Objava: RADIONICA-PSSS Čačak

Dana 12.12.2022. godine, sa početkom u 08:00 održana je radionica, mesto Donja Kravarica , opština Lučani, Domaćinstvo Vasilića
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Pravilno uzimanje uzoraka zemljišta za analizu , savetodavac Milan Damljanović

Upoznavanje prisutnih sa aktuelnom temom
Koordinator: Milan Damljanović

Izvor: PSSS Čačak