Objava: PREDAVANJE-PSSS Čačak

Dana 12.12.2022. godine, sa početkom u 16:00 održana je predavanje, mesto Kotraža , opština Lučani, Prostorije MZ Kotraža
sa temama:
1. 16:00 do 16:30 Primena DHP u proizvodnji mleka , savetodavac Nebojša Brajović
2. 16:30 do 17:00 Podsticaji iz oblasti stočarstva , savetodavac Slađana Petrić

* Cilj predavanja je upoznavanje proizvođača sa merama sprovođenja higijene muže radi dobijanja kvalitetnog mleka kao i sa aktuelnim merama agrarne politike iz oblasti stočarstva.
Koordinator: Nebojša Brajović

Izvor: PSSS Čačak