Održana edukacija savetodavaca PSSS na temu: Prevencija bolesti papaka u cilju očuvanja zdravlja i dobrobiti mlečnih krava

U skladu sa Godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača za 2023. godinu, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Instituta za primenu nauke u poljoprivredi (IPN), održani deo edukacije za Modul 7: Prevencija bolesti papaka u cilju očuvanja zdravlja i dobrobiti mlečnih krava.

Prvi, deo edukacije održan je 07. septembra 2023. godine, kao teorijska obuka, u Institutu za primenu nauke u poljoprivredi.

Drugi, deo edukacija odražan je 15. septembra 2023. godina, kao kombinacija teorijskog dela i praktične radionice u Poljoprivrednoj veterinarskoj školi sa domom učenika u Rekovcu.

Učesnici edukacije bili su savetodavci Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije (PSSS) i fizička lica. Edukaciju je otvorila dr Nataša Tolimir iz IPN-a, a u uvodnom delu učesnicima su se obratili dr Rade Jovanović direktor IPN-a, dr Radmila Beskorovajni,Ljubiša Stevanović direktor Poljoprivredno veterinaske skole sa domom učenika u Rekovcu.

Cilj edukacije je upoznavanje savetodavaca sa značajem preventivnih mera u očuvanju zdravlja papaka, kao jednom od preduslova za uspešnu i profitabilnu proizvodnju mleka.

Prvi deo edukacije odnosio se  na anatomiju, funkciju i zdravlje papaka, kao i uslove držanja koje utiču na samu dobrobit papaka. Uticaj intenzivne proizvodnje mleka na bolesti papaka, kao i bolesti koje utiču na samu dobrobit životinje. U okviru edukacija akcenat je bio i na najčešće bolesti papaka, kao i na samu dijagnostiku oboljenja. Edukacija je obuhvatila i procenu zdravlja krava na osnovu hemijskog sastava mleka.

 

Drugi deo edukacija-radionica održan je na farmi mlečnih krava u  Poljoprivredno veterinasrke skole sa domom učenika  u Rekovcu gde je održana radionica.U okviru ovog dela edukacija prikazana je dijagnostika oboljenja papaka. Predstavljena je demonstracija opreme, kao i prikaz obrade rožine papaka na grlima. Obavljena je procena zdravlja papaka kao i procena hoda životinje. Deo edukacija odnosio se na  priokaz edukativnih filmova,kojima su savetodavci upoznati sa problematikom procene hoda krava u dijagnostici oboljenja, lečenja bolesti papaka i praktična obrada papaka.

 

Rezultat edukacije je unapređenje kompetencija savetodavaca, a sve da se stečena znanja budu preneta poljoprivrednim proizvođačima i pomognu im u donošenju adekvatnih koraka u prevenciji oboljenja papaka.

Predavači na edukaciji bili su prof. dr Ivan Vujanac, Fakultet veterinarske medicine Univerziteta  u Beogradu, prof. dr Zvonko Zlatanović,  Visoko poljoprivredne-prehrambene škole strukovnih studija Prokuplje i dr Radmila Beskorovajni iz Instituta za primenu nauke u poljoprivredi.

Slike sa edukacija:

 

Materijal sa edukacija:

 

1 predavanje IPNUP

1 UTICAJ USLOVA DRZANJA NA BOLESTI PAPAKA dr Z Zlatanovic

2 NAJCESCE BOLESTI PAPAKA

IPNUP predavanje 2

Prezentacija anatomija,funkcija i zdravlje papaka-IPN

U skladu sa „Godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača“ za 2023. godinu, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Instituta za primenu nauke u poljoprivredi, održane su praktične edukacije za Modul 1: Jačanje konkurentnosti povrtarske i voćarske proizvodnje kroz postizanje standarda u primarnoj proizvodnji kao i mogućnost unapređenja plasmana proizvoda kroz preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta, kao i kroz različite oblike interesnog udruživanja u cilju zajedničkog nastupa na tržištu.

Učesnici edukacije bili su savetodavci iz 22 Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije, zaduženi za poslove ratarstva i povrtarstva, voćarstva i vinogradarstva i zaštite bilja.

Praktični deo edukacije, u trajanju od tri dana, održan je u sledećim terminima i terenima:

-06. septembra 2023. godine, za savetodavce specijalnosti: ratarstvo i povrtarstvo u zemljoradničkoj zadruzi Zelena zvezda u Leskovcu,

-14. septembra 2023. godine, za savetodavce specijalnosti: voćarstvo i vinogradarstvo u Pureberry doo, Mihajlovac kod Smedereva,

-20. septembra 2023. godine, za savetodavce specijalnosti: zaštita bilja u hladnjači Brestovik doo, Brestovik kod Grocke.

Cilj edukacije bio je unapređenje postojećih znanja savetodavaca, o postizanju standarda u povrtarskoj, voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji i mogućnostima unapređenja plasmana proizvoda kroz preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta i razvoj svesti o važnosti proizvođačkih organizacija, kao i praćenje glavnih trendova na tržištu i u potrošnji proizvoda sertifikovanih nekim od standarda kvaliteta.

Tokom praktične obuke u sva tri dana održane edukacije, prezentovani su primeri standarda u primarnoj proizvodnji koristeći standarde poput GlobalGAP, Organic, Zero residue.

Savetodavcima zaduženim za poslove ratarstva i povrtarstva praktično je pojašnjen marketing i izvoz u povrtarstvu sa naglaskom na standarde proizvodnje i modele udruživanja, na primeru poslovanja zemljoradničke zadruge Zelena zvezda u Leskovcu. Istaknuta je i prednost kooperativne i ugovorene proizvodnje kroz osnivanje zemljoradničkih zadruga.

Savetodavcima zaduženim za poslove voćarstva i vinogradarstva prikazani su  standardi proizvodnje i modeli udruživanja, kao i marketing i izvoz u voćarstvu kroz iskustva Pureberry doo. Kroz primenu standarda geografskog porekla, bliže je objašnjeno jačanje konkurentnosti u oblasti vinogradarstva i vinarstva.

Savetodavcima zaduženim za poslove zaštite bilja prikazana su modeli marketinga i izvoza u voćarstvu sa naglaskom na standarde proizvodnje i modele udruživanja, kroz detaljno objašnjenje mera integralne zaštite primeru Hladnjače Brestovik doo. Pored isticanja prednosti kooperativne i ugovorene proizvodnje, prikazana je i praktična radionica sa interaktivnom komunikacijom o iskustvima primene i značaja standarda u voćarstvu i povrtarstvu i mogućnosti unapređenja plasmana proizvoda.

 

Predavači prvog dana edukacije bili su: mr Zlatko Jovanović, samostalni konsultant i Saša Rašković, samostalni konsultant.

Predavači drugog dana edukacije bili su: mr Zlatko Jovanović, samostalni konsultant i Saša Rašković, samostalni konsultant, i doc. dr Darko Jakšić iz Instituta za primenu nauke u poljoprivredi.

Predavači trećeg dana edukacije bili su: mr Zlatko Jovanović, samostalni konsultant i Saša Rašković, samostalni konsultant i viši naučni saradnik dr Slađan Stanković iz Instituta za primenu nauke u poljoprivredi.

 

Fotografije sa edukacije održane 06. septembra 2023. godine:

 

 

 

Fotografije sa edukacije održane 14. septembra 2023. godine:

 

 

Fotografije sa edukacije održane 20. septembra 2023. godine:

 

 

Transferom znanja od savetodavaca do poljoprivrednih proizvođača doprineće se i smanjenju problema proizvođača koji se ogledaju u nedovoljnoj primeni najsavremenijih znanja i veština, niskom nivou obrazovanja radne snage, nedovoljnom interesovanju za uvođenje standarda i sertifikaciju i neadekvatnom pristupu kupcima i tržištu.

 

 

U skladu sa „Godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača“ za 2023. godinu, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Instituta za primenu nauke u poljoprivredi, održana je edukacija za Modul 4: Procena stanja na gazdinstvu za organizovanje proizvodnje lekovitog, začinskog i aromatičnog bilja, tehnologija proizvodnje i strategija unapređenja prerade.

Učesnici edukacije bili su savetodavci iz 22 Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije, zaduženi za poslove ratarstva i povrtarstva.

Teorijski deo edukacije, održan je:

-12. septembra 2023. godine u Institutu za primenu nauke u poljoprivredi.

 

Cilj edukacije bio je unapređenje znanja savetodavaca o tehnologijama proizvodnje i strategije plasmana lekovitih atomatičnih i začinskih biljaka i njihovih proizvoda. Realizacija ove edukacije omogućiće polaznicima dodatna znanja koja će koristiti za dalje unapređenje davanja stručnih saveta i kontinuitet edukacija poljoprivrednih proizvođača za razvoj i planiranje poljoprivredne proizvodnje iz ove oblasti. Očekuje se da dobijena znanja budu preneta i udruženjima i privrednim subjektima koji se bave ili planiraju da se bave ovim biljem. Transferom znanja od savetodavaca do poljoprivrednih proizvođača takođe će se doprineti smanjenju problema proizvođača koji se ogledaju u nedovoljnoj primeni najsavremenijih znanja.

 

Predavač na edukaciji bio je: Dr Dragoja Radanović, Institut za lekovito bilje „Dr Josif Pančić“, Beograd

Fotografije sa edukacije održane 12. septembra 2023. godine:

Prezentacije za lekovito bilje u nastavku:

 

 

Savetodavci_edukacija_modul4_DR_sept_23_tema_2_kvalitet

Savetodavci_edukacija_modul4_DR_sept_23_Uvodna tema_1

Savetodavci_izazovi u proizvodnji_tema7_12_9_23_DR

Savetodavci_Klima_zemljište_plodored_tema4_12_9_23_DR

Savetodavci_Procena kapaciteta gazdinstva_Tema_3_12_9_23_DR

Savetodavci_skladištenje_transport_dokumenta_tema6_12_9_23_DR

Savetodavci_Tehnologija gajenja_tema5_12_9_23_DR

 

Praktični deo edukacije, održan je:

-26. septembra 2023. godine u firmi ADONIS DOO, Sokobanja

 

Firma ADONIS bavi se proizvodnjom, prometom i uslugom otkupa, preradom, pakovanjem i prodajom lekovitog bilja i čajeva. Kvalitet i inovacije su vodeći principi poslovanja ove kompanije. Tokom obuke učesnici su imali priliku da se upoznaju sa preko 20 različitih vrsta lekovitog bilja koje su zastupljene u kolekciji koju poseduje ova firma. Tokom radionice, učesnici su se praktično upoznali sa sirovinama gajenog lekovitog bilja kroz organoleptički izgled, kvalitet i pakovanje za tržište. Predstavljena je oprema za preradu, finalnu doradu i pakovanje čajeva. Prikazana je tehnologija sušenja lekovitog bilja u sušari. Obilasmom parcela proizvođača u blizini Sokobanje prikazani su primeri plantažnog gajenja gaveza (Symphytum officinale L.) i omana (Inula helenium L.).

Predavač na edukaciji bio je: Dr Dragoja Radanović, Institut za lekovito bilje „Dr Josif Pančić“, Beograd

Fotografije sa edukacije održane 26. septembra 2023. godine:

U septembru 2023. godine edukacije za fizička lica, biće realizovane uživo, kao teorijske obuke u Institutu za primenu nauke u poljoprivredi (IPN) u Beogradu i terenske praktične obuke.

Poziv za prijavu na edukacije za fizička lica, za module od 1,4 i 7, u septembru 2023. godine

Modul Ukupno trajanje modula

(broj bodova)

Datum održavanja edukacije Metod / način održavanja obuke Predavač/i Mesto održavanja*

 

Ciljna grupa

(specijalnost)

Rok za prijavu
Jačanje konkurentnosti povrtarske i voćarske proizvodnje kroz postizanje standarda u primarnoj proizvodnji kao i mogućnost unapređenja plasmana proizvoda kroz preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta kao kroz različite oblike interesnog udruživanja u cilju zajedničkog nastupa na tržištu Dva dana obuke

(4 boda) –

 

 

Jedan dan teorijske nastave

(održan u julu 2023)

i

jedan dan praktične terenske obuke u septembru za tri grupe:

 

Prva grupa –   ratarstvo i povrtarstvo

 

Druga grupa voćarstvo i vinogradarstvo

 

Treća grupa

zaštita bilja

 

 

 

06.09.2023.

(Prva  grupa  ratarstvo i povrtarstvo- drugi dan praktična obuka);

 

14.09.2023.

(Druga  grupa voćarstvo i vinogradarstvo –

drugi dan praktična obuka);

 

20. 09.2023 (Treća grupa zaštita bilja-

drugi dan praktična obuka);

 

 

Terenska obuka –

 

drugi dan za grupu za ratarstvo,

grupu za voćarstvo i grupu za zaštitu bilja

 

 

Kolinda Hrehorović Rukovodilac grupe za voće, povrće i alkoholna pića, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

MA Zlatko Jovanović, samostalni konsultant, za ratarstvo

 

Saša Rašković, samostalni konsultant, za ratarstvo

 

Dr Dragan Rahović,

IPN

 

Dr Slađan Stanković,

IPN

Drugi  dan-grupa za ratarstvo (06.09.2023)

održava se u Leskovcu,

 

O mestu održavanja za

Drugi dan – za grupu  voćarstvo (14.09) i

Grupu za zaštitu bilja

(20.09) učesnici će biti blagovremeno obavešteni

Ratarstvo/ voćarstvo /zaštita bilja Prijava je bila u julu 2023**
 
Procena stanja na gazdinstvu za organizovanje proizvodnje lekovitog, začinskog i aromatičnog bilja, tehnologija proizvodnje i strategija unapređenja prerade  

Dva  dana obuke

(4 boda) –

1 dana teorijske nastave i

1 dan praktične terenske obuke

 

12.9.2023.

(prvi dan)

 

26.9.2023.

(drugi dan)

 

 

Prvi dan –  teorijska obuka

 

Drugi  dan – praktična terenska obuka –

Dr Dragoja Radanović.

Institut za lekovito bilje Josif Pančić

 

 

Prvi dan

(12.9.2023),

održava se u

IPN, Beograd

 

Drugi dan

(26.9.2023),

održava se u

Sokobanji

Ratarstvo  

04.09.

2023.

 

 
Prevencija bolesti papaka u cilju očuvanja zdravlja i dobrobiti mlečnih krava

 

 

Dva  dana obuke

(4 boda) –

1 dan teorijske nastave i

1 dan praktične terenske obuke

 

07.09.2023. – (prvi dan),

 

15.09.2023.

(drugi dan)

Prvi dan – teorijska obuka – IPN

 

Drugi  dan – terenska obuka -Poljoprivredno–veterinarska škola, Rekovac

Prof.dr Ivan Vujanac

Fakultet veterinarske medicine,

Univerzitet u Beogradu

Dr Zvonko Zlatanović,

Profesor strukovnih studija,

Toplička akademija strukovnih studija

Dr Radmila Beskorovajni,

IPN

 

 

 

Prvi dan

(07.9.2023),

održava se u

IPN, Beograd

 

Drugi dan

(15.9.2023),

održava se u

Poljoprivredno-veterinsrskoj školi u Rekovcu

 

 

Stočarstvo 04.09.

2023.

 
PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA EDUKACIJAMA OBAVLJA SE PREKO PORTALA PSSS

https://www.psss.rs/prijava-za-edukacije/

 

 

*Informacija o mestu, odnosno lokaciji održavanja edukacija prijavljenim učesnicima biće dostavljena blagovremeno

**VAŽNO – ZA POHAĐANJE MODULA UČESNICI SE PRIJAVLJUJU SAMO JEDNOM, BEZ OBZIRA NA BROJ DANA, ODNOSNO TRAJANJE EDUKACIJA (na primer, ako planirate da pohađate dvodnevni Modul „Jačanje konkurentnosti povrtarske i voćarske proizvodnje kroz postizanje standarda u primarnoj proizvodnji kao i mogućnost unapređenja plasmana proizvoda kroz preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta kao kroz različite oblike interesnog udruživanja u cilju zajedničkog nastupa na tržištu“ prijavljujete se samo jednom, odnosno za prvi dan edukacije.

Za dodatne informacije možete se obratiti dr Nataši Tolimir (064 8435 305) ili dr Marijani Maslovarić (064 843 5331), 011 2751 622.

Izvor: IPN

U skladu sa Godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača za 2023. godinu, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Instituta za primenu nauke u poljoprivredi (IPN), održan je prvi deo edukacije za Modul 2: Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda na poljoprivrednim gazdinstvima sa proizvodnjom 150 – 1000 l/dan.

Prvi, dvodnevni, deo edukacije održan je 11. i 13. jula 2023. godine, kao kombinacija teorijske obuke i radionice.

Učesnici edukacije bili su savetodavci iz 21 Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije (PSSS), zaduženi za poslove iz oblasti stočarstva i prehrambene tehnologije. Edukaciju je otvorio dr Rade Jovanović, direktor IPN-a, a moderirala dr Marijana Maslovarić, kordinator Modula 2.

Cilj edukacije savetodavaca je unapređenje znanja o ekonomskim pokazateljima u proizvodnji i preradi mleka na porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima i načinima unapređenja kvaliteta proizvoda i njihovog plasmana na tržištu.

Deo edukacije koji se odnosio na na ekonomske pokazatelje obuhvatio je određivanje rentabilnosti proizvodnje mleka i mlečnih proizvoda na poljoprivrednom gazdinstvu, maržu pokrića u proizvodnji i preradi mleka, prikaz proizvodnih i investicionih modela prerade mleka u tradicionalne proizvode i praćenje proizvodno – ekonomskih parametara u proizvodnji mleka kroz tehnološko – ekonomski obrazac. U okviru dela edukacije koji se odnosio na unapređenje kvaliteta i plasmana mlečnih proizvoda obrađena su načela dobre higijenske i dobre proizvođačke prakse u preradi mleka na poljoprivrednim gazdinstvima i dati primeri grešaka u njihovom sprovođenju, plan samokontrole postupaka prerade mleka na poljoprivrednim gazdinstvima, metode i kriterijumi za ocenu kvaliteta proizvoda od mleka i unapređenje pakovanja i obeležavanja proizvoda od mleka. Edukacija je obuhvatila i radionicu senzorne ocene mlečnih proizvoda, u okviru koje su savetodavci imali priliku da se upoznaju i praktično primene Metodu bodovanja senzornog kvaliteta proizvoda od mleka.

 

Očekuje se da će rezultat edukacije biti unapređenje kompetencija savetodavaca u oblasti unapređenja kvaliteta proizvoda od mleka na poljoprivrednim gazdinstvima, kao i da će savetodavci biti osposobljeni da usmere poljoprivredne proizvođače i pomognu im u donošenju ekonomski najprihvatljivijih poslovnih odluka u oblasti proizvodnje i prerade mleka.

Predavači na edukaciji su bili prof. dr Jelena Miočinović, sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu i prof. dr Vladimir Kurćubić sa Agronomskog fakulteta u Čačku, Univerziteta u Kragujevcu i dr Vedran Tomić, dr Robert Radišić i dr Nikola Ljiljanić iz Instituta za primenu nauke u poljoprivredi.

Drugi deo edukacije, odnosno treći dan, biće održan u oktobru 2023. godine, u Rekovcu.

Materijali sa edukacije:

Modul 2 IPN 11.07.2023_Kurcubic drugi deo – HACCP

Modul 2 IPN 11.07.2023_Kurcubic prvi deo – analize – prakticno

Modul 2_IPN 11.07.2023 Radisic

Modul 2_IPN 11.07.2023 Tomic

Modul 2_IPN 13.07.2023 Kurcubic

MODUL 2_IPN 13.07.2023. Miocinovic

Modul 2_IPN_11.07.2023 Miocinovic

 

 

 

U skladu sa „Godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača“ za 2023. godinu, a u cilju efikasnog funkcionisanja FADN sistema, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Institut za primenu nauke u poljoprivredi organizovali su radionicu 1: FADN sistem – Metodologija prikupljanja i unos podataka u softversku aplikaciju za 2022. godinu, za 146 savetodavaca iz 21 Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije koji prikupljaju podatke u okviru FADN sistema.
Jednodnevna obuka održana je onlajn 26., 27. i 28 jula 2023. godine, kroz teorijski i praktičan rad (studija slučaja).

Cilj edukacije bio je da se savetodavci upoznaju sa dopunama Uputstva za prikupljanje podataka i izmenama u FADN softverskoj aplikaciji i praktično obuče za unos podataka iz Godišnjeg upitnika za 2021. godinu. Savetodavcima su predstavljeni važeća Zakonska regulativa koja se odnosi na FADN, kalendar aktivnosti za 2022. godinu (rokovi vezani za unos, zatvaranje i validaciju Upitnika), pristup aplikaciji, postupak otvaranja Upitnika, unos podataka, procedura zatvaranja upitnika. Takođe, učesnici su upoznati sa najčešćim greškama u unosu podataka, kao i sa zahtevima u komunikaciji sa predstavnicima IPN (regionalno telo) i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. Nakon teorijskog dela usledio je unos podataka iz Godišnjeg upitnika za poljoprivredna gazdinstva u FADN softversku aplikaciju.

Na kraju svake radionice analizirani su podaci i validacijske poruke na primeru dva gazdinstva.

Stečena znanja savetodavaca biće u cilju efikasnog funkcionisanja FADN sistema.

 

 

Predavači na edukaciji bili su:

Mr Mirjana Bojčevski, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Dr Slavica Čolić, Institut za primenu nauke u poljoprivredi

Dušan Despotović, FADN koordinator, PSSS Loznica

Održana edukacija savetodavaca PSSS za

Modul 1: Jačanje konkurentnosti povrtarske i voćarske proizvodnje kroz postizanje standarda u primarnoj proizvodnji kao i mogućnost unapređenja plasmana proizvoda kroz preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta, kao i kroz različite oblike interesnog udruživanja u cilju zajedničkog nastupa na tržištu

U skladu sa „Godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača“ za 2023. godinu, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Instituta za primenu nauke u poljoprivredi, uz saradnju sa Poljoprivredno-veterinarskom školom sa domom učenika u Rekovcu, održana je edukacija za Modul 1: Jačanje konkurentnosti povrtarske i voćarske proizvodnje kroz postizanje standarda u primarnoj proizvodnji kao i mogućnost unapređenja plasmana proizvoda kroz preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta, kao i kroz različite oblike interesnog udruživanja u cilju zajedničkog nastupa na tržištu.

Učesnici edukacije bili su savetodavci iz 22 Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije, zaduženi za poslove ratarstva i povrtarstva, voćarstva i vinogradarstva i zaštite bilja.

Teorijski deo edukacije, u trajanju od dva dana, održan je u Rekovcu u sledećim terminima:

-11. jul 2023. godine, za savetodavce specijalnosti: ratarstvo, povrtarstvo i deo zaštita bilja,

-13. jul 2023. godine, za savetodavce specijalnosti: voćarstvo, vinogradarstvo i deo zaštita bilja.

Cilj edukacije bio je unapređenje postojećih znanja savetodavaca, o postizanju standarda u povrtarskoj, voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji i mogućnostima unapređenja plasmana proizvoda kroz preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta i razvoj svesti o važnosti proizvođačkih organizacija, kao i praćenje glavnih trendova na tržištu i u potrošnji proizvoda sertifikovanih nekim od standarda kvaliteta.

Teorijski deo edukacije odnosio se na najvažnije standarde kvaliteta i bezbednosti hrane u lancima vrednosti za konvencionalnu i organsku proizvodnju, koji osiguravaju zaštitu potrošača, smanjuju troškove u lancu nabavke i osiguravaju međunarodnu razmenu informacija i znanja. Istaknute su prednosti poslovnih modela zadružne i ugovorene proizvodnje. Na primeru predstavljeno je korišćenje ITC TradeMap-a u analizi izvoza voća i povrća.

Prvog dana savetodavcima zaduženim za poslove ratarstva i povrtarstva i zaštite bilja kroz primer UNECE standarda za slatku papriku predstavljena je definicija proizvoda, odredbe o kvalitetu, veličini ploda, tolerancijama, pakovanje i prezentacija proizvoda i obeležavanje.

Drugog dana savetodavcima zaduženim za poslove voćarstva i vinogradarstva i zaštite bilja kroz primer UNECE FFV 35 standarda za – svežu jagodu predstavljena je definicija proizvoda, odredbe o kvalitetu, minimalni zahtevi, zahtevi u pogledu zrelosti, klasifikacija, odredbe o veličini, tolerancama, prezentaciji robe, obeležavanju i pakovanju.

 

Predavači na edukaciji bili su: mr Zlatko Jovanović, samostalni konsultant i Saša Rašković, samostalni konsultant.

Fotografije sa edukacije održane 11. jula 2023. godine

 

Fotografije sa edukacije održane 13. jula 2023. godine

 

Očekuje se da će edukacija doprineti podizanju nivoa znanja savetodavaca u oblasti poznavanja značaja poštovanja propisanih tržišnih standarda i potrebe da se isto kroz savetodavni rad prenese poljoprivrednim proizvođačima, udruženjima i privrednim subjektima koji učestvuju u prometu svežeg voća i povrća, kao i o benefitima koji se mogu postići udruživanjem u smislu podsticaja kako za osnivanje proizvođačkih organizacija, tako i za unapređenje razvoja proizvođačkih organizacija kroz operativne programe. Transferom znanja od savetodavaca do poljoprivrednih proizvođača doprineće se i smanjenju problema proizvođača koji se ogledaju u nedovoljnoj primeni najsavremenijih znanja i veština, niskom nivou obrazovanja radne snage, nedovoljnom interesovanju za uvođenje standarda i sertifikaciju i neadekvatnom pristupu kupcima i tržištu.

 

Prezentacije za povrtarstvo i voćarstvo u nastavku:

01_Uvodna prezentacija marketing ViP i uloga savetodavstva

02_Postizanje standarda u primarnoj proizvodnji povrca i voća

03a_UNECE standard slatke paprike FFV28

03b_UNECE standard jagode FFV35

04_Prednosti kooperativne i ugovorene proizvodnje_rev1

05_ITC TradeMap prezentacija

05Primer Carinska tarifa_2023

Od  01. juna 2023. godine fizička lica mogu se prijaviti za edukacije od 1 do 4.

Poziv za prijavu na edukacije za fizička lica, za module od 1 do 4, 01. jun 2023. godine

Modul Trajanje modula

(broj bodova)

 

Broj prijavljenih*

(ažurirano 18.07.2023.)

Biznis plan Dvodnevna obuka

(4 boda)

             7
Interpersonalna komunikacija između savetodavca i poljoprivrednih proizvođača – prijavljuju se stručnjaci iz svih oblasti poljoprivredne proizvodnje Jednodnevna obuka

(2 boda)

             5
Prezentacione i komunikacione veštine u radu sa proizvođačima – prijavljuju se stručnjaci iz svih oblasti poljoprivredne proizvodnje Jednodnevna obuka

(2 boda)

             4
Upravljanje vremenom – prijavljuju se stručnjaci iz svih oblasti poljoprivredne proizvodnje Jednodnevna obuka

(2 boda)

               6
 

LINK ZA PRIJAVU :         https://www.psss.rs/prijava-za-edukacije/

*Dinamika realizacije edukacija za module od 1 do 4 biće uslovljena dinamikom prijave, odnosno termini edukacija biće definisani po prijavi dovoljnog broja učesnika za formiranje grupe. Minimalan broj je 30 učesnika. Broj prijavljenih učesnika po modulima ažuriraće se na nedeljnom nivou.

Instrukcije u vezi sprovođenja procedura testiranja (završni test)  i anketiranja, učesnicima će biti upućene na dan održavanja edukacije, na imejl adrese i u Viber grupi.

Za dodatne informacije možete se obratiti dr Nataši Tolimir (064 8435 305) ili Stefani Utvić (064 843 5332), 011 2751 622.

Izvor: IPN

U julu 2023. godine, biće realizovane edukacije za fizička lica za 3 modula za Oblast savetodavni poslovi.

ZA POHAĐANJE MODULA UČESNICI SE PRIJAVLJUJU SAMO JEDNOM, BEZ OBZIRA NA BROJ DANA, ODNOSNO TRAJANJE EDUKACIJA (na primer, ako planirate da pohađate trodnevni Modul Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda na poljoprivrednim gazdinstvima sa proizvodnjom 150 – 1000 l/dan“  prijavljujete se samo jednom, odnosno za prvi dan edukacije).

Poziv za prijavu na edukacije za fizička lica, za module od 1 do 3, u  julu 2023. godine

Modul Ukupno trajanje modula

(broj bodova)

Datum održavanja edukacije Metod / način održavanja obuke Predavač Mesto održavanja

 

Ciljna grupa

(specijalnost)

Rok za prijavu
Jačanje konkurentnosti povrtarske i voćarske proizvodnje kroz postizanje standarda u primarnoj proizvodnji kao i mogućnost unapređenja plasmana proizvoda kroz preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta kao kroz različite oblike interesnog udruživanja u cilju zajedničkog nastupa na tržištu  

Dva dana obuke

(4 boda) –

1 dan teorijske i

1 dan terenske obuke

 

Savetodavci iz oblasti zaštite bilja mogu se prijavljivati za termin 11.7. ili 13.7.2023,  prema sopstvenom izboru

 

11.07.2023.

(prvi dan obuke za specijalnosti ratarstvo i zaštita bilja)*

 

i

 

13.07.2023.

(prvi dan obuke za specijalnosti voćarstvo i zaštita bilja)*

 

 

Drugi dan obuke biće održan u septembru , o vremenu i mestu održavanja bićete blagovremeno obavešteni

Prvi dan za obe grupe – ratarstvo, zaštita bilje i voćarstvo, zaštita bilja je teorijska obuka

 

Drugi dan za grupu  ratarstvo – terenska obuka

 

Drugi dan za grupu voćarstvo – terenska obuka

 

Drugi dan za grupu  zaštitu bilja – terenska obuka

Kolinda Hrehorović Rukovodilac grupe za voće, povrće i alkoholna pića, MPŠV

 

 

Vesna Radojičić, MPŠV

 

Mr Zlatko Jovanović, samostalni konsultant,

 

Saša Rašković, samostalni konsultant

 

Nataša Nikolić, samostalni konsultant

 

Dr Darko Jakšić, IPN

 

Dr Slađan Stanković, IPN

Prvi dan-grupa za ratarstvo, zaštita bilja održava se u Rekovcu, Poljoprivredno -veterinarska škola , (11.07)

 

Prvi  dan –grupa za voćarstvo, zaštitu bilja

održava se u Rekovcu, Poljoprivredno -veterinarska škola, (13.07)

 

 

Ratarstvo / Voćarstvo /

Zaštita bilja

07.07.2023.
Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda na poljoprivrednim gazdinstvima sa proizvodnjom 150 – 1000 l/dan“  

Tri dana obuke

(6 bodova) –

2 dana teorijske i

1 dan terenske obuke

 

11.7.2023.

(prvi dan)

 

13.7.2023.

(drugi dan)

 

Treći  dan biće održan u septembru , o vremenu i mestu održavanja bićete blagovremeno obavešteni

Prvi i drugi dan –  teorijska obuka

 

Treći dan – terenska obuka

 

 

prof. dr Vladimir Kurćubić Agronomski fakultet u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu

 

Prof.dr. Jelena Miočinović,

Poljoprivredni fakultet u Zemunu,

Univerzitet u Beogradu

 

 

 

Prvi i drugi dan edukacija održava se u Beogradu, IPN

Stočarstvo i prehrambena tehnologija  

07.7.

2023.

 

 

Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i savetodavnog rada kroz prikupljanje tehničko-tehnoloških i ekonomskih podataka na gazdinstvima Jedan dan  obuke

(2 boda)

 

20.7.2023

(jednodnevna obuka)

Edukacija se realizuje kroz učenje na daljinu, u onlajn okruženju Dr Nikola Ljiljanić, IPN

Dr Robert Radišić, IPN

 

 

 

 

 

Onlajn  okruženje

Sve specijal-nosti  

07.7.

2023.

 

 

Prijava za edukacije vrši se preko Portala PSSS

 

Napominjemo da je USLOV za ostvarenje bodova pohađanje svih dana edukacija u okviru jednog modula ( za višednevne module).

Za edukacije kroz učenje na daljinu, odnosno onlajn (Modul 3),  učesnici treba da imaju pristup internetu na desk ili lap top računaru, kameru i mikrofon, na dan edukacije, u periodu od 9.30 do 17.00 časova, jer će se edukacije pratiti direktno, korišćenjem elektronskih aplikacija. Takođe, potrebno je da imaju mogućnost korišćenja Viber-a, preko kojeg će biti omogućena komunikacija unutar grupa učesnika za svaki od modula.

Za dodatne informacije možete se obratiti dr Nataši Tolimir (064 8435 305) ili dr Aleksandri Ivetić (063 517711), 011 2751 622, a po pitanju prijave za učešće Ani Tošić (064 843 5311) i Jagošu Milojkoviću (064 843 5 306).

Izvor: IPN

 

Institut za primenu nauke u poljoprivredi iz Beograda u saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Beogradu, Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu, Tehnološkim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu, Tehnološkim fakultetom u Leskovcu Univerziteta u Nišu, Institutom za voćarstvo u Čačku, Naučnim institutom za prehrambene tehnologije (FINS) i Fakultetom za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, organizuje:

Izložbu proizvoda od maline sa dodatom vrednošću koji će biti ocenjeni prema kvalitetu i inovativnosti

Cilj ove takmičarske izložbe je promocija i izgradnja srpskog brenda tradicionalnih i inovativnih proizvoda od maline sa dodatom vrednošću i prepoznatljivosti domaćih proizvođača i proizvoda.

Izložba će se održati 15. jula 2023. godine na promenadi u Vrnjačkoj Banji.

Pozivamo poljoprivredna gazdinstva, zadruge i udruženja poljoprivrednih proizvođača, firme, pojednice i grupe učenika / studenata, nastavnika, istraživača iz poljoprivredno-prehrambenih škola i fakulteta da prijave svoje proizvode.

Prijava za takmičenje, selekcija i ocena proizvoda i nagrade

Prijava za učestvovanje na takmičenju traje od 8. juna do 5. jula 2023. godine i vrši se  elektronskim putem, preko linka.

Prijava podrazumeva dostavljanje proizvođačke specifikacije koja sadrži:

1) naziv proizvoda, kao i trgovačko ime, ako ga proizvod ima;

2) kratak opis tehnološkog postupka proizvodnje;

3) podatke o vrsti i količini sastojaka koji se upotrebljavaju u proizvodnji i preradi;

4) osnovne uslove kvaliteta i izveštaj o izvršenom ispitivanju kvaliteta (ukoliko ga proizvod ima);

5) podatke iz deklaracije u skladu sa pravilnikom i propisom kojim se uređuje deklarisanje, označavanje i reklamiranje hrane;

Uz prijavu je potrebno dostaviti i fotografiju upakovanog proizvoda.

Komisija za ocenu prozvoda će obaviti selekciju proizvoda koji će ući u dalje takmičenje i biti izloženi na štandovima na promenadi u Vrnjačkoj Banji.

Kriterijumi za ocenu proizvoda su senzorne karakteristike, inovativnost proizvoda i pakovanje.

Izbor najboljeg proizvoda će se vršiti u više kategorija, koje su definisane Pravilnikom o kvalitetu proizvoda od voća i povrća (“Sl. glasnik RS”, br. 128/2020 i 130/2021), Pravilnikom o kvalitetu voćnih džemova, želea, marmelade, pekmeza i zaslađenog kesten pirea (“Sl. glasnik RS” br. 101/2015) i Pravilnikom o voćnim sokovima i određenim srodnim proizvodima namenjenim za ljudsku upotrebu (“Sl. glasnik RS” br. 103/2018) (na primer: voćni džem od maline, žele od maline, marmelada, voćni sok od maline, sok od maline, zamrznuta malina, pasterizovana malina, pasterizovana kaša od maline, sirup od maline, kompot, slatko, kandirano voće, sušeno voće, mešani proizvodi od voća i povrća) ali i za potpuno nove kategorije proizvoda koje navedeni pravilnici ne obuhvataju. Osim proizvoda od maline, učesnici mogu doneti i svežu malinu, koja će takođe biti predmet ocene.

Osim pobednika po kategorijama, biće proglašen i apsolutni pobednik takmičarske izložbe proizvoda od maline.

 

Za pobednike takmičenja biće obezbeđene adekvatne nagrade.

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Institutu za primenu nauke u poljoprivredi, na imejl mmaslovaric@ipn.bg.ac.rs, sutvic@ipn.bg.ac.rs, scolic@ipn.bg.ac.rs ili na telefon 011/2751-622.