Objava: RADIONICA-PSSS Čačak

Dana 12.12.2022. godine, sa početkom u 09:00 održana je radionica, mesto Stupčevići , opština Arilje, Domaćinstvo Pavlovića
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Pravilno uzorkovanje zemljišta za analizu , savetodavac Milan Damljanović

Upoznavanje prisutnih sa aktuelnom temom
Koordinator: Milan Damljanović

Izvor: PSSS Čačak