OTKAZIVANJE: Predavanje-PSSS Čačak

OTKAZUJE SE predavanje, zakazana za 22.12.2022. sa početkom u 10:30, mesto Pranjani, opština Gornji Milanovac,Pranjanac DOO
Greška u prijavljivanju predavanja.
Koordinator: Snežana Dragićević-Filipović

Izvor: PSSS Čačak

Dana 22.12.2022. godine, sa početkom u 10:30 održaće se predavanje, mesto Pranjani , opština Gornji Milanovac, Pranjanac DOO
sa temom:
1. 10:30 do 11:00 Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda , savetodavac Nebojša Brajović


Koordinator: Snežana Dragićević-Filipović

Izvor: PSSS Čačak

Dana 23.12.2022. godine, sa početkom u 18:00 održaće se predavanje, mesto Ozrem , opština Gornji Milanovac, Na domaćinstvu Đorđa Muždeke
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Podsticaji za nabavku opreme i mehanizacije za stočarsku proizvodnju , savetodavac Slađana Petrić
2. 18:30 do 19:00 Sistemska kontrola plodnosti zemljišta , savetodavac Borko Ivanović

Predavanje ima za cilj upoznavanje poljoprivrednika sa pravilnikom o podsticajima za nabavku nove opreme i mehanizacije u stočarskoj proizvodnji, kao i sa sistemskom kontrolom plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta.
Koordinator: Slađana Petrić

Izvor: PSSS Čačak

Dana 23.12.2022. godine, sa početkom u 17:00 održaće se tribina, mesto Takovo , opština Gornji Milanovac, Restoran Zapis
sa temom:
1. 17:00 do 17:30 Reprogram poljoprivrednih kredita , savetodavac Slađana Petrić

Tribina ima za cilj upoznavanje poljoprivrednika sa reprogramom poljoprivrednih kredita.
Koordinator: Slađana Petrić

Izvor: PSSS Čačak

Dana 16.12.2022. godine, sa početkom u 09:30 održana je radionica, mesto Gornji Branetići , opština Gornji Milanovac, Domaćinstvo Žižović Lazara
sa temom:
1. 09:30 do 10:00 Mehaničke mere borbe u zasadu šljive , savetodavac Vesna Nišavić-Veljković

Cilj radionice je da se poljoprivrednim proizvođačima ukaže na značaj mehaničkih mera borbe u zasadu šljive. Ove mere podrazumevaju rezidbu i uklanjanje zaraženih biljnih delova i mumificiranih plodova.
Koordinator: Vesna Nišavić-Veljković

Izvor: PSSS Čačak

Dana 22.12.2022. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Dragolj , opština Gornji Milanovac, Gazdinstvo Marka Ćosića
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Javni poziv za nabavku ramova za traktore , savetodavac Borko Ivanović

Cilj tribine je upoznati poljoprivredne proizvođaće sa mogućnostima za konkurs za nabavku zaštitnog rama za traktore.
Koordinator: Borko Ivanović

Izvor: PSSS Čačak

Dana 16.12.2022. godine, sa početkom u 16:00 održana je tribina, mesto Viča , opština Lučani, Gazdinstvo Dušanke Jovanović
sa temom:
1. 16:00 do 16:45 Javni poziv za nabavku ramova za traktore , savetodavac Borko Ivanović

Cilj tribine je opoznati poljoprivredne proizvođače sa mogućnostima za konkurs za nabavku zaštitnog rama za traktore preko agencije za bezbednost saobraćaja.
Koordinator: Borko Ivanović

Izvor: PSSS Čačak

Dana 20.12.2022. godine, sa početkom u 12:00 održaće se predavanje, mesto Guča (selo) , opština Lučani, Gazdinstvo Veska Milutinovića
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Sistemska kontrola plodnosti zemljišta , savetodavac Borko Ivanović
2. 12:30 do 13:00 Proizvodnja i promet malih količina hrane biljnog porekla , savetodavac Biljana Janjic

Cilj predavanje je upoznati poljoprivredne proizvođače sa značajom i mogućnostima prerade povrća na gazdinstvu kao i značajom sistemske kontrole plodnosti zemljišta.
Koordinator: Borko Ivanović

Izvor: PSSS Čačak

Dana 22.12.2022. godine, sa početkom u 10:30 održaće se radionica, mesto Bogojevići , opština Arilje, Domaćinstvo Radojević Milojka
sa temom:
1. 10:30 do 11:15 Prakticni prikaz izrade biznis planova , savetodavac Radovan Ševarlić

ilj organizovanja radionice je praktični prikaz izrade jednostavnih biznis planova za potrebe planiranja proizvodnje
Koordinator: Radovan Ševarlić

Izvor: PSSS Čačak

OTKAZUJE SE radionica, zakazana za 21.12.2022. sa početkom u 10:00, mesto Bogojevići, opština Arilje,Domaćinstvo Radojević Milojka
Edukacija u IPN
Koordinator: Radovan Ševarlić

Izvor: PSSS Čačak