOZLINA
4. UVOĐENJE I ZNAČAJ DIGITALNE PLATFORME eAGRAR – MIRJANA MILOŠEVIĆ
5. NAJZNAČAJNIJE BOLESTI RUŽA – SANJA POPOVIĆ
6. ZNAČAJ I PROBLEMI OSNOVNE OBRADE ZEMLJIŠTA – JOVAN SUŠIĆ
7. PRIHRANA VOĆNIH ZASADA – MILORAD JOCKOVIĆ
8. PROLEĆNA PRIHRANA OZIMIH ŽITA – DARKO SIMIĆ
9. SOJA – AGROTEHNIKA – SVETLANA ZLATARIĆ
10. PRIPREMA STOČARA ZA UVOĐENJE E AGRARA – MARINA GAČIĆ
11. TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE SUNCOKRETA – GORDANA REHAK
12. OBIČNA KRUŠKINA BUVA – CACOPSYLLA PYRI – SLOBODAN GOŠIĆ

 

1. POLjOPRIVREDA I ZAGAĐENjE ŽIVOTNE SREDINE – GORDANA REHAK
2. PLODORED VAŽNA MERA – DARKO SIMIĆ
3. PODSTICAJI ZA SERTIFIKACIJU KVALITETA HRANE, ORGANSKIH PROIZVODA I PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA – MIRJANA MILOŠEVIĆ
4. IPARD 3 PROGRAM – ZORAN BELjIĆ
5. KAKO SAČUVATI ZDRAV KUKURUZ U KIŠNIM JESENIMA – JOVAN SUŠIĆ
6. FUZARIOZNO UVENUĆE LUBENICE I DINjE – SANjA POPOVIĆ
7. ŠTETOČINE SKLADIŠTA ZRNASTIH PROIZVODA – SLOBODAN GOŠIĆ
8. SILIRANjE JEDNOGODIŠNjIH LEGUMINOZA – SVETLANA ZLATARIĆ
9. ZAPRAŠIVANjE SEMENA OZIMIH STRNIH ŽITA PRE SETVE – SLAVICA MAKSIMOVIĆ
10. ZAŠTITA MLADOG VOĆNjAKA I SADNICA OD DIVLjAČI – MILORAD JOCKOVIĆ

1. RACIONALNO KORIŠĆENjE ĐUBRIVA – GORDANA REHAK
2. PODRIVANjE – AGROTEHNIČKA MERA ZA UBLAŽAVANjE KLIMATSKIH PROMENA – DARKO SIMIĆ
3. OSIGURANjE U POLjOPRIVREDI – MIRJANA MILOŠEVIĆ
4. NABAVKA MAŠINA I OPREME ZA UNAPREĐENjE DIGITALIZACIJE STOČARSKE POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE – ZORAN BELjIĆ
5. POSTRNA SETVA KAO DODATNI PRIHOD – JOVAN SUŠIĆ
6. LEŠNIK – TRULEŽ JEZGRA PLODA – SANjA POPOVIĆ
7. BAKTERIOZNA PLAMENjAČA LESKE – Xanthomonas arboricola pv.corylina – SLOBODAN GOŠIĆ
8. TEHNOLOŠKI KVALITET PŠENICE – SVETLANA ZLATARIĆ
9. ŠTETNE STENICE – SLAVICA MAKSIMOVIĆ
10. RIGOLOVANjE I PODRIVANjE ZEMLjIŠTA U VOĆNjACIMA PRE ZASNIVANjA I TOKOM EKSPLOATACIJE VOĆNjAKA – MILORAD JOCKOVIĆ