Objava: PREDAVANJE-PSSS Čačak

Dana 23.12.2022. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Ozrem , opština Gornji Milanovac, Na domaćinstvu Đorđa Muždeke
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Podsticaji za nabavku opreme i mehanizacije za stočarsku proizvodnju , savetodavac Slađana Petrić
2. 18:30 do 19:00 Sistemska kontrola plodnosti zemljišta , savetodavac Borko Ivanović

Predavanje je imalo za cilj upoznavanje poljoprivrednika sa pravilnikom o podsticajima za nabavku nove opreme i mehanizacije u stočarskoj proizvodnji, kao i sa sistemskom kontrolom plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta.
Koordinator: Slađana Petrić

Izvor: PSSS Čačak