Objava: TRIBINA-PSSS Čačak

Dana 30.12.2022. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Baluga (Ljubićska) , opština Čačak – grad, Gazdinstvo Radomira Markovića
sa temom:
1. 09:00 do 09:45 Pravilnici MPŠV za 2023 , savetodavac Borko Ivanović

Cilj tribine je upoznati poljoprivrednike sa najnovijim pravilnicima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao i mogućnostima i načinu konkurisanja na iste.
Koordinator: Borko Ivanović

Izvor: PSSS Čačak