Objava: PREDAVANJE-PSSS Čačak

Dana 22.12.2022. godine, sa početkom u 10:30 održana je predavanje, mesto Pranjani , opština Gornji Milanovac, Pranjani DOO
sa temama:
1. 10:30 do 11:00 Zašita proizvoda oznakom Geografsko poreklo , savetodavac Snežana Dragićević-Filipović
2. 11:00 do 11:30 Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda , savetodavac Nebojša Brajović
3. 11:30 do 12:00 Standardi u primarnij poljoprivrednoj proizvodnji , savetodavac Biljana Janjic

Prisutni poljoprivredni proizvođači su imali priliku da čuju o prepoznavanju lokalnih proizvoda koji bi mogli da budu zaštićeni nekom od oznaka geografskog porekla, sistemu zaštite geografskog porekla i benefitima koje poljoprivredni proizvođači mogu ostvariti realizacijom ovog procesa.Osim toga bilo je reči i o unapređenju proizvodnje mlečnih proizvoda na poljoprivrednim gazdinstvima.Jedna od tema je i bila jačanje konkurentnosti povrtarske i voćarske proizvodnje kroz podsticanje standarda u primarnoj proizvodnji kao i mogućnost unapređenja plasmana proizvoda kroz preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta, kao i kroz različite oblike interesnog .
Koordinator: Snežana Dragićević-Filipović

Izvor: PSSS Čačak

Dana 23.12.2022. godine, sa početkom u 10:00 održana je radionica, mesto Premeća , opština Čačak – grad, Gazdinstvo Živka Stevanovića
sa temom:
1. 10:00 do 10:45 Vizuelni pregled ozime pšenice , savetodavac Borko Ivanović

Cilj radionice je prikazati poljoprivrednim proizvođačima vizuealni pregled stanja ozime pšenice.
Koordinator: Borko Ivanović

Izvor: PSSS Čačak

Dana 22.12.2022. godine, sa početkom u 10:30 održana je radionica, mesto Bogojevići , opština Arilje, Domaćinstvo Radojević Milojka
sa temom:
1. 10:30 do 11:15 Prakticni prikaz izrade biznis planova , savetodavac Radovan Ševarlić

Cilj organizovanja radionice je praktični prikaz izrade jednostavnih biznis planova za potrebe planiranja proizvodnje
Koordinator: Radovan Ševarlić

Izvor: PSSS Čačak

Dana 20.12.2022. godine, sa početkom u 17:00 održana je tribina, mesto Kaona , opština Lučani, Prostorije MZ Kaona
sa temom:
1. 17:00 do 17:30 Prerada hrane animalnog porekla na gazdinstvu , savetodavac Nebojša Brajović

Cilj tribine je upoznavanje proizvođača sa Pravilnikom o preradi malih količina hrane animalnog porekla na gazdinstvu
Koordinator: Nebojša Brajović

Izvor: PSSS Čačak

Dana 21.12.2022. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Gornji Banjani , opština Gornji Milanovac, Domaćinstvo Vasovića
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Dodela bezplatnih siguronosnih ramova za traktore , savetodavac Milan Damljanović

Upoznavanje prisutnih sa aktuelnom temom
Koordinator: Milan Damljanović

Izvor: PSSS Čačak

Dana 27.12.2022. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Guča (selo) , opština Lučani, Gazdinstvo Ivana Broćića
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda , savetodavac Borko Ivanović

Cilj tribine je upoznati poljoprivredne proizvođaće sa mogućnostima za preradu malih količina proizvoda na poljoprivrednom gazdinstvu i plasman na tržište.
Koordinator: Borko Ivanović

Izvor: PSSS Čačak

Dana 22.12.2022. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Dragolj , opština Gornji Milanovac, Gazdinstvo Marka Ćosića
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Javni poziv za nabavku ramova za traktore , savetodavac Borko Ivanović

Cilj tribine je upoznati poljoprivredne proizvođaće sa mogućnostima za konkurs za nabavku zaštitnog rama za traktore.
Koordinator: Borko Ivanović

Izvor: PSSS Čačak

Dana 19.12.2022. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Takovo , opština Gornji Milanovac, Domaćinstvo Miloša Pantelića
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Uredba o zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta , savetodavac Snežana Dragićević-Filipović

Prisutni poljoprivredni proizvođači su imali priliku da čuju o uredbi o zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta .
Koordinator: Snežana Dragićević-Filipović

Izvor: PSSS Čačak

Dana 17.12.2022. godine, sa početkom u 17:00 održana je tribina, mesto Guča (varošica) , opština Lučani, Prostorija Udruženja poljoprivrednika Dragačevo
sa temom:
1. 17:00 do 17:40 Prerada hrane animalnog porekla na gazdinstvu , savetodavac Nebojša Brajović

* Proizvođači će biti upoznati sa uslovima prerade hrane animalnog porekla na gazdinstvu.
Koordinator: Nebojša Brajović

Izvor: PSSS Čačak

Dana 19.12.2022. godine, sa početkom u 10:00 održana je radionica, mesto Gornji Branetići , opština Gornji Milanovac, Domaćinstvo Marka Glišovića
sa temom:
1. 10:00 do 10:45 Vođenje evidencije na gazdinstvu , savetodavac Radovan Ševarlić

Cilj organizovanja radionice je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa praktičnim primerima i značajem vođenja evidencije na gazdinstvima
Koordinator: Radovan Ševarlić

Izvor: PSSS Čačak