Objava: TRIBINA-PSSS Čačak

Dana 30.12.2022. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Baluga (Ljubićska) , opština Čačak – grad, Gazdinstvo Radomira Markovića
sa temom:
1. 09:00 do 09:45 Pravilnici MPŠV za 2023 , savetodavac Borko Ivanović

Cilj tribine je upoznati poljoprivrednike sa najnovijim pravilnicima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao i mogućnostima i načinu konkurisanja na iste.
Koordinator: Borko Ivanović

Izvor: PSSS Čačak

Dana 27.12.2022. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Guča (selo) , opština Lučani, Gazdinstvo Ivana Broćića
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda , savetodavac Borko Ivanović

Cilj tribine je upoznati poljoprivredne proizvođaće sa mogućnostima za preradu malih količina proizvoda na poljoprivrednom gazdinstvu i plasman na tržište.
Koordinator: Borko Ivanović

Izvor: PSSS Čačak

Dana 26.12.2022. godine, sa početkom u 08:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Zablaće , opština Čačak – grad, Domaćinsvo Đokića
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Održavanje hladnjače , savetodavac Milan Damljanović

Obilazak farme i upoznavanje sa aktuelnom temom
Koordinator: Milan Damljanović

Izvor: PSSS Čačak

Dana 26.12.2022. godine, sa početkom u 08:30 održana je tribina, mesto Čačak , opština Čačak – grad, Prostorije PSSS Čačak
sa temom:
1. 08:30 do 09:00 Subvencije za zaštitne ramove za traktore , savetodavac Slađana Petrić

Tribina je imala za cilj upoznavanje poljoprivrednika sa subvencijama za nabavku zaštitnih ramova za traktore.
Koordinator: Slađana Petrić

Izvor: PSSS Čačak

Dana 30.12.2022. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Baluga (Ljubićska) , opština Čačak – grad, Gazdinstvo Radomira Markovića
sa temom:
1. 09:00 do 09:45 Pravilnici MPŠV za 2023 , savetodavac Borko Ivanović

Cilj tribine je upoznati poljoprivrednike sa najnovijim pravilnicima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao i mogućnostima i načinu konkurisanja na iste.
Koordinator: Borko Ivanović

Izvor: PSSS Čačak

Dana 26.12.2022. godine, sa početkom u 16:00 održana je tribina, mesto Lučani (varošica) , opština Lučani, Prostorije Opštine Lučani
sa temom:
1. 16:00 do 16:30 Proizvodnja hrane animalnih proizvoda na gazdinstvu , savetodavac Nebojša Brajović

Cilj tribine je upoznavanje proizvođača sa pravilnikom o proizvodnji malih količina rane animalnih proizvoda na gazdinstvu
Koordinator: Nebojša Brajović

Izvor: PSSS Čačak

Dana 24.12.2022. godine, sa početkom u 14:00 održana je predavanje, mesto Zablaće , opština Čačak – grad, Prostorije Doma u Zablaću
sa temama:
1. 14:00 do 14:30 Aktuelni podsticaji Ministarstva poljoprivrede , savetodavac Slađana Petrić
2. 14:30 do 15:00 Sistemska kontrola plodnosti zemljišta , savetodavac Borko Ivanović

Predavanje je imalo za cilj upoznavanje poljoprivrednika sa aktuelnim podsticajima Ministarstva poljoprivrede i sa značajem sistemske kontrole plodnosti zemljišta.
Koordinator: Slađana Petrić

Izvor: PSSS Čačak

Dana 24.12.2022. godine, sa početkom u 13:00 održana je tribina, mesto Ježevica , opština Čačak – grad, Prostorije Udruženja Evgenija
sa temom:
1. 13:00 do 13:30 Pravilnik o podsticajima za nepoljoprivredne aktivnosti , savetodavac Slađana Petrić

Tribina je imala za cilj upoznavanje poljoprivrednika sa pravilnikom o podsticajima za nepoljoprivedne aktivnosti na selu.
Koordinator: Slađana Petrić

Izvor: PSSS Čačak

Dana 23.12.2022. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Ozrem , opština Gornji Milanovac, Na domaćinstvu Đorđa Muždeke
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Podsticaji za nabavku opreme i mehanizacije za stočarsku proizvodnju , savetodavac Slađana Petrić
2. 18:30 do 19:00 Sistemska kontrola plodnosti zemljišta , savetodavac Borko Ivanović

Predavanje je imalo za cilj upoznavanje poljoprivrednika sa pravilnikom o podsticajima za nabavku nove opreme i mehanizacije u stočarskoj proizvodnji, kao i sa sistemskom kontrolom plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta.
Koordinator: Slađana Petrić

Izvor: PSSS Čačak

Dana 23.12.2022. godine, sa početkom u 17:00 održana je tribina, mesto Takovo , opština Gornji Milanovac, Restoran Zapis
sa temom:
1. 17:00 do 17:30 Reprogram poljoprivrednih kredita , savetodavac Slađana Petrić

Tribina je imala za cilj upoznavanje poljoprivrednika sa reprogramom poljoprivrednih kredita.
Koordinator: Slađana Petrić

Izvor: PSSS Čačak