Objava: RADIONICA-PSSS Požarevac

Dana 30.12.2022. godine, sa početkom u 09:00 održana je radionica, mesto Burovac , opština Petrovac na Mlavi, polj.gazd. Radosavljević Dejana
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Obrada papaka , savetodavac Dane Hrkalović

Tokom radionice praktično je pokazana obrada papaka kao i organizovano snimanje video zapisa koje će biti javno prezentovano.
Koordinator: Dane Hrkalović

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 30.12.2022. godine, sa početkom u 09:23 održana je tribina, mesto Brežane , opština Požarevac – grad, Mesna kancelarija
sa temom:
1. 09:23 do 11:04 Uredbe, podsticaji i pravilnici MPŠV , savetodavac Aleksandar Stojanović

Cilj održavanja tribine je upoznavanje polj.proizvođača sa aktuelnim podsticajima MPŠV vezano za biljnu proizvodnju, tumačenje uredbi MPŠV iz oblasti stočarstva, kao i Pravilnika – Prodaja sa kućnog praga.
Koordinator: Aleksandar Stojanović

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 24.12.2022. godine, sa početkom u 14:01 održana je tribina, mesto Doljašnica , opština Veliko Gradište, Dom kulture
sa temom:
1. 14:01 do 14:34 Pravilnik o izmeni pravilnika za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu za 2023. godinu , savetodavac Dane Hrkalović

Cilj održavanja tribine je bio upoznavanje polj.proizvođača sa aktuelnim podsticajima MPŠV iz oblasti stočarstva
Koordinator: Dane Hrkalović

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 30.12.2022. godine, sa početkom u 09:00 održaće se radionica, mesto Burovac , opština Petrovac na Mlavi, polj.gazd. Radosavljević Dejana
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Obrada papaka , savetodavac Dane Hrkalović

Tokom radionice praktično će biti pokazana obrada papaka kao i organizovano snimanje video zapisa koje će biti javno prezentovano.
Koordinator: Dane Hrkalović

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 27.12.2022. godine, sa početkom u 09:33 održana je radionica, mesto Bubušinac , opština Požarevac – grad, Domaćinstvo Ivane Pavlović
sa temom:
1. 09:33 do 10:27 Vođenje knjigovodstva na gazdinstvu , savetodavac Bojan Stević

Cilj radionice je bio, upoznavanje prisutnih sa značajem i načinom, vođenja evidencije na gazdinstvu o prihodima i rashodima, a u cilju planiranja ekonomičnije proizvodnje u sledećoj godini.
Koordinator: Bojan Stević

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 30.12.2022. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Brežane , opština Požarevac – grad, Mesna kancelarija
sa temom:
1. 09:00 do 09:40 Uredbe, podsticaji i pravilnici MPŠV , savetodavac Aleksandar Stojanović

Cilj održavanja tribine je upoznavanje polj.proizvođača sa aktuelnim podsticajima MPŠV vezano za biljnu proizvodnju, tumačenje uredbi MPŠV iz oblasti stočarstva, kao i Pravilnika – Prodaja sa kućnog praga.
Koordinator: Aleksandar Stojanović

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 26.12.2022. godine, sa početkom u 09:03 održana je radionica, mesto Dubočka , opština Petrovac na Mlavi, Zasad Miljković Draška
sa temom:
1. 09:03 do 09:36 Zaštita jabuke u zimskom periodu , savetodavac Kristina Lazarević

Cilj održavanja radionice je bio da se prisutnima prikaže značaj pravovremene zaštite jabuke u zimskom periodu (plavo prskanje).
Koordinator: Kristina Lazarević

Izvor: PSSS Požarevac

U periodu od 21.12.2022. do 23.12.2022. godine, održana je zimska škola, mesto Požarevac , opština Požarevac – grad, PSSS Požarevac, . Zimska škola je počela 21.12.2022. godine u 10:27, i održana je prema sledećem rasporedu:

21.12.2022.

21-12-2022.
   10:27 do 10:58 Kalkulacije na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Bojan Stević
   10:59 do 11:32 Zakon o organskoj proizvodnji , savetodavac Jorgovanka Vlajkovac
   11:57 do 12:28 Jačanje konkurentnosti voćarske proizvodnje kroz postizanje standarda u primarnoj proizvodnji kao i mogućnost unapređenje plasmana proizvoda kroz preradu, pakovanje, zaštitu oznaka kvaliteta, kao kroz različite oblike interesnog udruživanja u cilju zajedni , savetodavac Ana Đorđević
   12:29 do 13:00 Štetni insekti u uljanoj repici , savetodavac Kristina Lazarević
   13:00 do 13:30 Zdravstveno stanje ozimih useva na teritoriji Braničevskog okruga sa osvrtom na PIS , savetodavac Dragana Urošević
   13:30 do 14:01 Podrška interesnom udruživanju, razvoju i revitalizaciji zemljoradničkog zadrugarstva , savetodavac Violeta Stanković
   14:02 do 14:33 Tehnologija proizvodnje borovnice , savetodavac Milena Zafirović Stojanović

22-12-2022.
   09:56 do 10:26 Ruralni razvoj sa posebnim osvrtom na pretpristupne fondove EU-IPARD , savetodavac Milena Zafirović Stojanović
   10:27 do 10:57 Agroekonomija sa posebnim osvrtom na PDV, troškove na poljoprivrednom gazdinstvu, računovodstvo, osiguranje useva i kredite u poljoprivredi , savetodavac Aleksandar Stojanović
   10:58 do 11:28 Proizvodnja piva u domaćinstvu , savetodavac Ana Đorđević
   11:29 do 12:06 Pravilna primena agrotehničkih mera , savetodavac Jorgovanka Vlajkovac
   11:59 do 12:30 Braon mramorasta stenica , savetodavac Kristina Lazarević
   12:31 do 13:01 Zaštita pšenice od bolesti , savetodavac Violeta Stanković

23-12-2022.
   10:00 do 10:31 Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda na poljoprivrednim gazdinstvima , savetodavac Dane Hrkalović
   10:31 do 11:01 Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i savetodavnog rada kroz evidenciju podataka u tehnološko-ekonomskim obrascima , savetodavac Nenad Vujčić
   11:01 do 11:32 Zbrinjavanje ambalažnog otpada od pesticida , savetodavac Dragana Urošević
   11:33 do 12:03 Štetni insekti u kukuruzu , savetodavac Kristina Lazarević
   12:03 do 12:33 Diferzifikacija prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Danijela Ilić
   12:34 do 13:04 Prolećno plavo prskanje voća , savetodavac Violeta Stanković

Cilj održavanja Zimske škole je edukacija poljoprivrednih proizvođača kroz aktuelne teme iz oblasti: ratarstva, stočarstva, voćarstva, prehrambene tehnologije, organske proizvodnje, zaštite bilja i agrarne politike.
Koordinator: Danijela Ilić

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 26.12.2022. godine, sa početkom u 09:00 održaće se radionica, mesto Dubočka , opština Petrovac na Mlavi, Zasad Miljković Draška
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Zaštita jabuke u zimskom periodu , savetodavac Kristina Lazarević

Cilj održavanja radionice je da se prisutnima prikaže značaj pravovremene zaštite jabuke u zimskom periodu (plavo prskanje).
Koordinator: Kristina Lazarević

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 27.12.2022. godine, sa početkom u 09:30 održaće se radionica, mesto Bubušinac , opština Požarevac – grad, Domaćinstvo Ivane Pavlović
sa temom:
1. 09:30 do 10:15 Vođenje knjigovodstva na gazdinstvu , savetodavac Bojan Stević

Cilj radionice je upoznavanje prisutnih sa značajem i načinom, vođenja evidencije na gazdinstvu o prihodima i rashodima, a u cilju planiranja ekonomičnije proizvodnje u sledećoj godini.
Koordinator: Bojan Stević

Izvor: PSSS Požarevac