PSSS Šabac

1. POLjOPRIVREDA I ZAGAĐENjE ŽIVOTNE SREDINE – GORDANA REHAK
2. PLODORED VAŽNA MERA – DARKO SIMIĆ
3. PODSTICAJI ZA SERTIFIKACIJU KVALITETA HRANE, ORGANSKIH PROIZVODA I PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA – MIRJANA MILOŠEVIĆ
4. IPARD 3 PROGRAM – ZORAN BELjIĆ
5. KAKO SAČUVATI ZDRAV KUKURUZ U KIŠNIM JESENIMA – JOVAN SUŠIĆ
6. FUZARIOZNO UVENUĆE LUBENICE I DINjE – SANjA POPOVIĆ
7. ŠTETOČINE SKLADIŠTA ZRNASTIH PROIZVODA – SLOBODAN GOŠIĆ
8. SILIRANjE JEDNOGODIŠNjIH LEGUMINOZA – SVETLANA ZLATARIĆ
9. ZAPRAŠIVANjE SEMENA OZIMIH STRNIH ŽITA PRE SETVE – SLAVICA MAKSIMOVIĆ
10. ZAŠTITA MLADOG VOĆNjAKA I SADNICA OD DIVLjAČI – MILORAD JOCKOVIĆ

1. RACIONALNO KORIŠĆENjE ĐUBRIVA – GORDANA REHAK
2. PODRIVANjE – AGROTEHNIČKA MERA ZA UBLAŽAVANjE KLIMATSKIH PROMENA – DARKO SIMIĆ
3. OSIGURANjE U POLjOPRIVREDI – MIRJANA MILOŠEVIĆ
4. NABAVKA MAŠINA I OPREME ZA UNAPREĐENjE DIGITALIZACIJE STOČARSKE POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE – ZORAN BELjIĆ
5. POSTRNA SETVA KAO DODATNI PRIHOD – JOVAN SUŠIĆ
6. LEŠNIK – TRULEŽ JEZGRA PLODA – SANjA POPOVIĆ
7. BAKTERIOZNA PLAMENjAČA LESKE – Xanthomonas arboricola pv.corylina – SLOBODAN GOŠIĆ
8. TEHNOLOŠKI KVALITET PŠENICE – SVETLANA ZLATARIĆ
9. ŠTETNE STENICE – SLAVICA MAKSIMOVIĆ
10. RIGOLOVANjE I PODRIVANjE ZEMLjIŠTA U VOĆNjACIMA PRE ZASNIVANjA I TOKOM EKSPLOATACIJE VOĆNjAKA – MILORAD JOCKOVIĆ