Najava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Čačak

Dana 26.12.2022. godine, sa početkom u 08:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Zablaće , opština Čačak – grad,
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Održavanje hladnjače , savetodavac Milan Damljanović

Obilazak farme i upoznavanje sa aktuelnom temom
Koordinator: Milan Damljanović

Izvor: PSSS Čačak

Dana 26.12.2022. godine, sa početkom u 16:00 održaće se tribina, mesto Lučani (varošica) , opština Lučani, Prostorije Opštine Lučani
sa temom:
1. 16:00 do 16:30 Proizvodnja hrane animalnih proizvoda na gazdinstvu , savetodavac Nebojša Brajović

Cilj tribine je upoznavanje proizvođača sa pravilnikom o proizvodnji malih količina rane animalnih proizvoda na gazdinstvu
Koordinator: Nebojša Brajović

Izvor: PSSS Čačak

Dana 20.12.2022. godine, sa početkom u 12:00 održana je predavanje, mesto Guča (selo) , opština Lučani, Gazdinstvo Veska Milutinovića
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Sistemska kontrola plodnosti zemljišta , savetodavac Borko Ivanović
2. 12:30 do 13:00 Proizvodnja i promet malih količina hrane biljnog porekla , savetodavac Biljana Janjic

Cilj predavanje je upoznati poljoprivredne proizvođače sa značajom i mogućnostima prerade povrća na gazdinstvu kao i značajom sistemske kontrole plodnosti zemljišta.
Koordinator: Borko Ivanović

Izvor: PSSS Čačak

Dana 23.12.2022. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Premeća , opština Čačak – grad, Gazdinstvo Živka Stevanovića
sa temom:
1. 10:00 do 10:45 Vizuelni pregled ozime pšenice , savetodavac Borko Ivanović

Cilj radionice je prikazati poljoprivrednim proizvođačima vizuealni pregled stanja ozime pšenice.
Koordinator: Borko Ivanović

Izvor: PSSS Čačak

Dana 16.12.2022. godine, sa početkom u 09:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Miokovci , opština Čačak – grad, Gazdinstvo nosioca Damljanović Želimira
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Adekvatna primena zimske rezidbe u zasadima jabuke. , savetodavac Branko Tanasković

U pripremi zasada za sledeću vegetaciju, jedno od najvažnijih mera je rezidba, koju bi trebalo prvenstveno i detaljno sprovesti u vreme mirovanja voćaka. Cilj posete je da proizvođači analiziraju korisne efekte ove operacije na oglednom gazdinstvu,kao i iskustvo vlasnika o rezultatima ovakvih radova na prinos i kvalitet roda jabuke.
Koordinator: Branko Tanasković

Izvor: PSSS Čačak

Dana 16.12.2022. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Lučani (varošica) , opština Lučani, Opština Lučani
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Dodela bezplatnih siguronosnih ramova za traktore , savetodavac Snežana Dragićević-Filipović

Prisutni poljoprivredni proizvođači su imali priliku da čuju o uslovima koje treba ispuniti prilikom konkurisanja za besplatnu dodelu sigurnosnih ramova za traktore.
Koordinator: Snežana Dragićević-Filipović

Izvor: PSSS Čačak

Dana 26.12.2022. godine, sa početkom u 08:30 održaće se tribina, mesto Čačak , opština Čačak – grad, Prostorije PSSS Čačak
sa temom:
1. 08:30 do 09:00 Subvencije za zaštitne ramove za traktore , savetodavac Slađana Petrić

Tribina ima zacilj upoznavanje poljoprivrednika sa subvencijama za nabavku zaštitnih ramova za traktore.
Koordinator: Slađana Petrić

Izvor: PSSS Čačak

Dana 24.12.2022. godine, sa početkom u 14:00 održaće se predavanje, mesto Zablaće , opština Čačak – grad, Prostorije Doma u Zablaću
sa temama:
1. 14:00 do 14:30 Aktuelni podsticaji Ministarstva poljoprivrede , savetodavac Slađana Petrić
2. 14:30 do 15:00 Sistemska kontrola plodnosti zemljišta , savetodavac Borko Ivanović

Predavanje ima za cilj upoznavanje poljoprivrednika sa aktuelnim podsticajima Ministarstva poljoprivrede i sa značajem sistemske kontrole plodnosti zemljišta.
Koordinator: Slađana Petrić

Izvor: PSSS Čačak

Dana 24.12.2022. godine, sa početkom u 13:00 održaće se tribina, mesto Ježevica , opština Čačak – grad, Prostorije Udruženja Evgenija
sa temom:
1. 13:00 do 13:30 Pravilnik o podsticajima za nepoljoprivredne aktivnosti , savetodavac Slađana Petrić

Tribina ima za cilj upoznavanje poljoprivrednika sa pravilnikom o podsticajima za nepoljoprivedne aktivnosti na selu.
Koordinator: Slađana Petrić

Izvor: PSSS Čačak

Dana 22.12.2022. godine, sa početkom u 10:30 održaće se predavanje, mesto Pranjani , opština Gornji Milanovac, Pranjani DOO
sa temama:
1. 10:30 do 11:00 Zašita proizvoda oznakom Geografsko poreklo , savetodavac Snežana Dragićević-Filipović
2. 11:00 do 11:30 Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda , savetodavac Nebojša Brajović
3. 11:30 do 12:00 Standardi u primarnij poljoprivrednoj proizvodnji , savetodavac Biljana Janjic


Koordinator: Snežana Dragićević-Filipović

Izvor: PSSS Čačak