Objava: RADIONICA-PSSS Čačak

Dana 13.12.2022. godine, sa početkom u 08:00 održana je radionica, mesto Trbušani , opština Čačak – grad, Gazdinstvo Srdić Jovice
sa temom:
1. 08:00 do 08:45 Primena C02 u plasteničkoj proizvodnji , savetodavac Borko Ivanović

Cilj radionice je prikazati poljoprivrednim proizvođačima mogućnosti za primenu Co2 u savremenim objektima zaštićenog prostora kao i rezultate primene na povežanje prinosa i kvaliteta plodova.
Koordinator: Borko Ivanović

Izvor: PSSS Čačak

Dana 21.12.2022. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Gornji Banjani , opština Gornji Milanovac, Domaćinstvo Vasovića
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Dodela bezplatnih siguronosnih ramova za traktore , savetodavac Milan Damljanović

Upoznavanje prisutnih sa aktuelnom temom
Koordinator: Milan Damljanović

Izvor: PSSS Čačak

Dana 12.12.2022. godine, sa početkom u 16:00 održana je predavanje, mesto Kotraža , opština Lučani, Prostorije MZ Kotraža
sa temama:
1. 16:00 do 16:30 Primena DHP u proizvodnji mleka , savetodavac Nebojša Brajović
2. 16:30 do 17:00 Podsticaji iz oblasti stočarstva , savetodavac Slađana Petrić

* Cilj predavanja je upoznavanje proizvođača sa merama sprovođenja higijene muže radi dobijanja kvalitetnog mleka kao i sa aktuelnim merama agrarne politike iz oblasti stočarstva.
Koordinator: Nebojša Brajović

Izvor: PSSS Čačak

Dana 14.12.2022. godine, sa početkom u 10:00 održana je radionica, mesto Pranjani , opština Gornji Milanovac, Domaćinstvo Radoša Tolića
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Pravilno uzimanje uzoraka zemljišta , savetodavac Milan Damljanović

Upoznavanje prisutnih sa aktuelnom temom
Koordinator: Milan Damljanović

Izvor: PSSS Čačak

Dana 15.12.2022. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Trbušani , opština Čačak – grad, Domaćinstvo Brković Miladina
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Dodela bezplatnih siguronosnih ramova za traktore , savetodavac Milan Damljanović

Upoznavanje prisutnih sa aktuelnom temom
Koordinator: Milan Damljanović

Izvor: PSSS Čačak

Dana 19.12.2022. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Takovo , opština Gornji Milanovac, Domaćinstvo Miloša Pantelića
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Uredba o zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta , savetodavac Snežana Dragićević-Filipović


Koordinator: Snežana Dragićević-Filipović

Izvor: PSSS Čačak

Dana 12.12.2022. godine, sa početkom u 08:00 održana je radionica, mesto Donja Kravarica , opština Lučani, Domaćinstvo Vasilića
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Pravilno uzimanje uzoraka zemljišta za analizu , savetodavac Milan Damljanović

Upoznavanje prisutnih sa aktuelnom temom
Koordinator: Milan Damljanović

Izvor: PSSS Čačak

Dana 20.12.2022. godine, sa početkom u 17:00 održaće se tribina, mesto Kaona , opština Lučani, Prostorije MZ Kaona
sa temom:
1. 17:00 do 17:30 Prerada hrane animalnog porekla na gazdinstvu , savetodavac Nebojša Brajović

Cilj tribine je upoznavanje proizvođača sa Pravilnikom o preradi malih količina hrane animalnog porekla na gazdinstvu
Koordinator: Nebojša Brajović

Izvor: PSSS Čačak

Dana 17.12.2022. godine, sa početkom u 17:00 održaće se tribina, mesto Guča (varošica) , opština Lučani, Prostorija Udruženja poljoprivrednika Dragačevo
sa temom:
1. 17:00 do 17:40 Prerada hrane animalnog porekla na gazdinstvu , savetodavac Nebojša Brajović

* Proizvođači će biti upoznati sa uslovima prerade hrane animalnog porekla na gazdinstvu.
Koordinator: Nebojša Brajović

Izvor: PSSS Čačak

Dana 12.12.2022. godine, sa početkom u 09:00 održana je radionica, mesto Stupčevići , opština Arilje, Domaćinstvo Pavlovića
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Pravilno uzorkovanje zemljišta za analizu , savetodavac Milan Damljanović

Upoznavanje prisutnih sa aktuelnom temom
Koordinator: Milan Damljanović

Izvor: PSSS Čačak