POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA PREDAVAČE ZA EDUKACIJE SAVETODAVACA

На основу члана 22, става 1 Закона о обављању саветодавних и стручних послова у области пољопривреде, обука и усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача, поред осталог, обухвата и организовање едукације – тренинга пољопривредних саветодаваца у сарадњи са домаћим и страним образовним и истраживачким институцијама и стручњацима. Институт за примену науке у пољопривреди (ИПН), као овлашћена организација, по решењу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде бр. 021-01-92/2019-03 од 30.12.2019. године, као и на основу Годишњег плана усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача за 2024. годину, организује едукације за доле наведене модуле.

Обавештавамо заинтересоване кандидате да:

 

ИНСТИТУТ ЗА ПРИМЕНУ НАУКЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ OБЈАВЉУЈЕ

ДАНА 29.02.2024. ГОДИНЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ПРЕДАВАЧЕ ЗА ЕДУКАЦИЈЕ САВЕТОДАВАЦА ЗА

 

Модул 1: Производни системи у ратарству – Агроеколошки концепти и Одржива пољопривреда преузети позив

Модул 3: Примена информационих технологија и дигиталних алата у сточарству преузети позив

Модул 5: Унапређење производње коштичавих воћака-сортна композиција преузети позив

Модул 7: Заштита поврћа у затвореном простору преузети позив

Модул 14: Мој саветодавни профил (CECRA) преузети позив

Модул 15: Комуникационе вештине (CECRA) преузети позив

Модул 16: Тимски рад (CECRA) преузети позив

Модул 17: Вештине модерације и фацилитације  преузети позив

Модул 18: Пословна комуникација  и преговарачке вештине  преузети позив

Радионица FADN 2 Анализа ризика у пословању пољопривредних газдинстава и мере за управљање идентификованим ризицима преузети позив

Наведене едукације су у трајању од 10 до 17 часова.

Пријавe са радном биографијом – CV – преузети овде (форма CV) и за модуле 14, 15, 16, 17 и 18 доставити најкасније до 10.03.2024., а за модуле 1, 3, 5, 7 и Радионицу FADN 2 до 24.03.2024. године, на имејл адресу: mmaslovaric@ipn.bg.ac.rs или писаним путем на адресу Институт за примену науке у пољопривреди, 11000 Београд, Булевар деспота Стефана 68б, П.фах 43.

Едукације се у целости финансирају од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, па у случају да Министарство из било ког разлога не изврши уплату средстава намењених за едукацију, иста ће бити одложена, а о свему ће изабрани предавачи бити обавештени благовремено.

Додатне информације могу се добити на број телефона: 011/2751 622. Контакт особе: др Наташа Толимир и др Маријана Масловарић.