Objava: RADIONICA-PSSS Čačak

Dana 14.12.2022. godine, sa početkom u 10:00 održana je radionica, mesto Pranjani , opština Gornji Milanovac, Domaćinstvo Radoša Tolića
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Pravilno uzimanje uzoraka zemljišta , savetodavac Milan Damljanović

Upoznavanje prisutnih sa aktuelnom temom
Koordinator: Milan Damljanović

Izvor: PSSS Čačak